Wibe Ladders Produktkatalog - Stegcentralen.se

stegcentralen.se

Wibe Ladders Produktkatalog - Stegcentralen.se

www.wibeladders.se

2011


Vilken

höjd

jobbar

du på?

Vi har en säker lösning,

på alla nivåer.


”Säkerhet och kvalitet

genomsyrar allt vi gör.”

När du väljer en stege från Wibe

Ladders kan du vara säker på en sak:

varje detalj, varje material och varje

lösning är extremt noga genomtänkt

och dimensionerad för att garantera

din säkerhet. Det genomsyrar hela

vårt breda sortiment, från rejäla

arbets bockar och yrkesstegar till ställningar

och utrymningsstegar.

Att jobba säkert handlar i grunden

om att välja rätt lösning för rätt arbete.

Ska du jobba på låg höjd, eller kanske

lite högre? Eller är det att komma upp

på och ner från höga höjder på ett

säkert sätt som är det viktigaste? Vilka

behov du än har kan du vara säker på

att Wibe Ladders har en pålitlig och

smart lösning som hjälper dig att jobba

på ett säkrare och mer effektivt sätt.

Alla våra produkter testas regelmässigt

av SP – Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut – för att bli typgodkända

enligt gällande standard. Dessutom

gör vi regelbundet egna tester,

som övervakas av SP, för att försäkra

oss om att alla våra produkter håller

vad vi lovar. För oss finns det nämligen

bara en sak som räknas: att du ska

kunna lita på att vi har tänkt säkerhet,

i varje steg.

Emma Gustafsson

Produktchef, Wibe Ladders


nnehåll

bockar och pallar

Sidan 10

Arbetsbockar / Arbetspallar / Tillbehör

friStående Stegar

Sidan 16

Enkelsidiga trappstegar / Dubbelsidiga trapp- och pinnstegar

Trästegar / Glasfiberstegar /Tillbehör

anliggande Stegar

Sidan 22

Enkelstegar / Utskjutsstegar / Hisstegar / Glasfiberstegar

multifunktionella Stegar

Sidan 27

Modulstegar / Kombistegar / Ledade kombistegar / Tillbehör

plattformar

Sidan 36

Plattformstrappor / Arbetsplattformar

Ställningar

Sidan 40

Trappställningar / Spannställningar / Hantverkar ställningar / Tillbehör

Vägg- och takprodukter

Sidan 48

Takstegar / Tillbehör / Väggstegar / Utrymningsstegar

öVrigt

Sidan 60

Bryggstegar / Förvaring / Rätskivor / Brand- och räddningsstegar


Säkerhet att lita på.

Alla våra produkter testas av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – för att bli typgodkända enligt

gällande standard. Dessutom gör vi regelbundet egna tredjepartsövervakade tester för att försäkra oss

om att våra produkter håller vad vi lovar. För oss finns det nämligen bara en sak som räknas: att du ska

kunna lita på att vi har tänkt säkerhet, i varje steg.

I arbetsmiljölagen finns regler om de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har, för att

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3 tar i detalj upp de krav

och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön när det gäller stegar och arbetsbockar. Alla våra produkter

uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd.

6 KLäTTRA SäKERT

tYpkontrollerat.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har till uppgift att granska

produkter och konstruktioner så att de uppfyller krav på säkerhet

och god miljö. SP använder både svenska och interna tionella

bestäm mel ser. För stegar gäller Europanorm EN 131 och det något

strängare regelverket Svensk Standard SS 2091.

TYPKONTROLL STEGAR, ARBETSBOCKAR

OCH PALLAR.

När SP kontrollerar stegar går de efter Europanorm

EN 131 och det något strängare regelverket Svensk

Standard SS 2091. Dessa krav ställs av Arbetsmiljöverket

i AFS 2004:3 för att värna om din säkerhet.

Alla våra stegar, arbetsbockar och arbetspallar uppfyller

dessa höga krav och får därför märkas med en etikett

som talar om att stegen är godkänd. Vårt certifikat för

bärbara stegar har nummer 102 102.

TYPKONTROLL STäLLNINGAR.

Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1990:12

och godkända enligt Svensk Standard SSHD 1004,

lastklass 3. Våra certifikat för ställningar har nummer

249 401, 249 402, 249 403, 249 405, 102 104 och

102 105.

KONTROLL TAKPRODUKTER.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, testar och

certifierar takskyddsprodukter. Kraven finns beskrivna

i SP:s ”Certifieringsregler för takskydds­anordningar”,

SPCR 014. När dessa krav uppfylls får produkterna

förses med P­märkning. Vårt certifikat för takskyddsprodukter

har nummer 102 101.

P-KONTROLL.

P­märkning innebär att produkten minst uppfyller lag­

och myndighetskrav, och i de flesta fall en ännu högre

krav nivå. P­märkning innebär dels att produkten är typkontrollerad,

dels att tillverkarens egenkontroll övervakas

av SP. Glöm inte att fråga efter P­märket när du vill

köpa kvalitet. Certifieringsreglerna för P­märkning av

bärbara stegar finns beskrivna i SPCR 064. Vårt certifikat

för P­kontroll har nummer 102 103.


VärldenS tuffaSte

kraV räcker inte.

Så Vi teStar 99 999 gånger till.

Hur säker kan en stege bli? Vi ser egentligen inga gränser. Så vi nöjer oss inte med att bara leva upp till

de tuffaste kraven som ställs av europeiska myndigheter. Eller att våra produkter regel mässigt testas av

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – för att bli typgodkända enligt gällande standard. Eller att varje

månad göra egna SP­kontrollerade tester för att vara säkra på att våra produkter håller vad vi lovar. Vi tycker

man ska ställa ännu högre krav på din säkerhet. Därför gör vi dessutom egna tester som är mycket tuffare

än vad myndigheterna kräver. När kravet är att belasta stegen en gång med 300 kg gör vi dess utom

dynamiska tester i vår speciellt utvecklade testmaskin. Där har bockarna och pallarna i vårt PROF+ sortiment

fått stå pall för 300 kg 100 000 gånger. Utan att gå sönder. Det är vad vi kallar säkert, i varje steg.

För mer information om våra tester av stegar kontakta info@hultafors.se

Varje månad gör vi egna tester som kontrolleras av SP för att vara säkra

på att våra produkter håller vad vi lovar.

REjäLA GLIDSKYDD. Glidskydden på våra PROF+ produkter

har extra grov struktur för ökad hållbarhet och stabilitet.

KRAFTIG KONSTRUKTION. Våra PROF+ Trappstegar har

dubbel steginfästning för extra slitstyrka och lång livslängd.

MARKNADENS BäSTA HALKSKYDD. Våra PROF+ Arbetsbockar

har stora ståplan med dubbelriktat halkskydd för

ökad säkerhet.

KLäTTRA SäKERT

7


tre Steg – för Säk

1. Välj rätt produkt.

Grunden för att jobba säkert är att välja rätt produkt för rätt uppgift.

Utgå från hur ofta du använder den och hur tungt arbete som ska utföras.

LäTT ARBETE TUNGT ARBETE MYCKET TUNGT ARBETE

prof+

För mer krävande användning.

Extra halkskydd, väl tilltagna låsmekanismer

och grov struktur på glidskydden ger dessa

produkter ökad stabilitet och antiglidfunktion.

Produkterna överträffar med marginal

kraven i standarder och arbetsmiljöföreskrifter.

8

SäKERHET

PROF+

PROF

HOME

KLäTTRA SäKERT

SäLLAN OFTA MYCKET OFTA

prof

För daglig användning.

Kraftiga alu mi ni um profiler, väl tilltagna

ståytor och fotsteg gör dessa pro dukter

anpassade för daglig användning. Produkterna

PROF+ uppfyller kraven i standarder och

svenska arbets miljöföreskrifter.

PROF

HOME

rätt arbetShöjd – rätt ergonomi.

Låga höjder. Bockar och pallar

för arbeten på låg höjd, till exempel

vid elin stal lationer och för

hemmabruk.

ANVäNDARFREKVENS

Mellanhöjder. Trappstegar

och abetsplattformar för

arbeten på lite högre höjd.

home

För PROF+ mindre krävande användning.

Dessa produkter är användarvänliga, lätta

att PROF bära och förvara, och därmed anpassade

till lättare arbete inomhus och för tillfälliga

arbeten HOMEutomhus.

Produkterna uppfyller

kraven i standarder och svenska arbetsmiljöföreskrifter.

Höga höjder. Stegar för att

till exempel komma upp på

tak och arbetsställningar för

arbeten på hög höjd.


erhet i Varje Steg.

2. använd stegen rätt.

Var noga med att alltid använda stegen på rätt sätt. Lutning, underlag och förankring är bara några

exempel på viktiga faktorer att tänka på. Med enkla hjälpmedel och rätt tillbehör kan du jobba säkert

och undvika olyckor.

3. inspektera stegarna.

RISKER.

Stagning och förankring. Följande typer av stegar får användas endast om de ar stagade eller förankrade

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

• Anliggande stege som är längre än 5 m.

• Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen.

• Annan fristående stege som är högre än 3 m.

KORREKT ANVäNDNING.

Är dina stegar, bockar och ställningar säkra? Genom att låta oss besiktiga dem kan du säkerställa att de

uppfyller gällande krav. Var sedan noga med att löpande utföra internkontroller så du vet att dina anställda

har bästa möjliga förutsättningar att jobba på ett säkert sätt.

KLäTTRA SäKERT

9


EN BRA INVESTERING. Wibe Ladders

erbjuder ett brett sortiment bockar och

pallar. Vad du än arbetar med kan du

enkelt hitta rätt modell som motsvarar

dina krav. En investering i säkerhet och

bekvämlighet.

REjäLA ARBETSYTOR. Stora och rejäla

topplattor på arbetsbockarna, ger dig

säkra och bekväma arbetsytor både att

stå på och använda som avlastningsyta.

ARBETSBOCKAR+. Våra PROF+ arbetsbockar

klarar extra höga påfrestningar

också vid daglig användning. Extra

utvinklade ben och stora ståplan med

dubbelriktat halkskydd gör PROF+

bockarna till ett pålitligt och säkert

arbetsredskap.

TYPKONTROLLERAT. Bockarna och

pallarna är typkontrollerade enligt

SPCR064 och godkända enligt Svensk

Standard SS 2091 utgåva 4 och EN 131.

Certifieringsnummer för arbetsbockar är

P102 102. Dessutom är de P­märkta.

SERIE 55. I vår PROF Serie 55 finns

arbetsbockar och trappallar i stabil konstruktion

med breda bekväma fotsteg.

robuSta bockar

och Stadiga pallar.

När du arbetar på lite lägre höjder är en

bock eller pall ett utmärkt hjälpmedel,

både hemma och på jobbet.

De står stadigt och det är enkelt och

bekvämt att ta sig upp och ner. Smidig och

enkel konstruktion gör dem lätta att fälla

ihop, bära med sig och förvara.

Alla våra arbetsbockar och trappallar

har breda halksäkrade steg, rejält fästa

i sidoprofilerna. Vi har lagt stor vikt vid stabilitet

och stryktålighet för att ge största

möjliga säkerhet och hållbarhet.

Topplattan på Serie 55 har ett praktiskt ändskydd

som förhindrar att exempelvis kablar fastnar i

topplattans led.

Smidig och enkel konstruktion gör dem lätta att

fälla ihop, bära med sig och förvara.


arbetsbockar

12

arbetSbockar

PROF+

BOCKAR OCH PALLAR

PROF

HOME

PROF

PROF+ HOME

PROF

PROF+

HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF+ PROF

HOME PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF+ PROF

HOME PROF

HOME

ARBETSBOCK 5600+

Registered Community Design No. 000892187-0001/6.

ARBETSBOCK 55AB

B

En stabil PROF+ arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning.

Utrustad med utvinklade ben och stor topplatta. Allt för att ge hantverkaren ett riktigt

säkert arbetsredskap.

• Kraftiga aluminiumprofiler som ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.

• Stort ståplan på 500x620 mm med dubbelriktat halkskydd.

• En grov länk, utsvängda ben och kraftiga beslag ger bocken en mycket stabil konstruktion.

• Fotstegen är 80 mm djupa med extra höga rillor för ökat halkskydd.

• Lackerade aluminiumprofiler som gör att varken händer eller kläder svärtas ner.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

805602 WAB+5600­2 500 810 900 2 + 2 9,5

805603 WAB+5600­3 750 890 1100 3 + 3 11,9

805604 WAB+5600­4 990 980 1300 4 +4 14,5

ARBETSBOCK 5500+

En stabil arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad

med utvinklade ben och stort ståplan. Allt för att ge dig som hantverkare ett riktigt

säkert arbetsredskap.

• Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.

• Stort ståplan på 300x620 mm med dubbelriktat halkskydd.

• En grov länk, utsvängda ben och kraftiga beslag ger arbetsbocken en mycket stabil konstruktion.

• Fotstegen är 80 mm djupa med extra höga rillor för ökat halkskydd.

• Lackade aluminiumprofiler som gör att varken händer eller kläder svärtas ner.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

805502 WAB+5500­2 500 810 700 2 + 2 5,8

805503 WAB+5500­3 750 890 900 3 + 3 7,8

805504 WAB+5500­4 995 980 1100 4 + 4 10,6

ARBETSBOCK 3500

En robust arbetsbock som tål stora påfrestningar och tuff, daglig användning.

Utsvängda ben och stor arbetsyta. Allt för att ge hantverkaren ett riktigt säkert

arbetsredskap.

• Stort ståplan på 300x620 mm med dubbelriktat halkskydd.

• Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

721455 WAB F3500­2 500 790 700 2 + 2 5,8

721456 WAB F3500­3 750 870 890 3 + 3 7,5

721457 WAB F3500­4 995 950 1070 4 + 4 10,2

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning.

Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen överplatta. Allt för ge dig ett

riktigt hjälpmedel i arbetet.

• Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.

• Topplattan mäter 250x600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.

• Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

• Två rejäla stag låser arbetsbocken när den är utfälld och gör den extra stabil.

• Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

804032 W 55AB­2 496 665 644 2 + 2 4,7

804033 W 55AB­3 747 699 847 3 + 3 6,4

804034 W 55AB­4 997 735 1049 4 + 4 8,4

D

H

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF+ PROF

HOME PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF+ PROF

HOME PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

arbetSpallar H

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

ARBETSBOCK 600E

Robust och stabil arbetsbock tillverkad i galvaniserat stål. Uppfyller höga

krav på hållbarhet och säkerhet. Passar bra för dig som arbetar i tuffa miljöer

inom bygg­ och industrisektorn.

• Det galvaniserade stålet gör att arbetsbocken blir extra hållbar och skyddad mot korrosion.

• Topplattan mäter 275 x 600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.

• Fotstegen är 110 mm för att du bekvämt och stadigt ska kunna klättra upp och ner.

• Två rejäla stag låser arbetsbocken när den är utfälld och gör den extra stabil.

• Både fotsteg och topplatta är gjorda i gallerdurk för att förhindra att vätska blir stående.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

568402 WAB 600E­2 500 710 550 2 7,0

568403 WAB 600E­3 750 750 715 3 10,0

568404 WAB 600E­4 1000 790 870 4 14,0

MåLARBOCK

Denna hopfällbara målarbock är till riktig hjälp för dig som ofta målar väggar och tak.

Den är tillverkad av kraftiga stålrör för att få högsta stabilitet och ger dig en säker

arbetsplats.

• Bocken är tillverkad i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.

• Topplattan mäter hela 710 x 260 mm och är en perfekt avlastningsyta för dina färgburkar och tråg.

• Plattformen är tillverkad i vattenfast plywood för att bli extra tålig.

• Målarbockens bakparti har en brant lutning för att du lätt ska komma nära intill väggen.

• Kan kompletteras med förlängningsben, bra om du behöver använda målarbocken i trappor.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

940035 WAB M­2 500 770 490 2 7,0

940036 WAB M­3 750 830 680 3 9,0

940037 WAB M­4 1000 880 870 4 11,3

940038 WAB M­5 1250 930 950 5 14,5

ARBETSPALL 5000+

D

En stabil och säker arbetspall med extra djupa steg. Har lutning som

en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfälld

tar den liten plats och är lätt att transportera.

• Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetspallen tung.

• Ståplanet mäter 250x425 mm med dubbelriktat halkskydd för en säker arbetsposition.

• Fotstegen är 250 mm djupa och har dubbelriktat halkskydd.

• Längst fram på ståplanet finns en upphöjd framkant för att hindra dig från att gå ner åt fel håll.

• Extra låshake låser arbetspallen när den är utfälld och gör den extra säker.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

808022 WAP+5000­2 450 580 580 2 6,5

808023 WAP+5000­3 680 580 840 3 9,0

808024 WAP+5000­4 900 580 1040 4 12,3

808025 WAP+5000­5 1130 580 1270 5 14,9

B

B D

H

BOCKAR OCH PALLAR

13

arbetsbockar ∙ arbetspallar


arbetspallar

H

14

Y

B

B

D

H

BOCKAR OCH PALLAR

PROF+

PROF+ PROF

HOME PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

TRAPPALL 55TP

En stabil och säker arbetspall som klarar höga påfrestningar och daglig användning.

Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk topplatta. Passar utmärkt att

använda i trånga utrymmen.

• Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra trappallen tung.

• Topplattan mäter 250x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappallen lätt att bära.

• Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

• Två rejäla stag låser trappallen när den är utfälld och gör den extra stabil.

• Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

804022 W 55TP­2 496 398 644 2+2 3,6

804023 W 55TP­3 747 432 847 3+3 4,9

804024 W 55TP­4 997 468 1049 4+4 6,4

VIKINGSTEP

En liten smart och lättanvänd trappstege i aluminium. Passar bra överallt där du

ibland behöver arbeta eller nå en liten bit högre upp, till exempel i hemmet,

butiken eller på lagret.

• Stegen är lätt att bära, lätt att transportera och lätt att förvara.

• Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

• Enkel att fälla upp och ihop.

• De extra djupa stegen, 210 mm, gör det både bekvämt och säkert att klättra.

