September 2010 - AAK

aak.com

September 2010 - AAK

AAK Magasin | September 2010

Från redaktionen

Nu närmar sig hösten med stormsteg efter en

fantastsikt fin sommar med rekordvärme. Vi

AAK hoppas att alla har haft en bra och

avkopplande ledighet.

Ett av teman i detta nummer av Nordic är

hälsa. Nu när de flesta produkter har låg eller

ingen transhalt kommer nästa utmaning, att

minska på det mättade fettet. Här kommer

AAK’s unika lipid-kunskaper till användning.

På sidorna 6-7 kan ni läsa om hur teamet hos

forskning och utvecklingsavdelningen på ett

strukturerat sätt kommer fram till utmärkta

lösningar. I utvecklingsarbetet har man ett

tätt samarbete med det sensoriska laboratoriet

som har en tränad analytisk panel för

sensoriska utvärderingar. Detta används även

i projekt i samarbete med kunderna för att få

en utvärdering direkt på slutprodukten.

Det är viktigt att uppge korrekta näringspåstå en -

de för fetter i slutprodukter. EU-kommissionen

har godkänt 5 nya näringspåstående som därmed

ger kunderna nya möjligheter.

AAK har ett nära samarbete med svenska

rapsodlare och kommer under hösten att lansera

en ny produkt; Svensk pressad lobra, läs

mera om detta i den nya raps broschyren som

finns på hemsidan.

Ekologiska produkter ökar stadigt och nu har

man från EU tagit fram en ny logotype för

färdigpackade livsmedel. Denna ska vara fullt

implementerad år 2012.

En ny produkt Akonino DHA 24 lanseras i detta

nummer. Det är en produkt med långkedjiga

fleromättade fettsyror som innehåller omega-3

fettsyran DHA. Akonino DHA 24 används i

modersmjölksersättning.

Möt oss gärna vid Nordiska Livsmedelsdagarna

som traditionsenligt är i september med flera

AAK medarbetare på plats i Tylösand.

Trevlig läsning!

NORDIC AAK Magasin

publicerad av AarhusKarlshamn Sweden AB

SE-374 82 Karlshamn, Sweden | www.aak.com

Redaktion:

Ted Fyke, Bodil Granroth, Monika Hjort, Henrik Höjland,

Gunilla Gustafsson, Lena Ingvarsson, Jan-Olof Lidefelt,

Daniel Nilsson, Lena Nilsson, Marcus Persson,

Maria Wennermark, Christine Åkesson-Stenbeck.

Kontaktperson: Lena Nilsson

e-mail lena.nilsson@aak.com

tel +46 454 823 29, fax +46 454 828 20

Produktion: www.johnjohns.se

Foto: www.benfoto.se, AAK

För mer information, kontakta info@aak.com

Rapsolja från AAK

Ny raps-

broschyr

från AAK!

Rapsolja

Utsikter för rapsskörden i världen med

utgångspunkt från slutet juni 2010

Totalt i världen förväntas en oförändrad

till något lägre skörd av raps jämfört med

föregående år dvs 60 milj ton rapsfrö.

Om vi blickar ut i världen så ser vi att skörden i

Australien beräknas bli högre i år på grund av

att den enorma torka som har varat under de

senaste åren nu verkar vara över.

I Indien har monsunregnen utvecklats relativt

normalt vilket innebär att rapsskörden och andra

oljeväxter bör utvecklas på ett positivt sätt.

Från Kina har det inte rapporterats om några

negativa väderförhållanden men trots detta kan

vi förvänta ett något lägre utbyte. Konsumtionen

av rapsolja kvarstår på en hög nivå.

I Kanada har kraftiga regn orsakat att sådden

har försenats och därmed kan också arealen

minskas.

I Europa kommer rapsskörden att bli något

lägre än i fjol trots att arealen i sig inte är mindre

och ingen större utvintring har rapporterats.

Utbytet beräknas dock bli lägre på grund av den

något kalla våren.

I Sverige är rapsskörden något försenad på

grund av den kalla våren och skörden beräknas

bli något lägre än ifjol.

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på rapsolja

från biodieselindustrin.

2

Världsproduktion av rapsfrö 2000 – 2010

70

60

50

40

30

20

10

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rapsolja från AAK

Huvuddelen av AAKs rapsolja kommer från svenska

odlingar. Tillgången täcker dock inte det totala

behovet och därför används även importerat frö.

Genom ett nära samarbete med svenska odlare

kan AAK erbjuda en stor andel rapsolja med

svenskt ursprung. På så sätt uppnås kontroll

över hela värdekedjan där tillgången säkras för

kunden, samt hantering av hela processen från

utvinning till färdig olja.

Nytt från hösten 2010 är att AAK erbjuder

svensk pressad lobra. Denna kvalitet har tidigare

varit en pressad olja med blandat ursprung från

såväl svenska som europeiska frön.

More magazines by this user
Similar magazines