Konst på Vallås äldreboende - Halmstad

halmstad.se

Konst på Vallås äldreboende - Halmstad

KONST

Vallås äldreboende

Barbro Jönsson

Jan Åberg

Tommy E Westerling


Gårdarna

Den konstnärliga utsmyckningen

gårdarna utomhus anspelar

de teman som landskapsarkitekt

Kerstin Teutsch angett, nämligen:

antiken, medeltiden, renässansen

och romantiken.

Konstnärerna Barbro Jönsson och

Jan Åberg har valt glas och metall

som gemensamt material för alla

fyra objekten.

Antiken

Helt naturligt kommer man att

tänka de grekiska byggnadsverken

och skulpturerna, ofta

föreställande muskulösa idrottsmän

och fagra gudinnor. En av

de mer kända skulpturerna är

”Spjutbäraren”.

Här kan man med fantasins hjälp

uppleva, att det för länge sedan

kastade spjutet äntligen slagit ner,

rotat sig och börjat skjuta skott.

Små spjutspetsliknande blå blad

mot den vita stammen – de grekiska

färgerna.


Medeltiden

Många är av den uppfattningen

att denna tidsperiod endast var

mörk och dyster. Inget kan vara

mer felaktigt, för i många avseenden

är det en djärvt färgsprakande

epok.

Det är nu man bryter med den

traditionellt jordbundna, slutna

arkitekturen och låter kyrkorummets

alla detaljer sträva upt

liksom de graciösa tornspirorna.

Man låter ljuset flöda in genom

enorma spetsbågsformade och

färggnistrande fönster.


Renässansen

Fritt översatt kan man använda

ordet nyttfödelse. Det är ju med

en aldrig sinande förvåning man

upplever att naturen trots katastrofer

och kriser hyser en okuvlig

förmåga att återuppstå. Kanske

inte alltid i samma former eller

samma platser, variationerna är

otaliga.

Här är det en gammal medicinalväxts

bladform som tjänat som

grund för formgivningen och som

får peka nyskapandets möjligheter.


Romantiken

En stilperiod med idealiserade herdar

och herdinnor i ett böljande

landskap, änglar och amoriner

svävande i skyn.

Trädet får här symbolisera det

mjuka och behagfulla i tillvaron.

Löven i olikfärgat glas, i bland svävande

och dallrande i solljuset, i

bland i nattljuset svagt glänsande.

Kanske understryker de våra förhoppningar

och drömmar – både

de som var och de som är.


Näckrosbladet

Tommy E Westerlings konstverk inomhus

heter ”Näckrosbladet” och

bladets naturligt enkla och vackra

form har blivit utgångspunkten

för de olika delarna i verkets färg-

och formgivning.

Bladen återges både som taktila

reliefer av trä, men också i plexiglas

som tar vara ljusets dagliga

skiftningar i rummet. Korridorens

blad kan tolkas som riktningspilar,

som leder in mot centralhallen där

det uppifrån kommande ljuset har

mildrats genom att det silas genom

de olikfärgade plattorna.

Tanken är att betraktaren uppfattar

sin vistelse i rummet som en

dykning under vattenytan. Bladen

har olika storlekar, men samtidigt

bildar de en grupp där några lyser

med en starkare ton – en blomma.


Så valdes konsten Vallås äldreboende

Kultur och konst ska få en framträdande roll i miljön! Det var alla

ansvariga ense om redan från början av planeringen av Vallås äldreboende.

Detta främjades också genom Halmstad kommuns policy

att 0,5% av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning.

Halmstad Konstnärsklubb fick två skissuppdrag där samtliga medlemmar

kunde lämna in förslag. Dels skulle de fyra gårdarna förses

med var sitt konstverk utifrån specifikt tema, dels skulle ett konstverk

kunna exponeras i den ljusgård som finns som centralt rum

mellan avdelningarna och som entré till dagverksamheten.

Efter ett demokratiskt urvalsförvarande, där både Kulturförvaltningen,

Hemvårdsförvaltningen, Fastighetskontoret och landskapsarkitekt

Kerstin Teutsch fanns med, gick uppdragen till tre konstnärer;

Barbro Jönsson och Jan Åberg, som tillsammans lämnat förslag

fyra utomhuskonstverk, samt Tommy E Westerling som fick

uppdraget inomhus.

Särskild hänsyn togs till att flertalet av de boende är dementa och

hur denna sjukdom verkar upplevelsen av färg och form.


Konstens placering

Konstverken är placerad med hänsyn till ljusförhållanden

och de olika växtbestånden. De boende kan även uppleva

skulpturerna från andra våningen.

Vallås äldreboende

Romantiken

Antiken

Näckrosbladet

Text och bilder av konstnärerna.

Med stöd av Kulturförvaltningen,

Halmstads kommun 2010.

Norr

Medeltiden

Renässansen

More magazines by this user
Similar magazines