Senaste XL-News

xlbygg.se

Senaste XL-News

ara för rIKTIGa proffs

PROFFSEN

samlas i Ljusdal

nedstamp XL-BYGG Ljusdal | produkt på djupet Leica | trallguide Var och

vem? | hem&villa-mässan Monier, Svenska Fönster & XL-BYGG | Ce-märket

Harmoniserad standard | xl-galan 2013 Återblick

2013


Det finns många fördelar med att vara proffs kund

i Skandinaviens största bygghandelskedja. En är

att du alltid har nära till en XL-BYGG-handlare – i

princip oavsett var du befinner dig i Sverige.

Vi är över 100 bygghandlare som alla är certifierade träexperter. Du hittar oss på xlbygg.se/proffs

Du hittar alla XL-BYGG-anläggningar i vår app

XL-BYGG för proffs”. Den funkar både för iPhone

och Android. Där finns också praktiska verktyg

och en smart kör journal. Bland annat.


4nedstamp:

XL-BYGG LjusdaL

14 GaLet

draG

XL-GaLan

Du är professionell byggare. Dina kunder litar

på att du gör ett proffsigt jobb, klart bättre än

vad de själva skulle kunna ha gjort. Du har

utbildning och erfarenhet och håller dig hela

tiden uppdaterad om material, hur man monterar

och utför arbetet och om vilka lagar och regler som gäller.

Det här ska du kunna ta bra betalt för.

För att hjälpa dig att bli och fortsätta vara en av Sveriges

bästa byggare arrangerar vi på XL-BYGG regelbundet – och

en smula oregelbundet med för den delen – ett antal kurser

och utbildningar. Vi uppmuntrar till certifieringar och diplomeringar.

Det gör dig bättre och vår bransch ännu proffsigare

och seriösare. Och i mötet med hus- och villaägare lyfter vi

mer än gärna fram och rekommenderar våra proffskunder.

Kunskap är viktigt och kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Mycket finns naturligtvis att hämta som ”allmän egen-

Innehåll

8traLLGuide

Vårt mål – Sveriges kunnigaste byggare

dom” på webben. Du är säkert också där för att kolla fakta

och få tips. På vår proffswebb finns både relevant information,

guider och inspiration. Vi bygger hela tiden ut den delen.

Titta under fliken byggbeskrivning under xlbygg.se/proffs.

Även här i XL-News levererar vi kunskap. I det här numret

hittar du Trallguiden – din vägvisare till den perfekta uteplatsen.

Det är ett litet steg som ska bidra till att just du blir Sveriges

kunnigaste byggare.

Kul med våren förresten. Äntligen börjar den riktiga högsäsongen

för alla oss som gillar att bygga.

Erik Öhlin,

Marknadschef Byggtrygg AB/XL-BYGG

#2 2013

4 nedstamp. XL-BYGG Ljusdal.

6 produkt på djupet. Leica.

7 ritningshjälp. Ansvar och trygghet.

7 radon. Grunda för framtiden.

8 trallguide. Var och vem?

11 after work.

12 hem&villa-mässan. Monier, Svenska

Fönster & XL-BYGG.

14 Ce-märkning. Harmoniserad standard.

14 panel. Obehandlad eller målad ytterpanel?

16 xl-galan 2013. Galet drag.

19 Cirkus karlsson. Turnédatum 2013.

20 nya leverantörer.

20 nya butiker.

20 xl-BYgg appen.

21 produkt på djupet. ClicWall.

22 vardagsjuridik för byggare.

Varning för byggmaterialet.

XL-News nr 2 2013

Utgivningsdatum: Maj 2013

Upplaga: 44 500 ex till utvalda proffsbyggare

Ansvarig utgivare: Erik Öhlin Utgivare: Byggtrygg AB

Idé, text & form: Blomquist Annonsbyrå

Omslagsfoto: Jan Olsson

Repro: AM-Tryck Tryck: AM-Tryck

Kontaktinformation: Byggtrygg,

Karin Törnqvist, 08-564 88 261

redaktören


nedstamp

NY XL-bYgg bUTIK

PROFFSEN

SAMLAS I

ljusdal

FOTO: JAN OLSSON

4 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS


I den klassiska bandyorten vet man värdet av teamwork. Så nu

när man får sin första riktiga bygghandel har man som alltid

toppat laget. Det snabba bygget av den nya anläggningen i

Ljusdal måste vara något av ett rekord. Och bakom det hårda

arbetet står eldsjälen Olle Olmårs och det handplockade teamet

av medarbetare.

I

april 2012 öppnade Olle Olmårs en

järnhandel med en säljyta på 250

kvadratmeter. I maj 2013 kommer

järnhandeln ha förvandlats till en

3 500 kvadratmeter stor komplett

bygghandel. Redan från start var tanken

att verk samheten skulle växa.

– Ska man vara en del av den här branschen

måste man nästan gå ”all in”, berättar

Olle när XL-News träffar honom. Vi vill

kunna erbjuda våra kunder det bästa och

det innebär bland annat att vi vill ha allt

vad kunderna efterfrågar i lager.

Hur fick du idén från början?

– Jag började med järnhandeln och då

insåg jag att ingen på orten erbjöd allt

under ett tak. Det tyckte jag borde finnas.

När jag började undersöka möjligheterna

till expansion fann jag att det bara fanns

en naturlig samarbetspartner – XL-BYGG.

Vad hände sedan?

– Sedan gick det fort! Kährs gamla fabrik

var ledig och jag tog kontakt med XL-BYGG

i januari i år. Jag var och tittade på den

tomma lokalen kvällen innan jag träffade

XL-BYGG, och i februari var det klart med

både samarbete och lokal.

Utveckling och medarbetare

– Det var ju massor som skulle göras så jag

hade redan tidigare börjat se mig om efter

medarbetare och kontaktat de allra bästa.

Det gick ganska lätt, de tyckte att det var

kul att få vara med och bygga upp något

från början. Arbete är som bäst när det är

utvecklande både för rörelsen och personalen.

Jag vill fokusera på att ge alla

möjligheter att utvecklas. Vi gör ju resan

tillsammans. Vi samlades i den tomma

lokalen och sedan var det bara att köra i

gång. Ny ventilation, värme, portar, kassasystem,

ja allt. Vi har verkligen gjort det

här från grunden. Det har varit kämpigt

men väldigt kul. Tillsammans har vi en

jäkla vilja!

nedstamp

Från tom lokal till komplett bygghandel

– Vi är ju fortfarande mitt i vår resa. Men

jag är övertygad om att när alla är med och

bygger upp så blir resultatet bra. Vi hjälps

åt att hitta våra roller och ansvarsområden

och att utveckla dem. Vårt projekt bygger

på glädje och då blir resultatet bra. Man

kan inte bara se till vinst och avkastning i

början. Man måste bygga upp en stabil

gemensam grund först. Alla ska vara delaktiga

och ha inflytande över verksamheten.

