NY T T - SWEA International

swea.org

NY T T - SWEA International

NYTT

SaN fraNciSco www.swea.org/sanfrancisco

Juni

2009

NR: 2


SAN FRANCISCO

www.swea.org/sanfrancisco

SWEA-NYTT:

ANSVARIG UTGIVARE

Inger Skogström

Tel: 707.939.3836

Fax: 415.898.1013

president@sweasanfrancisco.org

REDAKTÖR

Anna Kemdal Pho

Tel: 415.606.3130

sweanytt@sweasanfrancisco.org

GRAFISK FORmGIVARE

Anna Cobb

Tel: 415.225.3851

sweanytt@sweasanfrancisco.org

ANNONSER

Anna Hansson Shea

Tel: 415.519.7527

advertising@sweasanfrancisco.org

KORREKTUR

Ulla Wikander Reilly

Tel: 415.454.1518

Fax: 415.454.9089

vicepresident@

sweasanfrancisco.org

Redaktionen förbehåller sig

rätten att korrigera och

redigera insänt material.

SWEA-SF hEmSIDA REDAKTÖR

Linda Dahl

Tel: 650.575.2749

webmaster@sweasanfrancisco.org

SWEA-SF E-POST OCh UTSKICK

Anita Benson

Tel: 925.945.6582

office@sweasanfrancisco.org

STYRELSE:

ORDFÖRANDE

Inger Skogström

VICE ORDFÖRANDE

Ulla Wikander Reilly

SEKRETERARE

Gun Bohlin

SKATTmäSTARE

Camilla Podowski

mEDLEmSKAP

Anita Benson

PROGRAmKOmmITTéE

Eva Buxton

Linda Dahl

Camilla Jäderholm

Elisabeth Lamoreux

Anna Kemdal Pho

Anna Hansson Shea

Helena Simon

2 SWEA NYTT Sommar 2009

Så här Skickar du arTiklar och foToN

Om du vill skriva en artikel för SWEA-Nytt – hör av dig! Vi letar

alltid efter nya författare som vill skriva om våra olika program. Hör

också av dig om du har idéer för vad du vill se i tidningen.

Skriv din text i ett Word-dokument och bifoga det, tillsammans

med digitala foton, via e-post till sweanytt@sweasanfrancisco.org.

Om du har bildtexter, lägg till dessa i ditt Word-dokument, med

tydlig förklaring om vilken bild texten tillhör. Om du inte har foton

blir vi tacksamma för tips om vem som kan ha det.

För att foton ska bli bra i tryck är det bra om de är så stora som

möjligt (minst 1200 pixlar). Om du inte har foton i digitalt format,

kan du skicka dem med vanlig post till redaktören (du hittar adressen

i adressboken). Om du inte har tillgång till dator kan du också

skicka artiklar och foton med vanlig post. Vi kan självklart returnera

både text och foton.

Om du inte vill vara med på bild i tidningen kan du meddela

redaktionen detta.

DEADLINES TILL NÄSTA TIDNING 15 SEPTEMBER

Redaktionens rader

Hej!

Om du håller SWEA-Nytt (eller ANNA-Nytt som vi kanske

borde kalla den – vi är nu tre Annor på tidningen) nr 2, 2009,

i din hand, så har vi lyckats få ihop tidningen, under viss tidspress

som vanligt. Det brukar bli så här… jag är tidsoptimist.

Bokar min och Emilias (8,5 månad) första Sverige-resa till

samma vecka som tidningen ska göras klar och köper nya IKEAbokhyllor

för att omorganisera mitt hemma-kontor veckan

innan. Jag hoppas att vi klarade att få ihop tidningen och att

jag, när du läser tidningen, sitter i en vilstol på mammas gräsmatta

på Österlen med ett glas hemlagad fläderblomssaft och

känner mig nöjd och lugn igen. Emilia leker förnöjt med mormor

medan jag latar mig och läser en god bok. Det har varit

roligt att jobba med tidningen och jag har fått många idéer

som kanske kan förverkligas inför nästa nummer. Det var också

väldigt roligt att jobba tillsammans med Cecilia, som lärde mig

sina trick när förra numret gjordes färdigt. Vi kommer alla att

sakna henne och jag kommer att sakna våra e-postdiskussioner

om formuleringar, stora eller små bokstäver här, punkt eller ej

där. Jag är i alla fall väldigt glad att den andra halvan av den

tidigare redaktionen, Anna Cobb, stannar kvar! Jag önskar

Cecilia lycka till med sitt nya liv i Sverige och mig själv och de

andra Annorna lycka till med den fortsatta tidningen. Om du

har några idéer för vad du vill se i tidningen – hör av dig till

mig! – i god tid.

-Anna KP

Anna KP

Redaktör

Anna C

Grafisk Formgivare

Anna HS

Annonser

Innehållsförteckning

Redaktionens rader 2

Ordförandens ord 3

SWEA SF Konst 4

Sweor kan: Nina LePage, Rhoda Linna 5

Vårmiddagen 6

SWEA-porträtt: Tamara Bohlin 8

Boosta din hälsa! 10

SWEA-Bio: Ninas resa 11

Världsmötet 12

Närbilder av nya medlemmar 14

SWEA-bio på Kolping Hall 15

En kväll med Barbro Osher 16

Barbros ruta 18

Författaren Linda Olsson 19

SWEA SF Stipendium 20

Bay to Breakers 20

Tittut dockteater 22

Virre och Vise Viking 23

Tjejer på stan 23

Smårollingene 23

Vandring i trolsk dimma 24

Lunch för nya medlemmar 24

SWEA-mammor 25

Den heliga familjen 27

aNNoNSEra i SWEa SaN fraNciSco

annonser i SWEa-Nytt

Kontaktperson: Anna Hansson Shea

1/8 sida (3.5”x2.25”) $20

1/4 sida (3.5”x4.75”) $40

1/2 sida (7.25”x4.75”) $75

Helsida (7.25”x9.75”) $125

Helsida färg (7.25”x8.5”) $325

10% rabatt vid helårsannonsering (3 nummer)

Priserna gäller per tidning

annons via e-post

Kontaktperson: Anita Benson

Mindre företag $50

Större företag $100

SWEA-medlemmar $25

10 % rabatt vid minst tre annonser inom ett år

annons på hemsidan

Kontaktperson: Linda Dahl

Våra priser för banner-annonser kommer

att bestämmas under sommaren 2009.


Ordförandens Ord

KäRA SWEA-SyStRAR!

Hejsan! Det var ett tag sedan

vi talades vid och nu vill jag

prata. Jag hoppas ni alla haft

en trevlig vinter och vår. Tiden

bara springer iväg och helt plötsligt

har två säsonger gått. Det har varit en

mycket givande termin för mig. Vi har haft

så många program och trevliga evenemang

att en Swea till och med tyckte att vi kanske

hade ”ut-SWEAt” en del medlemmar. Vi på

styrelsen försöker att anordna program så

det finns något att välja på för alla.

Jag tänker nu närmast på den trevliga

konstutställningen vi hade i Tiburon. Det är

så inspirerande att se våra kreativa SWEAkonstnärer.

Vi har nära 400 medlemmar och

många oupptäckta talanger gömmer sig i

medlemskapet.

Jag har med tiden också funnit många

duktiga skribenter. I regel får jag svaret ”jag

kan inte skriva” men med en liten puff får

jag en artikel som gör mig stum. Hör nu

alla Sweor... ni får inte vara så blyga! Vi har

alla en skatt inom oss som måste upptäckas.

Ett annat bra exempel på ett intressant program

kom från vår Hälsopanel. Tre ytterst

framstående Sweor höll föredrag om näringslära,

hudcancer och barnsjukdomar. Vi har

också haft tillfälle att höra vår egen SWEA

San Francisco-grundare, Barbro Osher, som

också är vår generalkonsul, berätta om

filantropi uppe i sin våning ”högt upp bland

molnen”. Daphne Engström berättade om

hur man fångar störfiskar för kaviar i ett

långt avsides hörn av världen, där antagligen

ingen av oss någonsin varit. Det är inget

för veklingar.

Styrelsen har nu brottats med och våndats

över höjningen av vår medlemsavgift

till den internationella styrelsen. I januari

2010 går denna avgift upp från 20 till 30

dollar per medlem. Detta betyder att vår

egen medlemsavgift kommer att gå upp till

55 dollar. Vi förstår att detta kan vara ett

problem för många, speciellt i dessa tider.

SWEA har växt enormt och arbetsbördan är

så tung för vår internationella ordförande att

hon behöver avlastas. Den internationella

styrelsen arbetar på olika förslag att lösa

detta problem men den extra inkomsten

behövs. SWEA måste förnyas och det är

härligt att träffa alla nya unga Sweor med

nya ideer. SWEA går vidare. Tack och lov!

För tillfället betalar vi 3,75 per månad för att

vara medlemmar i denna Sverigefrämjande

organisation, och i 2010 går avgiften upp

till 4,58 per månad. För ungefär en och en

halv cent per dag har vi förmåner såsom god

gemenskap, rumsförmedling, SWEA-Nytt

och mammagrupp, för att nämna några.

Det är så trevligt att se alla Sweor som

unnar sig en kväll på Golden Gate Yacht

Club.

Detta blir säkert vår sista vårmiddag på

denna underbara plats och jag hoppas ni

alla njutit och tagit in den storslagna utsikten,

sjungit nostalgiska svenska sånger och

ätit god mat. Vi fick där också tillfälle att

presentera årets stipendiat; ge Ann Faut

silverskeden för trogen SWEAtjänst i alla år;

och att avtacka Cecilia Norlin för redaktörskapet

för Swea-Nytt. Vi överraskade också

Barbro Osher med en prinsesstårta på

hennes födelsedag.

Jag önskar er alla en skön sommar!

Kram,

Inger Skogström

Ordförande SWEA San Francisco

San Francisco President

Sommar 2009 SWEA NYTT 3


SWEA SaN fraNciSco

SWEA-SF:S åRLIgA KONStutStäLLNINg

Bilderna ovan:

Icka Cayard och hennes fågel.

Stående från vänster till höger:

Gunn Jensen, Britta Ottersgård,

Rhoda Linna, Margareta Bergman,

Maimerth Loken, Nina

Webber, Inger Skogström, Miho

Simunovic. Sittande från vänster

till höger: Gabriella Gordon,

Anna Cobb, Ann Löfgren,

Icka Cayard, Fredrik.

Carin Coleridges, Rhoda Linnas

och Margareta Bergmans konst.

4 SWEA NYTT Sommar 2009

Britta Ottersgård

Efter ett uppehåll är vår årliga

konstutställning tillbaka! Fredag

8:e och lördag 9:e maj hade vi

konstutställning i en liten vacker

kyrka, Shepherd of the Hills

Lutheran Church i under-

bara Tiburon.

Det hela startade vid

lunchtid på fredagen när vi

började med konststycket

att förvandla en kyrka till

utställningslokal. Förunderligt

hur smidigt det gick till

och hur perfekt kyrkolokalen

var som utställningslokal!

Resultatet av allas möda var

en perfekt konstutställning

med härlig konst!

Vernissagen hölls mellan

18:30 och 21:00 på fredagskvällen.

Lokalen fylldes

med folk, stämningen var på

topp med med vin, tilltugg

och konst!

Utställningen var inspirerande för oss

som deltog som konstnärer och förhoppningsvis

också för alla som kom och

såg det hela. Den konst som visades

inkluderade många olika media och de

tretton SWEA-konstnärer som deltog var:

Margareta Bergman - grafik, Icka Cayard

Utställningen

var inspirerande

för oss som

deltog som

konstnärer och

förhoppningsvis

också för alla

som kom.

- keramik, Anna Cobb och Sara Cohen -

olja, Carin Coleridge och Britta Ottersgård

- akvarell, Gabriella Gordon – akvarell och

akryl, Ann Löfgren - collage, Gunn Jensen

- handgjorda förkläden, Gun Landwehr -

broderi, Rhoda Linna - skulptur, Marimerth

Loken - akryl och Nina Webber - teckning.

Förutom all konst hade vi

också Miho Simunovic, som

demonstrerade konsten att

måla i akvarell och berättade

om abstrakt konst.

Detta år hade vi bestämt

att hålla utställning i två

dagar så på lördagen hade vi

öppet mellan 11:00 och 17:00.

Det var lite ont om besökare

denna andra dag så istället

förvandlade vi dagen till ett

härligt tjejparty (ok, Ernst

Jensen, Miho Simunovic och

Björn Skogström var också

med hela tiden!) med mycket

diskuterande, skrattande

och igenkännande. En härlig

ny kickstart för SWEA-SF Art!

Ett Stort Varmt Tack till alla som besökte

utställningen och en Stor Kram och Tack till

alla Sweor som ställde ut!

Ett speciellt tack också till Björn och

Miho, Inger Skogström och Britta Ottersgårds

äkta män, utan er hade detta inte

fungerat så väl som det gjorde!


