Artikeln som PDF - Röd Press

rodpress.files.wordpress.com

Artikeln som PDF - Röd Press

oMar

TExT: NOOSHI DADGOSTAR / FOTO: ANNA HERDY

Det råder ingen tvekan om att muslimer

och araber har pekats ut som de

nya hotbilderna. Röd Press tog en fika

med Omar Mustafa, styrelseledamot i

organisationen Sveriges unga muslimer,

och pratade om Danmark, terrorism

och konsten att bygga en karriär

på att hetsa mot muslimer.

SVERIGES UNGA MUSLIMER (SUM) grundades

alldeles i början av 90-talet i skuggan

av lasermannens härjningar och

Ny demokratis smygande framgångar.

Några lokalföreningar och moskéernas

ungdomssektioner gick ihop för att samordna

en mer vidsträckt organisation på

nationell nivå. Omar Mustafa sitter i organisationens

styrelse. Han är 22 år, bor

i Tensta i Stockholm och har vid sidan av

styrelseuppdraget i SUM även ett styrelseuppdrag

i FEMYSO som är paraplyorganisationen

för europeiska muslimska

ungdoms- och studentorganisationer.

- När vi startade SUM pratade man om

18

RÖD PRESS

alla invandrare som problemet. Nu pratar

vi bara om muslimer, konstaterar Omar.

HAN äR På DET KLARA med att en islamofobisk

våg sveper över världen, inte minst i

Europa där högerextrema partier har fått

en allt större roll. Mediabilden av muslimer

brutaliserades efter 11 september

och i samband med det som betecknas

som ”kriget mot terrorismen”. Efter attackerna

mot Worlds Trade Center kablades

bilder på muslimska män i gevär

ut i all världens massmedia. Fienden var

sedan länge utpekad. Om mediebilden av

muslimer innan 11 september målades i

exotiska och spännande färger blev det

en hetsjakt på samma grupp efter händelserna

i New York. Rapporteringen blev

extremt negativ och skuldbeläggande.

Moskén i Stockholm fick ha övervakning

dygnet runt. Men att korta klipp från

skäggiga gubbar med aggressiv uppsyn

visas upp i tv har fungerat destruktivt.

- Ingen säger att hela deras byar precis

jämnats med marken och hela hans släkt

har dött. Man ser bara en man som skriker.

Bilden blir att muslimer är skäggiga,

arga och våldsbenägna. Då, precis efter

11 september la man all skuld på muslimer.

Hoten mot oss blev stora. Vi fick ut-


stå hot, bränder, stenkastare och kvinnor

i sjal trakasserades på gatan. Man blev

ständigt anklagad.

UTPEKNINGSHYSTERIN HAR utvecklats till

en större trend, en slags islamofobi. Omar

menar också att det finns dom som skiljer

på det som grundar sig i rädsla och

okunskap, alltså islamofobi och det som

är medvetna kampanjer mot islam och

muslimer. Och att det finns tendenser av

båda delarna. Olika rapporter visar att allt

fler människor är negativa till islam och

muslimer. Men det är inte så konstigt när

man varken har grannar, arbetskamrater

eller vänner som är muslimer. Då har man

bara mediabilden att lita till. Men det

finns också andra orsaker.

- Sen handlar det om etablerade regeringspartier

och etablerade politiker

som driver kampanjer mot islam. Jag vill

inte skylla på något parti, det är synd att

göra det, men det finns enskilda politiker

och journalister som bygger sin karriär på

islamofobi. Det har blivit legitimt. Hade

man bytt ut ordet muslim mot någon annan

grupp i det där artiklarna och uttalandena

hade folk blivit chockade. Vi är

inte rädda att ta upp det, vi har bjudit in

dem och diskuterat med dem.

EN SOM ENLIGT MåNGA har givit ett ansikte

åt islamofobin torde vara integrationsminister

Nyamko Sabuni som gjort sig

ett namn genom att lansera förslag som

obligatoriska gynekologiska undersökningar

för invandrartjejer och slöjförbud.

Hon var också tidigt ute och försökte

etablera begreppet hedersrelaterat våld,

ett begrepp som förknippats med islam

och förlegade muslimska traditioner. Gigantiska

resurser har lagts på att utreda

och belysa fenomenet. Sabuni har till och

med skrivit en bok i ämnet.