Ni har vågat satsa i tuffa tider. Hur ser

ni på framtiden?

– Nu fokuserar vi på öppningen den 2 maj.

Men sedan vill vi fortsätta utvecklas och

framför allt hålla varumärket XL-BYGG

högt. Vi är otroligt glada över samarbetet.

Det är ju det som gjort den här utvecklingen

möjlig.

Hur ser ni på samarbetet med XL-BYGG?

– Det betyder oerhört mycket att ha en

stor aktör i ryggen. XL-BYGG ger en kvalitetsstämpel.

Det var därför jag tog kontakt

med XL-BYGG.

Vad kommer vi mötas av den 2 maj?

– En komplett bygghandel. 3 500 kvadratmeter

med allt proffsen behöver. En stor

virkeshall, Ramirent och järnhandel.

Kunderna kan få hjälp med profilkläder

och tryck och vi har gjort en fika hörna som

en klassisk American Diner med en

Cadillac från 1960.

Då får vi önska lycka till och så ses vi i maj!

– Ja, tack så mycket och välkomna! .

#2 2013

5


produkt på djupet

LEKANDE LäTT

MED LEICA

6 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

Nu har den ultimata avståndsmätaren

kommit. Det perfekta arbetsverktyget

för alla oss prylgalna.

Leica Disto D510 är den senaste

avståndsmätaren från Leica och kan

kopplas till iPhone och iPad.

SOM

MeDLeM I VåR

pROFFSKLUbb hAR DU

MöjLIgheT ATT VINNA

AVSTåNDS MäTAReN.

INTe MeDLeM äNNU?

ANSöK eNKeLT OM

MeDLeMSKAp på

XLbYgg.Se/pROFFS

Leica mäter avstånd upp till 200

meter och den tydliga skärmen

visar en digital målbild av mätområdet

som markeras med ett

mätkors. Gränssnittet är modernt

och ikonbaserat (precis som Smartphones)

vilket gör den enkel att hantera. Alla funktioner

ligger lättåtkom ligt och blir man

osäker finns en bra hjälpfunktion.

Noggrann mätning

Användarvänlighet i all ära men viktigast

är ju trots allt funktionen. Leica gör enkelt

en noggrann målsökning under alla förutsättningar.

Lutningar kan snabbt bestämmas

med den inbyggda lutningssensorn

som även är perfekt för att mäta höga


höjder där en reflekterande mätyta saknas.

Kombinationen av lutningssensorn och den

digitala målsökaren gör att höjd kan avgöras

även om du inte ser punkten du siktar mot.

Koppla till din iphone och ipad

Leica Disto D510 har Bluetooth och är anpassad

för användning tillsammans med iPhone 4S

eller nyare, iPad 3 och iPad mini. Du kan överföra

data från mätningen direkt till ett skissprogram

redan ute på fältet. På Leica har man

tagit fram en app – Leica Disto Sketch som går

att ladda ner på Leicas hemsida.

Mätaren är ett kul och smart arbetsverktyg.

Dessutom är den både damm- och vattentålig

(IP65) och går att skölja under rinnande vatten.

Snacka om att vara användarvänlig! .

ritningshjälp & radon

Ansvar och trygghet med

en konstruktionsritning

Vi på XL-BYGG kan hjälpa till med både konstruktionsritningar och

bygglovshandlingar. För att till exempel sälja och montera en grundplatta

till en fastighet behövs ett riktigt underlag – en konstruktionsritning. Den

ska säkerställa all viktig informa tion för rätt montage och materialval. Det kan

gälla ett helt byggsystem eller endast detaljer. I en del fall kan det behövas

fler än en ritning i samband med bygglov eller anmälan. Det är viktigt att ritningarna

tas fram av sakkunniga så att de blir fackmannamässigt redovisade.

Välkommen in, vi gör dina projekt enklare. .

Grunda för framtiden

Många känner inte till att radon inte betraktas som ett dolt fel. När man

köper ett hus har köparen själv ansvaret för att huset inte har radon problem.

Nya regler säger att man vid köp/försäljning av hus bör mäta radonhalten.

är radonhalten för hög, kan det blir dyrt att i efterhand åtgärda det.

Idag mäts radon i marken där man ska bygga ett bostadshus. Ett rikt märke

är att halten inte får överstiga 200 becquerel. Men många gånger när man

mäter radon halten kan den visa till exempel 10 000 becquerel. Radon är en

radioaktiv gas som sätter vår hälsa på spel. Idag finns enkla och förhållandevis

billiga lösningar som hindrar radon från att ta sig in i byggnader. Det bästa

sättet är att ta hand om problemet redan innan huset är byggt. Det kan man

göra enkelt genom att installera ett gas- och radonmembran. Radon membran

placeras vanligen under grund plattan och/eller mellan plattans isoleringslager.

För delen med installation under grundplattan är att man får ett kombinerat

radon- och fuktskydd. Radon är farligt och det är viktigt att skydda våra

hem. Systemet är enkelt att montera, både för proffs och konsumenter. .

#2 2013

7


trallguide

kom trall

– DET äR VåR!

8 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS


Våren är här och det är dags att lägga trall. Det är många som vill

gå med bara fötter på solvarma trädäck till sommaren. Frågan

”Vilken trall rekommenderar du?” är ett säkert vårtecken och

ställs till alla proffs. Men när det gäller trall är frågan snarare var

och vem än vilken.

De alternativ som finns idag

håller alla hög kvalitet.

Därför handlar det mer om

funktion, utseende och underhåll.

Vi tänkte titta närmare

på de van ligaste sorterna inom vilka våra

leverantörer erbjuder flera olika varianter.

Tryckimpregnerad trall (grön)

Tryckimpregnerad trall är det som säljs mest

i Sverige. Det är det självklara valet för den

som inte vill lägga ner mycket pengar och tid

på under håll. Praktiskt och passar i de flesta

miljöer. Tryckimpregnerad trall får med

tiden en grå patina. Önskas en mer vattenavvisande

yta så kan man behandla med

en ofärgad träolja. På marknaden finns

olika kvaliteter, vill man ha en trall med

färre kvistar får man satsa på en premiumtrall

som har färre och mindre kvistar mot

ett mindre pristillägg. Tryckimpregnerad

trall finns även i brunt och i rillat utförande.

Dessa varianter är lite dyrare.

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk är en stark tvåa bland populära

val och utmanare till den traditionella tryckimpregnerade

trallen. Ett elegant och eko-

logiskt alternativ med hög slitstyrka.

