detta är vårens program

mkbfastighet.se

detta är vårens program

PROGRAM

VÅREN 2013

Gemenskapen

Spånehusvägen 83, Malmö

Malmökonstnären Norik Chigani


Stick-café varje onsdag kl 13.00-15.30, med start den 6 februari.

Musik-café varje torsdag kl 14.00-15.30 den 31 januari till den 28 mars.

Kom och sjung eller bara lyssna med Stefan Lindhe.

Vi sjunger allt från Taube till Elvis.

2

Det händer på

Gemenskapen våren 2013

Under hela våren blir det en mängd spännande

arrangemang på Gemenskapen, ofta på onsdagar,

ibland på andra veckodagar.

Vid alla arrangemang både på dagtid och kvällstid

serveras kaffe/te och hembakat för 20 kr.


Inspirerande arrangemang - hela våren!

Program på dagtid kl 14.00:

Tor 7 feb: Nils Poppe – gycklaren och människan

med Gunilla Poppe och Thomas Poppe.

Gunilla Poppe och Thomas Poppes föredrag och föreställning, som framfördes för

första gången i samband med 100-årsjubileumet av Nils Poppes födelsedag.

Gunilla Poppe berättar med utgångspunkt från Nils barndom då han lämnades till

en så kallad änglamakerska och räddades av ett barnlöst par – och hur livet sedan

tog honom på en spännande resa till Oscarsteatern i Stockholm där han fick sitt

stora genombrott 1941.

Thomas Poppe sjunger och spelar, bland annat sången ”Clownen” som han skrivit

om sin far. Föreställningen är ca 80 min.

Tis 26 feb:

Tjugotvå män. En historia.

Per T Ohlsson berättar om de personer

som ingått i svensk politiks mest exklusiva

sällskap med utgångspunkt från ”Sveriges

statsministrar under hundra år” från 2010.

Genom deras liv och gärningar framträder

processer och händelser som format det moderna

Sverige: Unionsupplösningen, demokratins

seger, folkhemmet, världskrigens och

depressionens påfrestningar, välfärdsstaten,

EU-medlemskapet och globaliseringen.

Per T Ohlsson har varit redaktör för utgivningen

av ”Sveriges statsministrar”.

Per T Ohlsson är journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan.

Lör 6 april: Loppmarknad mellan 11.00-15.00

Sälj av gamla prylar du inte längre vill ha – eller skaffa nya!

Anmälan om bord sker till Maria Lundgren. 040-313751 eller 070-188 87-51

3


Program på kvällstid kl 18.00 – ca 20.00

(om annat inte framgår):

Ons 30 jan kl. 18:30 : Älska, föda, döda, dö

– en musikalisk berättarföreställning fritt efter Dan Anderssons kolarhistorier

med Minnamaria Svedebring, sångerska och låtskrivare och Birgitta Hult, berättare.

Under 1800-talet riskerade ogifta kvinnor att ställas på bar backe om de blev gravida.

Dan Andersson skriver ömsint om Magda som tvingas lämna hem och försörjning,

bara för att hon alltid haft en stark längtan efter att känna en mans armar

famna henne.

Det var ett underligt liv som bestod i åtrå efter det som på den tiden var livsfarligt

och dessutom syndigt, den glada yran som dödade framtiden för henne.

Vad hade det för rätt att göra sig gällande så brutalt, utan förbarmande, det som

växte inom henne? Hon kunde inte göra som många andra, döda sig själv eller det

ofödda…

Föreställningen är ca 50 minuter.

Ons 6 feb: Mina tre liv

med Dan Olofsson, entreprenör och filantrop.

Dan Olofsson föreläser med utgångspunkt

från sin bok ”Mina tre liv”, där skildringar

av dramatiska händelser blandas med tankar

om liv, politik och samhälle. Dan Olofsson,

född 1950 och bosatt i Malmö, är en svensk

entreprenör och filantrop.

Som IT-entreprenör har han byggt upp Sigma,

Epsilon och Teleca med sammanlagt 6 000

medarbetare.

Det sociala entreprenörskapet omfattar bland

annat hiv/aids projektet Star for Life i Afrika

med 100 000 ungdomar och Uppstart Malmö

som syftar till att skapa jobb för människor

inom Malmös miljonprogramområden.