• När den är hopfälld blir den som en platt skiva, endast 35 mm tjock.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

728141 MINI 480 415 507 2 3,8

728142 MIDI 480 571 507 2 5,1

728143 MAXI 720 571 672 3 7,0

Registered Design M92 01 041.5.

KICK STEP

En praktisk pall som hjälper dig att nå högre. Hjulen rullar lätt, även på mjuka mattor

och du flyttar den enkelt genom att ge den en puff med foten. Passar bra i butik,

på lager eller i hemmet.

• Kick Step är 430 mm hög och kan användas som pall både att stå och sitta på.

• Vid belastning av pallen trycks hjulen automatiskt in och pallen står stadigt och säkert.

• Stålytorna är försedda med en halkskyddande gummibeläggning.

• Kontaktytan mot underlaget består av en rejäl gummilist som håller pallen på plats.

• Tillverkad av hållbar stålplåt som pulverlackerats för att bli extra tålig.

Art nr Modell Y H B Vikt kg

777001 WKICK SG 290 430 430 4,7

STäLLBAR BOCK 6000

En praktisk bock med flera användningsområden. Ger en stabil arbetsyta som

passar utmärkt att lägga virke på när man ska såga eller måla. Bocken kan också

användas som benställning till extra matbord.

• Höjden kan enkelt justeras i tre olika lägen, 675 mm / 770 mm / 880 mm.

• Benställningen är tillverkad av lackerade stålrör vilket gör den hållbar och stabil.

• Överliggaren är 780 mm lång och tillverkad i obehandlat trä.

• Enkel att fälla upp och ihop, och lätt att förvara.

• Levereras i par.

Art nr Modell H B D Vikt kg

827655 WSB 6000 2­PACK 675 / 770 / 880 780 330 4,1

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


höj Säkerheten

med rätt tillbehör

Det är inte alltid du kan arbeta under idealiska förhållanden.

Ibland är det trångt och svårt att komma åt. Till våra arbetsbockar

och pallar finns en serie tillbehör som låter dig

arbeta effektivt och säkert. Förlängningsbenen är idea liska

för att jämna ut nivåskillnader och tillsammans med glidskydden

är de viktiga säkerhetsdetaljer. Förlängningsbenen

monteras utan borrning, och de är mycket enkla

att snabbt ställa in när du flyttar bocken eller pallen.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

FöRLäNGNINGSBEN ARBETSBOCK/TRAPPALL

Med detta förlängningsben kan arbetsbocken ställas upp stabilt även vid nivåskillnader.

Användningsområdet för arbetsbocken utökas och du står stabilt!

• För stabil uppställning vid ojämna underlag.

• Monteras snabbt och enkelt utan att borra i bockens ben.

• Förlänger bockens ben med upp till 300 mm.

Art nr Modell Passar till

822058 WTB FB AB 55AB, 3500, 5500, 5600, samt trappall 55TP.

FöRLäNGNINGSBEN MåLARBOCK

Med dessa förlängningsben kan målarbocken ställas upp stabilt även i trappa.

Användningsområdet för målarbocken utökas och du står stabilt!

• För stabil uppställning vid ojämna underlag.

• Monteras snabbt och enkelt utan att borra i bockens ben.

• Målarbockens ben förlängs upp till 900 mm

Art nr Modell Passar till

919200 WTB FB MB Samtliga målarbockar i Wibe Ladders sortiment.

BOCKAR OCH PALLAR

15

tillbehör ∙ bockar och pallar


BRETT SORTIMENT. Wibes Ladders fristående

stegar finns i många olika stor lekar

och utföranden. Aluminium, glas fiber

eller trä, och höjder upp till 3 meter,

gör att det finns en stege för varje behov.

Vilken du än väljer gör du en bra långsiktig

investering.

TRAPPSTEGAR+. Våra PROF+ trappstegar

är de bästa trappstegar vi hittills gjort.

Stegarna är byggda av en smart 6­kantig

lackerad aluminiumprofil som gör att de

tål mycket hög belastning utan att svaja.

Dessutom har de dubbel steg infästning

som gör dem mycket slitstarka och ger

dem en riktigt lång livslängd.

TYPKONTROLLERAT. Stegarna är typkontrollerade

enligt SPCR064 och godkända

enligt Svensk Standard SS 2091

utgåva 4 och EN 131. Certifieringsnummer

för bärbara stegar är P102 102.

Dessutom är de P­märkta.

STAGNING OCH FöRANKRING. Enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste

fristående stegar med plattform, högre

än 2 meter, stagas för att ge tillräcklig

säkerhet. På sidan 21 finns tillbehör som

gör det enkelt att värna om säkerheten.

SERIE 55. Våra PROF trappstegar har

en specialdesignad aluminiumprofil

med minimal vikt och bra hållfasthet.

De 80 mm breda fotstegen är fästa

med hydraulnitar vilket ger både hög

stabilitet och hög säkerhet.

Säkert och bekVämt

på lägre höjd

En fristående stege är ett utmärkt hjälpmedel

både på arbetet och i hemmet. Den

passar bra när du ska arbeta på lite lägre

höjder och den är smidig och lätt att fälla

upp och ihop och blir därför både lätt att

bära med sig och förvara.

Våra trappstegar är designade för att

vara så säkra och praktiska som möjligt.

De har till exempel alla breda och halksäkrade

steg som är rejält fastsatta i sidoprofilerna.

Vissa har hylla där du kan lägga

ifrån dig verktyg och andra saker. Vi har

lagt stor vikt vid stabilitet och stryktålighet

för att kunna garantera att våra stegar

kommer att vara säkra och hålla länge.

Våra mest avancerade trappstegar är lika mycket

en arbetsplattform. Höftstöd, räcken och en stadig

ståyta, gör dem till arbetsredskap för proffs.

Lätt och stark. Wibes Ladders klassiska 6­kantsprofil

är en optimal kombination av vikt, styrka

och greppvänlighet.


enkelsidiga trappstegar

18

PROF+

PROF

PROF+ HOME enkelSidiga

PROF

trappStegar

HOME

FRISTåENDE STEGAR

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+

HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+

HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

B

TRAPPSTEGE ASP+

En av våra bästa stegar – stabil, säker och hållbar. Den är lätt att bära och smidig att använda.

Tillverkad i pulverlackerad aluminium. Handledare och stabiliserande stegfot finns som tillbehör.

• En väl tilltagen plattform på 330x400 mm med dubbelriktat halkskydd ger dig en praktisk arbetsyta.

• Greppvänliga sidor, 82 mm djupa och halksäkra fotsteg med en kraftig infästning ger hög säkerhet.

• H-länken, som är lätt att fälla upp och ner, låser stegen i utfällt läge och gör den extra stabil.

• Mjukt format knästöd med ergonomisk avlastning.

• Multifunktionell avlastningshylla med förvaringsfack och vattenavrinning.

Art nr Modell H1 H B D Antal steg Vikt kg

808003 WTS+ ASP­3 1480 720 520 925 3 8,7

808004 WTS+ ASP­4 1730 970 545 1100 4 9,8

808005 WTS+ ASP­5 1980 1220 570 1265 5 11

808006 WTS+ ASP­6 2230 1470 595 1480 6 12,1

808008 WTS+ ASP­8 2730 1970 650 1830 8 15,1

808010* WTS+ ASP­10 SB 3230 2470 705 2180 10 18,9

Registered Community Design No. 000892187-0001/6

*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.

TRAPPSTEGE 55P

Prisvärd trappstege för proffs och händiga hemmafixare. Specialdesignad profil tillverkad

i aluminium som ger stegen en lång livslängd. Finns i flera olika storlekar.

• Aluminiumprofilen gör stegen både hållbar och lätt att bära med sig.

• En stor tippsäker plattform med låsning i utfällt läge ger dig en stadig arbetsplats.

• Plattform och länkar i stål finns på alla storlekar och låser trappstegen när den är utfälld.

• De 80 mm djupa fotstegen har en hydraulnitad infästning vilket ger en hög stabilitet.

• Den integrerade verktygshyllan har praktisk vattenavrinning.

Art nr Modell H1 H B D Antal steg Vikt kg

738703 WTS 55P­3S 1385 750 445 775 3 6,3

738704 WTS 55P­4S 1630 998 470 940 4 7,6

738705 WTS 55P­5S 1885 1250 500 1110 5 8,7

738706 WTS 55P­6S 2125 1500 525 1285 6 9,7

738707 WTS 55P­7S 2380 1750 555 1450 7 11,0

738708 WTS 55P­8S 2630 2000 580 1620 8 12,4

738710* WTS 55P­10S SB 3130 2500 635 1960 10 16,0

738712* WTS 55P­12S SB 3625 3000 685 2300 12 18,9

*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.

TRAPPSTEGE 66P

En stabil trappstege för proffs som behöver ett rejält arbetsredskap. Tillverkad i anodiserad

aluminium vilket gör den mycket hållbar samtidigt som den är lätt och smidig att använda.

• I utfällt läge fungerar plattformen som lås och ger stegen en mycket god säkerhet.

• De 80 mm breda fotstegen har en hydraulnitad infästning vilket ger en hög stabilitet.

• Den integrerade avlastningshyllan har en praktisk lösning för vattenavrinning.

• Aluminiumet i profilerna är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

• Stödben ingår till 10 stegs trappstege.

Art nr Modell H1 H B D Antal steg Vikt kg

732584 WTS 66P­4S 1630 1000 470 940 4 7,6

732585 WTS 66P­5S 1885 1250 500 1110 5 8,7

732586 WTS 66P­6S 2125 1500 525 1285 6 9,7

732588 WTS 66P­8S 2630 2000 580 1620 8 12,4

737590* WTS 66P­10S SB 3130 2500 635 1960 10 16,0

*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.

D

H

H1

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

och pinnStegar

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+

HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

HUSHåLLSSTEGE 2020

Denna anodiserade trappstege är perfekt att ha i hemmet, till exempel när det ska

målas, sättas upp tavlor eller läggas in saker i höga skåp. Lätt att använda, fälla ihop

och bära med sig.

• Aluminiumprofilerna är anodiserade för att säkerställa att du ej svärtar händer eller kläder.

• Plattformen längst upp ger dig en stor yta både att stå på och lägga saker på.

• I utfällt läge fungerar plattformen som lås och ger stegen en god stabilitet.

• Fotstegen är räfflade för att du ska kunna klättra säkert.

• Utrustad med en komfortabel och praktisk verktygshylla.

Art nr Modell H1 H B D Antal steg Vikt

802133 WHS 2020­3 1255 620 425 680 3 3.4

802134 WHS 2020­4 1475 840 457 830 4 4.1

802135 WHS 2020­5 1695 1060 482 1000 5 4.8

802136 WHS 2020­6 1915 1280 514 1150 6 6.6

dubbelSidiga trapp-

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

TRAPPSTEGE ASD+

Stabil, säker och kraftig trappstege med steg på båda sidor. Tillverkad i lackad aluminium

vilket gör den mycket hållbar samtidigt som den är lätt och smidig att använda.

• Dubbelriktat halkskydd på topplattan gör trappstegen halksäker.

• Greppvänliga sidor, 82 mm djupa och halksäkra fotsteg med en kraftig steginfästning ger hög säkerhet.

• H-länken, som är lätt att fälla upp och ner, låser stegen i utfällt läge och gör den extra stabil.

• Aluminiumprofilerna är lackerade för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

808104 WTS+ ASD­4 970 430 960 4+4 6,1

808106 WTS+ ASD­6 1460 490 1400 6+6 8,2

808108 WTS+ ASD­8 1960 540 1800 8+8 11,0

808110 WTS+ ASD­10 2460 590 2200 10+10 14,6

808112 WTS+ ASD­12 2960 650 2600 12+12 17,6

TRAPPSTEGE 55D, DUBBEL

En prisvärd stege för både proffs och händiga hemmafixare med steg på båda sidor.

Tillverkad i aluminium vilket gör den mycket hållbar samtidigt som den är lätt och

smidig att använda.

• Två stållänkar låser stegen när den är utfälld och gör den extra stabil för dig som ska klättra.

• De 80 mm djupa fotstegen har en hydraulnitad infästning vilket ger en hög stabilitet.

• Steg på båda sidor underlättar om du ska nå ett svårtillgängligt ställe.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

732735 WTS 55D­5 1250 495 1260 5+5 8,5

732736 WTS 55D­6 1500 520 1410 6+6 9,5

732738 WTS 55D­8 2000 575 1805 8+8 12,5

732740 WTS 55D­10 2500 630 2200 10+10 15,6

732742 WTS 55D­12 3000 685 2590 12+12 18,7

B

D

H

FRISTåENDE STEGAR

19

enkelsidiga- och dubbelsidiga trapp- och pinnstegar


dubbelsidiga trapp- och pinnstegar

H

B

20

L3

D

L4

FRISTåENDE STEGAR

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

GLASFIBERSTEGE FRISTåENDE

Fristående stege med steg på båda sidor i röd glasfiberarmerad polyester.

Samma tåliga material som används till båtar och karosser. Passar dig som arbetar

med högspänning eller i en korrosiv miljö.

• Stegen är isolerande och har en spänningstålighet på 30kV. Spänningstestad enligt SS-EN 61478.

• Utrustad med en verktygshylla av armerad termoplast som också fungerar som lås i utfällt läge.

• Rektangulära sidoprofiler och stegpinnar i glasfiberarmerad polyester gör stegen stabil och hållbar.

• Stegpinnarna är 45 mm djupa och räfflade för att göra din klättring säker.

• Ändarna på benen har räfflade glidskydd för att stegen ska stå stabilt.

Art nr Modell H B D Antal steg Profil Vikt kg

721440 WGS D­6 1700 540 1100 6+6 62/24 10,3

721441 WGS D­8 2300 590 1400 8+8 62/24 13,6

TRäSTEGE, MASSIV

En traditionell och vacker trästege, i fristående modell med steg på båda sidor.

Anpassad för att tåla hårda tag men ändå vara lätt att hantera. Finns i fem storlekar.

• Utrustad med robusta beslag tillverkade i elförzinkat stål som är tåligt mot rost.

• Vangstyckena är tillverkade i massivt furu som är ett hårt och hållbart virke.

• De 50 mm djupa fotstegen är tillverkade i bok.

• Allt trä är oljebehandlat för att få en tålig smutsavvisande yta.

• Krokar i toppen på båda sidor för att hänga verktyg eller burk.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

736884 WTS WM­4 1040 475 790 4+4 6,2

736885 WTS WM­5 1300 508 940 5+5 7,6

736886 WTS WM­6 1540 540 1145 6+6 9,1

736887 WTS WM­7 1800 575 1315 7+7 10,9

736888 WTS WM­8 2060 608 1490 8+8 12,4

TRäSTEGE, LAMELL

En traditionell och vacker trästege, i fristående modell med steg på båda sidor.

Anpassad för att tåla hårda tag men ändå vara lätt att hantera. Finns i nio storlekar.

• Utrustad med robusta beslag tillverkade i elförzinkat stål som är tåligt mot rost.

• Vangstyckena är tillverkade i extra starkt limträ med lameller i furu, ett hårt och hållbart virke.

• De 50 mm djupa fotstegen är tillverkade i bok.

• Allt trä är oljebehandlat för att få en tålig smutsavvisande yta.

• Krokar i toppen på båda sidor för att hänga verktyg eller burk.

Art nr Modell H B D Antal steg Vikt kg

736784 WTS WL­4 1040 475 790 4+4 7,2

736785 WTS WL­5 1300 508 940 5+5 8,8

736786 WTS WL­6 1540 540 1145 6+6 10,5

736787 WTS WL­7 1800 575 1315 7+7 12,2

736788 WTS WL­8 2060 608 1492 8+8 14,4

736789 WTS WL­9 2310 642 1870 9+9 16,5

736790 WTS WL­10 2570 675 1870 10+10 20,0

736792 WTS WL­12 3080 740 2210 12+12 24,5

736794 WTS WL­14 3590 805 2550 14+14 33,0

TRAPPHUSSTEGE

Flexibel aluminiumstege med stegpinnar på båda sidor. Specialdesignad för arbete

där stödytan är ojämn, till exempel i trapphus och äldre fastigheter. Mycket hållbar

och enkel att använda.

• De kraftiga sidoprofilerna ger en stabil och säker konstruktion.

• Stegpinnarna är halksäkrade och sitter på 280 mm stegavstånd.

• Alla ben har utdragbara förlängningsben som går att justera enskilt för att passa just din arbetsplats.

• Både ben och utdragsben är försedda med halksäkra ändskydd av gummi.

Art nr Modell H B D L3 L4 Antal steg Vikt kg

720378 WTS T­8 2150 650 1510 390 1810 8+8 15,8

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


höj Säkerheten

med rätt tillbehör

Att arbeta på högre höjder ställer alltid krav på säkerheten.

När det gäller fristående stegar finns det mycket du kan

göra för att förebygga tillbud. Stödben, stegfot, handledare

och verktygshållare ger extra säkerhet samtidigt som

arbetet blir effektivare.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

praktiska

tillbeHÖr

praktiska

tillbeHÖr

STEGFOT TRAPPSTEGE

• Stegfot monteras enkelt och kan tas bort vid behov.

• Tillverkad i aluminium.

Art nr Modell Passar till

822096 WTB+ SF ASP/ASD Trappstege ASP, ASD, ASP+ och ASD+.

822097 WTB SF55/66 Trappstege 55P, 55D, 66P.

STöDBEN TRAPP- OCH GLASFIBERSTEGE

• Tillverkade av aluminium vilket gör dem extra hållbara och stabila.

• Monteras enkelt utan verktyg på stegens ben och är också lätta att justera vid behov.

Art nr Modell Passar till

727051 WTB SB 1 Trappstege 55/66­serien.

717923 WTB SB 3 ASP/ASD­programmet, profil 56.

717924 WTB SB 2 Glasfiberprogrammet, sidoprofil 62.

HANDLEDARE

• Handledaren monteras enkelt och kan tas bort vid behov.

• Tillverkad i aluminium.