Rhoda Linna

nina LePage

Vad Gör du Till VardaGS?

Jag står för “marktjänst” för min familj: make,

barn, barnbarn, hundar. Däri ingår Bed & Breakfast

(Lunch, middag och sightseeing ingår ofta)

för gäster från olika håll i världen. Mellan varven

försöker jag få in skulptering.

Varför ValdE du dETTa?

“Vägen valde mig”.

Vad Gör du på friTidEN?

På fritiden gör jag samma som till vardags. Vi

tillhör också San Francisco Opera sedan vi flyttat

hit. Vi försöker få in en resa “hem” i programmet

då och då. Jag följer med på skidutflykter, men

åker inte längre själv, efter att ha slitit av korsligamenten

i båda knäna.

har du familj?

Jag har man, 3 barn och 5 barnbarn.

Vad Gör du Till VardaGS?

Jag arbetar inte för närvarande. Min man arbetar

som konsul för Kanada så det blir en hel

del evenemang genom hans jobb.

har du familj?

Vi har fyra barn hemma för närvarande –

den yngsta är 11 år och den äldsta är 21. två av

barnen flyttar hemifrån i sommar. De skall bo i

Montreal.

Varför BlEV du SWEa?

Jag har bott i Nordamerika i snart 21 år. Den

första skandinaviska gruppen som jag tillhörde

var “the Nordic Society” i Ottawa, Ontario, Kanada.

Mitt första SWEA-medlemskap fick jag i

San Diego för 15 år sedan. Det var en jättetrevlig

grupp kvinnor som jag träffade där. Vi hade

härliga lekgrupper med våra småttingar. Det

har alltid varit enormt viktigt för mig att hålla

sweor kan

Varför BlEV du SWEa?

Jag blev Swea för att träffa andra i en liknande

situation och för att upprätthålla svensk kultur

och svenska traditioner.

har du NåGoT mEr aTT BEräTTa?

När sista barnet kom upp i skolåldern

bestämde jag mig för att uppfylla min dröm.

Jag gick på Pennsylvania Academy of the Fine

Arts, med “major” i skulptur. De fem åren var

bland mina bästa. Jag fortsätter att skulptera,

och är fascinerad av människokroppen och dess

rörelser. Nar jag ar nöjd med min förmåga att

avbilda detta, ska jag försöka mig på abstrakt

konst.

igång min svenska och att ha kontakt med andra

svenskar. Det är sådana trevliga vänskaper man

får bland svenskar!

Vad Gör du på friTidEN?

Jag älskar att cykla, vandra, simma (helst i

havet eller en insjö) och att laga hälsosam och

god mat. Det ar jätteviktigt för mig att vara

aktiv. Jag har nyligen börjat gå på yoga- och

pilateskurser, något som är viktigare ju äldre

man blir. Har alltid en bokklubb på gång var

jag än bor.

har du NåGoT mEr aTT BEräTTa?

Mitt yrke som näringspedagog har precis börjat.

Jag tänker fortsätta att ge föredrag med

inriktning på barn med viktproblem och kräsmagade

barn. Jag hoppas kunna ge kurser i hälsosam

matlagning på vår nya postering.

Scandia travel unlimited

t 415.552.5300 F 415.552.5076

76 gough Street, San Francisco, CA 94102

E-mail: travel@scandiatravelsfo.com

Sommar 2009 SWEA NYTT 5


SWEA SaN fraNciSco

BILD: ANNA COBB OCH CAMILLA PODOWSKI

övre raden: Vår kassör i studentmössa.

Arrangörerna Helena och Camilla. Ann

Faut som fick silverskeden. mellanraden:

Anne-Marie i röd hatt. Anna och

Lisa med sin hattsamling. Systrarna Karin

och Kerstin i halmhatt. Nedre raden:

Anna och Charlotte sjunger. Inger gratulerar

Barbro med en prinsesstårta. Sylvia,

Marita och Britta i sina hattar.

6 SWEA NYTT Sommar 2009


VåRMIDDAg På gg yACHt CLuB

a mi r ådström d itzel

Kvällen var kylig och västanvinden

susade runt hattarna,

när vi Sweor vandrade

den korta vägen från parkeringen

till klubbhuset. Väl

inne slog sorlet emot oss. Varhelst

Sweor samlas, pratas det olika dialekter.

En härlig blandning av damer från

Sveriges alla hörn.

Vi hälsades välkomna och bjöds till

bords av vår ordförande, Inger, som

påpekade att det antagligen var sista

gången vi kunde fira våren på Golden

Gate Yacht Club. Allas ögon vändes då

mot fönstren och vi insöp den underbara

utsikten över bukten med kanoter

och kajaker guppandes i vågorna.

Till vänster syntes Golden Gate-bron

och till höger Alcatraz. De två mest

kända varumärkena för vår vackra

stad. Mina ögon vandrade tillbaka till

utsikten flertalet gånger under kvällens

lopp. Om det var sista gången vi

hade förmånen att vara där måste jag

passa på att insupa skönheten.

Innan vi kunde köa för den delikata

buffen, fick vi veta av Inger att vi har

en ny redaktör för SWEA-Nytt. Anna

Kemdal Pho välkomnades, samtidigt

som Cecilia Norlin avtackades för ”job

well done” med fint halsband och

matchande örhängen.

Det har alltid varit ett visst problem

att få in anmälningar i tid för våra

möten. Styrelsen kom upp med, vad jag

tycker är en utmärkt idé, för att råda

bot på det. Nu kommer priset att gå

upp efter ett visst datum, så det gäller

att bestämma sig snabbt och skicka in

sin anmälan och check. Anmälan som

kommer först tillhanda får dessutom

ett pris – en SWEA-mugg.

Eftersom det var Vårmiddag sjöng

vi, som sig bör, en lång rad av

vårsånger under ledning av Gun Johnston

och Anita Benson. Underbart att

få blanda mat, vin, konversation och

trevligt bordssällskap med allsång! Ett

80-tal Sweor sjöng så att taket nästan

lyfte.

Christina Einstein presenterade så

stipendiekommitténs val av årets mottagare,

29-årige Mark Safstrom från

den skandinaviska institutionen på

University of Washington i Seattle.

Safstrom jobbar på en doktorsavhandling

med titeln: ”Remaking Church

and State: Discussions of Religious

and Democratic Pluralism during the

Swedish Awakening”. Den handlar

om religiös och demokratisk pluralism

inom de svenska folkrörelserna

omkring sekelskiftet 1900. Väckelsepredikanten,

riksdagsmannen och

nykterhetskämpen Paul Peter Waldenström

som levde 1838-1917 är avhandlingens

centralgestalt. Vi fick veta att

Safstrom kommer att använda stipendiet

till att resa till Stockholm för forskning

vid Riksarkivet under sommaren

2009. Som man kan höra på hans

efternamn har han svenskt påbrå, men

svenska är inte hans modersmål. Det

har han lärt sig som vuxen. Sedan ett

par år undervisar han i svenska som

Teaching Assistant vid ovannämnda

universitet. Avhandlingen beräknas

vara klar våren 2010. Förhoppningsvis

kommer vi då ha nöjet att få höra

Mark Safstrom själv berätta om sina

forskningsresultat.

Det har blivit en tradition att vid

vårmiddagen avslöja vem som har

blivit vald till mottagare av SWEA San

Franciscos silversked. I år är det sjätte

året som Tove Norlanders vackra silversked

delas ut. Nina Webber hade

äran att meddela att vår förträffliga

Ann Faut är den utvalda. Ann har haft

ett finger, eller mera troligt två händer,

med i allt som har att göra med SWEA.

För att nämna några av Anns SWEAprestationer:

medlem i styrelsen som

medlemsansvarig, medlem av programkommittén,

vice ordförande och

ordförande, general för och medlem

i julmarknadskommittén, ansvarig för

fiskdammen, ansvarig för SWEA East

Bay’s pysselgrupp, huvudansvarig för

SWEA SF:s utflykter och huvudansvarig

för SWEA Internationals rumsförmedling.

Ann Faut är väl värd

denna fina utmärkelse. Ett stort GRAT-

TIS till vår superSWEA!

Lite senare tog Barbro Green till

orda. Hon ville gratulera en medlem

som precis den dagen fyllde år och

valde att fira den med sina SWEAsystrar.

Dessutom hade hon landat på

SFO några timmar tidigare. Vi hade ju

blivit uppmanade att ha hatt på oss till

middagen. Denna medlem var iklädd

en iögonfallande huvudbonad, som

vederbörande fått av sin 3½-åriga guddotter.

Pannbandet, i hjärtformat med

påklistrade fjädrar, prydde verkligen

födelsedagsbarnet Barbro Osher. Som

hyllning läste ”Tant Grön” ett mycket

trevligt grötrim, som hon skrivit till

Barbro. Tant Grön har skrivartalanger

utöver grötrimmande. Vi instämde alla

i ”Ja, må hon leva” och de fyra hurraropen

som följde. Barbro uppvaktades

med en Prinsesstårta. Vi hoppas

att den var läcker!

Solen hade nu gått ner och vi var

färdigsjungna för denna gång. Vi tog

farväl av varandra och mätta av god

mat och många intryck smög vi ut i

kylan till våra bilar för hemfärden.

Tack alla ni som ordnade med denna

fina vårmiddag!

Gun och Charlotte får skjuts hem.

Sommar 2009 SWEA NYTT 7


SweaPorträtt:

TAMARA BOHLIN

a NNa K emdal PHO

Jag kom fram till Temple of

Wings, huset där Tamara bor,

en halvtimme försenad. Efter

att jag försökt fickparkera i

en kurvig backe utanför huset

i en kvart ungefär kom Tamara ner

och visade mig att jag kunde köra in

på hennes uppfart i stället. Jag lastade

ur bebis, skötväska, kamera och bandspelare

och följde med Tamara in i

huset, som var fyllt av pianomusik

(maken repeterade på övervåningen).

Vi satt vid ett litet bord i salongen,

med kaffe och pepparkakor när jag

lyssnade till Tamaras berättelse.

YekaterInburg, St PeterSburg

Tamara Beliaeva föddes 1968 nära

Yekaterinburg i dåvarande Sovjetunionen.

Hennes föräldrar var inte musiker,

men älskade musik och hennes

mamma spelade piano. Hon hade

en nio år äldre storebror. Redan som

femåring älskade hon musik. När hon

var sex började hon spela piano och

köpte sina första noter för sina fickpengar.

Hennes pappa hade lärt henne

lite noter och hon lärde sig snabbt att

förstå och tycka om notspråket.

Liksom i Sverige fanns i Sovjetunionen

kommunala musikskolor, där

musikaliska barn kunde utveckla sin

begåvning. För att bli antagen till skolan

måste man sjunga eller spela upp, mest

8 SWEA NYTT Sommar 2009

för att lärarna skulle se att barnen hade

gehör och talang. Tamara imponerade

genom att spelade upp ett helt stycke

som hon hade lärt sig utantill och hon

blev antagen och började i musikskolan

som åttaåring. Hon hade fram till dess

spelat piano, men på musikskolan var

det en lärare som lade märke till hennes

händer och föreslog att hon skulle

prova på cello. När Tamara var 13 vann

hon en regional musiktävling och hon

bestämde sig för att bli musiker. Hon

började på en specialskola med musikinriktning.

Det fanns ett fåtal statligt

finansierade sådana skolor i hela landet.

Där måste hon välja vilket av

piano och cello som skulle bli hennes

huvudinstrument. Hon tyckte om båda,

men hennes mamma var praktisk och

påpekade att det finns fler cellister än

pianister i en symfoniorkester och det

är alltså mycket lättare att få jobb om

man spelar cello. Cello blev då Tamaras

huvudinstrument.

Det lät som om hon aldrig tvekat,

som att musiken alltid varit den

självklara vägen för henne. När jag

frågade berättade hon att hon som

tonåring hade allvarliga funderingar

på två andra karriärvägar – antingen

som styrman på en båt eller som arkeolog.

Men det blev musik, hela tiden

piano och cello. Efter musikskolan

studerade hon fyra år på Rimsky-Korsakovkonservatoriet

i St Petersburg.

Efter avslutade studier blev hon solocellist

i kammarorkestern St Petersburg

Camerata, som tillhör Eremitaget,

ett av världens största museer

med flera byggnader, bland andra

det forna ryska tsarresidenset Vinterpalatset.

Hon spelade och turnerade

också med Gustaf Mahler Orchestra,

under ledning av Claudio Abbado, en

orkester som samlar talanger från hela

Europa. Hon har arbetat med många

andra kända musiker och dirigenter,

bland andra Igor Oistrach, Yehudi

Menuin och Mstislav Rostropovich.

Tamara var en av en av vinnarna i en

internationell tävling för stråkmusiker

i Pretoria, Sydafrika, anordnad av

UNESCO år 1992.