4


Ons 13 feb: Finlands långa ödeskamp

med Jean Cronstedt, finskt krigsbarn, läkare och författare.

Finlands öden under andra världskriget löper uppenbar risk att

bli glömd historia. Allt färre människor med egna minnen från

krigsåren finns kvar i livet och skolans historieundervisning

ägnar föga uppmärksamhet åt grannlandets mångåriga överlevnadskamp

mot Sovjetunionen.

Med egna upplevelser och minnen som klangbotten berättar

Jean Cronstedt, finskt krigsbarn, läkare och författare, om sitt

födelselands dramatiska 1900-talshistoria.

Arrangemanget genomförs i samarbete med STF Skånekretsen Sydväst

och Föreningen Norden i Malmö.

Ons 20 feb: Tänk om tvärtom

med Björn Eneke, författare, musiker och homeopat.

Tänk om det vi lärt oss, är färgat utav den begränsning vi tror är vi! Tänk om det är

tvärtom! ”Tänk om tvärtom!” Tänk om det vi präglats av och den uppfattning vi har

gjort till vår, är ett inlärt beteende?

Ett föredrag som inbjuder till att tänja på gränserna och kanske skapa en annan

syn på oss själva och den ”verklighet” vi lever i. Föredrag med Björn Eneke, författare

av boken ”Tänk om tvärtom” skriven tillsammans med Stefan Whilde. Musik

med Life by us.

Ons 27 feb: Du har svaren – filosofi till vardags

med Tulsa Jansson, filosof.

Tulsa Jansson, ordförande i svenska sällskapet för Filosofisk Praxis, föreläser

utifrån sin bok ”Du har svaren! Filosofi till vardags” om hur filosofin kan hjälpa dig

att hitta svar på de stora frågorna i livet.

Inom praktisk filosofi är grundtanken att den som söker svar, själv bär svaret inom

sig och kan med filosofins hjälp nå fram till det.

Arrangeras i samarbete med Humanisterna Syd.

Mån 4 mars: Den europeiska krisen och vänsterns alternativ

med Bo Bernhardsson som är riksdagsledamot och ordinarie ledamot i Finansutskottet

och EU-nämden samt tidigare, bland annat förbundssekreterare i SSU och

chefredaktör för Arbetet.

Ons 6 mars: Gospel

med kören Celebrate från Betaniakyrkan.

Celebrate kommer från Betaniakyrkan i Malmö och är en kör som välkomnar alla,

gammal som ung.

5


Tema hållbarhet!

Mån 11 mars: Den onda badankan

med Katarina Johansson, författare och journalist.

Barnen är förlorarna i vårt massiva kemikaliesamhälle,

redan vid födseln har de upp till tvåhundra

främmande ämnen i sitt blod.

Vi omger oss av prylar som utsöndrar kemikalier

som på sikt kan leda till allt från allergier till att vi

kanske blir utan barnbarn. För vad gör badankan

så mjuk, varför löddrar badskummet så och vad

pyser ut från gamla skumgummimadrasser?

När Katarina Johansson, författare och journalist,

fick barn började hon söka information och kom

fram till att det finns en hel del enkla saker man

själv kan göra för att minska mängden farliga

kemikalier kring sitt barn.

I sin föreläsning delar hon med sig av både fakta och anekdoter samt enkla knep

på hur man undviker att utsätta de små för de värsta kemikalierna i våra vardagsprodukter.

6

Ons 13 mars:

Carmencita Rockefeller

med Lars Walldov

Fängslande föreläsning om den tidiga

musikalens födelse och uppväxt!

Musikteaterfantasten Lars Walldov kommer

att med ord och musikexempel

berätta om hur operett via olika krokvägar

och influenser omvandlas till musikal och

hur sedan den tidiga musikalen utvecklades

fram till den 27 december 1927 - datumet

då den "moderna" musikalen föddes

med: premiären på Show Boat!

Resan går från Paris till New York med

mellanlandning i London. Sedan blir det

ett stort hopp till vår tids rockoperor,

jukeboxshower, familjevänliga opus och

nya, djärva utmanare som Malmö Operas

aktuella Carmencita Rockefeller.


Ons 20 mars: Malmö – en del av EU:s yttre gräns

med Robert Olsson, utbildad folkhögskollärare med kandidatexamen

i mänskliga rättigheter.