Art nr Modell Passar till

822730 WTB+ HL­ASP/ASD Trappstege ASP, ASD, ASP+ och ASD+.

VERKTYGSHåLLARE

• Du monterar och justerar den enkelt med hjälp av en smart greppskruv.

• Verktygshållaren har en diameter på 60 mm.

• Tillverkad i lätt och hållbar aluminium.

Art nr Modell Passar till

720403 WTB VEH ASP/ASD Trappstege ASP, ASD, ASP+ och ASD+.

820403 WTB VEH 55P/55D Trappstege 55P, 55D och 66P.

FRISTåENDE STEGAR

21

tillbehör ∙ fristående stegar


MåNGA MöjLIGHETER. Hos oss hittar

du inte bara enkelstegar. Vi har också

utskjuts­, kombi­, modul­, ledade och

teleskopstegar. Alla uppfyller de högsta

kraven på funktion, slitstyrka och användarvänlighet.

FRIHET MED MODULSTEGAR. Modulstegar

är perfekt för dig som har många

och skiftande behov. 20 olika kombinationer

som anliggande, utskjuts­ eller

fri stående – utan att tumma på säkerheten.

ANLIGGANDE STEGE+. Detta är våra allra

bästa klätterstegar. PROF+ stegar tillverkade

av kraftig sigmaprofil med dubbelriktat

halkskydd på pinnarna genom ett

så kallat ”havrekorns mönster”.

VäLj RäTT MATERIAL. Aluminium är

ett enastående material. Starkt, lätt

och stryktåligt. Samma sak gäller för

glasfiber som dessutom ger isolation;

ett krav i miljöer där du arbetar med

högspänning.

STAGNING OCH FöRANKRING. Enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste

anliggande stegar högre än 5 meter

och fristående stegar utan plattform

som är högre än 3 meter, stagas för att

ge tillräcklig säkerhet. På sidan 31

finns en lång rad tillbehör som gör det

enkelt att värna om säkerheten.

TYPKONTROLLERAT. Alla våra stegar

kon trolleras av SP, och uppfyller Europanorm

EN 131 samt det något strängare

regelverket Svensk Standard SS 2091.

Detta krävs i AFS 2004:3. Certifieringsnummer

för bärbara stegar är P102 102.

pålitliga Stegar

Som tar dig högt.

En pålitlig anliggande stege är ett utmärkt

hjälpmedel när du behöver nå lite högre.

Men för att garantera säkerheten är det

viktigt att du väljer rätt stege och använder

den på rätt sätt. Med en stabil stege som

står stadigt mot underlaget blir klätt ringen

både säker och enkel, även när du behöver

komma riktigt högt. Våra anliggande stegar

passar bra till både professionella hantverkare

och hemmafixare. Vilken stege

som passar dina behov bäst beror på hur

ofta du tänker använda den.

PROF­serien är gjord för att användas

av yrkesfolk och ger dig valuta för pengarna.

Typgodkända och tåliga kommer de att

göra jobbet under många år.

Våra PROF+ stegar överträffar med

marginal alla gällande säkerhetskrav.

Med sina rejäla konstruktioner och kraftiga

dimensioner tål de hårda påfrestningar

varje dag på jobbet.

Gemensamt för alla våra klätterstegar

är att de uppfyller de högsta kraven på

säkerhet, funktion, slitstyrka och användarvänlighet

– både hemma och på jobbet.

Wibe Ladders sigmaformade profil är optimerad

för hållfasthet, vikt och användarkomfort.


enkelstegar

24

enkelStegar

ANLIGGANDE STEGAR

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

B

ENKELSTEGE, YRKES

L

En klassisk stege som är lätt att hantera. Kan även användas som både vägg­ och takstege.

Tillverkad i aluminium vilket gör den mycket hållbar. Finns i fem längder.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Stegpinnar ger ett optimalt dubbelriktat halkskydd.

• Stegfot Typ 2 ingår till stegar > 5 m.

Art nr Modell L B Antal steg Profil Vikt kg

581020 WES Y­2,1 2100 453 7 67/20 3,7

581030 WES Y­3,0 3000 453 10 67/20 5,3

581040 WES Y­3,9 3900 453 13 67/20 7,3

581050 WES Y­4,8 4800 453 16 67/20 9,7

587060* WES Y­6,0 SF 6000 453 20 67/20 15,0

* Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.

GLASFIBERSTEGE ENKEL

En stabil enkelstege tillverkad i röd glasfiberarmerad polyester. Samma tåliga material som

används till båtar och karosser. Passar dig som arbetar med högspänning eller i en korrosiv miljö.

• Hela stegen är isolerande och har en spänningstålighet på 30kV. Spänningstestad enligt SS-EN 61478.

• Materialet ger dig möjlighet att jobba säkert även i strömförande miljöer, till exempel i ställverk.

• Rektangulära sidoprofiler och stegpinnar i glasfiberarmerad polyester gör stegen stabil och hållbar.

• Stegpinnarna är 45 mm djupa och räfflade för att göra din klättring säkrare.

• Stegen passar också bra i utrymmen där andra material utsätts för rost som till exempel i våtrum.

Art nr Modell L B Antal steg Profil Vikt kg

721431 WGS E­3,1 3100 400 10 62/24 7,6

721432 WGS E­4,0 4000 400 13 62/24 9,8

ENKELSTEGE 8000

En enkel stege som passar den kvalitetsmedvetna hemmafixaren. Perfekt för de lite lägre

höjderna. Tillverkad i aluminium vilket gör den mycket hållbar. Finns i tre längder.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.

• Komplettera med Stegfot Typ 4 för extra säkerhet.

Art nr Modell L B Antal steg Profil Vikt kg

800002 WES S20 2100 400 7 67/20 3,6

800003 WES S30 3000 400 10 67/20 5,2

800004 WES S40 3900 400 13 67/20 7,1

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME utSkjutSStegar

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

TELESKOPSTEGE COMPACT

En teleskopisk stege tar minimalt med plats vid transport och förvaring. Du drar ut den steg för

steg till önskad längd, och teleskopmekanismen låses och frigörs med ett enkelt handgrepp.

• Tillverkad i aluminium för hållbarhet och låg vikt.

• Halkskyddade fotsteg och plastdetaljer i glasfiberarmerad nylon ger god stabilitet.

• Anodiserat aluminium – svärtar inte ner händer eller kläder.

• Endast 480x770 mm i hopskjutet läge.

Art nr Modell L B Antal steg Vikt kg

802832 WTES E­3,2 3200 480 11 11,5

UTSKjUTSSTEGE 2-DELAD, YRKES

En flexibelt konstruerad stege som kan växa vid behov. Stegar kortare än 8 m kan användas

både som utskjuts­ och fristående stege. Glöm inte att staga eller förankra stegen ordentligt

innan du börjar klättra.

• Stegdelarna kan användas var för sig, du får alltså två stegar i en.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Stegpinnarna ger ett optimalt dubbelriktat halkskydd.

• Stegfot Typ 2 ingår till alla modeller. Detta gör att du kan använda stegar som är < 8 meter även som kombistegar.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

588040** WUS Y2­4,2 SF 4200 2400 506 453 8+8 67/20 10,6

588050** WUS Y2­4,8 SF 4800 2700 506 453 9+9 67/20 11,6

588060*/** WUS Y2­6,0 SF 6000 3300 506 453 11+11 67/20 15,0

588070*/** WUS Y2­7,2 SF 7200 3900 506 453 13+13 67/20 20,0

588085* WUS Y2­8,4 SF 8400 4500 506 453 15+15 78/20 24,6

588101* WUS Y2­9,9 SF 9900 5400 506 453 18+18 78/20 32,2

*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår. **Kan användas som

kombistege.

UTSKjUTSSTEGE 3-DELAD, YRKES

En flexibel stege som når högt och är lätt att transportera. Utrustad med spärrar som hindrar

delarna från att glida isär. Glöm inte att staga eller förankra stegen ordentligt innan du börjar

klättra.

• Den översta stegdelen kan tas loss och användas separat, du får alltså två stegar i en.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Stegpinnarna ger ett optimalt dubbelriktat halkskydd.

• Stegfot Typ 2 ingår för att ge stegen extra stabilitet och säkerhet.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

589070 WUS Y3­7,0 SF 7000 2770 506 400 9+9+9 67/20 19,2

589080 WUS Y3­7,9 SF 7900 3070 506 400 10+10+10 78/20 24,9

589101 WUS Y3­10,0 SF 10000 3950 506 400 13+13+13 78/20 35,5

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.

Kan ej användas som kombistege.

B

L1

B1

L

B

B1

L1

ANLIGGANDE STEGAR

L

25

enkelstegar ∙ utskjutsstegar


utskjutsstegar

26

ANLIGGANDE STEGAR

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

UTSKjUTSSTEGE 8000 2-DELAD

Stabil och säker utskjutsstege med inbyggd kombimöjlighet. Passar dig som gärna gör saker

kring huset. Glöm inte att staga eller förankra stegen ordentligt innan du börjar klättra.

• Den nedre delen kan användas som enkelstege vid tillfällen när du inte behöver nå så högt.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.

• Komplettera med Stegfot Typ 4 så kan du använda stegen som fristående stege. Gäller stegar < 8 m.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

830040*/*** WUS D40 CF 4200 2400 400 347 8+8 67/20 8,5

830050*/*** WUS D50 CF 4800 2700 400 347 9+9 67/20 9,5

830055*/**/*** WUS D55 CF 5400 3000 400 347 10+10 67/20 11,0

830060*/**/*** WUS D60 CF 5700 3300 400 347 11+11 67/20 12,0

830070*/**/*** WUS D70 CF 6900 3900 400 347 13+13 67/20 17,5

800085** WUS D85 8100 4500 453 400 15+15 78/20 22,8

*Toppdel får ej användas som separat stegdel. **Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets

föreskrifter. ***Kan kompletteras med stegfot för att användas som komibstege.

HISSTEGE, YRKES

Denna tvådelade utskjutsstege har en smart hissanordning som ger stegen just den höjd

du behöver. Du höjer och sänker enkelt den övre delen med hjälp av ett rep.

• Automatiska låshakar spärrar vid önskad steglängd eller om repet skulle glida ur dina händer.

• Gummihjul i stegens topp gör att överdelen lätt kan rulla upp och ned mot fasaden.

• Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.

• Stegfot typ 5 ingår för att ge stegen extra stabilitet och säkerhet.

• Greppvänligt rep med en kärna av stålvajer, som är placerat på stegens utsida för att underlätta klättringen.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

738510 WHS Y­10,0 SF 10010 5600 550 470 18+18 80/32 38,4

738512 WHS Y­12,4 SF 12410 6800 550 470 22+22 80/32 46,5

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.

GLASFIBERSTEGE UTSKjUTS 2-DELAD

Stabil utskjutsstege i två delar som du enkelt kan ställa in höjden på. Tillverkad i röd

glas fiberarmerad polyester med pulverlackerade beslag. Passar bra för dig som arbetar

med högspänning eller i korrosiva miljöer.

• Hela stegen är isolerande och har en spänningstålighet på 30kV. Spänningstestad enligt SS-EN 61478.

• Materialet ger dig möjlighet att jobba säkert även i strömförande miljöer, till exempel i ställverk.

• Rektangulära sidoprofiler och stegpinnar i glasfiberarmerad polyester gör stegen stabil och hållbar.

• Stegpinnarna är 45 mm djupa och räfflade för att göra din klättring säkrare.

• Stegen passar också bra i utrymmen där andra material utsätts för rost som till exempel i våtrum.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

721436 WGS US2­5,8 5800 3350 430 370 11+11 62/24 17,6

721437 WGS US2­7,0 7000 3950 430 370 13+13 75/24 21,6

721438 WGS US2­8,2 8200 4550 430 370 15+15 84/24 26,6

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

GLASFIBERSTEGE UTSKjUTS 3-DELAD

Stabil utskjutsstege i tre delar som du enkelt kan ställa in höjden på. Tillverkad i röd

glas fiber armerad polyester med pulverlackerade beslag. Passar bra för dig som arbetar

med högspänning eller i korrosiva miljöer.

• Hela stegen är isolerande och har en spänningstålighet på 30kV. Spänningstestad enligt SS-EN 61478.

• Materialet ger dig möjlighet att jobba säkert även i strömförande miljöer, till exempel i ställverk.

• Rektangulära sidoprofiler och stegpinnar i glasfiberarmerad polyester gör stegen stabil och hållbar.

• Stegpinnarna är 45 mm djupa och räfflade för att göra din klättring säkrare.

• Stegen passar också bra i utrymmen där andra material utsätts för rost som till exempel i våtrum.

Art nr Modell L L1 B B1 Antal steg Profil Vikt kg

727268 WGS US3­7,2 7200 3050 490 370 10+10+10 75/24 26,5

724786 WGS US3­9,1 9100 3650 490 370 12+12+12 84/24 34,2

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


multifunktionella Stegar

Ibland behövs stegar som klarar lite knepigare uppgifter. Skiftande höjder, trånga utrymmen

och ojämna underlag. Här är Wibes Ladders multifunktionella stegar en idealisk

lösning. Våra modulstegar och kombistegar som kan användas både som utskjuts­ eller

fristående stegar – eller som två separata anliggande stegar. Dessutom finns våra ledade

kombistegar som är riktiga universalverktyg.

MODULSTEGAR

LEDADE KOMBISTEGAR

KOMBISTEGAR

ANLIGGANDE STEGAR

27

multifunktionella stegar


modulstegar

Enkelstege

28

modulStegar

Stegar – precis som du vill ha dem.

Med våra modulstegar kan du få precis den stege du behöver. Stegsystemet ger dig

20 olika utföranden och längder, PROF+ utan att du behöver tumma på säkerheten. Behöver

du enbart en enkelstege nu kan du förlänga den med ytterligare delar längre fram.

PROF

Och om du kompletterar med en stegfot kan du använda två modulstegar som en

HOME

fristående stege. En modulstege fungerar dessutom utmärkt som vägg­ eller takstege.

L5

Utskjutsstege

ANLIGGANDE STEGAR

Fristående med stegfot

H

PROF+

PROF

HOME

MODULSTEGE

Base­ och Top­stegen kan kombineras fritt: som enkelstege, utskjutsstege, eller

fristående stege. Base­ och Top­stegen finns i flera längder.

• De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Genom att kombinera en Base-stege med en kortare Top-stege får du en smart utskjutsstege.*

• Du får även en fristående stege genom att kombinera en Base-stege med en kortare Top-stege

och stegfot typ 2.**

• Du kan alltid bygga ut din stege. Praktiskt om förutsättningarna på dina arbetsplatser ofta skiftar.

Base-stege Top-stege Steglängd (Utskjut) Höjd som fristående H Utskjutande del L5

2420 2120 *3920 1890 450

2420 3020 4820

3620 2120 *5120 1890 1650

3620 3020 *6020 2750 750

3620 3920 6620

Art nr Modell Bas/Topp L B Antal steg Profil Vikt kg

829439 WMS PB­2,5 Bas 2420 453 8 67/20 4,7

829440 WMS PB­3,5 Bas 3620 453 12 67/20 7,5

829441 WMS PB­4,5 Bas 4520 453 15 67/20 9,4

829442 WMS PT­2,0 Topp 2120 400 7 67/20 4,0

829443 WMS PT­3,0 Topp 3020 400 10 67/20 5,6

829444 WMS PT­4,0 Topp 3920 400 13 67/20 7,9

*Utskjutsstege: När en Base- och Top-stege kombineras till en utskjutsstege överlappar

stegarna varandra. För aktuella steglängder se tabell. **Fristående stege: Efter montering

av stegfot och band, samt byte av skruv, kan de kombinationer där Base-stegen är längre än

Top-stegen användas som fristående stege. Klättring får ske upp till sammankopplingspunkten.

KOMBINATIONSMöjLIGHETER – MODULSTEGE

4520 2120 *6020 1890 2550

4520 3020 *6920 2750 1650

4520 3920 *7520 3600 750

* Utskjutsstege: När en Base- och Top-stege kombineras till en utskjutsstege överlappar stegarna varandra.

För aktuella steglängder se tabell.

L5

B

B1

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

L

L1

B

L


kombi-

Stegar

PROF+

PROF+

PROF

PROF

HOME

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF+

PROF

PROF

HOME

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

B1

B B4

H

KOMBISTEGE 2-DELAD, YRKES

B

B1

L

L1

B

Kopplingspunkt

Denna stege är en riktig allroundstege, perfekt för dig som är hantverkare. Med några enkla hand­

grepp byter du funktion på stegen, välj mellan utskjutsstege, fristående stege eller två enkelstegar.

• De stabila sidoprofilerna ger stadga åt stegen och gör så att din klättring känns säkrare.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.

• Stegpinnarna ger ett optimalt dubbelriktat halkskydd.

• Kombibeslaget gör att stegen kan ställas som en kombistege utan att någon stegdel behöver vändas.

• Stegfot Typ 2 ingår för att ge stegen extra stadga.

Art nr Modell L L1 H B B1 B4 Antal steg Profil Vikt kg

583060 WKS Y2­6,0 SF 6000 3300 3000 506 453 1100 11+11 67/20 14,5

583070 WKS Y2­7,2 SF 7200 3900 3500 506 453 1100 13+13 67/20 20,0

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.

KOMBISTEGE 3-DELAD, YRKES

Denna stege är en allround stege med stora möjligheter, perfekt för dig som är hantverkare.

Kan användas som utskjutsstege med dubbel förlängning eller fristående stege där

kopplingspunkten visar maximal ståhöjd.

• Toppdelen kan enkelt kopplas bort och användas separat.

• De stabila sidoprofilerna ger stadga åt stegen och gör så att din klättring känns säkrare.

• Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning och har ett havrekornsmönster.

• Kombibeslaget gör att stegen kan ställas som en kombistege utan att någon stegdel behöver vändas.

• Stegfot Typ 2 ingår för att ge stegen extra stadga.

Art nr Modell L L1 L5 H B B1 B4 Antal steg Profil Vikt kg

585370 WKS Y3­6,7 SF 6700 2800 1800 2400 506 394 1100 9+9+9 67/20 20,0

585375 WKS Y3­7,6 SF 7600 3100 2100 2700 506 394 1100 10+10+10 67/20 24,0

Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.

