Demomanual i PDF format

ddt.se

Demomanual i PDF format

Starta XOR Compact Demo

Dubbelklicka på ikonen XOR Compact Demo för att starta

programmet. Klicka i första dialogrutan. Företagslistan

visas (Se bild 3). Här finns endast ett företag upplagt,

4


Du har naturligtvis möjlighet att senare själv registrera egna

företag.

Dubbelklicka på för att öppna företaget.

Det första fönstret du ser är redovisningsformuläret (Se bild 4).

När markören står i ett fält som du är osäker på hur du skall

fylla i, kan du trycka på tangenten. Då visas hjälpinformation för

fältet.

Introduktion till övningarna

I denna demohandledning arbetar vi med ett fiktivt företag kallat

, som är en enskild firma. Detta företag använder

XOR Compact 3000 vilket innebär att programmet du har framför

dig innehåller alla modulerna som kan ingå i XOR Compact. Inför

varje ny funktion som beskrivs kommer det att anges i vilken modul

den ingår.

Vi kommer att beskriva några vanliga funktioner i XOR Compact.

Beskrivningarna sker med hjälp av enkla exempel på vardagliga

affärshändelser. De moment och åtgärder som ingår i arbetsgången

beskrivs stegvis med numrering av momenten. Ofta finns det

kommentarer och förklaringar till de åtgärder du utför i ett arbetsmoment.

I Redovisningen finns möjlighet att bokföra verifikat antingen i en

serie eller låta programmet sortera olika typer av verifikat i separata

serier. Övningsbolaget använder baskontoplan 96 och en serie för

alla verifikat. Vidare använder Övningsbolaget både lagerförda

artiklar samt lagerbokföring. Detta förklaras närmare under Inköp

Lager. Övningarna bygger på underlag gjorda under januari och

februari, så för att få relevanta uppgifter bör du ange datum i Mars

månad eller ställa om din systemklocka till den 3 Mars. Vid alla

Bild 3

Bild 4

Similar magazines