Stockholm

År 1996 organiserades en internationell

magisterkurs i orkesterdirigering i

Vinterpalatset. Dirigenterna övade på

Camerata-orkestern där Tamara ju var

solocellist och en av de medverkande

dirigenterna var Ragnar Bohlin. När

Tamara och Ragnar möttes sa det klick

och sen gick det snabbt. Redan samma

höst förlovade de sig i Stockholm. Året

efter reste paret runt tillsammans i

USA, eftersom Ragnar hade fått ett stipendium

från Sverige-Amerika Stiftels-


en för att studera amerikanska körer.

Han besökte då också San Francisco

Symphony Chorus och San Franciscokören

Chanticleer. Under resan höll de

också flera gemensamma konserter,

bland annat i Norska sjömanskyrkan i

San Francisco. I New York fick de idén

att de skulle gifta sig i Stockholms

skärgård till sommaren. De ansökte

om Tamaras svenska uppehållstillstånd

på konsulatet i New York och

fick det med post i San Francisco tre

månader senare. Det blev ett romantiskt

sommarbröllop på Blidö, där

prästen under vigseln sjöng Tamaras

favoritsång, ”It’s a wonderful world”.

Tamara hade under en stor del av

sitt liv turnerat över hela världen. Efter

att hon gift sig med Ragnar slog hon

sig till ro i Sverige och fick jobb på

Kungliga Operan i Stockholm. Hon är

fortfarande anställd på Kungliga Hovkapellet

på Operan. För att klara sig

bättre i Sverige ville hon snabbt lära

sig svenska – hon rekommenderar att

ta en Berlitz-kurs. Den var dyr, men

effektiv, och det var bara två studenter

på kursen – Tamara och en amerikanska.

Tamara har spelat mycket kammarmusik

på Operan, bland annat

lunchkonserter, och har haft flera samproduktioner

med Kungliga baletten i

moderna dansuppvisningar.

Ragnar och Tamara fick två söner

i tät följd - 1998 föddes Gabriel och

1999 Mikael. Båda pojkarna har följt i

föräldrarnas fotspår – de gick på Lilla

Akademien, en musikskola i Stockholm,

där Gabriel spelade piano och

Mikael cello.

San FrancISco

En vän hörde av sig 2006 och

berättade att San Francisco Symphony

Chorus behövde en ny chefsdirigent.

Ragnar åkte till San Francisco för en

provdirigering och fick jobbet. Ragnars

arbete började redan i februari 2007,

men det dröjde ett och ett halvt år

innan Tamara och barnen kom efter.

Tamara ville vara säker på att hon

skulle få behålla sitt arbete på Operan

och att barnen skulle kunna fortsätta

att gå i musikskola. Familjen höll tät

kontakt tack vare Skype och att Ragnar

hade möjlighet att åka hem till Sverige

under en långhelg nästan varje månad.

Varje morgon klockan sju (svensk tid)

sa barnen god morgon till pappa på

datorn och varje eftermiddag klockan

fem hjälpte han dem med läxorna

också genom datorn. De fortsatte till

och med sin fredags-tradition att mysa

med en film och äta chips. Ragnar tittade

på filmen från datorn som placerades

på soffbordet och barnen bjöd

pappa i datorn på chips – filmupplevelsen

var inte den bästa, men de hade

det mysigt tillsammans.

På hösten 2008 var det dags för

Tamara och pojkarna att ansluta till

San Francisco. Hon fick ett års tjänstledighet

från Operan. De hade också

hittat en bra musikskola för barnen

– Crowden School of Music i Berkeley.

Där ingår musik i schemat varje

dag och barnen fortsätter på samma

instrument som i Sverige. De bor i ett

fantastiskt hus i Berkeley Hills, kallat

Temple of Wings, eftersom det är byggt

med två vingar och har en pelargång i

mitten som ett grekiskt tempel. Huset

byggdes 1911 i genuin tempelstil,

utan väggar, av Florence Boynton,

dansare och vän till Isadora Duncan.

Det var mycket musik och dans i huset

och Florence gav också danslektioner.

1923 brann huset och 1924 beslöt man

att bygga väggar. Huset ligger i Berkeley

Hills och har en fantastisk utsikt

över San Francisco-bukten.

Det var en stor omställning för

barnen att flytta till USA och Tamara

är glad att hon kunde ägna sig åt dem

på heltid under hösten. Det var förstås

lite svårt att hänga med i den amerikanska

engelskan i början, och man

hade hunnit längre fram i matematiken

jämfört med den svenska skolan.

Men nu fungerar det bra för pojkarna

och de trivs bra.

Tamara älskar att laga mat och

baka. Efter 13 år i Sverige lagar hon

mer svensk än rysk mat – kanelbullar,

jordgubbstårtor och köttbullar. Hon är

noga med att pojkarna ska äta nyttig

och rejäl mat och handlar gärna ekologiskt

och färskt och lagar all mat själv.

Hennes favoritbutik är Berkeley Bowl,

men hon gör också en del fynd på

Costco, som har bra ekologisk kyckling.

Familjen firade julen i Berkeley med

Ragnars bror och syster. Tamara ställde

till med traditionellt svenskt julbord

med alla tillbehör, inklusive hembakat

vörtbröd och egenhändigt inlagd sill.

Efter hösten ville hon gärna komma

igång med att arbeta igen, för att hålla

musiken vid liv. Hon fick efter en

provspelning en plats på San Franciscos

symfoniorkesters vikarielista och

blev uppringd för spelningar vid ett

par tillfällen. Hon står också på San

Franciscos operas vikarielista. Men

hennes uppehållstillstånd blev försenat

– det gröna kortet kom bort med

posten. Man kan undra hur många

gröna kort som är ute på vift och var

de alla hamnar… I väntan på visum

fick Tamara tacka nej till spelningar.

Nu har visumet äntligen kommit och

hon har därför ansökt om förlängning

på sin tjänstledighet så att hon kan

utnyttja de möjligheter som finns för

henne som musiker här. Under sommaren

ska de byta – Ragnar ska vara

hemma i Sverige med barnen medan

Tamara stannar här och jag antar att

de kommer att fortsätta att Skypa;

nu blir det mamma som blir virtuell.

I väntan på arbete och visum har

Tamara spelat gratiskonserter bland

annat på privata välgörenhetsfester

och på svenska kyrkan.

I Tamaras närbildspresentation reagerade

jag på hennes svar på frågan

”Vad saknar du”. Det låter så skönt att

kunna leva så i ”häret och nuet” och

inte sakna någonting. Tamara verkar

känna sig hemma överallt och trivas

med att flytta runt och resa. När jag

ber henne jämföra de olika länder hon

bott i säger hon att ryssar och amerikaner

är lite mer temperamentsfulla än

svenskar. Svenskarna är mer ”lagom”

och är bra på att lösa konflikter med

diplomati. St Petersburg, Stockholm

och San Francisco har det gemensamt

att de alla ligger vid havet och Tamara,

som är uppväxt mitt i landet, tycker

om den friska havsluften. Hon tycker

om naturen i Sverige och säger att det

är jämförelsevis lätt att få nära vänner

där. Om hon ändå ska sakna något så

är det caféernas uteserveringar i Stockholm,

och folklivet på gator och torg.

Det är inspirerande att träffa en

kvinna som har lyckats med konststycket

att skapa sig en framgångsrik karriär

av det hon älskar mest – musik –

och dessutom verkar ha en fungerande

relation och vara en engagerad och

närvarande mamma. Hon är trevlig

också. Jag kände mig upplyft när jag

lämnade Temple of Wings trots att det

skedde under viss stress - Emilia var

vid det här laget rejält hungrig och

gallskrek, och vi fick stanna till lite

längre ner i backen för en matning till

innan vi körde tillbaka till vår lägenhet

i stan och trafikbullret.

Sommar 2009 SWEA NYTT 9


Billow 1

Eva Hild

2007

BOOStA DIN HäLSA!

aNita BeNsON, Ulla WiKaNder r eilly,

KariN seemaN & aNNa Kemdal PHO

Kultur är bra för hälsan,

enligt flera forskare (bl a

L.O. Bygren, B.B. Konlaan

& S.E. Johansson; M. T.

Hyppä, J. Mäki, O. Impivaara

& A. Aromaa). Besök på museer,

biografer och konserter har en mätbar

effekt på människors välbefinnande

och även på deras livslängd, även efter

att man har kontrollerat för samhällsklass,

inkomst, kroniska sjukdomar,

rökning och utbildning. Ungefär som

med motion så avtar hälsoeffekterna

av kulturdeltagande snabbt om man

slutar delta i aktiviteterna, så det är

viktigt att fortsätta gå. Det innebär

också att det aldrig är för sent att

påbörja denna hälsokur – äldre män-

Fröken Julie på

Aurora Theatre

i Berkeley

ulla Reilly ordnade en

utflykt genom BOSt den 6:e maj

och flera av oss Sweor samlades

på Aurora theatre i Berkeley för

att se Fröken Julie. Pjäsen skrevs

10 SWEA NYTT Sommar 2009

niskor som börjar delta i kulturella

evenemang för första gången får också

njuta av effekterna. Även

privata kulturupplevelser

har betydelse – äldre män

som läser 20 minuter om

dagen lever längre än de

som inte läser, enligt en

israelisk studie.

Genom att delta i SWEA

San Franciscos BOST-program

kan du alltså förlänga

livet och ha trevligt på

samma gång! BOST erbjuder Balett-,

Opera-, Symfoni- och Teaterbiljetter

till gruppbiljettpriser under höst- och

vårsäsongerna. Medlemmar och gäster

är varmt välkomna. Vi kommer eventuellt

också att erbjuda program under

sommarmånaderna för de Sweor som

är kvar i stan. Hör gärna av dig om du

av August Strindberg 1888 och

hade fått en ny översättning

till engelska av Helen Cooper.

teatern var mycket liten och

publiken satt runt scenen som

på en amfiteater. Det kändes

som om man var indragen i

själva historien, och för mig var

det obehagligt för att stycket

innehöll en del våldsamheter,

vapen och konflikter. Fröken

Julie är ett exempel på

ett verk inom psykologisk

Ragnar Bohlin

realism, där man beskriver den

omedelbara verkligheten så

som den är, ofta med väldigt

vardagliga situationer. Därför

var Strindbergs verk mer

accepterade av arbetare än

av aristokrater. Skådespelarna

var bara tre personer som

höll publiken trollbunden

genom hela pjäsen. Dom var

fenomenala.

Jag var på

Strindbergsmuseet på

Wild at

Heart Louise

Nippierd.

FOTO: ALF

BORJESSON

är intresserad av detta eller om du har

andra förslag till program!

Under våren 2009 har

BOST arrangerat att gå på

San Francisco Performances

med Christian Tetzlaff på violin

och Leif Ove Andsnes

på piano på Herbst Theatre,

Swanlake på San Francisco

Ballet, den nordiska designutställningen

Irreverent

på Yerba Buena, Carmina

Burana med Ragnar Bohlin

och San Francisco Symphony Chorus,

Strindbergs Fröken Julie på Aurora

Theatre i Berkeley och körkonsert på

St Francis Lutheran Church med kören

Sacred och Profane (dirigent Rebecca

Seeman).

Drottninggatan i Stockholm

för några år sedan, och där fick

man se de många talanger han

hade, inte minst fotografering

och målningar. Det visade hans

intresse för människor, och för

skillnaden mellan arbetarklass

och aristokrati.

tack till BOSt som

ordnar med så mycket

intressanta föreställningar åt

oss Sweor!

Barbara Fattah


Beatrice gUstafssON

Den 24 mars var det dags för

SWEA-bio igen. Den ursprungliga

planen var att visa “Maria

Larssons Eviga Ögonblick”, men

eftersom den filmen gick på biograferna

i Bay Area just då, ersattes

den rätt sent med “Nina’s

Resa”. En mindre-än-vanlig skara

åskådare fick se en film om

den nazistiska judeförföljelsen,

med handling från Polen.

Filmen är gjord som en sorts

iscensatt dokumentär, med

en blandning av nutida berättelse,

dokumentärfilm från den

aktuella tiden, och nyinspelad

fiktiv handling. Huvudperson

och nutida berättare i filmen

är den nyligen avlidna Nina

Einhorn, verksam som läkare i

Sverige, som också svarat för

autenticiteten i det inspelade

materialet, som handlar om

henne och hennes familj. Den

här sammansättningen av material

resulterar i en mycket

stark och omedelbar film.