B1

L1

TELESKOPSSTEGE, YRKES

Denna teleskopstege har en smart och flexibel konstruktion. Stegens höjd kan varieras

i samma intervall som stegpinnarna sitter. När den är hopfälld tar stegen liten plats och

är lätt att transportera.

• Kan användas både som en anliggande stege och som en fristående stege, du får alltså två stegar i en.

• Sidoprofilerna är teleskopiska vilket gör att benen enkelt glider åt det håll du vill variera höjden.

• Stegpinnarna sitter på 280 mm avstånd, vilket motsvarar ett steg i höjdförändring.

L

Art nr Modell Antal steg L H B D Vikt kg

802240 WTS Y2­4,1 7+7 2370­4090 1010­1810 590 950­1570 12,3

802250 WTS Y2­5,3 9+9 2950­5310 1290­2340 635 1070­2000 15,0

B4

L5

H

B

B

ANLIGGANDE STEGAR

L

D

H

29

kombistegar


ledade kombistegar

30

ledade

PROF+

kombiStegar

PROF

ANLIGGANDE STEGAR

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

LEDAD KOMBINATIONSSTEGE FLEXI PROF

Detta är stegarnas motsvarighet till en schweizisk armékniv. I ett smart och kompakt

format ryms flera olika användningsmöjligheter. När den är hopfälld tar den liten plats

och är lätt att transportera. Godkänd att stå på i plattformsläge, även enligt de strängare

svenska kraven i EN131­4.

• Kan användas som anliggande stege, fristående och som arbetsplattform, du får alltså tre stegar i en.

• En rejäl stegfot och halkskyddade stegpinnar gör att du kan klättra säkrare.

• En testlast på 350 kg och leder testade för 8000 cykler ger extra säkerhet.

• Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

• Plattform ingår och ger dig en stor och praktisk arbetsplattform att stå på.

Art nr Modell L H B B4 C D D1 Antal steg Vikt kg

832690 WKSL FP350­3,6 3600 1600 363 805 960 1220 2365 12* 15,8

*3+6+3 eller 6+6

LEDAD KOMBINATIONSSTEGE FLEXI TELEPROF

Troligen den bästa flexistegen på marknaden. En stege ger nio olika kombinationsmöjligheter.

Godkänd att stå på i plattformsläge, även enligt de strängare svenska kraven i EN131­4.

• En stege med nio olika kombinationer – anliggande stege, fristående och arbetsplattform även i trappor.

• En rejäl stegfot och halkskyddade stegpinnar gör att du kan klättra säkrare.

• En testlast på 350kg och leder testade för 8000 cykler ger extra säkerhet.

• Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

• Plattform ingår och ger dig en stor och praktisk arbetsplattform att stå på.

Art nr Modell L H B B4 C D D1 Antal steg Vikt kg

832695 WKSL FPT350­3,6 3055–

3625

*3+6+3 eller 6+6

C

B4

D1

1340–

1610

363 805 700–

970

1060–

1230

2220–

2395

12* 17,7

LEDAD KOMBINATIONSSTEGE FLEXI BASIC

Detta är kanske vår mångsidigaste stege. Smart och kompakt med många användningsområden.

Hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera.

• Två stegar i en; kan användas både som anliggande och som fristående stege.

• Två breda stegfötter ingår. Gör stegen ännu mer stabil och säker.

• Extra säkerhet med halkskyddade stegpinnar.

• Tillverkad i aluminium som gör stegen både hållbar och lätt att bära.

• Kan kompletteras med polyetenplattform, artikelnummer 802215, och kan då användas som arbetsbänk.**

Art nr Modell L H B B4 C D D1 Antal steg Vikt kg

802210 WKL FB­3,3 3385 1500 350 768 890 1180 2270 12* 11,3

802215 WKL PFM­B 2,5 2,5

*3+6+3 eller 6+6 **OBS! Ej tillåten att stå på enligt svenska föreskrifter.

H

D

B

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

L


höj Säkerheten

med rätt tillbehör

Att arbeta på högre höjder ställer alltid krav på säkerheten.

När det gäller anliggande stegar finns det mycket du kan

göra för att förebygga tillbud. Stödben, stegfot, krokar

och glidskydd ger extra säkerhet samtidigt som arbetet

blir effektivare med stadiga stegar. Se även tabellen

på sidan 35 för att se vilket tillbehör som passar till

din stege.

säkerHet

Upptill

säkerHet

Upptill

säkerHet

Upptill

säkerHet

Upptill

Transportlängder anges på www.wibeladders.se.

Se även tabellen på sidan 35 för att se vilket tillbehör som passar till din stege.

SäKERHETSKROKAR

• Du monterar dem enkelt på stegens sidoprofiler.

• Tillverkad av aluminium.

• Förhindrar glidning i sidled och att stegen åker ut nedtill.

• Levereras parvis.

Art nr Modell Passar till

717525 WTB SKR 40 Alla enkelstegar, diameter upphängning 40 mm.

717526 WTB SKR 80 Alla enkelstegar, diameter upphängning 80 mm.

TOPPSTöD

• Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.

• Monteras enkelt genom att klamras fast på översta stegpinnen.

• Möjliggör att man kommer ut en bit ifrån väggen.

• Bredd 1050 mm, djup 340 mm.

Art nr Modell Passar till

717529 WTB TOS Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

TOPPGLIDSKYDD FöR BETONGELEMENT

• Monteras snabbt och enkelt på den stegpinne där det passar bäst, sedan hängs det över väggens kant.

• Passar betongelement som är upp till och med 250 mm breda.

• Tillverkat av aluminium för extra livslängd.

• Förhindrar glidning i sidled och att stegen åker ut nedtill.

Art nr Modell Passar till

726906 WTB TOG Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

STOLPSTöD

• Monteras enkelt på din stege genom att klämmas fast på den översta stegpinnen.

• På grund av sin klykliknande utformning passar det mot stolpar i de flesta storlekar.

• Tillverkat av galvaniserat stål för att bli extra hållbart och inte rosta.

Art nr Modell Passar till

724769 WTB STS Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

ANLIGGANDE STEGAR

31

tillbehör ∙ anliggande stegar


tillbehör ∙ anliggande stegar

32

ANLIGGANDE STEGAR

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

NIVåUTjäMNANDE SäKERHETSBEN

Säkerhet är lönsamt. Med en stadig stege som inte riskerar att välta blir jobbet gjort

både säkrare och fortare. Med Wibes Ladders nya säkerhetsben går det snabbt att

nivåjustera och säkra stegen på ojämn mark. De monteras utan borrning och låses

enkelt i in­ eller utfällt läge med ett vred. Vid transport ligger de utmed stegsidan och

tar minimalt med plats.

• Ökar stegens bredd med 400 mm per sida.

• Medger uppställning även vid nivåskillnader; justerbarhet 0–300 mm i höjdled.

• Vid transport fälls stödbenen in längs med sidorna för att ej vara skrymmande.

• Glidskydd för extra säkerhet.

Art nr Modell Passar till

822011 WTB SB 6 Alla klätterstegar upp till 7,5 m.

STöDBEN GLASFIBERSTEGE

• Tillverkade av aluminium vilket gör dem extra hållbara och stabila.

• Monteras enkelt på stegens ben och är också lätta att justera vid behov.

• Stödben till glasfiberstege profil 62 (717924), profil 75 (822559), profil 84 (822560).

Art nr Modell Passar till

717924 WTB SB 2 Glasfiberprogrammet, sidoprofil 62

822559 WTB SB 4 Glasfiberprogrammet sidoprofil 75

822560 WTB SB 5 Glasfiberprogrammet sidoprofil 84

STEGFOT TYP 2

• Används på slätt underlag

• Stegfoten är 1100 mm lång vilket ger din stege en bred bas att stå på.

• Du fäster den enkelt på din stege med skruv och mutter, monterings anvisning ingår.

• Praktiska säkerhetsband ingår vilket medgör att en stege med kombifunktion kan ställas

som fristående stege.

Art nr Modell Passar till

727660 WTB SF 2 Passar modulstege base, enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe

Ladders sortiment upp till 10 m.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Se även tabellen på sidan 35 för att se vilket tillbehör som passar till din stege.


säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

säkerHet

nertill

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Se även tabellen på sidan 35 för att se vilket tillbehör som passar till din stege.

STEGFOT TYP 3

• Används vid ojämnt underlag, t.ex. när en sten eller stubbe är i vägen

• Stegfoten utökar basen på din stege med 300 mm.

• Lätt att montera, hål finns redan uttagna i din stege.

• Kan kompletteras med tillbehör som Ledat glidskydd, Förlängningsben eller Vändbar dubb.

Art nr Modell Passar till

801015 WTB SF 3 Passar yrkes utskjutsstegar upp t o m 7 m.

STEGFOT TYP 4

• Stegfoten är 1000 mm lång vilket ger din stege en bred bas att stå på.

• Du fäster den enkelt på din stege med monterings- beslagen som ingår.

• Säkerhetsband för uppställning som fristående stege och monteringsanvisning till detta ingår.

Art nr Modell Passar till

822090 WTB SF 4 Passar alla enkel­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders Home­sortiment upp till 7 m.

STEGFOT TYP 5

• Stegfoten är 1200 mm lång vilket ger din stege en bred bas att stå på.

• Du fäster den enkelt på din stege med skruv och mutter.

• Säkerhetsband ingår ej.

Art nr Modell Passar till

822095 WTB SF 5 Passar alla enkel­, kombi och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment upp till 12 m.

NIVåUTjäMNARE

• Monteras enkelt och säkert på stegens två nedersta stegpinnar.

• Justeringen är steglös och du kan lätt flytta den mellan olika positioner.

• Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.

Art nr Modell Passar till

724706 WTB SAFE­STEP Alla enkel­, kombi­ och utskjuts stegar i Wibe Ladders sortiment.

FöRLäNGNINGSBEN LEDAT

• Lätt att montera, hål finns redan uttagna i din stege. Höjdjusteringen är steglös upp till 30 cm och enkel att göra.

• Leden gör att foten alltid får optimal kontakt mot underlaget även under belastning.

• Benen är tillverkade i elförzinkat stål och foten har en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm.

• I fotens båda ändar finns en dubb som du enkelt kan vinkla ner vid behov.

Art nr Modell Passar till

822056 WTB FRB Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment

och Stegfot Typ 3.

VäNDBAR DUBB

• Tillverkad i aluminium för att bli extra hållbar och stabil.

• Monteras enkelt på stegens ben och är lätt svänga undan när det räcker med stegens egna glidskydd.

• Passar till stegar med sidoprofil 55 (717532), sidoprofil 65 och 67 (717533) och sidoprofil 78 (717534).

• Kan monteras på Stegfot Typ 3.

• Levereras parvis.

Art nr Modell Passar till

717532 WTB VD 1 Sidoprofil 55/20

717533 WTB VD 2 Sidoprofil 65/20 och 67/20 samt Stegfot 3

717534 WTB VD 3 Sidoprofil 78/20

ANLIGGANDE STEGAR

33

tillbehör ∙ anliggande stegar


tillbehör ∙ anliggande stegar

34

ANLIGGANDE STEGAR

säkerHet

nertill

praktiska

tillbeHÖr

praktiska

tillbeHÖr

praktiska

tillbeHÖr

LEDAT GLIDSKYDD MED DUBB

• Leden gör att foten alltid får optimal kontakt mot underlaget även under belastning.

• Foten är tillverkad i tålig aluminium och har en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm.

• I fotens båda ändar finns en dubb som du enkelt kan vinkla ner vid behov.

• Levereras styckvis.

Art nr Modell Passar till

822057 WTB GSL Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment

och Stegfot Typ 3.

TRAPPSTEG

• Steget mäter 350x80 mm och har längsgående rillor för ge dig ett säkert halkskydd.

• Tillverkat av aluminium för att bli extra hållbart och stabilt.

• Monteras enkelt genom att klämmas fast på stegpinnen.

• Beställer du trappsteg samtidigt som enkelstegen kan vi leverera dem påmonterade.

Art nr Modell Passar till

724782 WTB TRS Alla enkelstegar i Wibe Ladders sortiment.

MåLARBURKSHåLLARE SET

• Krok och målarburkshållare frigör dina händer.

• Passar både på höger och vänster sida av stegen, passar alltså både höger- och vänsterhänta.

• Levereras i set. Burkhållare för 1L burkar och krok för burkar med handtag.

• Gjord av elförzinkad tråd.

Art nr Modell Passar till

732601 WTB MKR Alla stegar i Wibe Ladders sortiment.

FLYTTBART STåPLAN

• Ståytan mäter 280x245 mm och den är halkskyddad för att ge dig ökad säkerhet.

• Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.

• Monteras enkelt genom att hängas fast på valfri stegpinne.

• En smart konstruktion gör det lätt att fälla ståplanet upp och ner om du behöver klättra förbi.

Art nr Modell Passar till

732600 WTB STP Alla enkel­, kombi­ och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Se även tabellen på sidan 35 för att se vilket tillbehör som passar till din stege.


Vilket tillbehör paSSar din Stege?

Säkerhet upptil

Säkerhetskrokar, 717525, 717576

Toppstöd, 717529

Toppglidskydd, 726906

Stolpglidskydd, 724769

Säkerhet nedtill

Nivåutjämnande

säkerhetsben, 822011

Stödben, glasfiber, 717924

Stödben, glasfiber, 822559

enkelStegar

enkelstege, yrkes

581020 X X X X X X X X X X X X X X

581030 X X X X X X X X X X X X X X

581040 X X X X X X X X X X X X X X

581050 X X X X X X X X X X X X X X

587060

glasfiberstege enkel

X X X X X X X X X X X X X X

721431 X X X X X X X X X X X X X

721432

enkelstege 8000

X X X X X X X X X X X X X

800002 X X X X X X X X X X X X X X X

800003 X X X X X X X X X X X X X X X

800004

utSkjutSStegar

utskjutsstege 2-delad, yrkes

X X X X X X X X X X X X X X X

588040 X X X X X X X X X X X X X

588050 X X X X X X X X X X X X X

588060 X X X X X X X X X X X X X

588070 X X X X X X X X X X X X X

588085 X X X X X X X X X X X

588101

utskjutsstege 3-delad, yrkes

X X X X X X X X X X X

589070 X X X X X X X X X X X X X

589080 X X X X X X X X X X X

589101

utskjutsstege 8000 2-delad

X X X X X X X X X X X

830040 X X X X X X X X X X X X X

830050 X X X X X X X X X X X X X

830055 X X X X X X X X X X X X X

830060 X X X X X X X X X X X X X

830070 X X X X X X X X X X X X X

800085

hisstege, yrkes

X X X X X X X X X X X X

738510 X X X X X X X X X

738512

glasfiberstege uskjuts 2-delad

X X X X X X X X X

721436 X X X X X X X X

721437 X X X X X X X X

721438

glasfiberstege uskjuts 3-delad

X X X X X X X X

727268 X X X X X X X X

724786

modulStegar

base

X X X X X X X X

829439 X X X X X X X X X

829440 X X X X X X X X X

829441

top

X X X X X X X X X

829442 X X X X X X X

829443 X X X X X X X

829444

kombiStegar

kombistege 2-delad, yrkes

X X X X X X X

583060 X X X X X X X X X X X X

583070

kombistege 3-delad, yrkes

X X X X X X X X X X X X

585370 X X X X X X X X X X X X

585375 X X X X X X X X X X X X

Observera att Teleskopstege Compact, Teleskopstege Yrkes, Flexi Prof, Flexi Teleprof eller Flexi Basic inte har några tillbehör.

Stödben, glasfiber, 822560

Stegfot typ 2, 727660

Stegfot typ 3, 801015

Stegfot typ 4, 822090

Stegfot typ 5, 822095

Nivåutjämnare, 724706

Förlängningsben ledat 822056

Vändbar dubb, 717532

Vändbar dubb, 717533

Vändbar dubb, 717534

Ledat glidskydd med dubb, 822057

praktiSka tillbehör

Trappsteg, 724782

Målarburkshållare, 732601

ANLIGGANDE STEGAR

Flyttbart ståplan, 732600

35

tillbehör ∙ anliggande stegar


MåNGSIDIGT. Det finns många slag av

arbeten där du tillfälligt måste komma

lite högre upp. Målning, installation eller

lagerarbete. Wibe Ladders arbetsplattformar

finns i flera versioner och i höjder

från 360 till 3000 mm. Lätta att flytta,

säkra att använda.

EFFEKTIVT OCH SäKERT. På en plattform

kan du arbeta med båda händerna.

Du står stadigt på en rejäl ståyta och

du går upp på halksäkrade stabila steg,

särskilt viktigt när du går upp och ner

många gånger under ett arbetspass.

STYRKA OCH SMIDIGHET. Arbetsplattformarna

i serien PROF+ är lätta

och smidiga, men tål ändå hårda tag.

Varje dag, året om.

TYPKONTROLLERAT. Stegarna är

typ kontrollerade enligt SPCR064 och

godkända enligt Svensk Standard SS

2091 utgåva 4 och EN 131. Certifieringsnummer

för bärbara stegar är P102 102.

Dessutom är de P­märkta.

PLATTFORMAR. Arbetsplattformarna

finns i höjder upp till tre meter och

materialet är stål eller aluminium.

De är lätta att flytta och den fällbara

versionen är enkel att transportera.

Elförsinkade räcken i stål och halksäkrade

steg borgar för hög säkerhet.

plattformar

En arbetsplattform är ett bra alternativ till

en ställning när du behöver komma lite

högre upp och samtidigt lätt kunna flytta

den. Underhåll, målning, tillfälligt montagearbete

är typexempel, men också för lagerarbete

är en plattform idealisk.

Arbetsplattformarna finns i höjder upp

till tre meter och materialet är stål eller aluminium.

De är lätta att flytta och den fällbara

versionen är enkel att transportera.

Elförsinkade räcken i stål och halksäkrade

steg borgar för hög säkerhet.