Men har det verkligen med islam att

göra?

- Vi ställer oss starkt emot det här. Det

här är verkligen någonting som inte har

med islam att göra. Det finns överallt. Det

är ett sjukt mänskligt beteende. Varför vill

man så gärna koppla det till islam, vad är

meningen, jag förstår det inte, vad är man

ute efter? I sak är det fel, det här är helt

mot islam. Att sånt finns hos muslimer

stämmer. Precis som i övriga samhället.

Dom flesta som dödar en familjemedlem

hamnar på psyket. Är det en muslim är

det direkt hedersvåld, hedersrelaterat,

islam och hela köret. Muslimer bedöms

mycket hårdare, man ser ner på oss. Som

om alla vore våldsbenägna. Det är en del

av islamofobin.

DEN ÖVERGRIPANDE AMBITIONEN för SUM

är att stärka den svensk-muslimska identiteten

och samhörigheten. Man anordnar

sommarläger och konferenser för sina

medlemmar som ska fungera som viktiga

mötesplatser. Det är viktigt att känna att

det finns andra muslimer i landet och

tryggheten i det. Men man arbetar även

utåtriktat med skolinformatörer och seminarier.

Den mesta verksamheten sker

dock lokalt. Det senaste är en kampanj

mot just integrationsministern Nyamko

Sabuni som samlade ett stort antal föreningar

och som många av SUM:s lokalföreningar

anslöt sig till.

Men samtidigt tycker han att Sverige

är ett av de tryggaste länderna i jämförelse

med många andra länder i Europa.

Den islamofobiska vågen har slagit extra

hårt mot vissa länder. Särskilt talande är

utvecklingen i vårt sydvästra grannland

Danmark. Där är stämningarna betydligt

mörkare och hätska rasistiska påhopp

har blivit medialt vardagsstoff. Han pratar

om hur hans vänner i Danmark tvingats

flytta därifrån för att det blivit olidligt att

bo kvar.

- VISST SKRäMMER utvecklingen i Danmark

och man blir rädd. Jag har själv en

nära vän i Danmark som funderar på att

flytta därifrån. Det är många andra som

har gjort det. Ingen vill ha en där och

alla motarbetar en. Man är inte trygg i

sitt eget hem. Det är faktiskt hemskt. Det

är en stark kontrast till Sverige. Sådana

konstiga förslag som påminner om det

danska systemets kan man se föras fram

i Sverige också men tack och lov blir det

inget av dem.

RÖD RÖD PRESS PRESS 19


20

DANMARK HAR VARIT en av de trognaste

länderna i den av USA initierade kampanj

som har fått gå under namnet ”kriget mot

terrorismen” och som har ställt islam och

muslimer i rampljuset. I terrorbekämpningens

namn har man hunnit med att ta

sig igenom två krig, byggt upp ett fångläger

på Kuba och upprättat ambitiösa

listor över potentiella terrorister. Kriget

har blivit ett krig med tydliga måltavlor.

Islam och muslimer som grupp har blivit

synonymt med terror och religiös fanatism.

Konflikten har till synes tagit religiösa

former.

- ”Kriget mot terrorismen” är en högst

politisk konflikt. Det är synd att man ska

koppla det till religion. Det har ingenting

med religion att göra. De extrema grupperna

kanske har muslimsk bakgrund, lika

mycket som USA har kristen bakgrund.

Det är konstigt att ett land som USA som

förespråkar och pratar om demokrati och

mänskliga rättigheter agerar på det här

sättet. Det här har påverkat många muslimer.

Heter man Mohammed är man en

tickande bomb.

RÖD PRESS

”KRIGET MOT TERRORISMEN” har i många

vanliga människors liv blivit högst påtagligt.

Livet har begränsats och man känner

blickarna riktade mot sig.

- Jag kan ta att man tittar på mig på

flygplatsen. Men när man går över gränsen,

skickar folk till Guantanamo, har

fångläger och fångtransporter och tar

människor för att de är muslimer så är allt

snack om demokrati och mänskliga rättigheter

tomt prat.