Materialets unika egenskaper kommer

helt från naturen. Det är de höga andelarna

av harts och syror i kombination med det

karga klimatet som ger materialet dess

unika egenskaper. Ett miljövänligt alterna

tiv med god naturlig beständighet som

kostar lite mer än tryck impreg nerad trall.

Värt att nämna är att den bör monteras

med större expansions utrymme.

ädelträ

ädelträ finns i många olika exotiska träslag

med snarlika egenskaper. Ett vackert

material för den kräsne som är beredd att

lägga lite mer pengar på en altan. Alla typer

av ädelträ har en rödaktig ton och en teakliknande

nyans och är nästan helt kvistfria.

Om träet inte underhållsoljas antar

det med tiden en silver grå nyans. ädelträ

har generellt bra styrka och hållbarhet,

priset gör dock att det sällan används som

underliggande konstruktion. Materialet

kräver ganska stort expansionsutrymme.

Cumaru

Cumaru är ett mycket hårt och slitstarkt

ädelträ som lämpar sig bra för utomhus-

trallguide

a med oss

bruk. Ofta används det i offentliga miljöer

där slitaget är högt. Det har en rödaktig

ton som bevaras bra om man oljar regelbundet.

Om det inte oljas får det en silvergrå

nyans som kräver minimalt med

underhåll. Materialet har ett naturligt

skydd mot svamp och röta. Därför är det

många som väljer att lägga cumaru i poolområden.

Priset ligger i det övre segmentet

men å andra sidan får du ett trallgolv som

håller i många år.

Thermowood

Thermowood är ett samlingsbegrepp för

träslag som får sina egenskaper genom att

behandlas genom uppvärmning och i

vissa fall ånga. Vanligast är ask och furu.

Gemensamt för alla träslag som behandlas

på det här sättet är att de blir brunare. En

nyans som bevaras med oljning. Det är ofta

furu, och ibland gran, som är kvistrika vilket

vissa tycker kan ge en tilltalande och

levande finish, och andra inte alls tycker

om. Ask är i princip kvistren. Om man inte

underhåller med olja kommer träet att

anta en gråare ton med åren. Det är formstabilt

och har lägre vikt än vanligt trä. Det

är ett bra miljö vänligt, Svanenmärkt alternativ

men snäppet över sibirisk lärk i pris.

Organowood

Organowood har den nya generationens

träskyddsmedel. Miljövänligt med både

flam- och rötskydd och utan tungmetaller.

Istället för att ta död på svamp som attackerar

träet skapar Organowood en fysisk

Fortsättning på sidan 10.

#2 2013

9


trallguide

Trallguide – fortsättning från föregående sida.

Komposit Ädelträ cumaru

Organowood

Fakta

Schyssta varor

Fortfarande förekommer illegal avverkning av trä runt

om i världen. Därför har man inom EU antagit timmerförordningen

(EUTR). Timmerförordningen innehåller

dels ett krav att olagligt avverkat timmer och varor

tillverkade av sådant timmer inte får släppas ut på EUmarknaden,

och dels att den som handlar med timmer

och trävaror ska dokumentera och kunna lämna information

om virkets ursprung. Förordningen gäller från

3 mars 2013. I Sverige är det Skogsstyrelsen som ska kontrollera

att kraven uppfylls. Den som släpper ut olagligt

avverkat timmer eller trävaror på EUs inre marknad kan

få böter eller fängelse. Svenska trävaror uppfyller genom

svenska skogsvårdslagar kraven i timmerförordningen.

Men för varor som har sitt ursprung utanför Europa bör

varorna komma ifrån certifierade leverantörer om du

skall vara säker på att varorna uppfyller kraven.

Sibirisk lärk

FSC®/peFC

FSC och PEFC är två system för certifiering av skog och

trä baserade produkter. Både FSC och PEFC har reviderats

för att uppfylla kraven i timmerförordningen. Fråga din

bygghandlare om produkterna kommer från certifierade

leverantörer eller titta efter FSC eller PEFC märkningen så

vet du att du gör ett schysst val för både miljön och

skogsarbetarna.

10 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

barriär som hindrar svampen från att börja kalasa på virket. Den unika metoden

har tagits fram i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och

Sveriges lantbruksuniversitet. Skyddet finns att köpa på burk men också i

form av modifierat virke som är behandlat med samma metod. Trallvirket är

av svensk furu och finns i olika nyanser. Virket har en hård yta och kommer

med en 10-årig rötskyddsgaranti.

Träkomposit

Träkomposit är ett bra alternativ för den som inte vill lägga ner tid på underhåll.

Komposit är färgbeständigt och behöver inte oljas, utan egentligen bara

tvättas av någon gång per säsong. Det är också flisfritt, och behagligt att gå

på. Materialet är optimalt för fuktiga miljöer, som vid poolkanten. Det finns

massor av olika varianter av komposittrall, till exempel solid trall för miljöer

med hårt slitage, och ihålig trall för hemmamiljöer. Du kan också välja mellan

flera olika färgnyanser. Eftersom det finns många varianter skiljer sig priset

ganska mycket åt, men komposit av högre kvalitet är generellt en prisklass

över ädelträ.

Vem och var – tänk på var trallen ska ligga

Det finns en hel del alternativ när det gäller trall och alla är ungefär lika goda.

Så svaret på frågan om vilken trall som är bäst är mot frågorna ”vem” och ”var”.

Det vill säga; var ska trallen ligga? Och hur mycket pengar och underhåll är

kunden beredd att lägga ner?

Om du lägger samma trall under tak och bar himmel bör du tänka på att


Tryckimpregnerad trall

Thermowood

materialet utvecklas olika. Under bar himmel utsätts träet för

sol och regn vilket gör att det kommer få en annan nyans än

den del som är under tak. Skyddar man trallen funkar de flesta

utmärkt utomhus och håller längre. Man bör tänka på att produkterna

inte ska monteras i direkt kontakt med mark eller

vatten om de inte är speciellt avsedda för det.

Besök din närmaste XL-BYGG anläggning. Vi älskar trä och

våra certifierade träexperter kan hjälpa er i trallvalet. .

Prisindex

Priserna varierar i landet p g a frakter och olika leverantörer och kvaliteter.

En grov minnesregel är också att en kvistren produkt kostar ungefär

dubbelt så mycket som en produkt med kvist.

TRäSLAg CA pRIS/KVM

Tryckimpregnerat

Budgetkvalitet ..........................................................85–95 kr*

Premiumkvalitet (rekommenderas) .......................130–150 kr*

Sibirisk lärk ................................................................300–400 kr

ädelträ, cumaru ........................................................550–650 kr

Thermowood ............................................................400–900 kr

Organowood.............................................................225–250 kr

Träkomposit ...........................................................550–1 100 kr

*Kontakta din XL-BYGG handlare för aktuellt dagspris.