Först visas familjens

förmögna och komfortabla existens

i Lodz. Nina och hennes

mor gör till

Läs Carin

Westbloms

artikel om

Harrys döttrar

på hemsidan

och i höst-

numret.

och med en

resa till modernssläktingar

i New

york. När

de efter ett

halvår är redo

att återvända

hem, varnas

de hemifrån

att judeförföljelserbörjat

på allvar

i Polen, och

man råder

dem att stanna

kvar i uSA. De återvänder

ändå hem, och ett av de mån-

sWEA-BIO på KOlpIng hAll MaRS 2009

NINAs ResA

ga gripande inslagen i filmen

är den åldrade Nina Einhorns

försäkran att hon aldrig ångrat

att hon inte stannade i Amerika

- trots allt som hon senare måst

gå igenom i Polen! Banden till

familjen och hemlandet, och

det faktum att hon mött sin

man, läkaren Jerzy Einhorn, där

måste ha varit mycket starkt vägande

faktorer trots förlusten

av många familjemedlemmar,

och alla hemska situationer

hon måst bevittna.

Väl tillbaka i Lodz igen börjar

vardagen förändras för Nina.

Man vill inte tro det värsta;

man klamrar sig fast vid det

välkända så länge som möjligt.

Familjemedlemmar flyr och

försöker få med sig andra, utan

att lyckas. Man måste börja bära

judestjärnan på kläderna. Nina

går i skolan och drömmer om

att ta studenten. Så småningom

flyttar familjen till Warszawa,

där andra familjemedlemmar

finns. I Warszawa upprättas

snart ett ghetto för judarna,

murar byggs, och de stängs av

från den övriga staden. Nina

observerar varje morgon från

sitt fönster,

som gränsar till

muren, nya lik

av skjutna barn

vars enda brott

varit att ta sig

igenom ett hål i

muren och stjäla

potatis för att

ha något att äta

i ghettot. torftigheten

och

trängseln i deras

nya bostad

kan inte beskrivas.

Situationen

blir än värre när

flera medlemmar av faderns

familj måste be att få tak över

huvudet hos dem.

Det är fantastiskt att

det ändå finns plats

för vänlighet och skratt

inom familjen!

Det finns en underjordisk

skola där Nina slutligen

får ta studenten.

Det dröjer inte länge förrän

nazisterna har arbetat ut

sina planer och börjar transportera

judar från ghettot till

förintelselägren, framför allt

Auschwitz. En del människor

får rosaskimrande erbjudanden

att få flytta till en annan stad

och få arbete, och många faller

för det. Som det står ovanför ingången

till Auschwitz: “Arbete

ger frihet”. Cynism hand i hand

med grymhet. Ninas bror har

blivit polis i ghettot, vilket har

varit till hjälp för familjen, men

när han ska tvingas hjälpa välja

ut vilka som ska transporteras

till förintelselägren vill han inte

vara med längre. trots stora

ansträngningar lyckas han inte

rädda sin mor och far från att

transporteras bort. Vid det här

laget måste alla fly från Warszawa,

även icke-judiska polacker,

och Nina berättar om vilken

skön känsla det var att alla var

i samma båt - hon var inte längre

speciellt förföljd för att hon

var judinna... tillsammans med

EN procent av invånarna i Warszawa-ghettot

lyckas Nina och

hennes bror överleva genom

att undvika transport till lägren.

När Polen blivit befriat av ryssarna

återvänder Nina till sitt

gamla hem i Lodz, börjar läsa

medicin och träffar Jerzy. De

är tillsammans i Köpenhamn

på studieresa när de får veta

att ryssarna också börjat utrota

polska judar. De flyr till Sverige,

dit Ninas bror också lyckas

ta sig, och Nina fullbordar sin

läkarutbildning

där.

Nu måste jag

bekänna att filmen

var så stark

att jag - den presumtiva

recensenten - klappar

ihop när invånarna i ghettot

fråntas all mänsklig värdighet

och gaserna från dödslägren

invaderar minsta skrymsle - i

min fantasi, förstås. Jag vet ju

vad som hände i Förintelsen,

och har till och med varit i

Auschwitz, men det är väl ett

tecken på filmens styrka att

jag fick kraftiga fysiska symtom

och snabbt måste fly till

köket för att få vatten. I köket

väntade en tröstande Anna

Kemdal Pho. Vi skojade om

att jag verkligen hade hittat

rätt, eftersom Anna visade sig

vara psykolog. Hon har sysslat

med post-doktoral forskning

på Stanford och tar nu hand

om sin lilla åtta månader gamla

dotter. Det var mycket skönt

när hon vyssade mig som man

gör en gråtande baby. Hur vet

jag då hur det gick i filmen?

Min man ulf var med, och gav

mig en sammanfattning. tyvärr

missade jag nog många spännande

moment när Nina och

hennes bror med en hårsmån

lyckades klara sig från koncentrationslägret.

Man ska ha

både tur och skicklighet i en

sån här liv-och-död situation.

Som många påpekat för mig,

fick ju filmen ett “lyckligt” slut,

genom att Nina och hennes

bror och Jerzy klarade sig och

fick ett gott liv i Sverige. Men

alla de andra då? Ja, den här

filmen var en upplevelse av

ett speciellt slag. Stort tack till

dem som ser till att SWEA får

kvalitetsfilmer på sina filmkvällar.

Sommar 2009 SWEA NYTT 11


SWEA SaN fraNciSco

Barbro Osher och SF-flickorna.

från vänster till höger: Ulla

Ekman, Ann Faut, Inger Skogström,

Kerstin Eriksson Splawn,

Eva Buxton, Janet Beck, Karin

de Brer, Barbro Greene, Barbro

Osher, Eva Borg Wiklund, Margareta

Tönisson, Karin Seeman,

Ulla Da Silva, Ulla Wikander

Reilly, Irene Tegelvik, Inger Vida,

Birgit Chase. Beatrice Gustafsson

och Maj-Britt Murdock var

också med på mötet.

Jag är

numera en

”kulturkofta”

(dam i övre

medelåldern)...

12 SWEA NYTT Sommar 2009

VäRLDSMÖtEt I WASHINgtON, D.C.

iNger sKOgström

House of Sweden välkomnade

över 300 Sweor som anlänt

från alla väderstreck.

Själv flög jag in i sista

minuten och slängde mig i en

taxi tillsammans med Maj-Britt Murdock.

Vi anlände i tid för att höra kulturrådet

Mats Widboms välkomsttal. Denna byggnad,

som hyser Svenska Ambassaden, ligger

vid Potomoc-floden, och har blivit en

turistattraktion. Sverige har absolut en av

de bästa adresserna i huvudstaden och byggnaden

är ett arkitektoniskt underverk med

fönster från golv till tak, glasväggar med

rinnande vatten och bassänger med skulpturer.

Själv hade jag turen att komma in på

attachékontoret för att lasta av resväskan.

Balkongen hängde över floden med alla

glasfönster bakom och min tanke var... hur

får man något uträttat i denna miljö? SWEA

Washington har nu sitt eget bibliotek... i

denna fantastiska byggnad som framhäver

skandinavisk modern enkelhet och opretentiös

elegans med praktisk och flexibel

svenskhet.

Fredagens program inleddes med ”Roliga

Timmen” som handlade om all möjlig SWEAkunskap.

Det talades om donationer och

syfte, stadgar och varumärke. Sedan fortsatte

programmet med intressanta föreläsare.

Yvonne Thunell talade om mentorskap. Hur

man kan föra utvecklande dialoger. Hon är

civilekonom och utbildad i coaching och

ledarutveckling. Hon har en gedigen erfarenhet,

eftersom hon arbetat med karriär-

och ledarutveckling i över 10 år.

Höjdpunkten var nog föredraget av

Catharina Grünbaum, språkvårdare och

skribent, med titeln ”Vad har hänt med mitt

svenska språk?” Jag är numera en ”kulturkofta”

(dam i övre medelåldern), och jag

brukade vara ”lattemorsa” (nybliven mor

med barnvagn på café), men det var länge

sedan.

Tony Svensson, Invest in Sweden Agency,

talade om att sätta Sverige på kartan, men

det är vi ju bra på i SWEA. Vi är Sveriges

bästa ambassadörer.

Höjdpunkten för oss SF Sweor var att

lyssna på vår egen SWEA SF grundare, Barbro

Osher. Vi var stolta att höra Barbro tala

om SWEA som en språngbräda och ett skyddsnät.

Allt kommer fram med lätthet och

humor och Barbro är inte rädd att bjuda på

sig själv.

Fredag kväll flöt vi sakta nerför Potomoc-floden

på hjulångaren Cherry Blossom.

Vi underhölls av fyra musikanter som

satte sprätt på alla Sweorna. Vi dansade

och skrattade och trodde att vi var i New

Orleans. Solnedgången över huvudstaden

var fantastisk och de glimmande stadsljusen

efter stränderna och alla helikoptrar var

fascinerande. Vi kunde ju gissa vem som

var ute på nattuppdrag. Kanske kollade

CIA in Sweorna. Bussresan hem genom


gamla Alexandria och en nyfunnen

Sweakamrat var också givande.

Själva årsmötet hölls på lördagen

och det kändes som i ottan att börja

kl 8.00, men jag vaknade kvickt upp

när biskop Koskinen berättade sagan

Rödluvan och pratade om dess symboliska

mening. Det var fascinerande

och gjorde sagan så levande. Han

framdrog det onda och goda i sagan.

Det var en ny tankeställare att grunna

på. Efter detta började en frågestund

och jag var helt imponerad av den

yngre generationen Sweor.

Nu vet jag att SWEA kommer att gå

vidare och att vi måste förnya oss. Det

fanns önskemål om små arbetsgrupper

där vi kan byta idéer och inte bara

låta den internationella styrelsen sitta

bakom stängda dörrar och ta beslut.

De två förmötesdagarna hade den

internationella styrelsen bland annat

använt till att tala om hur man kan

förbättra medlemsregistret, hemsidan

och informationsmaterialet. Man

planerar att tillsätta en betald tjänst

och på så sätt avlasta i första hand

SWEA Internationals ordförande. Det

är också mycket viktigt att skydda

SWEA:s domännamn och förhindra

cybersquatting, d v s att utomstående

använder sig av vårt namn. Därför

håller man på att med hjälp av en

expert på det området utveckla en s k

domänpolicy för SWEA.

Flera arbetsgrupper kommer att

arbeta med nya riktlinjer för att bilda

nya avdelningar. Ska underavdeln-

Anna Lena Seedhill, Arizona, Anette Åsberg, Oklahoma, Susanne Bly, Hawaii, Marita

Klingman, Las Vegas, Britta Armstrong, Regionsordförande, San Diego, Elise Koelsch,

Santa Barbara, Inger Skogström, San Francisco, Sofi a Krall Fransson, San Diego, Mari Orvendal,

Seattle, Anna Carin Thomer, Los Angeles, Eva Thomas, Vancouver, Annica Backlund,

San Diego

ingar och små avdelningar återuppstå?

Andra ämnen är medlemsenkäten,

som kommer att tas upp på höstens

regionmöten, stadgarna, samt hur

världsmöten och regionsmöten ska

planeras för framtiden.

Vi blev igen påminda om ”the elevator

pitch” som kan användas för att

informera någon om SWEA i hissen.

SWEA, what kind of organization is

that?” Då svarar man, ”SWEA är ett

globalt nätverk av svenska kvinnor

med 8 500 medlemmar i 34 länder med

77 avdelningar och vi delar ut 1,3 millioner

kronor i stipendier varje år.”

Kvällen var öronbedövande och härlig.

Vad kan man vänta sig när över

300 Sweor samlas i en balsal? Sorlet,

klinkandet av glas och fraset från festblåsorna,

ja, vilken färgpalett. Agneta

Nilsson som blivit utnämnd till HedersÅSKa

2009 blev hedrad med en

sketch från alla MEMA-Sweor innan vi

alla intog våra platser för att avnjuta

middagen.

Många gratulationstelegram till våra

30 år lästes upp, och jag måste då speciellt

nämna telegrammet från Drottning

Silvia. Vi blev också underhållna

av Jill Johnson som flög in från Sverige

för att sjunga svensk country. Det var

nog ingen som kunde sitta still och

natten blev lång för många som inte

hade tid att sova. Det gör vi när vi

kommer hem.

På söndagen var det roliga över och

det blev mycket kramning och adjö

till nyfunna vänner. Jag passade på att

göra en busstur på tre timmar för att

igen bekanta mig med vår huvudstad.

Det sjunker in bättre andra gången.

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika -

och i framtiden även till Sydamerika?*

och i framtiden även till Sydamerika?

Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder via satellit alla typer av svenska

TV-program 24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barnoch

nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna P4 och

Radio Sweden.

För information om abonnemang – kontakta vår kundtjänst:

ConNova TVX, tel: +46 (0)141 - 20 39 10, fax: +46 (0)141 - 20 39 11,

e-post: svtworld@connova.se, www.connova.se

* om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på SVT World.

Närmare information på vår hemsida: svt.se/svtworld

Sommar 2009 SWEA NYTT 13


SWEA SaN fraNciSco

Närbilder av nya medlemmar

SWEA SF är med 366 medlemmar SWEA:s näst största lokalavdelning

efter Stockholm. SWEA International har runt

8 500 medlemmar i ett 40-tal länder på sex kontinenter.

aNNEliE NilSSoN

Hemort i Sverige: göteborg

Bor nu: San Francisco

Familj: Singel

Yrke: Sjuksköterska

När kom du till SF? 1993

Hur hamnade du här? Min f.d. make

var från S.F.