I SVERIGE HAR VI haft Somaliesvenskarna

som fick sina bankkonton spärrade på

grund av misstänkt terrorverksamhet utan

tillstymmelse till bevis, egyptierna som

blev bortkörda av CIA och nu senast Hassan

Asad från Göteborg som inte har fått

stanna i Sverige trots att hela hans familj

är här. Amerikanska terrorlistor på enskilda

personer och organisationer som bör

fängslas, förbjudas eller vars konton ska

spärras har skickats runt i Europa. Utan

att utreda skuldfråga verkställs domarna.

Man har hävdat att terrorbekämpningen

och samhällets trygghet måste gå före

centrala rättsprinciper.

- Man kränker och kopplar ihop det med

något fint värde. Man krigar och kallar

det demokrati, man fängslar människor

på oklara grunder och kallar det mänskliga

rättighet. Så ser verkligheten ut. Man

gör någonting, ett påhopp och sedan ger

det ett fint namn.

MEN SAMTIDIGT FINNS det dom som hävdar

att det inte finns någon annan utväg

än krigets hårda väg för att få stopp på

terrorismen. Många är vi som har hört

terroristexperter, bena upp komplicerade

terrornätverk, tala om vikten av militära

åtgärder och så kallade ”fredsframtvingande”

lösningar. För att hålla människor i

schack krävs hårda tag och extraordinära

insatser. Men den förklaringen ger Omar

inte mycket för.

– USA har en militär närvaro i arabvärlden

som många inte gillar, stödjer israel

som många inte gillar. Det uppstår motreaktioner.

Sedan kopplar man ihop det

med att dom är muslimer. Det är alltid

lättare att ha en tydlig fiende, att kunna

beskylla en viss grupp eller ideologi. Under

Kalla kriget var det kommunismen

och kommunister. Nu är det muslimer.


”Man krigar och kallar det demokrati, man

fängslar människor på oklara grunder och

kallar det mänskliga rättigheter. så ser

verkligheten ut. Man gör någonting, ett

påhopp och sedan ger man det ett fint namn. ”

SUM HAR VARIT MED och protesterat mot

behandlingen av Hassan Asad som

oklara grunder inte har fått asyl. SÄPO

har riktat terrormisstankar mot Hassan

utan att kunna lägga fram bevis. Man har

också varit kritisk till avslöjandena om de

samarbeten som SÄPO hade med bostadsbolag

våren 2006 i Göteborg som

handlade om att kartlägga hyresgäster i

Göteborgsförorter.

Men frågan är om det är så farligt

egentligen? Har man rent mjöl i påsen

finns det väl ingenting att oroa sig

för?

- SÄPO har en viktig roll och vi har

många gånger haft dialoger med SÄPO.

Det är ju vår gemensamma trygghet och

säkerhet. Vi har ju ingenting att dölja, det

är inte så att vi håller på att planera massa

saker som vi inte säger. Problemet är

när man har som målsättning att måla ut

muslimer som terrorister.

YTTERLIGARE ETT FÖRSLAG som lanserats

under kategorin ”terrorbekämpning” har

varit försvarsminister Mikael Odenbergs

(m) lagförslag om att låta försvarets ra-

dioanstalt (FRA) få kontrollera all tele och

datatrafik som passerar de svenska gränserna.

Det har motiverats genom att hävda

att det skulle skydda mot så kallade

”yttre hot” eller människor med kontakter

med ”yttre företeelser”. Det skulle kunna

betraktas som ett misstänkliggörande av

vissa grupper i Sverige. I den första krisövningen

någonsin i Sverige, koordinerad

av krisberedsskapsmyndigheten och med

ett stort antal institutioner, däribland

säkerhetspolisen (SÄPO), använde man

muslimer för att illustrera en terrorattack.

Det finns indikationer på att man bygger

hela sin organisation kring muslimer som

den stora hotbilden.

- Man måste ha mer koll från regeringens

och riksdagens sida. Nu går det mot

en viss riktning. Vi måste ha bättre koll på

vad SÄPO egentligen gör och hur islamofobiska

dom är. Om SÄPO som är dom

som ska skydda vår trygghet och ska definiera

vilka som är brottslingar målar ut

och bygger sin organisation kring muslimer

som den enda fienden, vad ska då

hända med resten av samhället? Om det

skulle vara så att man tar order från USA

som i fallet med Somaliesvenskarna el-

ler Hassan Asad. Om allt det här är listor

från USA, om SÄPO lyder under USA, då

är det ett problem för hela Sverige, inte

bara för muslimer. Vem är SÄPO:s uppdragsgivare?

