Demomanual i PDF format

ddt.se

Demomanual i PDF format

Bild5

tillfällen där demon anger år som 9x, skriver du in det årtal du

arbetar i. Om du går igenom övningarna i den ordning de presenteras

får du snabbt och enkelt en mycket bra inblick i programmet.

Om du vill återskapa Övningsbolaget till ursprungsläge - välj :


Välj Återställning i den övre kombinationsrutan.

Ange Från A: Företag 3809264355 - 3809264355, sätt in Demodisketten

i A: och klicka på

Skrivarinställning

Innan du går vidare bör du välja skrivare, teckensnitt och teckenstorlek.

Annars kommer du inte att kunna skriva ut ifrån programmet.

Öppna genom att på menyraden klicka på .

Klicka på .

Du ser nu fönstret (se bild 5).

Klicka på nedåt-pil i listrutan . Du ser nu de olika

skrivare du har tillgång till i ditt Windows-system.

Dubbelklicka på den du vill använda för utskrift i

XOR Compact ( går utmärkt).

Markera rutan . Denna skrivare

är nu förvald för alla dina utskrifter.

Klicka på knappen

Se till att ditt val är och storlek . Klicka på

Titta på : Här måste det stå minst 115 tecken för att du

skall få stående utskrifter, eftersom de bredaste rapporterna har

115 tecken i bredd. Om värdet är mindre, gå in i dialogrutan

igen och välj en mindre storlek på teckensnittet.

Klicka på och sedan på .

Knappen Spara är svart innan du sparar, men när du har

sparat ändras knappens färg till grå.

5

Similar magazines