Var har du bott tidigare? Lausanne

& Interlaken, Schweiz, tanzania,

England.

Tidigare SWEA-medlem? Nej

Bäst med Kalifornien: Vädret, naturen,

livsstilen, god mat.

Saknar: Svensk sommar, familj

och vänner, wienerbröd.

Intressen: Friluftsliv, kamping,

surfing, matlagning.

Värt att veta om dig? Spenderade

en stor del av 2008 i tanzania

där jag lärde ut en kurs i HIV/

AIDS-vård till sjuksköterskor.

Sprang på en hel del svenskar

där. Ett fantastiskt äventyr. Som

singel i stan ser jag fram emot

”tjejkväll” med andra SWEAtjejer.

Tack!

14 SWEA NYTT Sommar 2009

EliSaBETh BraW

Flicknamn: Braw

Hemort i Sverige: Född i tingsryd,

har också bott i Lund, utanför

Kalmar och utanför Alvesta

Bor nu: San Francisco

Familj: Min man, Jeffrey Smith,

och mina barn Sebastian (6)

och Daniela (2)

Yrke: tysk MA i statsvetenskap

och tysk litteratur, Journalist,

Korrespondent för Metro International

När kom du till SF? 2004

Var har du bott tidigare? tyskland,

Italien, England och Washington

D.C.

Tidigare SWEA-medlem? Ja

Bäst med Kalifornien: Alla de intressanta

människor som samlas

här - till exempel Barbro

Osher!

Saknar: Närheten till Europa

Intressen: Körsång och andra

musikaktiviteter, t.ex. opera

och orkesterkonserter

Kära Sweor,

Stort tACK för alla rara kort, telefonsamtal och för den cerisefärgade

eleganta orkidén. Med alla era postiva “VIBES” blev min sjukhus- respektive

rehabiliteringsvistelse drägligare. Nu hoppas jag kunna dansa

snart igen!

Kram,

Margareta Miglo

Erika Badal

Flicknamn: Cappelen-Holst

Hemort i Sverige: Vellinge

Bor nu: Walnut Creek, CA

Familj: Nygift med terry Badal

Yrke: Massageterapeut

och personlig tränare

När kom du till SF?

September, 2007

Hur hamnade du här?

Fann kärleken!!

Var har du bott tidigare? 20 år

på Manhattan, New york

Bäst med Kalifornien: Klimatet!

Saknar: Familj och vänner.

Smågodis, Bregott och Fina

mackor!

Intressen: Resa, matlagning,

vandring, skidåkning

kariN dahlaNdEr

Flicknamn: gustafsson

Hemort i Sverige: göteborg

(uppvuxen i Mönsterås)

Bor nu: Palo Alto

Familj: Min man Linus och son

Rasmus (2 månader gammal)

Yrke: Sjökapten, mammaledig

När kom du till SF? augusti 2008

Hur hamnade du här? Min man

fick en post-doktor tjänst på

Stanford

Var har du bott tidigare: Mönsterås,

Kalmar och Palo Alto

Tidigare SWEA-medlem? Nej

Bäst med Kalifornien: Vädret och

den storslagna naturen.

Saknar: Familj, vänner, svenskt

smågodis och utbudet av svenska

mjölkprodukter.

Intressen: Resa, läsa, umgås med

mina vänner, äta och dricka

gott.

VärNa om miljöN och

hjälp oSS aTT Spara pENGar!

Du kan om du vill avsäga dig pappersversionen av SWEA-Nytt (tidningen

finns numera även på vår hemsida) och/eller adressboken (du kan

få adresslistan i ett Excel-dokument i stället). Hör av dig till Anna Kemdal

Pho eller Anita Benson om du är intresserad av något av dessa alternativ.

Om du vill att ditt namn/bild på dig ska tas bort innan SWEA-Nytt

läggs ut på nätet meddela Anna Kemdal Pho eller Linda Dahl.


kErSTiN kaGEliuS

Hemort i Sverige: Stockholm

Bor nu: Oakland, CA

Yrke: 4 års amerikanskt college

B.A., revisionschef, försäljningsadministratör

När kom du till SF? 1973

Hur hamnade du här? lång historia

- mycket äventyr

Var har du bott tidigare? Chicago,

Kentucky, San Francisco

Tidigare SWEA-medlem? Nej

Bäst med Kalifornien: Solen, Stilla

Havet och naturen

Saknar: Stockholms skärgård,

min familj

Intressen: Fotografi, resa runt

världen, jag älskar djur, är med

i en bokklubb, teater, film,

trädgårdsarbete, upptäcka nytt

varje dag

Värt att veta om dig? Att när

jag var 12 år hade jag en stor

dröm att få komma till uSA,

den drömmen förverkligade

jag när jag var 16, flyttade hit

som 19-åring och har bott här

i 42 år.

liNda mcculloch

Flicknamn: åkesson

Hemort i Sverige: Vänersborg,

trollhättan, uddevalla, åmål,

Karlstad

Bor nu: Redwood City

Familj: Min man Matt

Yrke: Bachelors of Art, Master of

Fine Art, grafisk formgivare för

the Olympic Club i SF

När kom du till SF? I februari 2008

Hur hamnade du här? Min man fick

jobb på Electronic Arts och jag

har alltid velat bo här

Var har du bott tidigare? New york/

New Jersey, San Diego

Tidigare SWEA-medlem? Nej

Bäst med Kalifornien: Förutom

det självklara, vädret, så gillar

jag det varierade landskapet

här, speciellt runtom San Francisco.

gillar att promenera, så

alla parker som finns här är

också ett stort plus. Också att

min bror Christian, hans fru

Mikaela och dotter Emma bor

i San Diego.

Saknar: Resterande familj och

vänner, saltlakrits, ordet och

dess innebörd “fika”, snö men

bara ibland.

Intressen: Promenera, film, läsa

böcker, konst i alla former

Värt att veta om dig? Bokkonst är

något jag använde mig av för

min MFA-utbildning och något

jag fortsätter att jobba med vid

sidan av.

loTTa aSkErluNd

Hemort i Sverige: Malmö

Bor nu: San Francisco

Familj: Pojkvän Niclas Ekström

Yrke: Personalchef

När kom du till SF?

November, 2008

Hur hamnade du här? träffade

Niclas som bott här sedan

1996

Var har du bott tidigare? Fort

Lauderdale, FL, sedan 1999

Tidigare SWEA-medlem?

SWEA South Florida

Bäst med Kalifornien:

Närheten till naturen, trevliga

människor, klimat/årstider

Saknar: Lite av värmen i

Florida…

Intressen: SWEA, umgås med

vänner, golf, skidåkning, matlagning,

läsa, fotografering…

mEdlEmS-

iNformaTioN får

iNTE aNVäNdaS i

kommErSiEllT

SYfTE!

Enligt SWEAs stadgar får

medlemskap i SWEA inte användas

för personlig vinst. Man

får till exempel inte använda information

från adressboken för

att skicka ut reklam för sin egen

verksamhet.

förNYa diTT SVENSka paSS i SVEriGE!

Det är billigare och snabbare än att göra det här, eftersom du annars måste bege dig till utlandsmyndigheterna

i Los Angeles (som kanske snart stängs), New york eller Washington, D.C. ta med samma handlingar som krävs vid

ansökan i uSA. Se www.swedenabroad.com/newyork och www.polisen.se för mer information.

Tamara BohliN

Flicknamn: Beliaeva

Hemort i Sverige: Stockholm

Bor nu: Berkeley

Familj: Ragnar, gabriel (11),

Mikael (9), Cassidy – Katt (1,5)

Yrke: Cellist på Kungliga Operan

i Stockholm

När kom du till SF? Augusti, 2008

Hur hamnade du här? Min man har

jobb i SF Symphony

Var har du bott tidigare? Sankt Petersburg,

Stockholm

Tidigare SWEA-medlem? Nej

Saknar: trivs där jag är (saknar

ingenting)

Intressen: Promenera i naturen

Värt att veta om dig? ger cellolektioner

för barn och vuxna

VikTiGT!!! - SWEaS

E-poSTuTSkick!!

E-postutskicken är SWEA San

Franciscos viktigaste sätt att

hålla våra medlemmar à jour

om de aktiviteter som erbjuds

dig som SWEA-medlem. Om

du inte får våra utskick så kan

det bero på att de hamnar i ditt

spamfilter. Alla aktiva medlemmar

med e-postadresser, är

med på vår utskickslista och

borde få alla utskick. Om du

har problem och inte får våra

utskick, pröva med att sätta in

SWEAs utskicksadress sweasanfrancisco@earthlink.net

i

din adressbok. Kontakta sedan

Anita Benson, så kan vi tillsammans

testa att det fungerar.

Sommar 2009 SWEA NYTT 15


EN KVäLL MED BARBRO OSHER

a mi r ådström d itzel

En regntung kväll i februari

samlades ett femtiotal Sweor

hemma hos vår generalkonsul,

Barbro Osher, för att

höra henne berätta om filantropi.

Från hennes lägenhet på 26:e

våningen hade vi en underbar utsikt

över San Francisco med omnejd. Det

fick mig att återigen inse att vi bor

så otroligt vackert i denna del av

världen! Efter sedvanlig mingling, då

våra styrelsemedlemmar serverade oss

vanliga medlemmar vin och tilltugg på

professionellt sätt, blev vi bjudna till

bords. Mycket gott, speciellt med det

trevliga sällskapet runt bordet.

Sedan var det dags för Barbro att ta

till orda. Hon började med att citera en

väninna som en gång sagt ”att livet är

en liten scen, utan Barney är du absolut

ingenting”. Detta väckte ett gott

skratt. Vi vet ju alla vilka förmågor,

talanger och kapaciteter Barbro har i

sig själv. Däremot betonade Barbro att

Barney har försett henne med många

möjligheter.

Barbro träffade Bernard i Kennebunkport,

Maine 1962. Hon återvände

till Sverige och gifte sig med

en annan man. Många år senare korsades

deras vägar igen. Barbro flyttade

till Barney i San Francisco-området.

Hennes 15-åriga dotter tyckte att de

ingick en ohelig allians och vägrade

16 SWEA NYTT Sommar 2009

följa med till det “förfärliga landet”.

Idag säger dottern att Barbro borde ha

tagit henne med sig...

Barbro kände en djup ensamhet i

det nya landet. Hennes behov av att

få prata svenska, få omge sig med

svenskor och svensk kultur var stor.

Hon kände Agneta Nilsson, Moder

SWEA, som grundat SWEA i Los Angeles.

Kunde det vara något för San

Francisco? Hon hörde talas om Lisa

Wiborg, som var lokal representant

för föreningen Svenskar i Världen och

dessutom en spindel i det svenska

SF-nätet. Barbro ville inte konkurrera

med andra svensk-amerikanska föreningar.

Vågade hon satsa på SWEA? En

förening där man som första generation

svenskor pratar svenska? Hon fick

dock stöd från Lisa, och 1982 startades

SWEA SF, and the rest is history. Hon

sa uttryckligen, att utan SWEA hade

hon inte varit något och tackade alla

Sweor varmt.

Bernard är från en liten stad i Maine.

Hans pappa flyttade dit från Ryssland

och hans mamma var från Litauen.

Familjen hade en järnaffär i den lilla

staden. Föräldrarna inpräntade i sina

fem barn att utbildning var den viktigaste

inträdesbiljetten till framgång.

De tre äldre pojkarna utbildade sig till

läkare, systern blev analytiker på Wall

Street och Barney affärsman.

Barbro började undra över vad

det var för fel på det amerikanska

samhället, där många (institutioner)

endast kan överleva genom filantropi.

Sättet att förhålla sig till filantropi

varierar stort i Sverige och USA.

Synen på givandet i Sverige förändrades

i och med införandet av det

Svenska Folkhemmet. Allmosefilosofin

togs bort och ersattes av skatter som

fördelades till utbildning och kultur. Vi

fick ett rättvisare samhälle. De statliga,

kommunala och de olika länens policy

är vägledande i hur man förhåller

sig till kultur. Gåvobenägenheten är

ändå stor till de stora etablerade välgörenhetsorganisationerna

t.ex. Rädda

Barnen, Röda Korset, Frälsningsarmén,

trots att avdragsrätten för välgörenhet

inte finns i Sverige. Däremot, påpekade

Barbro, har man vare sig arvs-,

förmögenhets- eller gåvoskatt där.

I USA skulle symfoni, opera, teater,

forskning och universitet inte kunna

existera utan donationer. Gåvobenägenheten

är stor genom att donationerna

är avdragsberättigade. Förhållningssättet

är att ingen blandar sig i.