De senaste åren har trycket varit hårt, från EU, regering så väl som riksdag, för att

säkerställa en migrationspolitik där gränserna bevakas hårdare och hårdare. Det

gränslösa Europa har blivit ett Europa delat av murar, synliga och osynliga. Vilka

konsekvenser får denna politik i Malmö? Vilka påverkas? Hur ser vardagen ut för

papperslösa flyktingar? Hur jobbar gränspolisen tillsammans med FRONTEX, EU:s

gränsbevakningsorgan? Finns det ett motstånd?

Tema hållbarhet!

Mån 25 mars: Att bygga en hållbar stad

– socialt, ekonomiskt och miljömässig

med Tyke Tykesson, arkitekt på Malmö

stadsbyggnadskontor.

Hållbar arkitektur och stadsplanering

är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling.

Tyke Tykesson, arkitekt på

stadsbyggnadskontoret i Malmö, ger

exempel på vad det kan innebära, utifrån

sina erfarenheter, dels av Malmös

arkitekturhistoria och dels från pågående

arbete med Malmös långsiktiga

översiktsplanering.

Tema hållbarhet!

Ons 27:e mars, kl. 19.00: Tillväxtens slut - Omställningens tid

Björn Forsberg, författare och forskare, berättar om sin högaktuella bok.

Efter 150 år av ekonomisk tillväxt sätter brist på olja och andra viktiga naturresurser

stopp. Men det finns en utväg: Att ställa om samhället. En utmaning lika stor

som möjligheterna. Forsberg tar oss med till platser världen över som redan inlett

omställningen.

Tema hållbarhet!

Ons 3 april: Odla ätligt i stan

med Karin Jansson, stadsodlare och redaktör för tidskriften Odlaren.

Kan man odla mat i stan? Javisst, stadsodling är på modet och det finns många

möjligheter att odla ätligt även i stadsmiljö. Eget odlat kan ge fräscht grönt, nyttiga

vitaminer och antioxidanter samt drygar ut hushållskassan. Dessutom bidrar man

till en bättre miljö och mindre växthusgaser. Föredraget tar upp enkla och ekologiska

metoder för odling inomhus, på balkongen, i pallkragar och på odlingslotter.

7


Ons 10 april:

Om smärta och den oförståelse

som möter de smärtdrabbade

med Jan Lidbeck, läkare och författare.

Läkaren och författaren Jan Lidbeck berättar om sin bok ”Shamanens sång”, de

svårt smärtsjuka, sjukvården, och den oförståelse och utstötning som ofta möter de

smärtdrabbade.

Jan Lidbeck, är läkare och specialist inom bland annat smärta och smärtlindring.

Han står även bakom dokumentärthrillern ”Shamanens sång: om en oundviklig

människa” som synliggör de svårt smärtsjuka, sjukvårdens oförmåga och samhällets

utstötning.

Tor 11 april: Friskvård istället för sjukvård

med hälsoutvecklare Ewa Jönegaard.

Kost och motion påverkar i allra högsta grad vår hälsa i vardagen.

Hälsoutvecklare Ewa Jönegaard berättar och ger tips.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Föreningen Norden i Malmö.

Tema hållbarhet!

Mån 22 april:

Gör din egen el

med Johan Ehrenberg.

Johan Ehrenberg, journalist, publicist,

företagare, debattör och författare, berättar

om att du visst kan rädda världen.

Vem skulle annars göra det?

I ett spännande föredrag berättar han

varför vi lokalt och nära bör göra vår

egen el. Om solens kraft, om vindens

möjligheter. I Tyskland är egen el en

rörelse som en solig dag gör 50 % av

landets hela elkonsumtion.

I Danmark finns 50 000 anläggningar.

Nu är det dags för oss i Sverige att också

börja ställa om, långsiktigt och rent.

8


SÖNDAGAR kl 14.00-16.00:

Alltid BINGO ojämna veckor.

Sön 27 jan: Klädbyte på Gemenskapen

Ta med kläder du inte längre behöver – hela och rena – och byt bort dem mot

något som någon annan inte längre behöver!

Trubadur Simon Ahlström underhåller med musik av Björn Afzelius och Mikael

Wiehe i pausen. Klockan 14.00-17.00.

Sön 10 feb: Musikunderhållning med Seth Neuman trio

Seth Neuman trio spelar och sjunger evergreens ni minns till kaffet och kakan.