Appar

after work

After work är en spalt i XL-News med kul tips som kan

förgylla tiden både på och efter jobbet.

Vårtips

grillsäsongen står för dörren.

här är några tips för en riktigt

god marinad.

• Kött marineras främst för att förhöja

köttets smak. Kött av gris och lamm

har mild smak och blir bättre att marinera

före grillning.

• Marinera minst 2 timmar – gärna

längre. En marinad ska innehålla olja, en syrlig komponent och en god

smaksättning. Prova dig fram!

• Oljan hjälper till att lyfta fram kryddornas smaker. Har du marinerat köttet

behöver du inte någon grillolja.

• Vinäger gör köttet lite mörare och hållbarheten förlängs.

• Soja ingår i de flesta marinader och ger köttet smak och färg. Då sojan

innehåller salt, behöver du inte salta så mycket på köttet. Smaka av efter

grillningen.

• Honung och chilisås ger god smak. Var försiktig vid grillningen eftersom

det söta gör att köttet lättare bränns.

• Rött vin förhöjer smaken på köttet. Marinera inte köttet mer än några

timmar, annars är risken att det blir missfärgat.

• Öl i marinaden passar bäst för kraftiga köttbitar av gris – t ex revbensspjäll.

Ett kraftigt, mörkt öl passar bäst.

grilla med luren!

Appen Grillfest gör dig till en riktig proffskock. Appen har en

massa grillrecept och du söker enkelt på råvaror eller under

teman som ”Snabbt och lätt” och ”Lite festligare”. Grillskolan lär dig allt du

behöver veta och du kan snabbt ta reda på grilltider för olika råvaror. Men

bäst av allt – du får direktnummer till en grilljour!

Fit Freeway

Med appen Fit Freeway är det kul att träna. Sätt telefonen/

plattan framför dig på motionscykeln, löpbandet eller crosstrainern.

Kameran registrerar dina rörelser och en bil börjar köra på

skärmen efter din hastighet, lutning och rörelser. Barnsligt – javisst!

Men absolut en anledning att stanna på löpbandet.

Installera och börja planera!

Moelven har skapat en app – limträappen! Limträ är ett bra

och förnyelsebart material men det används inte lika mycket i

Sverige som i övriga Europa. Det vill Moelven ändra på och gör det nu

ännu enklare att använda limträ. Med hjälp av appen kan du enkelt räkna

ut hur mycket material du behöver. Limträ funkar utmärkt för både små

och stora konstruktioner. När du laddat ner appen får du dessutom

Moelvens nyhetsbrev.

#2 2013

11


hem&villa-mässan

hem&Villa-mässan i Malmö 28/2–3/3

Här fick besökarna träffa personal från närliggande

XL-BYGG butiker, Svenska Fönster

och Monier. Vår monter var väl besökt av

intresserade kunder som gick i tak - och

fönster bytartankar.

MONIER, SVENSKA

FÖNSTER & XL-BYGG

– sida vid sida på Hem&Villa-mässan

Under Hem & Villa-mässan kan du träffa både oss på XL-BYGG och några av

våra viktigaste leverantörer. En av dem är Monier. En annan är Svenska

Fönster (SP och Traryd). Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar till

kunden. Och där har du som proffsbyggare en viktig roll!

Hem&Villa-mässan arrangeras i oktober i Stockholm och Göteborg och

samlar årligen ca 100 000 besökare. Vi kommer att erbjuda fönster och tak till fina mässpriser

och en värdecheck som besökarna sedan kan lösa in hos sin XL-BYGG handlare.

För montaget rekommenderar vi våra byggare. Erbjudandet om en helhetslösning är

baserat på ett nära samarbete med våra proffsbyggare. .

12 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

Hem&Villamässan

• Stockholm 3–6/10

• göteborg 24–27/10


Nu blir ännu fler byggare

proffs på tak

”… och har ni någon bra hantverkare att

rekommendera?” Vi som möter villaägare och

andra slutkonsumenter på XL-BYGG anläggningarna

får ofta frågan om hantverkarhjälp. Och vi

rekommenderar självklart våra proffsbyggare.

Vi vill ha nöjda kunder – för nöjda kunder

kommer tillbaka – och rekommenderar därför

ofta hantverkare och byggare som har gått

utbildningar, är certifierade och diplomerade.

En hel del kurser och utbildningar håller vi själva

i, ofta genom våra viktigaste leverantörer.

Takskola ”on the road”

Såväl förra året som i år har vi genomfört

fönster utbildningar tillsammans med Svenska

Fönster och just nu pågår en serie mycket uppskattade

takläggar utbildningar runt om i landet i

sam arbete Monier. XL-News frågade Mats

Johansson, utbildare på Monier, om upplägget.

– På varje ort kör vi en heldag, ofta mellan

9.00 och 16.00, där vi varvar teori med praktik.

Vi går igenom lagar och regler, vad man bör

tänka på och vad som

gäller för entreprenörerna.

Vi pratar också

om vad ett tak ska

klara av, sånt som att

stå emot väder och

vind, men även vad

som kan påverka ett

tak inifrån.

– Sen har vi praktisk

genomgång där man

får ”känna och klämma” på material och olika

till behör, specialpannor, infästnings- och tätningsprodukter,

fågellister etc. Självklart går vi

även igenom och berättar om olika takpannor.

Anders Bergström på Ljungdalens Byggtjänst

som gick utbildningen i Östersund tyckte att den

gav mycket.

– Ja, och för mig var mycket kring lagar och

regler nytt och viktigt. Bra även att få tips om

olika material att använda i undertaket.

Mats berättar att byggarna ställer många bra

” Det blir väldigt bra diskussioner om olika lösningar. Det finns

ofta flera lösningar på ett problem.”

Mats Johansson, Monier

Det brukar vara 15–25 byggare per utbildningstillfälle. På vissa orter

är det extremt stort intresse. I Östersund fick man till exempel köra

en extradag.

frågor under utbildningen. Det handlar om allt

från hur takfoten bör konstrueras och hur vi som

leverantör ser på olika lösningar till frågor som

rör lagar och paragrafer, till exempel om konsumentköplagen.

Lär ni er nåt själv?

– Vilket behov proffsbyggarna har, svarar Mats

snabbt. Och så får vi väldigt bra återspel kring

hur saker funkar. Ibland kommer det till och med

fram idéer som kan utvecklas till nya produkter.

Björn Olofsson på Allservice i Nälden tyckte

att han fått bättre kännedom om sortiment och

till behör.