Här finns inget kulturministerium som

övervakar och kontrollerar. Det är ett

ansvar för styrelserna. Barbro nämnde

att i San Francisco finns det ett undantag

till den ”regeln”. En kommunal

fond som byggs på hotellskatt. En del

av den delas ut till olika kulturinstitutioner

i staden.

När Bernard läste en artikel för ett

antal år sedan, fick han upp ögonen


sWeA:s

internationella

rumsförmedling

Besök Sweor och få rum och frukost

mot en donation av 40-60 dollar/

person. Om du är intresserad av att

använda rumsförmedlingen, vänd dig

till kontaktpersonen i San Francisco,

Ann Faut, annfaut@earthlink.net, tel.

925-682-7167, för att få namn och adress till

kontaktpersonen dit du vill åka samt om du

vill ställa upp som värdinna för kortare eller

längre tid. Detta är en personlig service

mellan Sweor. SWEA International och dess

lokalavdelningar är ej ansvariga för någon

del av denna förmedling.

för alternativmetoder i den medicinska

vården. Det intresset ledde till

gåvor till UCSF, Harvard University

och Karolinska Instituet, där man

utvärderar denna alternativa vård.

Redan 1977 hade Barney startat sin

Bernard Osher Foundation. I och med

att han redan från barnsben fått sig

ipräntat att utbildning är det viktigaste

man kan ge ett barn, koncentrerar sig

stiftelsen primärt på att fördela stipendier

till högre utbildning. Undantag

är bild- och musikundervisning

på grundskolans alla nivåer. I Europa

kostar den undervisningen nästan

ingenting och anses vara en nödvändig

del av ett barns uppfostran. Vi är

nog många som har gått i den kommunala

musikskolan i Sverige?

VI HAR KONtAKtPERSONER FÖR VäRDINNOR I:

AFRIKA: Sydafrika, tunisien

ASIEN: Hong Kong, Israel, Korea, Kina:

Beijing, Singapore, thailand: Bangkok,

turkiet: Istanbul

NORDAMERIKA

Kanada: toronto, Vancouver

uSA: Atlanta, Boston, Chicago,

Dallas, Denver, Florida, Hawaii, Los Angeles,

Orange County, Phoenix, San Diego,

San Francisco, Santa Barbara, Michigan,

Minnesota, New Jersey, New Orleans, New

york, North Carolina, Philadelphia, Seattle,

tucson, Virginia Beach

OCEANIEN

Australien: Perth

Under senare år har Bernard startat,

något vi alla säkert sett på ett eller

annat vis, OLLI – Osher Lifelong Learning

Institute. Jag ser den upplysta informationsskylten,

när jag kör förbi Cal

State East Bay Concord Campus, med

informtion om föredrag och kurser.

Vi kan nog hålla med om att behovet

och villigheten att ständigt lära sig nytt

existerar även i högre åldrar. Ett stort

antal pensionärer tar del av detta fantastiska

erbjudande. OLLI finns på 120

universitet runt om i USA.

Efter år av styrelsearbete med Barneys

stiftelse tyckte Barbro det var

dags att göra något mer. Hon grundade

Pro Suecia, för att kunna ge till

svenskrelaterade projekt i USA, stödja

organisationer och universitet i Sver-

EUROPA

Belgien: Bryssel

England: London

Frankrike: Paris, Rivieran

grekland: Athen

Holland: Haag, Amsterdam

Irland: Dublin

Italien: Milano, Rimini, Rom

Litauen: Vilnius

Luxemburg

Norge: Oslo, telemark

Ryssland: Moskva

Schweiz: genève, Zurich

Spanien: Madrid, Malaga, Marbella

Sverige: göteborg, Stockholm, Västerås,

Örestad (Norra Skåne)

tyskland: Köln, Bonn

ungern: Budapest

Österike: Wien, Salzburg

Vi SökEr VärdiNNor

mEd cENTralT läGE

i SaN fraNciSco!!!

Värdinnor, som vill hyra ut rum under

kortare eller längre tid sökes, framför allt i

centrala San Francisco. Du bestämmer själv

ett belopp per natt (ca 40 - 60 dollar). Du

förväntas erbjuda rum, frukost, möjlighet

att tvätta och stryka samt praktisk information

och tips på sevärdheter. Om du är

intresserad av att hyra ut, eller vill ha mer

information, kontakta Ann Faut,

annfaut@earthlink.net, tel. 925-682 71 67.

Lisa, Margareta och Christina njuter av

god mat och dryck på Barbros inglasade

balkong. FOtO: CAMILLA PODOWSKI

ige samt forskarutbyte mellan USA/

CA och Sverige. Barbro tycker det är

ett privilegium att få stödja de projekt

hon vill och få det konstnärliga Sverige

att blomma. Barbro har stöttat allt från

”teater i busken” till stora operascener.

Bland annat har Dalhalla fått flera

donationer och när hon åkte Tjejvasan

2007, fanns Dalaradion på plats. Hon

medger dock att en viss misstänksamhet

finns till ”en rik kärring, som dessutom

är svensk-amerikanska”.

Det var ett oerhört intressant föredrag,

där vi fick insyn i vad det

innebär att vara en sann filantrop.

Tack Barbro, och Bernard, för allt det

ni gör för att världen ska se lite bättre

ut.

Sommar 2009 SWEA NYTT 17


SWEA SaN fraNciSco

Och så var det

gullvivorna...

BarBrO OsH er

Nog för att det kommit

rapporter om vårens

språngmarsch in i de

nordiska landamären...

andäktiga sagor om vitsipporna

som efterträtt de blå, om

björkens musöron och koltrastens

rusiga sång, om ljusa kvällar och

sol över isfria fjärdar... Men man må

uppleva det med egna sinnen för

att förstå den djupare innebörden

av majmånadens ljus och löften för

djupfrysta, mörklagda nordbor. En

regnig morgon med plus 7 C landade

man så mitt i undret - det var

GRÖNT - överallt! Björkarna hade

passerat det smärtsamma knoppstadiet,

vitsipporna var på upphällningen,

tussilagon ett minne blott,

lindar och lönnar blommade, kastanj

och hägg stod på tur. Nu gällde det

att idogt suga i sig av allt det “göttaste”

- en ynka, packad vecka mitt i

vårens famn var det som gavs - den

första på flera år. Och som sanningsenlig

ursäkt angavs ett femtioårigt

studentjubileum! Raka spåret ut i

naturen för att avnjuta varje trädslag

för sig - innan hela lövskogen blir

till sommarens bredbladiga spenat.

Se där står björken, linden, lönnen,

almen, asken, alen, rönnen och

boken och kastanjeljusen håller på

att tändas. I en glänta, där eken kör

sin makliga väg mellan knopp och

lövverk, står fång av förgätmigej

och minsann kan man inte skönja

embryon till konvaljer i snåren

också. Detta är den heligaste av alla

årets tider - den försvinnande korta

stunden mellan hägg och syren och

18 SWEA NYTT Sommar 2009

Barbros Ruta

såsom en vidunderlig

ynnest fick vi uppleva

just den! Vi bad om sol

och blommande fruktträd

till utomhuslunchen

med den gamle professorn

och fick just detta.

Vi önskade oss utslagna

liljekonvaljer till dukade

middagsbord och blev

bönhörda. Vi hoppades

på näktergalens drillar

och så sjöng den just

för oss.

Vid solig middagstid tog vi vägen

genom det förunderliga landskapet

till den lilla stad där man skulle stå

öga mot öga med “studentkamrater”

man inte sett på de senaste fem

decennierna. Den lilla staden har

farit illa av kommunalpolitikers illasinnade

planering och några okänsliga

stadsarkitekters framfart genom

den ursprungliga stadsplanen. Ut

med vackra trähus och det solfjäderformade

gatunätet runt sjöbukten

- och in med

betongförtryck,

motorleder och

citronprisnomineradekommunalhus.

De gamla

industrierna hade

fallit för strukturrationaliseringarna

och blivit

stoff för ett museum.

Somligt var

ansiktslyft till det

bättre: hamnens

bråte och förfall

hade blivit till

stiliga renoverade

byggnader med

gästfaciliteter för

båtfolket och hamnkrog för hungriga.

Och stadsparken var med tusentals

blommande tulpaner försedd

- detta för att möjligen balansera

De daggvåta

gräsmattorna

en mycket arla

majmorgon

överströdda av

det mjukaste gula:

primula veris - den

svenskaste gullvivan

gånger hundra.

busstorgsförödelsen ett

kvarter bort.

I ett av de få bevarade

vackra hyreshusen från

förra sekelskiftet bor en

av arrangörerna för studentjubileet

och tillika

före detta klasskamrat

på dåtidens latinlinje.

Där skulle en mycket

liten skara halvklassiker

samlas – sex damer av

tretton. Kerstin, Gunilla,

Sol-Britt, Karin, Mona och Barbro.

Försystringen var total - vi såg ju

ändå NÄSTAN ut som för femtio år

sedan! Så slöt vi oss till den övriga

samlingen av grånade män och kvinnor

- Anne-Charlotte och Per och

Torgny och Björn och Bengt och

Ingela och Lennart och Leif och

Inger och Margareta... - 37 inalles av

de cirka femtio som en gång skrålat

studentsången tillsammans. Det blev

vandringar i minnets trädgårdar och

fjolårsgräs, långsittning framemot

en tidig gryning,

nostalgibesök

i uppfräschade

skolkorridorer

och ensam vandring

genom

barn- och ungdomslandskapet.

Välbekant och så

oändligt fjärran!

Kvar på näthinnan

blir alla nygamla

ansikten,

lätt uppdaterade.

Men mest och

närmast ligger

den prunkande

svenska våren.

De daggvåta

gräsmattorna en mycket arla majmorgon

överströdda av det mjukaste

gula: primula veris - den svenskaste

gullvivan gånger hundra.


LIttERäR AFtON MED LINDA OLSSON

Bridget s trömB erg-BriNK

SWEA San Franciscos marsprogram

var återigen en

litterär afton, och nog kan

man väl säga utan att förhäva

sig att det känns fint

att vi kan få framgångsrika svenska

författare att ställa upp just för oss en

kväll. Visserligen har det varit i samband

med deras mer allmänna turnéer

i landet, men den som bevistat en av

bokförlagens presentationer kan intyga

att vi får ett mycket mer personligt

mottagande.

Den här gången var det Linda

Olsson som var vår gäst, en svensk

författarinna som faktiskt skriver på

engelska. Hennes två romaner, Nu vill

jag sjunga dig milda sånger och Sonat

till Miriam, är svenska översättningar

av Astrid & Veronika och Sonata for

Miriam. Det fanns den här kvällen

förstås tillfälle att köpa böckerna med

personlig dedikation.

Efter en god middag (och maten är

alltid god på City Forest Lodge) introducerade

SWEA SFs ordförande Inger

Skogström aftonens eminenta gäst

som livfullt berättade

om sitt liv och sin

ganska remarkabla

skrivkarriär. Att bli

en internationellt

framgångsrik författare

efter en debut

vid 57 års ålder är

inte vanligt, och på

sitt anspråkslösa

sätt fick Linda Olsson

det dessutom

att låta som att det

gick lätt som en

plätt.

Här var intet tal

om det man hört

om kända författares

samlingar

av refuseringar –

Lindas böcker har

antagits på direkten,

både på engelska

och svenska

(och en hel del

NYTT fråN

BiBlioTEkET

Linda Olssons Nu vill jag sjunga

dig milda sånger och Sonat till

Miriam finns på vårt bibliotek.

Biblioteket öppnar igen den andra

söndagen i september. ulla

Sabelström är i Sverige och vill

gärna ha förslag till nyinköp av

böcker, även talböcker.

andra språk dessutom).

Men vägen dit har naturligtvis varit

mer kringelkrokig än det låter. Linda

Olsson hade inga tankar på ett liv

som författare när hon utbildade sig

till jurist vid Stockholms universitet,

arbetade på bank, gifte sig och fick

tre barn. Familjen lämnade Sverige

för över 20 år sedan. Genom sin mans

internationella karriär kom tillvaron

att rymma en tid i England, Singapore,

Kenya, Japan och Nya Zeeland, där de

nu bott sedan 1990.

Livet som medföljande maka var

ofta frustrerande, vilket nog ledde till

första steget mot det som så småningom

skulle blomstra till ett författarskap.

Linda tog en kurs i creative

writing under tiden i London och

började skriva noveller. Hon fortsatte

sina studier i engelsk litteratur i Nya

Zeeland, vann en novelltävling och,

kanske sporrad av framgången, beslöt

att anmäla sig till en doktorandkurs

som kallades Writing the Novel.

I en liten klass på mindre än 10

mycket yngre elever började hon arbeta

på det som så småningom skulle

bli hennes debutbok – utom att Linda

Olsson själv inte ens

då såg det som ett

målinriktat steg mot

ett liv som författare.

Hennes ålder

skulle visa sig vara

en tillgång, sade hon.

