Demomanual i PDF format

ddt.se

Demomanual i PDF format

Utleverans

Vi tänker oss nu att det är dags att leverera ordern till Gekås.

Följande hantering är en beskrivning av hur utleveransen kan ske.

Vi förutsätter att vi fått besked om att ordern ligger färdig för leverans,

hela ordern levereras och väntar bara på att följesedel ska skapas för

att gå med leveransen.

Öppna menyn .

Välj och sedan .

22

Nu öppnas fönstret Utleverans (se bild 32). Här finns alla

inregistrerade order som ännu inte levererats och omvandlats

till fakturor. Ordern till Gekås ser du bland andra order i den

övre listboxen. Statusfältet är ställt till Alla, dvs alla order visas.

Genom olika urval går det att sortera fram precis den eller de

ordrar man önskar och här fungerar också höger musknapp.

Markera ordern till och dubbelklicka på den.

I den undre listboxen visas nu alla orderrader som ingår i

ordern (se bild 33). I detta fall ska allt levereras. Det finns också

möjligheter för delleveranser och att skapa restorder.

Tryck på knappen .

En dialogruta öppnas och frågar om en följesedel skall skrivas

ut.

Klicka på om du vill få ut en följesedel. Ordern är nu

levererad och omvandlad från order till faktura. Följesedeln

kan bipackas godset och leverans kan ske.

Tryck på och återgå till Redovisningsformuläret.

Bild 32

Bild 33

Similar magazines