Arbetsplattformen MIDI har utsvängda ben som

ökar stabiliteten och säkerheten.

Rejäla hjul gör plattformen lätt flyttbar, även

över trösklar och ojämnt underlag.


plattformstrappor

38

plattformStrappor

PROF+

PLATTFORMAR

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

PROF+ HOME

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

ARBETSPLATTFORM TMR YRKES

En stabil arbetsplattform som ger dig en säker arbetsplats även när du behöver stå stadigt lite

högre upp. Passar bra för dig som utför tillfälliga montagearbeten, målar eller arbetar på lager.

• Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd och bli extra stabil.

• De räfflade halksäkra fotstegen är 500x110 mm och tillverkade i aluminium.

• Plattformen på 500x600 mm är halkskyddad och försedd med räcken för att ge dig en säker ståplats.

• För att du enkelt ska kunna flytta plattformen finns två hjul monterade på den bakre delen.

Art nr Modell H1 H B B4 D Antal steg Vikt kg

910059 WAP TMR Y­1,2 1900 1200 535 875 1170 6 30,0

910060 WAP TMR Y­1,6 2300 1600 535 875 1360 8 34,0

910061 WAP TMR Y­2,0 2700 2000 535 875 1530 10 40,0

910062 WAP TMR Y­2,4 3100 2400 535 1120 1720 12 54,0

910063 WAP TMR Y­3,0 3700 3000 535 1120 2000 15 65,0

ARBETSPLATTFORM TMR YRKES FäLLBAR

En stabil och fällbar plattform som är enkel att fälla upp och ihop.

Passar bra för dig som utför tillfälliga montagearbeten, målar eller arbetar på lager.

Finns i tre storlekar med olika arbetshöjd.

• Stommen är tillverkad i aluminium som gör plattformen både säker och lätt.

• De räfflade halksäkra fotstegen är 500x80 mm och tillverkade i aluminium.

• Plattformen på 500x550 mm är halkskyddad och försedd med räcken för att ge dig en säker ståplats.

• Räckena är tillverkade i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd.

• För att du enkelt ska kunna flytta plattformen, både upp- och hopfälld, finns hjul på bakre delen.

Art nr Modell H1 H B B4 D Antal steg Vikt kg

733777 WAP TMR YF­1,0 2020 1000 550 865 1120 4 21,0

733778 WAP TMR YF­1,5 2530 1500 550 865 1340 6 25,5

733779 WAP TMR YF­2,0 3040 2000 550 1165 1570 8 30,0

PLATTFORM ASP+

En lätt och smidig plattform tillverkad i pulverlackerad aluminium. Grunden är vår trappstege

ASP+, extrautrustad med stödbalk och handledare. Ett prisvärt alternativ för dig som behöver

stå stadigt på högre höjder.

• Rejäl plattform, 330x400 mm, med dubbelriktat halkskydd ger ökad säkerhet.

• Handledare underlättar uppstigning.

• Stegfoten ger en bred bas på hela 1100 mm.

• 82 mm djupa och halksäkra fotsteg med en kraftig infästning ger både ökad säkerhet och livslängd.

Art nr Modell H1 H B D Antal steg Vikt kg

808013 WAP+ ASP­3 1480 720 520 925 3 12,8

808014 WAP+ ASP­4 1730 970 545 1100 4 13,9

808015 WAP+ ASP­5 1980 1220 570 1265 5 15,1

808016 WAP+ ASP­6 2230 1470 595 1480 6 16,2

808018 WAP+ ASP­8 2730 1970 650 1830 8 19,2

808020 WAP+ ASP­10 3230 2470 705 2180 10 22,0

Registered Community Design No. 000892187-0001/6

B

B4

D

H

H1

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


PROF+

PROF

HOME

arbetSplattformar

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

ARBETSPLATTFORM MIDI

Smidig arbetsplattform som är lätt att använda och transportera. Försedd med

en stadig arbetsplattform och två hjul på ena sidan för att underlätta förflyttning.

Perfekt om du ofta byter arbetsplats när du utför dina arbeten.

• Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd och bli extra stabil.

• Plattformen som mäter 1200 x 400 mm är tillverkad i tålig och halksäker plywood med wiramönster.

• Du kan välja mellan fem arbetshöjder att placera plattformen på, från 360 mm–1460 mm.

Art nr Modell Totalhöjd H* Basmått Plattformsmått Vikt kg

721381 WAP MIDI 2000 1450 x 680 1200 x 400 29,0

*= Plattformshöjder: 360 / 630 / 910 / 1190 / 1460 mm.

LEDAD KOMBINATIONSSTEGE KAN OCKSå ANVäNDAS

SOM ARBETSPLATTFORM, SE SIDAN 27

PLATTFORMAR

H

39

arbetsplattformar


VäLj RäTT STäLLNING. I vårt sortiment

finns spann­, trapp­ och hantverkarställningar.

Vilken du väljer beror på hur du

jobbar; högt eller lågt, ute eller inne.

Alla har lastklass 3 och är tillverkade

med samma höga krav på hållbarhet

och stabilitet.

FLEXIBLA TILLBEHöR. Din arbets situation

kan skifta, och med rätt till behör

anpassar du enkelt din ställning. Stödben,

trappor och hjul är bara några

exempel på hur Wibe Ladders ger dig

både bekvämlighet och säkerhet.

SäKERHETEN FRAMFöR ALLT. Våra

ställningar är tillverkade med säkerhet

i varje steg, i tåliga material av högsta

kvalitet. Du ska kunna lita på din ställning

till 100%. Därför ingår också alltid

utförliga bruks­ och monteringsanvisningar.

TRAPPA. En ställning med monterad

trappa ökar din säkerhet ytterliggare

när du tar dig upp och ner, med eller

utan material.

TYPKONTROLLERAT. Ställningarna är

typkontrollerade enligt AFS 1990:12

och godkända enligt Svensk Standard

SSHD 1004. Samtliga är lastklass 3,

vilket är högsta möjliga för rullställningar.

arbeta Säkert

på hög höjd.

TRAPPSTäLLNING

Med en stabil trappställning kan du arbe ta

avslappnat på höga höjder. Trappan gör

att du enkelt och tryggt kan klättra upp

och ner, även om du ska ta med mate rial

på vägen. Med ställningens rejäla arbetsyta

på 1200 mm x 2500 mm kan du arbeta

säkert både inomhus och utomhus.

SPANNSTäLLNING

En spannställning är en smart och säker

arbetsplats när du ska arbeta på lite

högre höjder. Upp kommer du genom att

klättra på en stege i ställningens gavel.

Våra spann ställningar finns i två bredder:

850 mm och 1450 mm. En smal spannställning

passar bra när du vill komma åt

i begränsade utrymmen. En bred spannställning

passar för arbete både inomhus

och utomhus. Till den breda spannställningen

finns flera tillbehör, som till exempel

en trappa.

HöG KVALITET OCH SäKERHET

För att ytterligare höja säkerheten finns ett

antal tillbehör som du kan komplettera

din ställning med. Passar bra vid de

arbets till fäl len när arbetsförhållandena

inte är optimala.

Wibe Ladders unika klolåsning är stabil och

säker, och samtidigt mycket enkel att både

fästa och lossa.


trappställning

42

trappStällning

Låsklo med smart

grepp. Stagens låsklo

snäpper automatiskt

fast och låser delarna på

plats. Låsklon är färgkodad för att du

enkelt ska kunna bygga ihop ställningen.

Färgkoden gör det också enkelt att skilja

på stagen, horisontalstagen är gula med

röd låsklo och diagonalstagen är svarta

överlappande stagning.

Wibe Ladders trappställning är

extra stabil då den stagas med

stag mellan varje ny ramsektion.

PROF+ När sektionerna är förbundna

med varandra står den stadigt.

PROF

HOME

PROF+

PROF

Genomgångsram. För att lätt komma

HOME in i ställningen med material ingår

genomgångsram i trappställningen.

PROF+

PROF

HOME

STäLLNINGAR

Plattform med lucka. För säker invändig

klättring är platt formen utrustad med

lucka. Luckan har ett rejält lås som förhindrar

att den blåser upp. Den är även

konstruerad så den inte kan stanna

i öppet läge för att förebygga genomtrampning.

med blå låsklo – allt för enkel montering. Handledare. Trappställningen är utrustad

med handledare som inte lämnar

några farliga glipor när du klättrar

i ställningen.

Stödben för ökad stabilitet.

För att göra ställningen mer stabil

kan du använda dig av stödben.

Ska användas när du monterar

höga ställningar. Det finns både

fasta och teleskopiska stödben.

Hjul för enkel förflyttning.

I trappställningen ingår nylonhjul på

200 mm i diameter som standard. Hjul

med gummi beläggning kan beställas

som tillbehör.

TRAPPSTäLLNING 1450 – 2,5 M

Trappställning med stor arbetsyta för säkert arbete på högre höjder. Passar extra bra om du ska bära med dig material

eller tunga verktyg. Finns som komplett ställningspaket från 2,4 till 12,4 m. Det finns även ett stort utbud av tillbehör och

reservdelar, tex gummihjul och förankringskrok. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på

hultaforsgroup.com/ladderguide.

• En rejäl arbetsyta på 2400x1200 mm.

• Trappa för bekvämt och säkert arbete även då material skall transporteras upp och ned.

• Genomgångsram med stor bottensektion på trappan gör det lätt att gå in i ställningen med material.

• Tvåledig handledare gör klättringen uppåt säkrare.

• Speciallucka i översta plattformen gör det lätt att ta sig upp på det översta planet.

Art nr Benämning Modell Plattformsmått Plattformshöjd Arbetshöjd Vikt kg

827224 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­2,4 2400x1200 2400 4400 169,0

827244 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­4,4 2400x1200 4400 6400 242,2

827264 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­6,4 2400x1200 6400 8400 315,5

827284 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­8,4 2400x1200 8400 10400 409,5

827304 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­10,4 2400x1200 10400 12400 482,7

827324 Trappställning 1450 PKT WSB T2,5­12,4 2400x1200 12400 14400 556,0

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


SpannStällning

Plattform med lucka. För säker invändig

klättring är platt formen utrustad

med lucka. Luckan har ett rejält lås

som förhindrar att den blåser upp.

Den är även konstruerad så den inte

kan stanna i öppet läge för att förebygga

genomtrampning.

Låsklo med smart grepp.

Stagens låsklo snäpper

automatiskt fast och

ser delarna på plats.

Låsklon är färgkodad för

att du enkelt ska kunna

bygga ihop ställningen. Färgkoden

gör det också enkelt att skilja på

stagen, horisontalstagen är gula med

röd låsklo och diagonalstagen är svarta

med blå låsklo – allt för enkel montering.

överlappande

PROF+

stagning. Wibe

Ladders PROF spannställning

är extra

stabil HOME då den stagas

med stag mellan varje ny

ramsektion. PROF+ När sektionerna

är förbundna

med PROF varandra står

den stadigt.

HOME

PROF+

PROF

HOME

Art nr Benämning Modell Plattformsmått Plattformshöjd Arbetshöjd Vikt kg

826222 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­2,2 2400x1200 2200 4200 134,0

826242 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­4,2 2400x1200 4200 6200 163,3

826262 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­6,2 2400x1200 6200 8200 230,4

826282 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­8,2 2400x1200 8200 10200 280,5

826302 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­10,2 2400x1200 10200 12200 347,6

826322 Spannställning 1450 PKT WSB 2,5­12,2 2400x1200 12200 14200 376,9

För styckelista se nästa sida.

Trappa och lutande stege. Den breda

spannställningen kan kompletteras

med antingen trappa eller lutande

stege. Fördelen med trappan är att du

kan bära med material i händerna

upp i ställningen.

Stegram. I spannställningen ingår

stegram för säker invändig klättring

genom luckan.

Stödben för ökad stabilitet.

För att göra ställningen mer stabil

kan du använda dig av stödben.

Ska användas när du monterar

höga ställningar. Det finns

både fasta och teleskopiska

stödben.

Hjul för enkel förflyttning.

I spannställningen ingår nylonhjul på

200 mm i diameter som standard.

Hjul med gummi beläggning kan

beställas som tillbehör.

BRED SPANNSTäLLNING 1450 – 2,5 M

En smart och säker arbetsplats för arbete på höga höjder. Passar bra både för arbete inomhus och utomhus. Finns som kompletta

ställningspaket från 2,2 till 12,2 m. Det finns även ett stort utbud av tillbehör och reservdelar, tex gummihjul och förankringskrok.

Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladderguide.

• En rejäl arbetsyta på 2400x1200 mm.

• Integrerad stege med räfflade halksäkra steg ger hög säkerhet.

• Färgkodade horisontal- och diagonalstag med automatiska låsklor, gör det enkelt att bygga upp ställningen.

• Justerbara ben upp till 250 mm möjligör kompensation för ojämnhet i underlaget.

• Plattformar finns både med och utan lucka. Kan kompletteras med trappa eller lutande stege.

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

STäLLNINGAR

43

spannställning


spannställningar

44

PROF+

PROF

HOME

SMAL SPANNSTäLLNING 850 – 2,5 M

En smart och säker arbetsplats för arbete på höga höjder. Passar bra för arbete

i begränsade utrymmen. Finns som kompletta ställningspaket från 2,2 till 12,2 m.

Det finns även ett stort utbud av tillbehör och reservdelar, t ex gummihjul och förankringskrok.

Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på

hultaforsgroup.com/ladderguide.

• Arbetsyta på 2400x600 mm.

• Integrerad stege med räfflade halksäkra steg ger hög säkerhet.

• Färgkodade horisontal- och diagonalstag med automatiska låsklor gör det enkelt att bygga upp ställningen.

• Justerbara ben upp till 250 mm möjligör kompensation för ojämnhet i underlaget.

• Plattformar finns både med och utan lucka. Kan kompletteras med lutande stege.

Art nr Benämning Modell Plattformsmått Plattformshöjd Arbetshöjd Vikt kg

825222 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­2,2 2400x600 2200 4200 106,4

825242 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­4,2 2400x600 4200 6200 127,6

825262 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­6,2 2400x600 6200 8200 191,3

825282 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­8,2 2400x600 8200 10200 312,5

825302 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­10,2 2400x600 10200 12200 255,4

825322 Spannställning 850 PKT WSS 2,5­12,2 2400x600 12200 14200 276,6

TILLBEHöR BRED SPANNSTäLLNING 1450 – 2,5 M

Som komplement till Bred Spannställning har vi tagit fram ett antal tillbehör för att göra arbetet säkrare.

Med dessa tillbehör kan spannställningen kompletteras med trappa.

STäLLNINGAR

Plattformshöjd m 2,2 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2

Art nr Benämning Modell Referens 1450 Vikt kg

330513 Genomgångsram WSB GR A 1 1 1 1 1 1 14,0

339513 Trappa WSB TR­2,5 B 1 2 3 4 5 6 20,3

337514 Ytterhandledare, trappa WSB YHL­2,5 C 1 2 3 4 5 6 10,3

334513 Stegpinne WSB SPT D 2 2 2 2 2 2 1,0

331511 Plattform speciallucka WSB PF­2,5 LS E 1 2 1 1 1 1 19,1

337513 Innerhandledare, trappa WSB IHL­2,5 (ej obligatorisk) ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1,0

STYCKLISTA – SPANNSTäLLNING

INOMHUS/UTOMHUS ENDAST INOMHUS

Arbetshöjd 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 14,2 m

Plattformshöjd 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m Vikt kg

850 1450 850 1450 850 1450 850 1450 850 1450 850 1450 850 1450

200 mm hjul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,9 3,9

250 mm justerbara ben 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,1 1,1

Ram 2 pinnar ** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,8 4,5

Ram 4 pinnar 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6,8 8,2

Stegram 4 pinnar 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9,2 10,8

2,5 m plattform utan lucka 1 1 2 2 3 3 16,0 16,0

2,5 m plattform med lucka 1 1 1* 1* 2 2 2* 2* 3 3 3 3 16,7 16,7

2,5 m horisontalstag/röd 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 2,5 2,5

2,7 m diagonalstag/blå 2 4 4 8 6 12 8 16 10 20 12 24 2,6 2,6

Lutande stege *** 3,7 3,7

SP7 fasta stödben 4 4 4 4 4 3,6 3,6

SP10 teleskopsstödben 4 4 4 4 4 4 4 8,8 8,8

Totalvikt torn 2,5 m (kg) 106,4 134,0 127,6 163,3 191,3 230,4 312,5 280,5 255,4 347,6 276,6 376,9

Erfordrad ballast 2,5 m (kg) 100

*Kompletteras med fördel med extra plattform, art nr 305511.

* *Alternativt en 2-pinnars stegram.

***Om lutande stege används skall denna monteras på insidan.

Samtliga ställningar levereras med sparklisthållare och sparklist.

Till samtliga ställningar ingår monteringsanvisning.

C

B

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

D

E

A


hantVerkarStällning

Stödben. Stöd benen

gör ställningen mer

stabil och förhindrar

att PROF+ den tippar.

PROF

HOME

Hjul. Låsbara hjul

för säker uppställning.

PROF+

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

HANTVERKARSTäLLNING wHS 400

• Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension Hultafo 50 mm.

• Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil alumi

LAddErS

• I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material säkert. Maj 2009

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.

• Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

HANtVErKArStÄLLNING A WHS 400 LAddErS

Kombinationer

en stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m.

A PAcK B PAcK

En stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. Enkel att transportera Paketen kan kombineras och montera. A+A+C, eller Kan A+B+C. byggas A och B kan HANtVErKArStÄLLN

även användas fristående. Det finns även ett stort utbud

av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladder-

upp till 2,2 m. Paketen kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B guide. kan även användas fristående.

0,6 m

en stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. enkel att transport

Paketen kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan även använda

Det finns även ett stort utbud av reservdelar. Monteringsanvisning levereras • Ramsektionen är med hopfällbar ställningen.

och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension 50 mm.

av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan ä

• Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.

1,1 m

Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladderguide.

• I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka guide. material säkert.

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.

• Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension 50 m

• Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension • Kan kompletteras 50 mm. med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader. • Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil alu

• Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.