är det något du lärde dig som du redan

har haft nytta av?

– Ja, jag har faktiskt redan monterat snörasskydd.

Det var bra att få lära sig. .

#2 2013

13


ce-märkning

CE – EN KVALITETS-

MäRKNING?

1 juli 2013 tas den så kallade bygg produkt -

förordningen i bruk. Då måste samtliga

bygg produkter som täcks av en har moniserad

standard CE-märkas.

CE-märket är inte nödvändigt vis en garanti för att

det är en bra produkt. även produk ter med låg prestanda

kan CE-märkas. CE-märkningen betyder att tillverkaren

har en löpande produktions kontroll och att

produkten har jämn kvalitet. Produktens prestanda

och tänkt användningsområde ska finnas i en prestandadeklaration

som återförsäljaren ska kunna erbjuda kunderna.

harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder tas fram gemen samt för alla EU-länder.

De beskriver hur man gör för att CE-märka en produkt. Tillverkaren

avgör om det finns en harmoniserad standard som är tillämpbar

på sina produkter.

Det låter lite krångligt så XL-News pratade med Anders Isaksson

på Gunnebo Fastening och byggnadsingenjör Isac Lejondahl.

– I vårt fall ska samtliga skruvar och spikar som används för

lastbärande träkonstruktion CE-märkas mot standarden EN

14592:2008. Anses produkten inte vara lastbärande ska den inte

CE-märkas mot denna standard. Det finns även harmoniserade

standarder för exempelvis tvådimen sionella byggbeslag som spikningsplåtar

samt för gipsskruvar, berättar Anders.

– Allt kommer tillbaka till vad tillverkaren deklarerat att produkten

är avsedd att användas för. Stämmer inte det avsedda

användningsområdet med någon harmoniserad standard så

behöver den heller inte CE-märkas, säger Isac Lejondahl.

återförsäljare har rätt att sälja ut sina icke CE-märkta produkter

även efter 1 juli. Vill du veta mer kan du till exempel gå in på

Boverkets hemsida www.boverket.se. .

14 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

OBEHAND

MåLAD YT

– DET äR FRå

Grunden är alltid viktig, så även vid målning.

Att måla är tidskrävande med torktider och

flera strykningar. Dessutom är säsongen

begränsad. Frågan är hur mycket tid och

pengar man vill lägga ned. Här är ett tips som

kan spara både tid och pengar!

Ett enkelt sätt att förenkla målningen och

sam tidigt kvalitetssäkra projektet är att

använda sig av målad panel. De flesta väljer en

grundmålad panel, men allt fler tar ett steg till

och väljer panel som bara har toppstrykningen

kvar, vi kallar den mellanstruken.

Torktid

En grundmålad panel ger en bra grund. Du har ungefär ett

halvårs skydd innan du behöver göra de övriga två strykningarna.

Panelen har då alltid rätt mängd färg, aldrig för

lite och samtidigt slösar man inte färg och pengar i onödan.

även sidorna på panelerna är behandlade för bästa tänkbara

skydd. Tänk bara på den tiden du spar in på att slippa

grundmåla, stapla, ströa och invänta att färgen torkar. Det

bästa av allt, grundmålad panel hittar du som oftast på

lagerhyllan hos din närmsta XL-BYGG handlare.

Färg

När det är dags att slutstryka panelen kan du välja fritt

mellan alkyd- och akrylat färg. De flesta grundmålade

ytterväggspaneler är målade med alkydfärg. En oljefärg

som ger god penetration i underlaget och som är diffu-


LAD ELLER

TERPANEL

GAN!

sionsöppen och låter träet andas. Grundfärgen ger god vidhäftning mot träet

och vidhäftning för efterföljande målningsbehandling.

Mellanstuken panel

Mellanstruken panel är nästa steg i förädlingen. Bara en toppstrykning återstår

innan man får ett färdigt resultat. Valbo Trä är stolta över att kunna leverera

en mellanstruken panel till XL-BYGGs anläggningar i stora delar av

Mellansverige, berättar Andreas Engberg på Valbo Trä.

– Vår panel möter väder och vind från havets påfrestningar längs västkusten

men även snö och storm i Jämtlands fjäll. Den klarar alltså extrema påfrestningar

och behöver inte slutstrykas under de första två åren. Hos oss på

Valbo Trä kan man vara trygg. Vi har även möjligheten att applicera mellanstrykning

i exakt den NCS-kulör som kunden väljer. Detta gör att problemet

med ”polkagriseffekten”, att huset kan bli randigt och få färgskiftningar när

träet naturligt torkar och rör sig, aldrig kan uppstå.

Och priset?

– Vi stötte nyligen på ett projekt där kunden hade fått en offert på ommålning

av sitt hus på nästan 250 000 kr. Vi räknade på det tillsammans med byggare

XL-BYGG.

Med mellanstruken ytterpanel, tilläggsisolering och tillbehör på köpet

hamnade vi 100 000 kr billigare och med en mångårig garanti.

– Då var det lätt för kunden att välja, säger Andreas. .

rätt sPik

färdigmålad panel

äntligen – spik för att spika panel på rätt sätt

Har du full koll på vilken spik du ska använda i olika

sammanHang ocH för olika applikationer? Det här är

ett område där det idag är ganska otydligt. Det ligger

stort ansvar på dig som användare att välja och

använda rätt produkt.

Ett område som fram tills nu varit otydligt är t ex

vilken spik som ska användas för fästa en träfasad.

Den vanligaste panelen är idag 22 mm tjock och den

fästs vanligtvis i 28x70 spikreglar. Med de förutsättningarna

monteras de flesta träfasaderna idag på ett

felaktigt sätt. Man använder helt enkelt en för lång spik.

AMA Hus instruktioner för att fästa panel säger att

spikens tjocklek minst ska vara 2,8 mm. För räfflad

trådspik ska förankringslängden vara 34 mm och för

kamspik eller annan mönstrad spik med motsvarande

utdragsvärde ska förankringslängden vara minst 25 mm.

Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande

vindskydd. T ex så ska en spik för liggande panel eller

stående bottenbräda vara 48 mm lång och för stående

lock ska spiken vara 70 mm lång vid användning av

panel 22 mm och spikregel 28x70.

gunnebo har tagit fram en helt ny, specialanpassad

panelspik som:

• har rätt förankringsdjup

• inte penetrerar vindskyddet

• har en diameter på 2,8 mm

• är kamgängad enligt AMA Hus instruktioner

för panel

• kort och gott heter Panelspik – enkelt att välja!

• finns i varmförzinkat eller rostfritt syrafast utförande

och i bandat och löst utförande.

