Demomanual i PDF format

ddt.se

Demomanual i PDF format

En kund betalar

Vi har via Bankgirot fått besked att kunden IKEA betalt vår faktura

med nr. 980003 på totalt 8.656 kr. Du skall nu registrera denna

inbetalning.

Öppna menyn och välj

.

Formuläret Inbetalningar visas och du känner antagligen igen

formuläret från Utbetalningar. Markören står i fältet Bet. Dag.

Ange 9x-03-03 som betalningsdag.

Kontrollera att Kontot är valt (bankgiro), om inte, ange

detta (se bild 26). I övre delen av dialogrutan ser du alla

fakturor som har förfallit t o m betaldagens datum. Om du

klickar på knappen ”Visa obetalda poster” ser du alla obetalda

fakturor.

Markera till IKEA genom att klicka på den.

Dubbelklicka på den markerade fakturan.

En dialogruta öppnas och frågar om hela beloppet betalats. Du

kan ändra beloppet och hantera differensen på olika sätt eller

registrera en delbetalning.

Godkänn och bekräfta genom att klicka på .

18

Fakturan förs nu till nedre listrutan för registrering av betalningen

samt uppdatering av reskontra och redovisning. Detta

sker i och med att posten sparas.

Spara genom att klicka på .

Du får en kontrollfråga, Svara.

och återgå till Redovisningsformuläret.

Bild 26

Similar magazines