11 september - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

msb.se

11 september - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

etyda /…/ Dels att den politiska ledningen har

något grepp att något har hänt (expeditionschef

UD).

/Jag/ hann inte riktigt reflektera så mycket. Min

första oro var ganska snabbt: ”Hur ser det ut

med säkerheten i Sverige här? Vad gör våra myndigheter?

Vidtar de några åtgärder?” (statssekreterare

Justitiedepartementet)

En omedelbar åtgärd för ett antal departementstjänstemän

var därmed att kontakta dels

svenska berörda myndigheter som försvarsmakten,

rikspolisen och säkerhetspolisen, dels

ambassaden i Washington och givetvis generalkonsulatet

i New York. Man önskade få

information om läget, vilka bedömningar som

gjorts och vilka åtgärder som vidtagits eller

planerats. Både försvarsstaben och rikspolisen

följde redan händelseförloppet (se nedan).

Från konsulatet ser man kraschen

När det gällde Generalkonsulatet fick UD

kontakt med en av de anställda som från det

högt belägna kontoret stod och betraktade

röken på olycksplatsen. Han e-postade – det

var den förmedlingskanal som fungerade

bäst eftersom telefonlinjerna till och från New

York började fallera – till kollegor på konsulära

enheten i Stockholm om att han såg

hur lågorna slog ut från WTC-byggnaderna.

Kanslichefen säger i efterhand:

/Klockan/ var väl ett par tre minuter i nio, /då/

såg jag att norra tornet på WTC brann. Man

stannade ju och tittade vad detta är för någonting

och ungefär vid den tiden hade någon också

fått igång en TV /där/ man spekulerade i vad det

var som hade hänt. Det fanns uppgifter om att

det var ett flygplan, men man visste inte vad det

var för plan /…/ Klockan hade hunnit bli nio

eller ett par minuter över, då ringde den första

journalisten från Sverige /…/ Medan jag satt

där och talade med /denne/ så såg jag det komma

ett plan till ner mot WTC, från min synpunkt

sett bakom det södra tornet och så såg jag hur det

gick in i tornet och eldslågorna slog ut. Man kan

säga att det gick igenom tornet. Det var inte ett

flygplan som kom ut men det var delar av det och

delar av tornet som kom ut på norrsidan sen

(kanslichef Generalkonsulatet).

Journalisterna ”avlöste sedan varandra” i telefonen

hos kanslichefen på konsulatet. Strax

efter klockan 10.00 lokal tid (16.00 svensk tid)

talar han med en av SVTs nyhetskanaler och

ser samtidigt ”när först det södra tornet vek

sig och imploderade närmast, sen bara några

minuter därefter det norra tornet”. Sedan blir

telefonsystemet så överbelastat att bara enstaka

samtal kommer fram och kontakterna

med medierna försvåras.

Mellan samtalen krävdes överväganden

och beslut om hur man på konsulatet skulle

hantera händelsen och dess följder. Efter den

andra kraschen stod det, enligt kanslichefen,

tillika säkerhetsansvarig på konsulatet, klart

att det inte handlade om en ”vanlig” olycka

längre utan att det var planerat – ”att någon

bestämt sig för detta”:

Nu talade vi om många döda människor och vi

hade ingen aning om hur många. Vi förstod också

att nu drar det igång och det kommer börja

ringa oroliga anhöriga och så hade vi den egna

personalen /…/ Vi fattade då två beslut. Det ena

var att inte evakuera generalkonsulatet utan att

vi stannade där och arbetade från konsulatet.

Det andra var att de personer som inte var inblandade

i det här arbetet kunde, om de ville, gå

hem (kanslichef Generalkonsulatet).

(V)i förstod, med tanke på hur många svenskar

det bor i New York, att trycket från allmänheten

skulle bli enormt, även om vi ganska snabbt fick

klart för oss att det inte var jättemånga svenskar

17

More magazines by this user
Similar magazines