• I plattformen A+B+cfinns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material A+A+c säkert.

Kombinationer

• I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material säkert.

A PAcK

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.

• Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

0,6 m

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.

• Kan kompletteras med justerbara Bben

för säker uppställning vid nivåskillnader.

B PAcK

1,1m

Hultafors Group

Kombinationer

A PAcK B PAcK

Art nr Modell Benämning Plattformsmått Plattformshöjd Arbetshöjd 1,1 Vikt m

LAddErS

kg

802311 A pack WHS 400 Hantverkarställning 1545 x 600 1170 3170 34,0

802312 B pack WHS 400 Hantverkarställning 1545 x 600 1570 3570 29,0

802313 C pack WHS 400 Hantverkarställning 33,1

Art nr Modell Benämning Beskrivning Antal Vikt kg

802311 A pack WHS 400 Hantverkarställning Vikbar ram 6 pinnar 1 15,3

Plattform med lucka 1 14,7

Hjul 4 4 ,0

802312 B pack WHS 400 Hantverkarställning Ram 6 pinnar 2 9,4

Plattform med lucka 1 14,7

Diagonalstag 1 1,3

Horisontalstag 1 1,2

Fotplattor inkl 4 låssprintar 4 2,3

802313 C pack WHS 400 Hantverkarställning Diagonalstag 1 1,3

Horisontalstag 5 6,0

Stödben 4 16,0

Sparklist paket 1 9,5

Låssprintar 4 0,3

NOTERA! Max godkänd plattformshöjd enligt EN1004 är markerade med gröna pilar till plattformen i respektive bild

ovan. När ställningar testas enligt denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamma positionen för tippning och det

2,2 m

gör att ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd när de används utan stödben. Den maximala godkända

plattforms höjden finns med i varje ställnings certifikat.

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är: A Pack: 1,7 m, B Pack: 1,6 m, A+A+C: 3,3 m, A+B+C: 3,3 m

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Stag. Smidiga horsiontal­ och

diagonalstag med låsning ger

ställningen stabilitet.

Hopvikbar ram. Ramen i baspaketet

fälls med enkla handgrepp

vilket gör att det är enkelt

att hantera och transportera

detta paket.

en stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. enkel att transporter

Paketen kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan även användas

av reservdelar. Hultafors Monteringsanvisning Group levereras med ställningen. Den kan äv

guide.

Product news

Product news

2,2 m

1,1 m

HANtVErKArStÄLLNING WHS 400

A+B+c A+A+c

A+B+C

1,6 m

0,6 m

Pr

en stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m.

Paketen kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. 1,1mA

och B kan även användas fristående. Det finns även ett stort utbud

A+B+c A+A+c

av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladder-

1,1m

NotErA!

guide.

Max godkänd plattformshöjd enligt en1004 är markerade med gröna pilar ti

1,1m

• Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 ställningar mm. Rördimension testas 50 enligt mm. denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamm

• Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad ställningar med med en stabil hjul aluminiumram. får en lägre godkänd plattformshöjd när de används uta

• I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka formshöjden material säkert. finns med i varje ställnings certifikat.

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 2,2 125 m

2,2 m

mm i diameter.

• Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader. Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är:

a pack: 1,7 m

Kombinationer

B pack: 1,6 m

2,2 m

a+a+C: 3,3 m

A PAcK a+B+C: B 3,3 PAcK m

NotErA!

0,6 m

Max godkänd plattformshöjd enligt en1004 är markerade med gröna pilar till plattformen i respektive bild ovan. när

ställningar testas enligt denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamma positionen för tippning 1,6 och m det gör att

ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd 1,1 m

NotErA! när de används utan stödben. Den maximala godkända plattformshöjden

finns med i varje ställnings certifikat. Max godkänd plattformshöjd enligt en1004 är markerade med gröna pilar

ställningar testas enligt A+A+C

denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsam

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är: ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd när de används u

a pack: A+B+c 1,7 m

formshöjden A+A+c finns med i varje ställnings certifikat.

B pack: 1,6 m

a+a+C: 3,3 m

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är:

a+B+C: 3,3 m

1,1m

a pack: 1,7 m

1,1m

Samtliga artiklar finns på lager.

B pack: 1,6 m

a+a+C: 3,3 m

a+B+C: 3,3 m

Hultafors Group In every way, a partner to rely on.

NotErA!

Max godkänd plattformshöjd enligt en1004 är markerade med gröna pilar till plattformen i respektive bild ovan. när

ställningar testas enligt denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamma positionen för tippning och det gör att

ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd när de används utan stödben. Den maximala godkända plattformshöjden

finns med i varje ställnings certifikat.

STäLLNINGAR 45

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är:

2,2 m

LAddErS

Hultafor

Pr

HANtVErKArStÄLLNI

hantverkarställning

Maj 2009


hantverkarställning

46

PROF

HOME

PROF+

PROF

HOME

KOMPLETTA STäLLNINGSPAKET

Art nr Benämning Modell Antal ingående delar Plattformsmått Plattformshöjd Arbetshöjd Vikt kg Illustration

370518 MaxiProf WHS MP BP­1,7 1 Baspaket 1700x600 900*/1700** 2900*/3700** 31,0 1

827718 MaxiProf WHS MP BP­1,7 R 1 Baspaket 1700x600 1700 3700 46,6 2

1 Skyddsräckespaket

827737 MaxiProf WHS MP BP­3,7 R 1 Baspaket 1700x600 3700 5700 89,0 3

1 Påbyggnadspaket 2 m

1 Skyddsräckespaket

1 Stödbenspaket 1

827758 MaxiProf WHS MP BP­5,7 R 1 Baspaket 1700x600 5700 7700 156,1 4

2 Påbyggnadspaket 2 m

1 Plattform

2 Horisontalstag

1 Skyddsräckespaket

1 Stödbenspaket 2

*Utan skyddsräckespaket. **Med skyddsräckespaket, art nr 372518

SäLj- OCH DISTRIBUTIONSPAKET

STäLLNINGAR

1

Art nr Benämning Modell Antal ingående delar Vikt kg Illustration

370518 MaxiProf baspaket WHS MP BP­1,7 1 Ram 6 pinnar 31,0 1

2

1 Plattform med lucka

4 Hjul 125 mm

370500 Maxiprof påbyggnadspaket WHS MP PP­2,0S 2 Ram 8 pinnar 28,0

3 Diagonalstag

1 Sparklist

372518 MaxiProf skyddsräckespaket WHS MP SRP 2 Ram skyddsräcke 15,6

5 Horisontalstag

1 Diagonalstag

825007 Stödbenspaket 1 WS STB PKT 1 4 Fasta stödben SP 7 14,4

825008 Stödbenspaket 2 WS STB PKT 2 4 Teleskopsstödben SP 10 35,2

Till samtliga ställningspaket ingår monteringsanvisningar.

MAXIPROF HANTVERKARSTäLLNING

MAXIPROF TRANSPORTMåTT SäLj- OCH DISTRIBUTIONSPAKET

En stabil och prisvärd hantverkarställning av aluminium i lastklass 3. Ett säkert arbetsredskap,

som är enkelt både att transportera och montera. Kan byggas upp till 5,7m. Det finns även ett

stort utbud av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas

på hultaforsgroup.com/ladderguide.

• Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium, bredd 750 mm.

• Plattformen, 1700x600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.

• I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material säkert.

• På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.

• Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

Art nr Modell Benämning Bredd Längd Höjd Vikt kg

370518 WHS MP BP­1,7 MaxiProf baspaket 930 1910 280 34,0

370500 WHS MP PP­2,0S MaxiProf 2 m påbyggnadspaket 750 2200 190 28,0

372518 WHS MP SRP MaxiProf skyddsräckespaket 800 2070 120 15,6

825007 WS STB PKT 1 Stödbenspaket 1 (SP7, 4 st) 220 2435 200 14,4

825008 WS STB PKT 2 Stödbenspaket 2 (SP 10, 4 st) 220 3290 200 35,2

3

4

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


TILLBEHöR SPANNSTäLLNING

Art nr Modell Benämning Bredd Längd Höjd Vikt kg

303513 WSB R4P 1450 ram 4 pinnar 1450 2000 8,2

305513 WSB R2P 1450 ram 2 pinnar 1450 1000 4,5

302513 WSS R2P 850 ram 2 pinnar 850 1000 3,8

300513 WSS R4P 850 ram 4 pinnar 850 2000 6,8

331513 WSS GRSR Genomgångsram för skyddsräcke 340 1000 2,7

332513 WSS SRS Skyddsräckesstolpe 225 1000 2,5

309513 WSB SR4P 1450 stegram 4 pinnar 1450 2000 10,8

311513 WSB SR2P 1450 stegram 2 pinnar 1450 1000 5,8

306513 WSS SR4P 850 stegram 4 pinnar 850 2000 9,2

308513 WSS SR2P 850 stegram 2 pinnar 850 1000 4,6

302511 WS PF­2,5 UL Plattform 2,5 m utan lucka 600 2570 16,0

305511 WS PF­2,5 L Plattform 2,5 m med lucka 600 2570 16,7

314513 WS DS B Diagonalstag 2,7 m blå 2693 2,6

348513 WS HS­2,5R Horisontalstag 2,5 m blå 2500 2,5

330413 WS FP Fotplatta 150 150 83 1,9

329423 WS HJN-200 Hjul Ø 200 mm (av nylon) 200 288 92 3,9

319423 WS HJG-200 Hjul Ø 200 mm (med gummibeläggning) 200 288 92 3,9

335513 WS BJ Justerbart ben 200 1,1

305509 WS SL­LSID 2,5 Sparklist 2,5 m 2490 150 4,0

302509 WSS SL­KSID Sparklist smal kortsida 585 150 1,2

303509 WSB SL­KSID Sparklist bred kortsida 1185 150 2,2

301509 WS SL HG Sparklisthållare gul 0,3

825007 WS STB PKT 1 Stödbenspaket 1 (SP7, 4 st) 220 2435 200 14,4

825008 WS STB PKT 2 Stödbenspaket 2 (SP10, 4 st) 220 3290 200 35,2

317513 WS SB SP7 Stödben fast 120 2390 100 3.6

318513 WS SB SP10 Stödben teleskopiska 120 3290 100 8.8

724572 WSU FK­0,6 Förankringskrok 170 625 5,0

724573 WSU FK­1,2 Förankringskrok 170 1255 7,5

802016 WS LST Lutande stege 350 2085 4,0

825101 WS RD BL­10KG Ballast pkt 10 kg 100 195 120 10,0

TILLBEHöR MAXIPROF HANTVERKARSTäLLNING

Art nr Modell Benämning Bredd Längd Höjd Vikt kg

375518 WHS RD RHF­MP MaxiProf ram 700 1830 1560 14,4

377518 WHS RD PFL­MP MaxiProf plattform med lucka 600 1900 81 14,6

576893 WHS RD HS­MP MaxiProf horisontalstag 50 1910 60 1,9

300641 WHS RD DS­MP MaxiProf diagonalstag 50 2070 60 2,0

825013 WHS MP SPL MaxiProf sparklist komplett 162 1780 100 7,3

824493 WHS RD R8P­MP MaxiProf ram 8 pinnar 750 2180 7,0

300618 WHS RD SRR­MP MaxiProf skyddsräckesram 750 1050 2,7

825007 WS STB PKT 1 Stödbenspaket 1 (SP7, 4 st) 215 2435 200 14,4

825008 WS STB PKT 2 Stödbenspaket 2 (SP 10, 4 st) 230 3290 200 35,2

824485 WHS RD HJ-MP MaxiProf hjul (standard) 165 210 1,0

329423 WS HJN-200 Hjul Ø 200 mm (av nylon) 200 288 92 3,9

319423 WS HJG-200 Hjul Ø 200 mm (med gummibeläggning) 200 288 92 3,9

335513 WS BJ Justerbart ben 110 645 1,1

802016 WS LST Lutande stege 350 2085 4,0

724572 WSU FK­0,6 Förankringskrok 170 625 5,0

724573 WSU FK­1,2 Förankringskrok 170 1255 7,5

825101 WS RD BL­10KG Ballast 100 195 120 10,0

824494 WS CLIP 4 PCS Clip Spannställning 0,3

TILLBEHöR HANVERKARSTäLLNING wHS 400

Art nr Modell Benämning Bredd Längd Höjd Vikt kg

802320 WHS 400 RD PFL WHS 400 plattform med lucka 600 1720 80 14,7

802323 WHS 400 RD DS WHS 400 diagonalstag 65 1890 25 1,3

802324 WHS 400 RD HS WHS 400 horisontalstag 65 1690 25 1,2

802325 WHS 400 RD HJ WHS 400 hjul 240 140 250 1,0

802326 WHS 400 RD FP WHS 400 fotplattor 150 150 150 0,5

802327 WHS 400 STB 1 WHS 400 stödben 120 1600 50 4,0

802328 WHS 400 SPL WHS 400 sparklist paket 160 1750 50 9,5

802329 WHS 400 LCL WHS 400 låsclips 4 st 100 100 50 0,3

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

STäLLNINGAR

47

tillbehör ∙ ställningar


FLEXIBELT SORTIMENT. I vårt sortiment

för vägg och tak har vi stegar både i

aluminium och stål. De finns i flera olika

längder och kan dessutom skarvas så

att du får precis rätt längd till ditt hus.

ETT EKONOMISKT ALTERNATIV. Om

du vill ha funktionen av stege men inte

kommer att använda den så ofta är

bärläktssteg ett perfekt alternativ. En

något enklare konstruktion men ändå

ett säkert sätt att komma upp på taket.

TåLIGA MATERIAL. Våra takskyddsprodukter

i stål är varm förzinkade enligt

SS­EN ISO 1461, för att ge dem ett bra

skydd mot korrosion. Produkterna är

försedda med ett lager av zink på alla

ytor, även på klippkanter och inuti rör.

Zinktjockleken skall enligt Svensk Standard

SS­EN ISO 1461 vara minst 50μm.

TYPKONTROLLERAT. Alla stegar är

P­märkta, typkontrollerade enligt

SPCR 064 och godkända enligt SS 2091

utgåva 4 och EN 131. Certifieringsnummer

för bärbara stegar är P102 102.

För övriga takskyddsprodukter är certifieringsnumret

P102 101.

SäKER MONTERING. Eftersom det

finns många olika typer av tak så har vi

också många olika typer av tillbehör

för montering. Din stege ska sitta helt

perfekt och säkert på just ditt tak.

Säkerhet på Vägg och tak.

För att säkert ta sig upp eller ner på väggar

och tak finns det ofta behov av att ha permanenta

lösningar. En aluminiumstege är

på många sätt en utmärkt lösning eftersom

den har en stark konstruktion samtidigt

som den väger lite. Dessutom ser den

diskret ut.

I vårt sortiment finns permanenta lös­

ningar för både vägg­ och takanvändning.

Vi har också stegar för utrymning och

utfällbara skåpsstegar som kan monteras

på lastbil. Produkterna är hållbara och

säkra även om de utsätts för väder och

vind år efter år.

VEM HAR ANSVAR FöR VAD?

Byggherren

Fastighetsägaren

Byggnadsnämnd och

Yrkesinspektion

Arbetsgivaren

Arbetstagaren

MED FASADHöjD UPP TILL 4 M

ansvarar för att erforderliga takskydds ­

an ordningar monteras på taket.

ansvarar för att erforderliga skyddsanordningar

underhålls.

övervakar att bestämmelser följs.

Vägg Lös aluminiumstege och glidskydd

Tak

Bärläktsteg av stål

Takstege aluminium

Takstege ekonomi

Takstege stål

MED FASADHöjD 4 TILL 8 M

Vägg

Väggstege aluminium

Skyddskorg aluminium

Väggstege stål

Skyddskorg stål

Tak Takstege stål

är skyldig att se till att nödvändiga säkerhetsarrangemang

görs före och under

takarbete.

är skyldig att följa de aktuella föreskrifter,

använda skyddsanordningar och iaktta

den försiktighet som behövs.

wIBE LADDERS REKOMMENDERAR:

MED FASADHöjD På MER äN 8 M

Vägg –

Tak Takstege stål

OBS! Tänk på att om fasadhöjden är större än 3 meter bör det för

att förebygga fallolyckor finnas fästanordning för säkerhetslinor.


takstegar

TAKSTEGE EKONOMI

Enkel takstege tillverkad i stål som monteras

direkt på hustaket. Avsedd för fastigheter

där fasaden är max 4 m hög. Underlättar

sotning och arbete med ventilation.

• Sidorna är gjorda av L-järn i varmförzinkat stål för att bli hållbara och skyddas mot korrosion.

• Fotstegen är tillverkade av 12 mm tjock varmförzinkad rundstång. Fotstegen är svetsade i L-järnen.

• Finns i två olika bredder, 325 mm och 430 mm för att passa olika takbeläggningar.

• Monteringstillbehör för pannor och släta tak finns som tillbehör.

50

Art nr Modell Passar till Bredd Längd Vikt kg

723648 WTAK E B­1,8 1­kup betong, 2­kup betong 325 1800 7,5

723649 WTAK E B­2,4 1­kup betong, 2­kup betong 325 2400 8,6

723650 WTAK E B­3,0 1­kup betong, 2­kup betong 325 3000 12,0

723653 WTAK E B/L­3,0 1­kup lertegel, 1­kup betong 430 3000 12,0

MONTERINGSTILLBEHöR TAKSTEGE EKONOMI

Art nr Benämning Modell Passar till Innehåller Vikt kg

723702 Skarv ekonomi WVT E SKA Skarvning 2 st bult M10x20 Fzv, 2 st mutter M10 Fzv 0,1

871815 Monteringspaket

Teg/Bet Ekonomi

871816 Monteringspaket

Släta­Ekonomi

VäGG & TAK

WVT P­5 Tegel eller

betongpannor

4 st fästband, 6 st bult M10x20, 8 st

gummibricka 30x10, 6 st mutter M10 Fzv.*

WVT P­6 Släta tak 2 st nockkrok, 1 st distansjärn, 2 st bult M8x45 Fzv,

2 st mutter M8 Fzv, 8 st gummibricka 30x10,

2 st Fästband, 6 st bult M10x20 Fzv, 6 st mutter M10 Fzv.*

*Detaljer för infästning i tak medföljer ej. Galvaniserad bult M10 med lämplig längd rekommenderas.