- SÄPO är en svensk organisation som

har i uppdrag att skydda svenska medborgare

trygghet. Dom borde man göra

sina egna analyser och undersökningar.

Fråga sina egna medborgare.

MAN äR OCKSå AKTIV i protesterna mot

den svenska utrikespolitiken. Länge har

Sverige förknippats med neutralitet och

alliansfrihet. Men långsamt har man glidit

ifrån de tidigare grundsatserna. Idag

skickas svenska soldater till Afghanistan

på NATO-ledda krigsoperation och den

självständiga rösten i internationella sammanhang

har sedan länge tystnat.

- SVERIGE SäGER MED ord att man är neutral.

Men i handling tar man aktiv ställning.

Man säljer vapen till länder som är

i krig. Vem krigar man för i Afghanistan?

I praktiken har man tydligt tagit ställning

för ena sidan. Till exempel i Palestinafrågan

har man varit med om att bojkotta

RÖD PRESS 21


”Dom flesta som dödar en familjemedlem

hamnar på psyket. är det en muslim är det

direkt hedersvåld, hedersrelaterat, islam och

hela köret. ”

det palestinska folket, det är de som har

drabbats. Man har bestraffat dom för det

demokratiska val de hade. Det är synd

att man nu skickar sådana signaler, att vi

stödjer demokratin men bara om ni väljer

de vi vill. Samtidigt handlar man med

Israel och har diplomatiska förbindelser.

Jag menar inte att man ska bryta dem

men åtminstone behandla båda parterna

lika.

Men det finns ju de som menar att man

måste bojkotta farliga regimer. Hamas

är ju terrorstämplat. Borde man inte

behandla Hamas som man behandlade

den sydafrikanska apartheidregimen?

- Vem är apartheidregimen här? Är det

palestinierna eller är det de som bygger

murar och skjuter med världens modernaste

vapen mot stenkastande barn?

DEN SVENSKA UTRIKESPOLITIKENS kursändring

påverkar naturligtvis världsläget.

Men också människors inställning. Man

hade kunnat fungera som en mellanhand

och självständig part med viss tyngd och

respekt. Men i dagsläget blir det svårt.

22

RÖD PRESS

- Det finns en väldigt positiv bild av Sverige

i den muslimska världen. Man kopplar

Sverige till goda värderingar, ett land

som inte är rädda för stormakter, som

står på den svages sida. Det Sverige vi

sett genom historien. Kursändringen ger

ju signaler om att Sverige inte är vad Sverige

var förr. Det är synd.

Men man hävdar ju att det finns hotbilder.

Måste vi inte skydda oss?

- Terrorister finns inte bara sådär. Man

skapar dom. Det USA har gjort de senaste

åren är att mångdubbla antalet terrorister

i världen genom militära aktioner och

folkrättsliga angreppskrig. Det är logiskt

att man skaffar sig fiender på det sättet.

OMAR MåLAR UPP en ganska mörk bild av

världsläget. Men han menar också att det

finns ljuspunkter och viktiga utmaningar.

Det handlar om att få människor att mötas

i vardagen.

- Främlingsfientlighet måste bemötas

på alla nivåer. Ta det här med segregation

sen till exempel, där vissa tvingas bo

i segregerade förorter. Det måste brytas.

På arbetsmarknaden ser vi hur muslimer

diskrimineras, det finns en hel del undersökningar

som visar tydligt på det. Polisen,

ickemuslimer – alla måste arbeta för

det. Demoniseringen av muslimer är en

lång process så det gäller att motarbeta

det redan idag. Det är mycket svårare när

man är där Danmark är nu och försöka

fixa till det, när skadan redan är skedd.

Det gäller att börja i tid.

Fotnot:

Sveriges unga muslimer (SUM) finns över

hela Sverige. De har ca 5000 medlemmar

och 30 lokalföreningar.

More magazines by this user
Similar magazines