Sön 24 feb: Melodikryss med Stefan Lindhe

Kryssa och sjung med tillsammans med gamla och nya vänner.

Sön 10 mars: Klädbyte på Gemenskapen

Ta med kläder du inte längre behöver – hela och rena – och byt bort dem mot

något som någon annan inte längre behöver!

Musikunderhållning i pausen, kl 14.00-17.00.

Sön 24 mars: Trädens och parkernas framtid

med Hans-Otto Tengrud, Svenska Trädföreningen

Sjuka eller döda träd i trädgårdar och parker talar om för oss att betingelserna

ändrats för vår miljö. Vad påverkar våra träd idag och hur kommer det

att se ut i framtiden?

Arrangemanget genomförs i samarbete med STF Skånekretsen Syväst och

Föreningen Norden i Malmö.

Sön 7 april: Musikunderhållning med Seth Neuman trio

Seth Neuman trio spelar och sjunger evergreens ni minns till kaffet och kakan.

Sön 21 april: Melodikryss med Stefan Lindhe

Kryssa och sjung med tillsammans med gamla och nya vänner.

9


10

Måndagsfilm på Gemenskapen

Mån 11 feb kl 15.00:

La prima cosa bella

Drömfilmen för alla som älskar

italienska melodramatiska filmer

och schlagers från 70-talet.

Regissören Paolo Virzis

barndomsskildring från Livorno

i Toscana är en varm och humoristisk

feelgoodfilm.

I centrum står modern Anna

med brustna skådespelardrömmar.

Filmen rör sig lätt och

elegant mellan nutid och 60- och 70-tal. Modern har insjuknat i cancer och lever

på hospice, där sonen Bruno försöker försonas med sin mamma under hennes

sista dagar i livet.

Anna spelas här av Stefania Sandrelli som vi sett i många av Ettore Scolas filmer.

Publiksuccé i Italien och landets Oscarsbidrag.

Regi: Paolo Virzì, Italien 2010. 107 min.

Mån 4 mars kl 15.00: Pojken med cykeln

Cyril, 12 år, rymmer

från barnhemmet dit

han har dumpats av

sin pappa och hamnar

av en händelse i händerna

på Samantha,

en hårfrisörska med ett

sällsynt stort hjärta.

Regi: Luc Dardenne/

Jean-Pierre Dardenne,

Frankrike 2011.

87 min.


Mån 25 mars kl 15.00: Simon och ekarna

Simon växer upp i en arbetarfamilj i utkanten av Göteborg under andra världskriget.

Trots en kärleksfull uppväxt känner han sig annorlunda och utanför.

Simon är väldigt begåvad och mot hans föräldrars gillande söker han sig till de

skolor och utbildningar som en arbetarunge normalt inte söker sig till.

Där möter han Isak, son till en förmögen judisk bokhandlare som flytt undan

förföljelserna i Tyskland. De två pojkarna och deras familjers liv vävs samman

samtidigt som kriget rasar i Europa.

Simon och Ekarna bygger på Marianne Fredrikssons hyllade roman med samma

namn och är den första filmatiseringen av någon av hennes böcker.

Regi: Lisa Ohlin, Sverige 2011. 122 min.

Mån 8 april kl 18.00: KÄLLAN

Sedan urminnes tider har kvinnorna i den lilla nordafrikanska byn släpat tunga

vattenhinkar från källan högt uppe på berget. Att dra ner vatten till byn anser

männen bara onödigt. Men för kvinnorna som dagligen måste ta sig fram i den

brännande hettan och som gång på gång drabbas av missfall är gränsen nådd.

De bestämmer sig för att ta till ett beprövat vapen: En kärleksstrejk.

Regi: Radu Mihaileanu, Frankrike 2011. 124 min.

11


FREDAGSDANS

Kl18.30-22.30

25 jan

1 mars

29 mars

26 april

31 maj

Mogendans till toner av

Lill-Arnes Orkester

Entre 100:-

Anmälan till Gun-Marie eller

Tommy på tel. 040-940597

Alla evenemang är gratis om det ej framgår annat.

Det finns fika till självkostnadspris.

Eventuella ändringar i programmet kan ske.

Mer info: Tel 040-35 24 00, www.malmo.abf.se

Arrangörer:

MALMÖ

More magazines by this user
Similar magazines