#2 2013

15


Xl-galan 2013

GALET DRAG På

xl-galan

Stämningen på topp, underhållning i

världsklass och världens drag hela kvällen.

Men frågan är vad som var bäst. Idrottsprestationerna

av de stora friidrottsstjärnorna?

VIP-middagen innan tävlingarna?

Eller efterfesten i Annexet? Ja, det är ju

naturligtvis upp till var och en att minnas

sina egna höjdpunkter från kvällen, men

låt oss här bara kort påminna om några.

foto: cHristian frick

16 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

medsponsor


er

Inne på Globen tävlade både XL-BYGG handlarna

(i stafett) och åtta av våra viktigaste leverantörer

(på 400 m). Leverantörerna hade dessutom olika

utställningsmontrar, flera av dem med riktigt

bra och spännande aktiviteter. Var du på plats

kanske du fick dra i skruv på tid i FASTs monter. Eller

fick en bunt låtsaspengar som du kunde spela bort

(eller, för all del, använda för att vinna) i Rockwool

och Matakis montrar. Eller gick en match i Webers

hockeyspelsturnering.

Hoppas att det gick bra och att du blev lika nöjd

som våra leverantörer som ställde ut sina varor och

bjöd på underhållning och aktiviteter.

XL-bYgg ”ägde” Annexet

På middagen innan hade vi 920 sittande gäster och på

efterfesten kom ytterligare drygt 700. Vi fyllde Annexet

riktig bra med andra ord! Här bjöds det på underhållning

på scenen med artister som Linda Pritchard,

Hanna Lindblad och Bröderna Haaks. Och här delades

det ut ett och annat pris.

årets byggare

Ett av priserna gick

till årets byggare.

Det här hett eftertraktade

priset tilldelades

i år Anders

Johansson på Lövås

Bygg- & inredningstjänst.

Anders var

nominerad av Norrby

trä och motiveringen

löd:

”Med 100 procents engagemang och vilja utmärker sig

Anders Johansson som den byggare som under 2012 gjort

störst intryck hos XL-BYGG. Med en känsla för de praktiska

detaljerna och med ett stort administrativt ansvar har Anders

många trogna kunder som återkommer, gång på gång. Tre

egenskaper som kännetecknar Anders är pålitlig het, noggrannhet

och nyfikenhet. Han håller alltid kunder och leverantörer

uppdaterade i sina projekt vilket gör honom till en mycket trovärdig

byggare. Anders är en frekvent deltagare i XL-BYGGs

utbildningar och strävar alltid framåt, mot nya utmaningar.”

– För oss som servar ägarna av XL-BYGG butikerna

är det viktigt att hylla såväl bra handlare som deras

viktigaste kunder, menar Erik Öhlin på XL-BYGGs serviceorganisation

Byggtrygg/marknadschef på XL-BYGG.

en svensk världsrekordhållare i friidrott på scenen

Några som fick jobba hårt var kvällens konferencierer,

världsrekordhållaren i höjdhopp inomhus Kajsa Bergqvist

och tv-profilen Matte Karlsson, som båda starkt

bidrog till att kvällen blev så lyckad.

Bygglovs-Matte hade dessutom med sig sin racing-

Fortsättning på sidan 18.

#2 2013

17


Xl-galan 2013

Galet drag på XL-Galan

– fortsättning från föregående sida.

Porsche som man fick klämma och känna

på. Den kommer nu att åka på turné till

XL-BYGG handlare över hela landet. Se

annons på sidan 19 för mer information.

Och världsklass på XL-galan

Javisst, ja. Höll så när på att glömma att

det på själva XL-galan också bjöds på

underhållning i absolut världsklass.

Nyblivna svenskan Areba Aregawi var

ytterst nära att sätta inomhusvärldsrekord

på 1 500 m. Till slut fattades inte mycket mer

18 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

än en blinkning – endast 12 hundradelar!

Michel Tornéus tangerade Mattias

Sunneborns svenska inomhusrekord i

längd. Och fortfarande bara 15-åriga Irene

Eklund utmanade oblygt världseliten på

60 m och satte nytt svensk juniorrekord.

Tävlingarna höll allra högsta klass. Det

sattes till exempel inte mindre än sex

världsårsbästan och nio nationsrekord.

Det ska bli spännande att se om nästa

års upplaga kan bli ännu bättre! .


mats karlsson – kanske mest känd som ”snickar-matte”

– flänger runt i Sverige under april, maj och juni.

Inte mindre än 34 XL-bYgg butiker på orter mellan

Veberöd i söder och Luleå i norr får besök av cirkusekipaget.

Medverkande leve rantörer visar upp

nyheter och förklarar vad de ger dig som proffsbyggare

för möjligheter till bättre byggande.

ett extra dragplåster är förstås Mattes porsche 997

gT3RS som han har med sig. Den ska han tävla med i

porsche Carrera Cup under 2013.

på TURNÉ 2013

Ti 7/5 Tyresö

On 8/5 Nacka

Ti 14/5 enköping

On 15/5 Kumla

Tor 16/5 Norrköping

Fre 17/5 Vadstena

TURNÉpLAN

Ti 21/5 Nyköping

On 22/5 Vällingby

Tor 23/5 Spillersboda

Fre 24/5 gimo

Ti 28/5 Luleå

On 29/5 Umeå

ja, äntligen är det dags, nu när porsche-racingen

återförenas i en serie igen, säger Matte. grunden för

att kunna satsa är XL-bYgg och deras samarbetspartners

som står bakom mig som stöttepelare.

Som proffsbyggare kan du dessutom vara med i

en tävling som finns på alla Cirkus Karlsson-orter.

priset? ja, det är en körning med Matte i hans porsche.

Vi önskar Matte lycka till, både i porsche Carrera Cup

och i mötena med Sveriges proffsigaste byggare.

Tor 30/5 östersund

Fre 31/5 Mora

Mån 3/6 bollnäs

Ti 4/6 gävle

On 5/6 Tierp

Tidigare turnestopp 2013:

Jämjö, Kallinge/Ronneby, Veberöd, Osby, Landskrona, Långås/ Falkenberg, Varberg,

Kungsbacka, Kungshamn, Strömstad, Mellerud, Herrljunga, Skövde, Borås,

Smålands stenar, Liared/Ulricehamn, Linköping.