BäRLäKTSTEG

Rejäla bärläktsteg för fastigheter där fasaden är max 4 m hög. Stegen höjer sig ca 100 mm över

takpannans dal och är gjord av 2 mm tandad slitsdurk för att göra din klättring extra säker.

• Dessa steg är varmförzinkade och fyra modeller är dessutom svartlackerade.

De är avsedda för 1­kupigt alt. 2­kupigt betongtegel.

• Stegen är 250 alt. 300 mm breda och finns för bärläkt 25x38/50 eller 50x75 mm.

• Skänklarna är gjorda av kraftigt plattjärn med måtten 18 x 3 mm.

• Tillverkade av varmförzinkat stål vilket gör dem extra hållbara för olika väderförhållanden.

• Monteras enkelt genom att fästas om bärläkten sedan ligger direkt på tegelpannan.

Art nr Modell Färg För Bärläkt Vikt

kg

723679 WTAK BLST 2K­25 Fzv 2­kup betong 25 x 38/50 1,1

723681 WTAK BLST 2K­50 Fzv 2­kup betong 50 x 75 1,1

724178 WTAK BLSV 1K­25 Svart 1­kup betong 25 x 38/50 1,1

724180 WTAK BLSV 1K­25 Svart 1­kup betong 50 x 75 1,1

724179 WTAK BLSV 2K­50 Svart 2­kup betong 25 x 38/50 1,1

724181 WTAK BLSV 2K­50 Svart 2­kup betong 50 x 75 1,1

2

1

1. Monteringspaket WVT P­5

2. Monteringspaket WVT P­6

871810 wTAK SP-INFSK.

Marknadsförs ej på den svenska marknaden.

3,2

4,7

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


TAKSTEGE ALUMINIUM

Smäcker takstege i korrosionsbeständig aluminium för hus där fasaden är

max 4 m hög. Komplettera någon av Enkelstege Yrkes, Modulstege Base eller

Enkelstege 8000 med monteringspaket anpassat till din takbeläggning.

• Tillverkad i aluminium och mycket hållbar.

• Stegbredd 400 mm (Enkelstege 8000), eller 453 mm (Enkelstege Yrkes, Modulstege Base).

• Kan skarvas med befintlig hålbild upp till 9 m.

• Takdistans, skarvsats, och monteringspaket till pannor och släta tak finns som tillbehör.

• Max avstånd mellan takdistanserna är 2,2 m.

Art nr Benämning Modell Längd Vikt

kg

829439 Base WMS PB­2,5 2500 4,7

829440 Base WMS PB­3.5 3500 7,5

829441 Base WMS PB­4.5 4500 9,4

800002 Enkelstege S20 WES S20 2000 3,6

800003 Enkelstege S30 WES S30 3000 5,2

800004 Enkelstege S40 WES S40 4000 7,1

581020 Enkelstege Yrkes WES Y­2.1 2100 3,7

581030 Enkelstege Yrkes WES Y­3.0 3000 5,3

581040 Enkelstege Yrkes WES Y­3.9 3900 7,3

581050 Enkelstege Yrkes WES Y­4.8 4800 9,7

581060 Enkelstege Yrkes WES Y­6,0 6000 13,6

UNDERHåLLSSTEGE

Med Wibe Ladders underhållsstege står du säkrare på taket vid underhållsarbete.

Stegen rullas upp till taknock med hjälp av hjulen och vänds

så att kroken griper tag om nocken. Lämplig för branta tak. Observera

att detta är en underhållsstege och ej en fast takstege.

• Stegarna är tillverkade av aluminium och mycket hållbara.

• Stegbredd 453 mm.

• Takdistans, krok och stege anpassas efter takets längd.

• Kroksatsen inklusive hjul möjliggör att rulla upp stegen på taket.

• Max avstånd mellan takdistanserna är 2,2 m.

Art nr Benämning Modell Transport längd Transport bredd Transport höjd Vikt kg

581020 Enkelstege Yrkes WES Y­2,1 2118 453 67 3,7

581030 Enkelstege Yrkes WES Y­3,0 3017 453 67 5,3

581040 Enkelstege Yrkes WES Y­3,9 3915 453 67 7,3

581050 Enkelstege Yrkes WES Y­4,8 4820 453 67 9,7

581060 Enkelstege Yrkes WES Y­6,0 6010 453 67 13,6

726103 Takdistans aluminium WTAK A DIST 530 64 26 0,5

801000 Takkrok WTAK RD DKKR 1000 450 50 4,5

730526 Skarvats Takstege aluminium WTAK A SKA 240 76 29 0,5

MONTERINGSTILLBEHöR TAKSTEGE ALUMINIUM

Art nr Benämning Modell Passar till Innehåller Vikt kg

730526 Skarvsats

Takstege Al

726103 Takdistans

Aluminium

871821 Monteringspaket

Teg/Bet­Al

871817 Monteringspaket

Släta­Al

WTAK A SKA Skarvning 2 st skarvbeslag, 4 st bult M8x20 Fzv,

4 st mutter M8 Fzv.

WTAK A DIST Distans 1 st balk L=520, 2 st fästbygel,

2 st ändplugg, 2 st bult M8x25 Fzv,

2 st mutter M8 Fzv.

WVT P­8 Takstege aluminium på

tegel eller betongpannor.

WVT P­7 Takstege aluminium

på släta tak

4 st fästband, 8 st gummibricka 30x10,

4 st bult M8x55 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv.*

2 st nockkrok, 2 st takfäste nockkrok,

2 st tätning L=15, 6 st bult M8x20 Fzv,

6 st låsmutter M8 Fzv, 2 st Fästband,

2 st bult M8x55 Fzv, 2 mutter M8 Fzv,

4 st gummibricka 30x10.*

*Detaljer för infästning i tak medföljer ej. Galvaniserad bult M10 med lämplig längd rekommenderas.

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

801000 WTAK RD DK KR

0,5

0,5

1,1

2,1

VäGG & TAK

51

takstege aluminium


takstege stål

TAKSTEGE STåL

Ett sortiment av skarvbara takstegar i varmförzinkat stål.

Kompletteras med monteringspaket anpassat till din takbeläggning.

• Sidostycken i greppvänliga sexkantsprofiler.

• Stegbredd 450 mm med 22 mm stegpinnar.

• Finns i fem olika längder som enkelt kan skarvas samman till önskad längd.

• Takdistans, skarvsats, och monteringspaket till pannor och plåttak finns som tillbehör.

Art nr Modell Längd Vikt kg

704320 WTAK/V S­1,5 1500 4,8

704321 WTAK/V S­2,1 2100 6,8

704322 WTAK/V S­3,0 3000 9,8

704323 WTAK/V S­3,9 3900 12,7

704324 WTAK/V S­6,0 6000 19,5

MONTERINGSTILLBEHöR TAKSTEGE STåL

Art nr Benämning Modell Passar till Innehåller Vikt kg

704331 Skarvsats stålstege WTAK/S SKA Skarvning 2 st skarvplåt, 4 st bult M8x30 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv. 0,7

719922 Takdistans Stål WTAK TDIST Distans 1 st latta, 2 st tryckplattor, 2 st omslag, 4 st bult

M8x20 Fzv, 2 st bult M10x30 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv,

2 st mutter M10 Fzv, 2 st bricka 10,5x22 Fzv.

871811 Monteringspaket

Teg/Bet­Stål

871812 Monteringspaket

Profplåt­Stål

871813 Monteringspaket

Tegprofplåt­Stål

871814 Monteringspaket

Dubbf Plåt­Stål

52 VäGG & TAK

WVT P­1 Takstege stål på tegel

eller betongpannor

WVT P­2 Takstege stål på TRP plåttak

samt släta tak.

WVT P­3 Takstege stål på

tegelprofilerade plåttak

och TRP plåttak

WVT P­4 Takstege stål på dubbelfalsade

plåttak

4 st fästband, 8 st gummibrickor 30x10, 4 st glidskydd

56-19, 4 st bult M8x55 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv.

1st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st gummilist

L=70, 2 st vagnsbult 10x30 Fzv, 2 st U-bygel M8 Fzv,

4 st mutter M8 Fzv, 3 st mutter M10 m fläns Fzv,

1 st infästningsprofil, 10 st självgängad skruv 6,3x19.

1 st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st nylonbricka

60x10, 2 st gummilist L=70, 2 st, 2 st U-bygel M8 Fzv,

4 st mutter M8 Fzv, 7 st mutter M10 m fläns Fzv,

1 st infästningsplåt, 2 st bult M10x20 fzv, 2 st bygelbult

M10 Fzv, 4 st gummibricka 30x10.

1 st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st gummilist

L=70, 2 st U-bygel M8 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv,

1 st mutter M10 m fläs Fzv, 1 st falsfäste.

723615 *Glidskydd Tak WTAK GS Montering under takpanna 1,0

720334 *Glidskydd Tak X WTAK GS X Monteras under

och runt takränna

*För mer information och illustration, se sidan 49.

SNABBFäSTE FöR INFäSTNING I TAK

Art nr Benämning Modell Används vid Innehåller Antal/infästningshål

723641 Gummikona WTAK E IF­GK Tätning mot under tak 1 st gummikona 1

723642 Vippbult 50 mm WTAK E IF­VB50 Genomgåe nde

infästning uppifrån

723643 Vippbult 120 mm WTAK E IF­VB120 Genomgående

infästning uppifrån

1 st vippbult

1 st mutter M10RF

1 st bricka 10,6x20RF

1 st vippbult

1 st mutter M10RF

1 st bricka 10,6x20RF

723644 Verktyg Vippbult WTAK E IF­VTVB Enkel montering av vippbult 1 st verktyg (1*)

*OBS! Endast ett verktyg åtgår för montering av samtliga bultar. Verktyget kan därefter användas vid framtida montering. Se sid 49.

1

1

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

1,0

1,2

1,7

3,3

1,6

2,3


monteringSdetaljer

– takStege Stål.

Monteringspaket WVT P­1 används för montering av takstege stål

och WVT P­8 takstege aluminium på tegel eller betongpannor. Montering

kan göras med fästband över nock eller under takpanna. Kan

även användas för montering på släta tak.

1

2

1

1

2

3

1. Monteringspaket WVT P­2 används vid montering av takstege

stål på TRP plåttak.

2. Monteringspaket WVT P­3 används vid montering av takstege

stål på tegelprofilerade plåttak och TRP plåttak.

3. Monteringspaket WVT P­4 används vid montering av takstege

stål på dubbelfalsade plåttak.

tillbehör – takStegar.

1. Glidskydd WTAK GS, måste finnas då stege från marken används

för tillträde till tak. Förhindrar att stegen glider i sidled eller bakåt.

Monteras under takpannan. Varmförzinkat. För artikeldata, 723615,

se sid 34.

2. Glidskydd WTAK GSX, måste finnas då stege från marken används

för tillträde till tak. Förhindrar att stegen glider i sidled eller bakåt.

Glidskydd monteras under och runt tak rännan. Varmförzinkat.

För artikeldata, 720334, se sid 34.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

1–2. Med vippbult, tillhörande verktyg och gummikona

förenklas monteringen av takstegen på släta tak.

Vippbulten är användbar vid montering vid takfot och

andra ställen där det är svårt att montera motlägg.

Passar till infästning i 22 mm råspont.

Bild 1: Verktyg för Vippbult, WTAK E IF-VTVB (723644).

Bild 2: Gummikona till Vippbult (723641).

Vippbult, WTAK E IF-VB 50 (723642).

WTAK E IF-VB 120 (723643).

2

VäGG & TAK

53

tillbehör ∙ takstegar


väggstege stål

VäGGSTEGE STåL

Ett sortiment av skarvbara väggstegar i varmförzinkat stål för hus

där fasaden är max 8 m hög. Komplettera med konsoler och stag

så att stegen går fri från hängrännan.

• Sidostycken i greppvänliga sexkantsprofiler.

• Stegbredd 450 mm med 22 mm stegpinnar. Pinnavstånd 300 mm.

• Finns i fem olika längder som enkelt kan skarvas samman till önskad längd.

• Skarvsats, konsoler, stag, handledare, skyddskorg och vilplan finns som tillbehör.

• Max 3,9 m mellan fästpunkterna (stag eller konsol). Dessutom krävs konsoler

vid regelbundna intervall.

Art nr Modell L Vikt kg

704320 WTAK/V S­1,5 1500 4,8

704321 WTAK/V S­2,1 2100 6,8

704322 WTAK/V S­3,0 3000 9,8

704323 WTAK/V S­3,9 3900 12,7

704324 WTAK/V S­6,0 6000 19,5

Monteringstillbehör för Väggstege Stål och Skyddskorg Stål,

se nedanstående tabell samt omstående sida.

MONTERINGSTILLBEHöR – VäGGSTEGE STåL

Art nr Benämning Modell H B D Innehåller Vikt kg

719912 Konsol Fzv WVGG SKO­200 259 610 200 1) 2,3

719914 Konsol Fzv WVGG SKO­400 459 715 400 1) 3,7

719916 Konsol Fzv WVGG SKO­600 659 820 600 1) 5,1

719919 Konsol Fzv WVGG SKO­900 959 985 900 1) 7,2

719902 Stag Fzv WVGG SST­200 610 200 2) 0,9

719904 Stag Fzv WVGG SST­400 715 400 2) 1,6

719906 Stag Fzv WVGG SST­600 820 600 2) 2,0

719909 Stag Fzv WVGG SST­900 985 900 2) 3,0

704331 Skarvsats stålstege WTAK/V S SKA 3) 0,7

810156 Ändskydd gul WTB GS 26 0,2

Ingående detaljer:

1) 2 st stag, 2 st dragstag, 1 st pinnskruv M10 L=500 Fzv, 2 st mutter M6M 10 Fzv.

2) 2 st stag, 1 st pinnskruv M1 L=500 Fzv, 2 st mutter M6M 10 Fzv.

3) 2 st skarvar, 4 st skruv M6S 8x30 Fzv, 4 st mutter M6M 8 Fzv.

54 VäGG & TAK

Max 3,9 m

H

B

D

D

B

L

Stag

Konsol

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


SKYDDSKORG STåL

Skyddskorgen ger tillförlitligt fallskydd. Den består av byglar och skyddsskenor

tillverkade i varmförzinkat stål. Monteras tillsammans med handledare.

• Längd skyddsskenor 0,9 m.

• Bygelpaketet är komplett med skruv och bult för infästning till skyddsskenorna.

• Skyddskorgen fästs till stege och handledare.

• Stege och skyddskorg kompletteras med fördel med vilplan och ståplan.

Art nr Benämning Modell Passar till Ingående detaljer Vikt kg

704407 Skyddsskenor Fzv WVGG S SKY Montering skyddskorg till väggstege stål 1) 3,3

704408 Bygelpaket

Väggstege Fzv

WVGG S BGS Montering skyddskorg till väggstege stål 2) 2,6

719924 Ledstång WVGG LDST Övergång mellan vägg- och takstege 3) 7,0

719926 Handledare WVGG HNDL Väggstegens topp 4) 5,5

706168 Korgstag Fzv WVGG STG Fixering av skyddsskorgsbygeln.

Största avståndet mellan stag 12 m

5) 1,9

719964 Vilplan Aluminium WVGG VILPL Montering på bygel i skyddskorg. Viks upp vid

passage. Stag för skyddskorg monteras på bygeln

ovanför vilplanet

6) 2,5

719923 Ståplan fzv WVGG STPL Montering på handledare för lättare

övergång mellan väggstege och takstege

7) 3,5

Ingående detaljer:

1) 4 st skyddsskenor 0,9 m

2) 1 st bygel, 4 st bult M10x25 Fzv, 6 st mutter M10 Fzv, 1 st pinnskruv M10x500 Fzv

3) 2 st ledstång, 2 st teleskopdel, 2 st fästbygel, 2 st pinnskruv fzv,

6 st skruv M6S 10x40 fzv, 10 st mutter M6M 10 fzv

4) 2 st handledare, 2 st pinnskruv fzv, 4 st mutter M6M 10 fzv

5) 2 st stag, 1 st pinnskruv M10 L=500 fzv, 4 st mutter M6M 10 fzv,

2 st skruv M6S 10x30 fzv

6) Komplett, ledat vilplan inkl. bult för infästning

7) 1 st ståplan 450x190 mm, 2 st skruv M6S 8x55 fzv, 2 st mutter M6M 8 fzv

Handledare

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Ledstång

Ståplan

Korgstag

Vilplan

Skyddsskena

Bygel

VäGG & TAK

55

tillbehör ∙ väggstege stål


väggstege aluminium

VäGGSTEGE ALUMINIUM

Väggstege i korrosionsbeständig aluminium för hus där fasaden är

max 8 m hög. Kombinera med någon av Enkelstege Yrkes eller Modulstege

Base till önskad längd. Komplettera med konsoler och stag så att stegen

går fri från hängrännan.

• Tillverkad i aluminium och mycket hållbar.

• Stegbredden är 453 mm, pinnavstånd 300 mm.

• Base och Enkelstegarna Yrkes finns i flera olika längder, kan skarvas var för sig

till önskad längd.

• Skarvsats, konsoler, stag, handledare, skyddskorg och vilplan finns som tillbehör.

• Max 3,9 m mellan fästpunkterna (stag el. konsol). Dessutom krävs konsoler

vid regelbundna intervall.

Art nr Benämning Modell L Vikt kg

829439 Base WMS PB­2,5 2420 4,7

829440 Base WMS PB­3,5 3620 7,5

829441 Base WMS PB­4,5 4520 9,4

581020 Enkel Yrkes WES Y­2,1 2100 3,7

581030 Enkel Yrkes WES Y­3,0 3000 5,3

581040 Enkel Yrkes WES Y­3,9 3900 7,3

581050 Enkel Yrkes WES Y­4,8 4800 9,7

581060 Enkel Yrkes WES Y­6,0 6000 13,6

Monteringstillbehör för Väggstege Aluminium och Skyddskorg Aluminium,

v g se nedan tabell samt omstående sida.

