Temanummer om katternas situation - Djurskyddet Sverige

djurskyddet.se

Temanummer om katternas situation - Djurskyddet Sverige

INSÄNDARE

Vad tycker du är viktigt? Skicka in dina åsikter till oss!

E-post: redaktionen@djurskyddet.se

Adress: Djurskyddet Sverige, Redaktionen, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov

”Temat om vargen saknar

bredd, nyans och djup”

JAG ÄR STUM av förundran, efter

att ha läst Tema Varg i nr 1/2009,

och skriver därför denna insändare.

Men vill poängtera att denna inte

är ett ställningstagande för regeringens

proposition, utan är kritik

mot tidningen Djurskyddets sätt

att framställa vargfrågan på och

indirekt rovdjurspolitiken till oss

medlemmar. Den saknar i mitt tycke

bredd, nyans och djup och ger inte

hela bilden, vilket är viktigt om man

ska kunna ta ställning i en fråga och

kunna agera.

Vargfrågan är en viktig och intressant

fråga och hör absolut hemma

inom Djurskyddet också, men sättet

att belysa den på och vinklingen

tycker jag inte passar här, utan mer i

en vargaktivistgrupp.

JAG BLIR FÖRUNDRAD när jag läser

av två skäl, dels den journalistiska

vinklingen och sättet att informera

på, stil typ ”rovdjursaktivist”, vilket

inte ger mig som läsare och medlem

möjlighet till fritt tänkande och rätt

till ett eget ståndstagande i frågan.

Dels för att jag inte heller delar

textförfattarens renodlade kritik och

vinkling, utan vill att vi ska se på

sakfrågan från fler håll än att bara

skydda vargen (från att begränsas att

öka i antal med årlig jakt).

Rovdjursfrågor är ju mycket speciella,

då de även ställer djur mot djur

mot varandra, ja till och med i viss

mån även skydd av människor mot

rovdjur. Och inte som våra vanliga

frågor ofta handlar om, att skydda

värnlösa djur mot människors okunskap,

mentala ohälsa, seder eller

profithunger. Rovdjursfrågor kräver

helt enkelt ett helt annat grepp.

4

JAG TYCKER det är mycket bra att

Djurskyddet informerar om både

EU:s och regeringens politik och

förhållningsätt i frågor kring djur,

som t ex inför EU-valet, men att som

i detta fall lägga in en stor ruta med,

”Du kan göra en insats”, och där

uppmana medlemmar att skriva och

rikta kritik mot propositionen tycker

jag är helt fel. En skribent i en sådan

här artikel och förening bör inte utgå

ifrån och skriva vad medlemmarna

tycker (i detta fall emot). Även om

ståndpunkten i frågan kanske är

sanktionerad av Djurskyddet Centralt.

Vad vet jag?! Men det upplevs

så när de släpper en sådan här artikel

till tryckning.

Jag skulle ha önskat att redaktionen

skulle ha skrivit en nyanserad

och bred artikel som belyser rovdjursproblematiken

från flera håll.

Och att föreningen skulle förstå och

lita på att jag som medlem är vuxen,

bildad och klok nog att utifrån den

artikeln kunna ta ställning till frågan

på egen hand och agera. Det är både

rätt och bra att informera medlemmarna

om hur och på vilket sätt

man kan påverka och framföra sina

åsikter till politiker och regering,

men inte vad den enskilda medlemmen

och hans anhöriga, vänner och

bekanta ska tycka eller påverka. Då

alla medaljer har två sidor. Och vi

har inte att välja på den ”onda eller

goda” i vargfrågan. Vi måste försöka

se till helheten och framtidsutvecklingen

i samhället också.

NÄR JAG LÄSER utdrag ur Djurskyddet

Sveriges jaktpolicy, samstämmer

jag i dess andemening.

Men anser att den är formulerad

utifrån problemet rovdjur kontra jägare/jakthund,

vilket gör att man lätt

biter sig själv i svansen, då rovdjursfrågan

är så mycket större och berör

så många fler i samhället än rovdjuren

och jägarna. Det här förutspår

jag bara är början på problemen och

debatten. I takt med att rovdjuren

(och även vildsvinen) blir fler, och

söker sig ner (eller placeras) i tätt

bebodda trakter, t ex Uppsala län, så

kommer rovdjuren helt naturligt att

domesticeras, och med tiden tappa

sin skygghet och självbevarelsedrift

mot människor och civilisation, och

då uppstår problem i samhället.

Detta fenomen har vi redan sett en

hel del av, med bl a skyddsjakt som

följd, och det gagnar inte rovdjuren.

Så som vän av rovdjur är det nog

klokt att skynda långsamt, att se

och lyssna till alla delar av problematiken,

då når man sitt syfte långt

lättare. För andemeningen i jaktpolicyn

måste väl ändå vara att, jag

citerar ”Djurskyddet Sveriges mål

är att ingen djurart betraktas som

skadedjur, utan har sin självklara rätt

More magazines by this user
Similar magazines