Cirkus Karlsson är en turné på XL-BYGGs anläggningar som görs i samarbete med

Weber, Gyproc och Isover i Saint-Gobain-koncernen samt Bosch och Samsung.


nYa leverantörer

Vi breddar kontinuerligt vårt sortiment genom att sluta avtal med leverantörer som erbjuder

kvalitativa produkter och bra service. Här presenterar vi några av våra nyaste samarbetspartners med

produkter som nu är tillgängliga hos samtliga XL-BYGG anläggningar.

byggera Ab grundades 1993 och inledde därmed en

helt ny era för trappor i Sverige. Sedan starten har man

importerat trapplösningar från de främsta producenterna

i Europa. Nu finns det kompletta produktprogrammet på våra XL-

BYGG anläggningar. Tillsammans med ByggEra AB kan vi erbjuda både

proffsen och hemmafixarna vindstrappor, brandtrappor, spiraltrappor, saxvindstrappor,

takluckor, räcken – ja, allt! Produkterna är utvecklade för att

klara hård belastning i många år och företaget lägger stor vikt vid miljöriktig

produktion. Kort sagt en schysst produktion och schyssta produkter!

Westcoast Windows. Under parollen ”Dina mått är våra mått” blandar de

form, kvalitet och gediget hantverk till ett attraktivt pris.

Westcoast Windows grundades 1995 och har sin fabrik i

Trollhättan. Därifrån säljer man fönster i trä och aluminium

till hela Norden och England. Westcoast Windows har

sedan starten levererat fönster och fönsterdörrar av hög kvalitet och lång

livslängd som klarar det tuffa nordiska klimatet.

Siljan Wood products Ab. Vid Siljans strand mellan fjäll och

skog ligger Siljan Wood Products AB – ett företag med anor tillbaka

till 1897. Och det är från skogen som Nordens största

tillverkare av massiva golv och paneler hämtar sitt material. Man använder

sig av 100 % naturliga material och har ett väl utvecklat miljöarbete. Vi på

XL-BYGG kan nu tack vare Siljan Wood Products erbjuda ett unikt sorti-

nYa butiker

även pajala i norr får en riktig bygghandel!

Förutom XL-BYGG Ljusdal som öppnar i maj 2013

så öppnade XL-BYGG Pajala i april. Det är XL-BYGG

Stenvalls som expanderar i Pajala och fortsätter att

sprida kvalitet och service över landet. Vi önskar

naturligtvis den nya anläggningen lycka till!

20 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

ment av höklassiga golv och paneler. Golvsortimentet består av massiva

furu- och ekgolv i många olika utföranden. Panelerna finns i allt från obehandlade

till vittonade och täckmålade. En spännande nyhet 2013 är det

nya trä slaget KEBONY för utvändigt bruk.

Interwood är importör och grossist av träbaserade

produkter. Med fokus på byggvaruhandeln,

båtvarv och industri har man funnits på marknaden

i över 30 år. Men man har också ett brett sortiment av skivmaterial som björkplywood,

fanerad och film belagd plywood och MDF. Interwood är ett helägt

dotter bolag till CEOS AB, Sveriges största distributör av träbaserade skivmaterial

och massivträ mot snickeriindustrin. Interwood arbetar ständigt på

att bli bättre och i år presenterar man nyheterna ClicWall – Sveriges

snabbaste vägg, och fasadskivan Vivix.

Floor World Ab. Det är skillnad på golv och

golv. Men ibland är de svåra att upptäcka! Floor

World AB erbjuder ett laminatgolv som är nästan

omöjligt att skilja från ett stengolv. Både känsla och utseende är slående

lika. Men fördelarna upptäcker man snabbt när man lägger golvet.

Snabbt, enkelt och rätt – utan kladd! Med FAUS premiumgolv får man det

bästa av de två materialen. Golven lagerhålls i Eskilstuna vilket möjliggör

snabb leverans över hela landet.

XL-BYGG appen

Du har väl inte missat vår app "XL-bYgg för proffs"? en riktig

app för alla proffs. Den funkar för både iphone och Android

och innehåller en massa nyttiga verktyg. bland annat en rikstäckande

karta med alla anläggningar utmärkta. Du har aldrig

långt till XL-bYgg! har du redan laddat ner appen är det läge

att uppdatera. Ladda ner appen och få proffskoll.


SVERIGES

SNABBASTE

VäGG

Tänk om det var lika lätt att sätta upp en vägg som att lägga ett

klickgolv. I vår är det faktiskt det! Interwood lanserar nyheten

ClicWall på den svenska marknaden.

Det är en revolution inom

branschen, säger Jörgen

Plymouth, platschef på Interwood.

Tidigare behövdes

såväl snickare som målare

när man byggde en innervägg. Nu kan

byggaren göra hela jobbet själv.

Väggpanelerna är melaminbelagda

MDF-skivor med klicksystem. Precis som

ett modernt laminatgolv. Konceptet är

komplett med väggpaneler och golv- och

hörnlister i samma dekor. Så istället för

att sätta gips, spackla, slipa, väva och sen

måla kan man nu i ett enda moment sätta

upp en vägg med bästa finish.

Väggpanelen finns i tio varianter. Förutom

klassikerna vitt och trädekor finns en

betong liknande variant som har blivit

mycket populär. Man har även tänkt ett

steg längre med golv- och hörnlist i

samma dekor som ger det där lilla extra åt

slutresultatet. ClicWall ger samma sömlösa

yta som ett laminatgolv. Ytan är tålig

för både vattenstänk och UV- strålar.

XL-News var lite nyfikna på den nya

produkten och pratade med Jonas Karlsson

som driver Smålands Bygg och Inglasning.

Han har hunnit testa den nya produkten.

Du har testat ClicWall, hur gick det?

– Det gick förbluffande smidigt. Det var

som att lägga ett klickgolv, fast på väggen.

Vilka var fördelarna?

– Det var absolut tidsvinst och materialåtgång.

Normalt behöver jag gips, spackel,

väv och målarfärg. Jag kunde göra hela

jobbet själv. För kunden blir ju fördelen att

det inte blir så dammigt som med gips.

Rent och snyggt direkt.

På vilket sätt sparade du tid?

– Bara att jag kunde hämta allt på bygghandeln

sparade jag tid på. Jag var klar

med allt på samma tid som det tar att

sätta gipset. Och det är ju en kundfördel

att kunna erbjuda en lösning till lägre

kostnad.

Finns det inga nackdelar?

– Det skulle i så fall vara att slutkunder

kan vara lite svårflirtade med nya produkter

och sådant de inte känner igen. Men om vi

byggare tror på produkten kan man lätt

förklara fördelarna.

Det låter som att den snabba väggen

kommer att stanna på marknaden. .

FördjuPning

produkt på djupet

på www.interwood.se finns en film

som visar hur enkelt det är att arbeta

med ClicWall.