MONTERINGSTILLBEHöR – VäGGSTEGE ALUMINIUM

Art nr Benämning Modell D B H Ingående detaljer Vikt kg

910105 Konsol Al WVGG AKO­200 200 730 280 1) 1,3

910106 Konsol Al WVGG AKO­400 400 820 480 1) 1,8

910107 Konsol Al WVGG AKO­600 600 910 680 1) 2,4

719919 Konsol Fzv WVGG SKO­900 900 985 959 1) 7,2

910108 Stag Al WVGG AST­200 200 730 2) 0,9

910109 Stag Al WVGG AST­400 400 820 2) 1,1

910110 Stag Al WVGG AST­600 600 910 2) 1,3

719909 Stag Fzv WVGG SST­900 900 985 2) 3,0

730526 Skarvsats Takstege Al WTAK A SKA 3) 0,5

Ingående detaljer:

1) 2 st stag, 2 st dragstag, 1 st pinnskruv M10 L=500 fzv,

2 st mutter M6M 10 fzv

2) 2 st stag, 1 st pinnskruv M10 L=500 fzv,

2 st distansmutter M6M 10 fzv

3) 2 st skarvar, 4 st skruv M6S 8x20 fzv,

4 st mutter M6M 8 fzv

56 VäGG & TAK

Max 3,9 m

H

B

D

D

B

L

Stag

Konsol

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


SKYDDSKORG ALUMINIUM

Skyddskorgen ger tillförlitligt fallskydd. Den består av byglar och skyddsskenor

tillverkade i korrosionsbeständig aluminium. Monteras tillsammans med handledare.

• Längd skyddsskenor 0,9 m.

• Bygelpaketet är komplett med skruv och bult för infästning till skyddsskenorna.

• Enkel montering av skyddskorgen med pinnskruv genom stegen.

• Stege och skyddskorgen kompletteras med fördel med vilplan och ståplan.

Art nr Benämning Modell Passar till Ingående detaljer Vikt kg

910115 Skyddsskenor Al stege WVGG A SKY Montering skyddskorg till väggstege aluminium 1) 1,5

910114 Bygelpaket Väggstege Al WVGG A BGS Montering skyddskorg till väggstege aluminium 2) 0,7

719926 Handledare WVGG HNDL Väggstegens topp 3) 5,5

706168 Korgstag Fzv WVGG STG Fixering av skyddskorgsbygeln. Största avståndet

mellan stag 12 m

719964 Vilplan Aluminium WVGG VILPL Montering på bygel i skyddskorg. Viks upp vid passage. Stag för

skyddskorg monteras på bygeln ovanför vilplanet.

719923 Ståplan Fzv WVGG STPL Montering på handledare för lättare övergång mellan väggstege

och takstege

Ingående detaljer:

1) 4 st skyddsskenor 0,9 m

2) 1 st bygel, 4 st bult M8x25 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv, 2 st mutter M10 Fzv, 1 st pinnskruv M10x550 Fzv

3) 2 st handledare, 2 st pinnskruv fzv, 4 st mutter M6M 10 fzv.

4) 2 st stag, 1 st pinnskruv M10 L=500 fzv, 4 st mutter M6M 10 fzv, 2 st skruv M6S 10x30 fzv

5) Komplett, ledat vilplan inkl. bult för infästning

6) 1 st ståplan 450x190 mm, 2 st skruv M6S 8x55 fzv, 2 st mutter M6M 8 fzv.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Ståplan

Korgstag

Vilplan

Skydds­

skena

Bygel

4) 1,9

5) 2,5

6) 3,5

Handledare

VäGG & TAK

57

tillbehör ∙ väggstege aluminium


utrymningsstege

58 VäGG & TAK


UTRYMNINGSSTEGE

Denna hopfällbara utrymningsstege är tillverkad i

anodi serad aluminium för att bli extra håll bar och

inte svärta ner dina händer eller kläder. Du monterar

den enkelt på fasaden med bult och skruv i syrafast

rostfritt stål. Stegpinnarna är ledbart fästa i sidoprofilerna,

vilket gör att de göms när stegen är i infällt läge och låser sig

i vinkelrät position när den är utfälld. Både Standard stege

400 och Villastege 320 är tillverkade enligt SS 831340 och

är certifierade av SP – Sveriges Tekniska Forsknings institut,

typkontroll­ intyg nr 102101.

VILLASTEGE 320

Art nr Modell Bredd Längd Vikt kg

727285 WURS V320­1,5 320 1500 4,0

727273 WURS V320­2,1 320 2100 6,0

727275 WURS V320­3,6 320 3600 10,0

Tillbehör

Art nr Benämning Modell

727282 Teleskopfäste WURS V320­TF

727283 Väggfäste standard WURS VFSTD­V/SH

729363 Sprint WURS SPR

733867 Skarvsats WURS V320­SS

STANDARDSTEGE 400

Art nr Modell Bredd Längd Vikt kg

729350 WURS V400­1,5 400 1500 6,0

729351 WURS V400­2,1 400 2100 8,0

729353 WURS V400­3,6 400 3600 15,0

729356 WURS V400­4,8 400 4800 20,0

729358 WURS V400­6,0 400 6000 25,0

Tillbehör

Art nr Benämning Modell

729359 Skarvsats WURS V400­SS

729360 Teleskopfäste WURS V400­TF

729361 Väggfäste standard WURS V400­VFSTD

729363 Sprint WURS SPR

733859 Våningsskarv WURS V400­VS

SäKERHETSSELE OCH INSTRUKTIONSSKYLTAR

Art nr Benämning Modell

729362 Säkerhetssele

med glidfäste

WURS SE­GF

630127 Instruktionsskylt sele WURS IS­SE

630128 Instruktionsskylt stege WURS IS­ST

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

SKåP-/HYTTSTEGE

Med en Skåp/Hyttstege kan du lätt klättra upp på ett last bils ­

chassi för att komma åt att serva exempelvis kylaggregat.

Stegen är tillverkad i anodiserad aluminium för att bli extra

hållbar och inte svärta ner dina händer eller kläder. Du monterar

den enkelt i skåpets framkant med bult och skruv i syra ­

fast rostfritt stål. Den är också hopfällbar. Stegpinnarna är

ledbart fästa i sidoprofilerna, vilket gör att de göms när stegen

är i infällt läge och låser sig i vinkelrät position när den är

utfälld. Längst ner på den yttre profilen finns en s pecial stegpinne

för att underlätta klättringen.

Stegen är låsbar med hänglås för att hindra obehöriga

från att klättra upp på din bil.

SKåP/HYTTSTEGE

Art nr Modell Bredd Längd Vikt kg

727066 WSHS 2,0 313 1980 5,2

727067 WSHS 2,3 313 2280 5,9

727068 WSHS 2,6 313 2580 6,6

727069 WSHS 3,1 313 3080 7,9

Tillbehör

Art nr Benämning Modell

727064 Väggfäste hörn montage, WSHS VGF H

135­50

utrymningsstegar

727065 Väggfäste 90°, 135­31 WSHS VGF 90


727283 Väggfäste

WURS VFSTD­V/SH

standard, 135­67

skåp-/hyttstege

En stabil och vädertålig stege

som hopfälld tar minimalt med

plats. Givetvis med halkskyddade

steg.

VäGG & TAK

59


yggstegar

60

brYggStegar

öVRIGT

BRYGGSTEGE VARMFöRzINKAD

En stabil bryggstege som enkelt tar dig upp ur och ner i det svalkande badvattnet. Enkel att montera

på din brygga och kräver inget underhåll, du kan bara njuta av den. Finns i två längder.

• Tillverkad av varmförzinkade stålrör vilket gör bryggstegen underhållsfri.

• Fotstegen är halkfria och gjorda av tryckimpregnerad furu, ett träslag som håller bra i vatten.

• Behöver du en längre stege finns förlängningsdelar i två storlekar som extra tillval.

• Fästet kan kompletteras med gångjärn som gör att du kan fälla upp stegen ur vattnet.

• Som tillbehör finns en plattform att stå och kliva bekvämt på. Den monteras längst ner på stegen.

Art nr Modell Höjd stegdel Höjd från brygga Bredd Antal steg Vikt kg Total höjd

910070 WBS fzv-1,1 1120 700 520 4 15,0 1820

910076 WBS fZV­1,6 1620 700 520 6 16,1 2620

FöRLäNGNING BRYGGSTEGE 2-STEG OCH 4-STEG

En smart förlängningsdel till din bryggstege som ger dig extra steg på 450x95 mm att klättra på.

Passar bra om du har en hög brygga eller om vattnet är djupt vid din brygga.

• Tillverkad av varmförzinkade stålrör vilket gör förlängningsdelen underhållsfri.

• Fotstegen är halkfria och gjorda av tryckimpregnerad furu, ett träslag som håller bra i vatten.

• Gör din stege 500 mm eller 1000 mm längre och monteras enkelt på stegens nedre del.

Art tillbehör Modell Beskrivning Höjd Bredd Antal steg Vikt kg

910071 WBS FSA­2 Förlängning 500 520 2 5,0

910073 WBS FSA­4 Förlängning 1000 520 4 8,4

GåNGjäRNSBESLAG BRYGGSTEGE

Smarta fästen med gångjärn som gör att du enkelt kan fälla upp din bryggstege ur vattnet utan

att behöva lossa några bultar. Passar bra om du vill undvika objudna gäster på din brygga.

• Tillverkad av varmförzinkat stål vilket gör dem underhållsfria.

• Består av ett plattjärn 330x40x6 mm med fyra 10 mm-hål per del som ger en säker fastsättning.

• Du monterar dem enkelt i din brygga och bryggstege med två bult M 10x100 mm och mutter.

PLATTFORM BRYGGSTEGE

En plattform till din bryggstege som ger en stadig bas att stå på. Den är gjord av två fotsteg och mäter

450x220 mm. Gör det enkelt och bekvämt för dig och dina badgäster att ta er upp ur vattnet.

• Tillverkad av varmförzinkat stål vilket gör den underhållsfri.

• Plattformen är halkfri och gjorda av tryckimpregnerad furu, ett träslag som håller bra i vatten.

• Du monterar den enkelt på bryggstegens nedersta steg.

B

Art tillbehör Modell Beskrivning Höjd Bredd Antal steg Vikt kg

910072 WBS GGB Gångjärn 1,7

Art tillbehör Modell Beskrivning Höjd Bredd Antal steg Vikt kg

910074 WBS PLF Plattform 450 2,5

L

Samtliga mått i millimeter.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se


förVaringSlådor

Bra verktyg är en investering och en investering ska vårdas. Våra aluminiumlådor

är lätta, stabila och stryktåliga. Känslig utrustning skyddas mot damm och väta av den tättslutande

gummitätningen, och de förstärkta, greppvänliga hand tagen gör att lådorna är lätta att hantera. De är

dessutom stapelbara vilket förenklar transporter. Storlekarna är från 47 till 415 liter, och versionen Army

Case är försedd med hjul och klarar 150 kg last.

1 2 3 4 5

RäTSKIVA RSw

Rätskiva för golvläggning, byggnadsarbeten och andra sammanhang

där man behöver en absolut rak linje. Tillverkad av hållbar aluminium

som är formbeständig och tål både värme och kyla.

• Anodiserad aluminium för att undvika nedsvärtning av händer eller omgivning.

• Rätskivan har skyddande beslag i ändarna.

Samtliga mått i millimeter.

Transportlängder anges på www.wibeladders.se

Art nr Modell Rymd (liter) H B D Vikt kg

1

2

3

4

5

837047 WAL 47L 47,0 245 550 350 4,1

837076 WAL 76L 76,0 380 560 350 4,6

837091 WAL 91L 91,0 350 750 350 5,5

837157 WAL 157L 157,0 380 750 550 7,0

837240 WAL 240L 240,0 590 750 550 8,4

EUROPAPALLET CASE

En aluminiumlåda på 415 liter och utvecklad för att passa en europapall. Mycket passande

för transport av tyngre material eller verktyg. Det här är en robust transportlåda gjord av

1 mm aluminiumplåt och står emot korrosion, olika väderförhållanden och temperaturer.

• Yttermått som passar en europapall

• Förstärkt med aluminiumbjälkar i botten och lock

• 200 kg lastkapacitet

Art nr Modell Rymd (liter) H B D Vikt kg

837415 WAL 415L 415,0 517 1192 790 13,9

ARMY CASE

Army case är en aluminiumlåda med integrerade hjul för lättare transport till och från

arbetsplatsen och har en volym på 148 liter. Det här är en robust transportlåda gjord av

1 mm aluminiumplåt och står emot korrosion, olika väderförhållanden och temperaturer.

• Integrerade hjul för lättare transport

• Gummibeklädda hjul

• 150 kg lastkapacitet

• Förstärkt med aluminiumbjälkar i botten och lock – stapelbara.

Art nr Modell Rymd (liter) H B D Vikt kg

837148 WAL 148L 148,0 412 1182 385 10,3

D

Art nr Modell Längd Ant. frp. Vikt kg

820428 RSW 200 2000 1 2,0

820429 RSW 235 2350 1 2,3

820430 RSW 250 2500 1 2,5

820431 RSW 300 3000 1 3,0

820432 RSW 400 4000 1 4,0

820433 RSW 500 5000 1 5,0

820434 RSW 600 6000 1 6,0

B

öVRIGT

H

61

förvaringslådor ∙ rätskivor


and- och räddningsstegar


Stegar Som

räddar liV.

Vårt brand­ och räddningsprogram, NOR­BAS, har ett komplett sortiment.

Det består av utskjutsstegar från 8­14 meter och en skarv stegssats.

Med hjälp av olika tillbehör kan dessa kombineras till lyftblock,

lyftkran, bro, takstege, kajstege med mera. I sortimentet ingår också

dykar stegar, takspikstege och takstativ, både manuella och eldrivna.

Utskjutsstegarna och skarvstegssatsen är typgodkända enligt

Svensk Standard SS 2091, utgåva 4 av SP, Sveriges Tekniska Forsk­

ningsinstitut och Norsk Arbeidstilsynet. De uppfyller kraven enligt

Europeisk Standard EN 131 och EN 1147 samt arbetarskydds­

styrelsens författningsamling 1999:10.

Stegarna i programmet NOR­BAS är utvecklade i samarbete med

svenska räddningstjänster, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket.

öVRIGT

63

brand- och räddningsstegar


HULTAFORS GROUP I EUROPA

HEAD OFFICE, SWEDEN

Box 38

517 21 Bollebygd

info@hultaforsgroup.com

Tel. +46 (0)33 723 74 00

Fax. +46 (0)33 723 74 10

AUSTRIA

Administered from the

German national office.

Im Meisenfeld 26

32602 Vlotho

Tel. +49 (0)5228 957 0

Fax. +49 (0)5228 957 290

BELGIUM

Snickers Original NV

Antwerpsesteenweg 285

2800 MECHELEN

Tel. +32 (0)70 22 43 08 Fax.

+32 (0)15 44 65 39

DENMARK

Hultafors Group Denmark A/S

Energivej 37

2750 BALLERUP

Tel. +45 44 86 06 00

Fax. +45 44 86 06 06

FINLAND

Hultafors Group Finland Oy

Konalantie 47F

00390 HELSINKI

Tel. +358 (0)20 741 0130

Fax. +358 (0)20 741 0148

Wibe Ladders produktutveckling förbehåller sig

rätten att löpande göra förbättringar och komma

med alternativa produkter, produktserier och

material utan att meddela detta.

Innehållet i denna publikation skyddas av upphovsrätt

och får inte kopieras eller mångfaldigas.

KONCEPT, PRODUKTION, REPRO: VALENTIN&BYHR.

FOTO: MAGNUS CARLSSON

PRODUKTFOTO: MATS JOHANSSON, GOTHIA REKLAMFOTO,

BORÅS & JAN HÅKANSSON, CLICK PHOTO, NÄSSJÖ

TRYCK: BILLES TRYCKERI. JANUARI 2011. ART. NR. 713010

FRANCE

Snickers Workwear France SARL

59 Rue des Petits Champs

75001 Paris

Tel. +46 (0)8 92 51 00

Fax. +46 (0)8 92 51 98

info.France@snickersworkwear.com

GERMANY

Hultafors Group Germany GmbH

Im Meisenfeld 26

32602 Vlotho

Tel. +49 (0)5228 957 0

Fax. +49 (0)5228 957 290

IRELAND

Unit B5, Calmount Park

Ballymount

DUBLIN 12

Tel. +353 (0)1 409 8400

Fax. +353 (0)1 409 8499

THE NETHERLANDS

Snickers Original BV

Postbus 20077

7302 HB APELDOORN

Tel. +31 (0)55 599 98 60

Fax. +31 (0)55 599 98 70

NORWAY

Hultafors Group Norge AS

Postboks 108, Kalbakken

0902 OSLO

Tel. +47 23 06 88 80

Fax. +47 22 16 49 80

SWITZERLAND

Hultafors Group Switzerland AG

Beundenrain 63

CH-4932 Lotzwil

Tel. +41 (0)62 923 62 81 (German)

Tel. +41 (0)62 923 62 82 (French)

Fax. +41 (0)62 923 62 85

UK

Snickers Workwear Ltd

Unit N3, Gate 4,

Meltham Mills Ind Estate Meltham

HOLMFIRTH HD9 4DS

Tel. +44 (0)1484 85 44 88

Fax. +44 (0)1484 85 47 33

OTHER MARKETS

Administrated from Sweden

Box 989

191 29 SOLLENTUNA

Tel. +46 (0)8 92 51 00

Fax. +46 (0)8 92 51 98

HULTAFORS GROUP SVERIGE AB

Box 989

191 29 SOLLENTUNA

Tel. +46 (0)8 92 51 00

Fax. +46 (0)8 92 51 98

info@snickersworkwear.com

www.wibeladders.se

More magazines by this user
Similar magazines