Inte bara för erfarenheterna,mogenheten,

men också för

en säkerhet som gav

henne tilliten till sin

egen röst, vilket till

exempel betydde att

hon inte alls gjorde

alla de revideringar

och ändringar, som

professorn föreslog

– det skulle inte bli

hennes egen bok då,

beslöt hon.

Det var tydligen

ett klokt beslut; Nu

vill jag sjunga dig

Linda Olsson, svensk författare bosatt i

Nya Zeeland, på besök i San Francisco. Här

tillsammans med vår bibliotekarie, Ulla Sabelström.

milda sånger blev antagen direkt i

Nya Zeeland där den svenska miljön

ansågs mycket exotisk. Att hon så

snabbt hittade förläggare både för den

engelskspråkiga och för den svenska

marknaden tillskriver hon en god portion

tur – särskilt turen att ha kontakter

som visade sig ovärderliga.

Linda Olsson skriver som sagt på

engelska, men många kritiker har talat

om just hennes språk, som de uppfattar

som unikt och nordiskt. Den svenska

upplagan är översatt till svenska.

Linda försökte sig på att översätta själv

men insåg snabbt att det vore som att

skriva om boken från början. Men att

skriva på ett språk som inte är hennes

ursprungliga tycker hon också gör att

hon väljer sina ord mer noggrant.

Längtan till Sverige är dock stor,

sade hon. Det permanenta hemmet

är i Nya Zeeland där hennes man vill

stanna, men kanske det blir plats för

ett andrahem i Sverige ändå, hoppas

hon. Det land och den miljö man vuxit

upp i kommer alltid att inta en särskilt

plats.

Sommar 2009 SWEA NYTT 19


SWEA SaN fraNciSco

(vä-hö) Ulla DS, Carin W, Rita Å, Karin dB,

Mona C, Gun J och Elisabeth C

Lördagen den 2 maj var vi

nya Sweor inbjudna till SWEAträff

i Sonoma. Vi träffades i

the Temelec Hall, klubbhuset i

området där vår ordförande Inger

Skogström och hennes man

bor. The Temelec Hall byggdes

1858 och har utnämnts till “California

Historical Landmark”.

En underbart vacker byggnad

med fantastisk omnejd och

trädgård med fontäner, pool

och grillplats. Tyvärr regnade

det större delen av lördagen

och vi kunde inte njuta så mycket

av utomhusmiljön.

Styrelsen hade planerat

en jättetrevlig sammankomst

för oss. Vi var strax under 20

personer, inklusive delar av

styrelsen. Vi Sweor kom från

olika håll i Bay Area med allt

från 30 minuter till en och en

halv timmes körning. De flesta

av oss samåkte med någon som

bodde i närheten vilket gjorde

restiden så mycket trevligare.

Vi träffades i samlingsrummet

där det bjöds på vin och

24 SWEA NYTT Sommar 2009

lunch för

nya medlemmar

i sonoma

tROLSK DIMMA

c ariN WestBlOm

I

hällande dagsregn samlades

sexton käcka tjejer på Pantolls

parkeringsplats på Mount

Tamalpais. Där stuvade vi in

oss med allt vårt pick och pack

i fyra bilar och körde i kolonn till

infarten till West Point Inn. Där blev

det stopp. Koden som magiskt skulle

öppna grinden fungerade inte. Efter

ett antal försök och desperata telefonsamtal

skickades en expedition i

form av Marja ner till värdshuset för

att hämta hjälp. En ny kod levererades

per telefon och vi kunde äntligen åka

ner till vårt mål och bli installerade i

rum och stugor.

tilltugg innan lunchen. Inger

Skogström hälsade oss välkomna

och berättade om SWEA och

vad detta fantastiska nätverk

har att erbjuda. Resten av den

styrelse som fanns på plats

presenterades för oss och vi

fick information om SWEA biblioteket,

BOST, stipendieverksamheten,

rumsförmedlingen,

julmarknaden, mammagruppen,

SWEA-Nytt och en del

kommande arrangemang.

Under tiden Anita Benson och

Gun Bolin hade fullt upp i köket

med att förbereda lunchen

lekte vi andra en lek. Leken innebar

att lära känna varandra

och att hitta rätt person till

rätt påstående eller egenskap.

Trevlig ”mingellek” med många

skratt. Vi vet nu vem som gillar

att tälta, vem som jobbat som

au pair i England, vem som föddes

i Luxemburg, vem som har

jobbat som cellist på Kungliga

Operan i Stockholm, vem som

är intresserad av boktryck-

arkonst och massor av andra

intressanta saker.

Efter leken bjöds vi att sitta

ner till lunch. Det serverades

japanskinspirerad lax med

wasabimajonnäs, ugnspotatis,

sparris och grönsallad - väldigt

gott. Efter lunchen ombads vi

nya medlemmar att kort presentera

oss; varifrån vi kommer,

hur vi hamnat i Bay Area,

vad vi har för intressen o s v.

Det är alltid lika roligt att höra

var människor bott tidigare och

vad som fått dom att flytta på

Trots att dimman var låg var

stämningen hög. Efter en snabb lunch,

med kängorna på och stavar i hand,

vandrade vi upp till East Peak. Vi hade

utlovats 360 graders panorama. Vi fick

360 graders dimma. Efter att ha beundrat

den obefintliga utsikten gjorde

vi en snabb reträtt. Vår belöning för

dagens mödor var goda viner och

läckra tilltugg framför en sprakande

brasa i storstugan.

Uppvärmda till både kropp och själ

bjöds vi så till bords. Den delikata middagen,

som tillagats av Marja, bestod av

lax bakad i papper, ugnsstekt potatis

och stuvad spenat och avnjöts vid ett

långbord dekorerat med både påskris

Anna Andersson, Lotta Askerlund

och Linda McCulloch

sig. Vissa kommer direkt från

Sverige och andra har bott på

andra håll i USA eller t o m på

flera kontinenter innan dom

av ena eller andra anledningen

hamnat i norra Kalifornien.

Avslutningsvis fick vi kaffe och

chokladtårta med hallon och

grädde. Det var en jättetrevlig

lördag med god mat och

väldigt trevligt umgänge med

nya bekantskaper. Jag ser fram

emot att återse mina nyfunna

vänner inom det närmaste.

lotta askerlund


och små kycklingar. Till en efterrätt av

petit-fours och hembakad Toscatårta

sjöngs det svenska vårvisor.

Just innan sänggåendet lättade dimman

ett par minuter. Helt plötsligt

kunde vi se ljusen från San Francisco

och Richmond-bron. Klockan tio

släcktes alla ljus av vår värdshusvärd

och i sken av ficklampor fick vi leta

oss fram till våra sängplatser.

Följande morgon vaknade vi till

smattret av regn mot taken och doften

av kaffe och ugnspannkaka. Efter den

stärkande frukosten var vi återigen

redo för nya äventyr. Vi leddes av vår

egen kunniga och engagerande botaniker,

Eva, på en lärorik hajk genom

olika växtsamhällen mot Cataract Falls.

Vi lärde oss känna igen ett antal olika

växter och lärde oss dessutom namnen

på både engelska och latin. Vi

vet nu vad green sleeves (Dendroalcea

sp.) är - en mossa som växer på

sWEAmammors

påskträff i

petaluma

I samband med påsken

var det dags för SWEAs mammagrupp

att träffas hos Jessica

Armstrong i Petaluma. De som

ville klädde ut sig till påskkärringar.

För min och min son

Adrians del var det vår första

träff och även för vår vän Anna

Kemdal Pho med dotter Emilia

som vi hade sällskap med. Adrian

somnade i bilen på väg till

Petaluma och vaknade så fort

vi kom fram. Han kom igång

bra efter att han hade vaknat

till och känt in sig lite bland

vuxna, barn och i miljön.

När vi kom var det redan

några mammor med barn där

och de var alla nya ansikten för

mig. Gruppen var inte så stor

denna gång men vi blev till slut

sju mammor och åtta barn i olika

åldrar. Mammagruppen som

startades 2007 har annars vuxit

till 34 mammor med barn som

träffas hemma hos varandra

första söndagen i varje månad.

trädstammar och blir som en ärm när

den drar åt sig fukt - och kan peka ut

både milkmaids (Cardamine californica),

Indian warrior (Pedicularis densiflora),

Indian paintbrush (Castilleja

sp.), norna (Calypso bulbosa) och

kalifornisk smörblomma (Ranunculus

californicus). Även denna dag låg dimman

tät och, trots att vi stötte på ett

par andra grupper som också vågat

trotsa elementen, kändes det som om

vi var tusentals mil från civilisationen.

Den senare delen av vår vandring

gick utefter porlande bäckar. Efter allt

regn var vattenfallet som varit vårt mål

mycket tjänstvilligt och visade sig från

sin bästa sida med kaskader av vatten

över mossbelupna stup.

Efter en lång dags vandring kunde

vi mycket nöjda återvända hem till

ännu en kväll av trevligt sällskap,

livligt prat och utsökt mat och dryck.

Även denna kväll belönades vi med

Denna gång satt vi ute på

Jessicas uteplats där det också

fanns rum för barnen att leka

och springa omkring och det

var minst sagt full fart med bollsparkning,

lek i tält, bilkörning

och mycket mera. Jessica hade

bakat en väldigt god Budapestrulle

och det fanns massor

med andra goda saker som

Anna, Emilia,

Oskar, och

Adrian

jordgubbar, vindruvor, bröd,

ost och kakor. Diskussionerna var

många och varierande och handlade

om allt från jämförelser av

barnklädesstorlekar i Sverige och

USA till beslut om att stanna i Bay

Area eller flytta hem till Sverige.

Det var en rolig, givande

och avslappnad träff och det

var väldigt kul att träffa och

några minuters utsikt över San Francisco

innan både dimman och vi lade

oss igen.

Torsdag morgon var det dags för

uppbrott. Med sexton arbetsvilliga

svenskor gick det snabbt att städa och

packa ihop efter oss. Förhoppningsvis

lämnade vi vårt värdshus lika fint och

välkomnande för nästa grupp gäster

som det varit för oss.

En liten kontingent från South Bay

var dock ännu inte villiga att lämna

isoleringen och den trolska dimman

bakom sig. Med ytterligare en liten

hajk ovanför molnen runt Mountain

Home Inn under bältet, var vi äntligen

redo att möta vardagens alla pockande

krav på uppmärksamhet och handling.

Mycket nöjda och glada körde

vi tillbaka hemåt över Golden Gatebron.

Som genom ett trollslag lättade

dimman när vi nu lämnade äventyret

bakom oss.

Petra, Anne-Sophie med Mason och Jessica

med Oskar. Nedan: Carina, Emilia och Abby.

prata med nya mammor samt

för barnen att få leka. Tiden

gick otroligt fort, det kändes

som om vi bara hann sätta oss

innan vi skulle gå igen men

man säger väl inte för inte att

tiden går fort när man har roligt.

Vi ser fram emot många

fler träffar!

carina axelsson

Sommar 2009 SWEA NYTT 25


tIttut DOCKtEAtER

t ext OcH Bild: HaNNa BaNKier

pling”, Christer

slår en träslev mot ett

litet kastrullock då

barnen leker och fån-

‘Pling,

gar deras uppmärksamhet.

“Pling, pling”, så låter det då

Lilla Tiger och Lilla Björn är här och

Lingonberry Farm

Bed & Breakfast

866.601.2430

12430 State Route One

Point Reyes Station, CA 94956

www.lingonberryfarm.com

22 SWEA NYTT Sommar 2009

leker. Christer ger oss försmak av vad

som komma skall och presenterar sig

och sin medhjälpare, Joel. Så sakta

leder de oss alla från lekrummet in till

teatersalongen och börjar sin föreställning.

En så där 25-30 barn från två års

ålder bänkar sig på golvet, längst

framme vid bordet som utgör scenen.

Billigaste

priset

Till

Sverige.

1204 fifth avenue

San rafael, ca 94901

415-454-4932 fax: 415-454-5783

www.skytours.com

GaraNTEraT!

Dockteatern Tittut på

Skandinaviska Skolan

mimmiS

pYSSElTipS

Gör din egen handdocka!

ta fram en gammal socka. Sätt

sockan på ena handen och tryck

in tåspetsen så du får en ”mun”.

Du kan göra ögon av knappar,

måla med en permanent penna.

Man bestämmer själv hur

mycket eller hur lite man vill

jobba med dockan. Något som

alla småbarn älskar!

De vuxna, i minst två generationer,

slår sig ner på bänkar och stolar.

Christer, Lilla Tiger och Lilla Björn

trollbinder sin publik, eller medhjälpare

som Christer kallar barnen, och

bjuder in oss att delta i föreställningen.

Pjäsen handlar om det som är

viktigt i livet: mat och goda vänner.