#2 2013

21


vardagsjuridik för bYggare

vardagsjuridik för bYggare

Som byggare stöter du säkert ofta på juridiska problem om allt från avtalstolkning och betalningar till utförande,

tider m m. Det ska vi försöka hjälpa dig att förstå i en serie artiklar här i XL-News. För det har vi konsulterat

Sten Folkesson, förbundsjurist för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund. I varje nummer ger han dig praktiska

råd i några vanliga juridiska byggfrågor.

Varning för byggmaterialet

Alla som arbetar inom byggindustrin, vare sig man är bygghantverkare, elektriker,

murare, målare eller annat, vet att vi inte alltid varit den bransch som gått i spetsen

för miljövänliga och ofarliga varor. Vi har byggt hus med radon, asbest, formaldehyd,

kvicksilver och andra farliga ämnen. Fortfarande bygger vi hus som genom

en kombination av olika byggmaterial bildar mögel och andra svampangrepp.

nej, samvetet är väl inte alltid så rent ocH oskyldigt som det

kunde vara. Det ser vi t ex när det gäller innehållet av de rivningsmassor

som dumpas, och de skärpta regler som gäller

för hanteringen. Trots att rivningsmassorna innehåller många

farliga ämnen kan vi ändå bo med dessa farliga ämnen så

länge det är en bostad.

Men det har skett en viktig lagskärpning på dessa farliga

ämnen i byggmaterial. Tongången hos lagstiftarna är betydligt

tuffare och sanktionsavgifterna är betydande.

Grunden för lagstiftningen är Produktsäkerhetslagen

(2004:451). Den lagen anger som syfte (§ 1) att man skall

säkerställa att varor som säljs och

används av en konsument skall vara

säkra och inte orsakar skada (§ 2).

Lagen omfattar varor och tjänster

som tillhandahålles i näringsverksamheter.

Vi hade en produktsäkerhetslag

även före år 2004, men den var

tämligen harmlös och sa att den

som producerar har ansvar för att

inget skadeverkande material kom

ut. Man hade inte heller med tjänster, d v s ett rent producentansvar.

Nu gäller det alla näringsidkare i alla led som tillhandahåller

tjänster och varor att ta vårt ansvar inför lagen. På ROTmarknaden

till konsumenter gäller därför lagstiftningen både

byggtjänsterna och varorna (materialet) man bygger med.

Näringsidkare är alla som säljer byggtjänster till konsumenter.

Det finns andra områden där man ställer liknande krav, t ex

inom kemikaliehanteringen, och då gäller den lagstiftningen

och märkningen före Produktsäkerhetslagen.

Lagen har alltså som syfte att förebygga att inte skadeverkande

tjänster och varor kommer att skada konsumenter eller

22 XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

» Tongången hos lagstiftarna

är betydligt

tuffare och sanktionsavgifterna

är betydande.«

personer. Därför gäller det att hålla sig uppdaterad med alla

varningsmärken som t ex CE-märkning, och andra saker som

märkningar på tuber med fogmassor, färg och dylikt. Jag har

under mina utbildningstillfällen inte stött på ett enda byggbolag

som har ett miljöledningssystem (ISO 14000), vilket får

mig att tro att det finns brister i kunnandet och kompetensen

på området bland byggare. Vi kan alltså lätt bli offer för stora

sanktionsavgifter. Fr o m att det blev ett ”skall-krav” på

CE-märkning på bärande byggkonstruktioner (1 augusti 2011)

som t ex på takstolar, finns det en beräkning att 40 000 takstolar

har gått ut utan CE-märkning. Där skulle alla kunnat få

en sanktionsavgift på sig. Enligt

§ 40 kan näringsidkaren få en

sanktionsavgift från 5 000 kronor

till maximalt 5 000 000 kronor, eller

maximalt 10 % av näringsidkarens

årsomsättning.

Om skadan redan är gjord, och

det finns ett skadelidande, gäller

Produktansvarslagen (1992:18) för

den skadeståndsbedömning som

ska göras. (§ 1)”Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada

som en produkt har orsakat p g a av en säkerhetsbrist”.

Min kommentar är att skadestånden på senare tid som

utdöms i förekommande fall har ökat dramatiskt i Sverige.

Miljöbalk (SFS 1998-808)

När vi fick miljöbalken fick vi också själva ”tänket”, d v s att

det förväntas att alla som bedriver verksamhet själva ska ta

ansvar för att vi får ett hållbart samhälle vad beträffar människors

hälsa och miljö mot skada och olägenhet. (2:2) Alla som

bedriver verksamhet skall själva skaffa sig den kunskap som


ehövs. (2:3) Alla som bedriver verksamhet skall själva vidta

skyddsåtgärder. (2:4) Alla som bedriver verksamhet skall vidta

åtgärder för att undvika att sälja eller använda kemiska produkter

eller biotekniska organismer som kan medföra risker.

(2:5) Alla som bedriver verksamheter skall hushålla med råvaror

och energi samt utnyttja möjligheterna till åter användning

och återvinning.

Staffpåföljden för brott mot miljölagstiftningen är riktigt

allvarlig och kan leda till både böter och fängelse. Själv har jag

hjälpt en familj utanför Göteborg, som fick en sanktionsavgift

från kommunen på 22 000 kronor för att man börjat riva en

gammal byggnad utan rivningslov och godkänd rivningsplan.

Jag kan inte vara fullständig i min rättsbeskrivning inom

detta område i denna lilla spalt. Vad jag vill och önskar är att

alla bygghantverkare lägger lite fokus på detta. Jag tror nämligen

att vi inte står långt från en granskning av branschen i

dessa avseenden.

Sten Folkesson, förbundsjurist för

Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund

att tänka På

vardagsjuridik för bYggare

Sten Folkesson, förbundsjurist för

Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund,

ger dig praktiska råd i

juridiska byggfrågor.

» Straffpåföljden för brott mot miljölagstiftningen

är riktigt allvarlig och

kan leda till både böter och fängelse.«

• Tänk efter vad du ska göra med allt byggspill.

Fråga bygghandlaren om han har källsortering

och återvinning. Det är dyrt att dumpa.

• Tänk efter vad du kan göra med allt emballage.

• Följ alla regler om CE-märkning. Fr o m 1 juli 2013

gäller att många byggprodukter ska vara CE-märkta.

Se www.boverket.se.

• Försök med miljöargumentet när du säljer:

"Jag bygger miljösmart”. Du kan kanske få

bättre betalt, som andra liknande miljöalternativ.

• Chansa aldrig, tag hand om allt miljöfarligt

material/avfall.

• Gräv aldrig ner något miljöfarligt i marken.

”Det som döljs i snö kommer upp i tö”.

#2 2013

23


RETURADRESS: XL-BYGG, Råsundavägen 166, 169 36 Solna

till dig

fran oss

TRYCK: AM-TRYCK

More magazines by this user
Similar magazines