Workshop pres.2 "kväll"

chalmers.se

Workshop pres.2 "kväll"

http://susning.nu/Akronym

En akronym är en förkortning bestående av varje ingående ords inledande bokstav

(ofta med exempelvis konjunktioner utelämnade). I strikt bemärkelse skall det

desutom vara ett självständigt, uttalbart ord, vilket gör en akronym till en särskild typ

av initialförkortning. I praktiken har betydelsen av begreppet akronym utökats så att

det ofta är synonymt med initialförkortning.

Ordet LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) är en

akronym - förkortningen används helt och fullt som ett "riktigt" ord, och har

exempelvis avyttrat verbet att lasra (to lase). Ett annat exempel på en

initialförkortning som dessutom är en akronym är ASEA (Allmänna Svenska

Elektriska Aktiebolaget). Termen EMRM (Enligt Min Ringa Mening) är en

initialförkortning, men en akronym endast i detta ords vidare bemärkelse. Många

akronymer är i sig meningsfulla ord, som BAMSE Bofors Advanced Mediumrange

Surface to Air Missile och FAMN Föräldraföreningen mot narkotika.

Ordet akronym kommer fr från grekiska akros (ytterst ytterst, , i bem bemärkelsen rkelsen i början rjan) )

och onoma (namn namn), ), d.v.s d.v.s. . "i början rjan av ordet ordet". ".

C-SELT SELT – Chalmers Stragetic Effort on Learning and Teaching

Claes Niklasson – Project leader Strategic Initiative New Masters

More magazines by this user
Similar magazines