Morot, potatis och persilja kommer

man långt på. Med musik, prat och

en del rekvisita tar Christer med oss

på en resa. Han hoppar och dansar

och målar oss en tavla, beskriver

omgivningen och rör sig fram och

tillbaka, runt om och på scenen.

Lilla Tiger beger sig hemifrån, lämnar

Lilla Björn och vi möter flera

olika dockor på vägen: gåsen, från

Skåne så klart, och det tuffa lejonet,

en självklar stockholmare, fick den

vuxna delen av publiken att dra pa

munnen. Barnen deltog aktivt med

att laga soppa och kom med hjälp

och tips. Då det stora rosa skynket

- “karamellsmeten” - kom fram steg

jublet och ungarna tjöt av skratt och

mumsade glatt i sig det goda.

Det var Mimmi Skoglund som

hade arrangerat att Christer Dahl

kom och spelade teater för de små

på Skandinaviska Skolan.


Virre och Vise

Viking

på äventyr

De svenska skolorna runt

om i Bay Area fi ck uppleva

svensk barnteater när Virre

och Vise Viking på äventyr

gästspelade. Vi fi ck se en härlig

föreställning som barnen

deltog mycket aktivt och intensivt

i – för vem kan motstå

att skrika – med uppmaningen

”så högt ni kan” – ”Vakna

Virre”! Eller att få kittla den

sovande vikingen så att han

vaknar när det inte fungerar?

Att se alla barnen engagera

sig i pjäsen och prata – på

Tjejer på stan

Tjejkvällarna i San Francisco

är ett ypperligt tillfälle att

skaff a sig nya bekantskaper.

Vi träff as andra torsdagen i

månaden efter jobbet (eller

18.30 för oss som inte jobbar…)

på en bar i centrala San

Francisco, som är lätt att ta

sig till med bil och kommunalt.

Det är väldigt informellt

- vi äter en bit mat, dricker lite

gott, skrattar och framförallt

träff ar nya och gamla vänner.

Vi har träff ats på bland andra

Grand Café och B Restaurant

& Bar. Ofta är det happy hour

på vissa drycker och förrätter,

så det blir inte någon dyr

kväll - om man inte kommer

för sent och missar happy

hour-tillfället vill säga.

Jag har varit med på de

tre senaste träff arna, där vi

har varit runt 15 personer i

blandade åldrar, nya Sweor

och gamla, studerande, arbetande,

arbetslösa och

hemma-mammor. Jag tycker

tjejkvällarna är jättetrevliga

och ser redan fram emot

nästa! Kom gärna förbi nästa

gång om du ännu inte har

varit med.

lotta askerlund

svenska - med Virre och Vise

var härligt!

Efter föreställningen i Walnut

Creek inbjöds det (förstås) till

fi ka och vi fi ck tillfälle att prata

med de duktiga skådespelarna,

äta hembakade bullar och ha

Den 30:e april gick den första

tjejträff en i South Bay av stapeln.

Uppslutningen var stor -

18 tjejer kom och fi kade, åt eller

tog en drink och minglade. Det

kom tjejer med olika bakgrund

och ålder, alltifrån de som bott

i området i 17 år till de som nyss

fl yttat hit. Diskussionerna gick

varma och utbytet från varandra

var stort. Ett eget e-postnätverk

startades, där medlemmarna

kan ställa frågor och

Vikingar på vift

dragkamp (som på vikingarnas

tid!). SWEA bidrog ekonomiskt

till föreställningarna – och detta

var en fullträff för ”att sprida

svensk kultur” till kommande

generationer!

camilla podowski

SF-tjejerna på B Restaurant & Bar i Yerba Buena Gardens

NYTT – Nu äVEN TjEjTräff i SouTh BaY!

lättare nå varandra. Meningen

med denna träff är att träff a

nya vänner, skapa ett nätverk

och utbyta erfarenheter. Det

behövs ett avbrott i vardagen

från arbete, studier eller hemmaarbete

med barn, och då

är detta en bra oas. Vi fortsätter

att träff as på Neto Caff è &

Bakery i Mountain View, sista

torsdagen i månaden.

lisa odsander Gronowski

smårollingene

Första och tredje lördagen i

månaden under september till

maj träff as ett 20-tal barn och

deras familjer i Norska Sjömanskyrkan

på 2454 Hyde Street – på

träff en pratas både svenska och

norska. När barnen kommer får

de sitt närvarokort och får klistra

in en fi sk i kortet som de själva

väljer. Det här är en viktig aktivitet

för barnen.

Sedan samlas vi i kyrkan där alla

både stora och små sätter sig på

kuddarna på golvet.

Vi börjar alltid samlingen med att

vi sjunger en namnsång och varje

barn som är där tänder ett ljus. Sedan

sjunger vi några sånger tillsammans

gärna med rörelser. Sedan är

det dags för dagens berättelse där

vi använder den gamla hederliga

fl anellografen (bilder med tyg på

baksidan som man sedan kan sätta

fast på en tavla med tyg). Här får

barnen hjälpa till att sätta upp bilderna

medans dagens bibelberättelse

berättas.

Efter lite mer sång och lek är det

dags för dagens aktivitet. Det kan

vara bakning, tillverkning av något

fi nt att sätta på väggen i kyrkorummet

eller något att ta med hem.

träff en avslutas med att vi sjunger

Våff elsången innan alla går upp

och äter våffl or eller risgrynsgröt

och umgås.

Det fi nns leksaker för barnen att

leka med medan de vuxna dricker

kaff e. Det är ett bra sätt att knyta

nya kontakter då man är nyinfl yttad

eller har fått barn. Det är också

ett bra sätt att hålla språket och

kulturen levande.

Varmt välkomna lördagen den

5 september kl.11.00 då vi startar

igen.

glad sommar från Svenska kyrkan

i San Francisco!

Yvonne Lundgren

Sommar 2009 SWEA NYTT 23


SWEA SaN fraNciSco

StIPENDIAt MARK SAFStROM

SWEA San Franciscosstipendiekommitté

har valt Mark

Safstrom till 2009 års

SWEA San Franciscostipendiat

för ett

avhandlingsprojekt

inom svensk historia.

Mark Safstrom är

doktorand vid skandinaviska

institutionen vid university of Washington

i Seattle och har en Bachelor of Arts i

historia och svenska från North Park university

i Chicago. Han har också redan fått vetenskapliga

arbeten publicerade.

Safstrom arbetar på en avhandling om

religiös och demokratisk pluralism inom de

svenska folkrörelserna omkring sekelskiftet

1900. Avhandlingens centralgestalt är väckelsepredikanten,

riksdagsmannen och nyk-

20 SWEA NYTT Sommar 2009

SWEA SAN FRANCISCOS StIPENDIuM 2009

agNeta BeN dsjö-scHiPPer, cHristiN a eiNsteiN , gUNNel tOttie

terhetskämpen Paul Peter Waldenström, som

spelade en viktig roll i utformningen av den

moderna svenska demokratiska ideologin

med dess rötter i både socialism och liberalism.

Waldenström hade också en avgörande

betydelse för svenskheten i uSA genom sina

resor i Nordamerika och reseskildringar därifrån

och avhandlingen kan därför räkna med

ett betydande intresse både i Sverige och på

denna kontinent.

tidigare forskning har fokuserat på

Waldenströms religiösa betydelse, medan

hans politiska insatser kommit i skuggan.

Dessa kommer att belysas av Safstrom, som

avser att använda stipendiemedlen till en resa

till Stockholm för forskning vid Riksarkivet

under sommaren 2009. Hans utmärkta kunskaper

i svenska kommer här väl till pass.

Efter disputation våren 2010 siktar Mark

Safstrom mot en bana som universitetslärare

i uSA, med fokus på skandinavisk historia.

karin l, Birgitta h, ulla dS, Birgitta d, Siv h, karin dB och Birgitta h:s svägerska Birgit.

BAY TO

BREAKERs

För femte året i rad deltog en grupp Sweor i San Franciscos

stora folkfest Bay to Breakers. Trots värmen samlades

tusentals deltagare, många utklädda i traditionsenligt fantastiska,

kreativa kostymer. Man promenerade, sprang och

dansade sig från Embarcadero till Ocean Beach, en 12 km

lång sträcka. Vissa teman kunde urskiljas, såsom Svininfluensan, Åttlingsmamman,

Fångarna från Guantanamo på Påsklov och, icke att förglömma, dom som äntligen

inte vill vara iklädd någon kostym alls.

Inte åttlingar, men dock åtta Sweor samlades vid Embarcadero Bart Station. Vi

satte snabbt på oss våra SWEA-tröjor, som Siv Hoods man Jerry generöst gjort i år

igen. Solen sken och en temperatur på 30-35 grader gjorde årets promenad mera

utmanande än tidigare år. Vi påminde varandra om att dricka vatten hela tiden för att

undvika värmeslag under den drygt tre timmar långa promenaden. Tillfredsställelsen

satte in när vi väl satt under ett träd i Golden Gate Park, åt vår medhavda lunch och

kände energin återkomma. Resan tillbaka till stan med N-Judah, tog nästan en timme

och blev en ännu svettigare upplevelse än själva promenaden.

Birgitta durrett

Hans beskrivning av sin forskning är entusiastisk

och hans varma intresse för Sverige är

tydligt. Vi är övertygade om att han kommer

att både sprida kunskap om Sverige och fördjupa

banden mellan Sverige och uSA.

Välkommen

till svensk mässa

den andra söndagen

i varje månad kl.11.00

Norska sjömanskyrkan

2454 Hyde street, San Francisco

Kyrkkaffe serveras efter mässan

Kyrkoherde Staffan Simonsson

Assistent Yvonne Lundgren

prEVENTioN

miNimallY iNVaSiVE dENTiSTrY

Eva C. Eriksson DDS

general dentistry for

adults and children

phone 415 479-6540

fax 415 479-6550

662 Las gallinas Avenue

San Rafael, CA 94903


Tack!

Mrs. Inger Skogstrom, President

SWEA San Francisco

Dear Inger,

On behalf of the Church of Sweden,

San Francisco, it is my pleasure

to thank SWEA San Francisco

for your generous gift of $3,500 in

connection with our annual fundraiser

earlier this month. As you are

aware, our funds are used mainly for

outreach to the Bay area Swedish

community. We find the earmarked

donation of $500 for urgent needs

particularly thoughtful, and are

developing guidelines, so that funds

can be immediately available when

needed, for the purposes intended

by SWEA.

the importance of SWEA’s consistent,

faithful support of our work

can not be overemphasized.

Sincerely,

Juhani Linna

Chair, Advisory Council

Tack!

till SWEA San Francisco

Varmt tack för ert generösa

belopp på $1,500 som SWEA San

Francisco donerat till Nationalmuseum!

Med avdelningar som er kommer

SWEA att nå vårt mål att stödja

museet så att de kan framställa filmen

”Förr, Nu och i Framtiden”. Vi

hjälper därmed Nationalmuseum att

sprida kunskap om dess historik och

dess kulturskatt inom Sverige och

internationellt. Planerna är att filmen

skall börja produceras i slutet

2009 och under den tid då museet

är stängt för renovering, kommer filmen

att visas på platser i Sverige och

utomlands, där konstskatterna förvaras

och dessutom på ambassader

världen runt. När museet åter öppnar

visas filmen som information på hur

museet tidigare sett ut. Följ gärna vår

Nationalmuseumskampanj på www.

swea.org, i SWEA-Nytt och i Forum.

åter, hjärtligt tack för ert bidrag!

Med varma hälsningar,

Eva-Gitta Nabih, Eva Malm och

Christina Moliteus

SWEAs PR-kommitté

Gunilla Lehmkuhl

Mäklare ~ Coldwell Banker

East Bay och Rossmoor

925.408.0567

www.GLHomesite.com

Vi kan hjälpa Dig när Du ska

sälja, köpa eller byta boende

oavsett i vilket skede i livet Du

befinner Dig. Vår ambition är

att ni som kunder skall få en

fullständig och tillfredställande

service i ert livs kanske största affär.

Låt inte slumpen

styra ditt bostadsbyte!

1801 N. California Blvd., Suite 100

Walnut Creek, California 94596

Den heliga familjen

uttrycket ”den heliga familjen” ger mig personligen omedelbara

associationer till julkrubbans uppställning av Josef, Maria och Jesusbarnet,

allt i perfekt harmoni - utan oro, smärta, kyla, etc. Bilden är

formad och förstärkt av vår tids kärnfamiljsideal – mamma, pappa

och ett antal (dock helst inte fler än 2, 3 eller möjligen 4) barn. En bild

som alltför ofta skiljer sig från eller till och med står i kontrast till den

verklighet många människor levt och lever i.

Bibelns människor levde i en helt annan struktur än vi. Det var ett

klan- eller storfamiljssamhälle där flera generationer och konstellationer

levde nära varandra i det som kallades familj. Jesus föddes sannolikt

inte av en ensam Maria i stallet utan i ett sammanhang där Maria

omgavs av en grupp kvinnor som hjälpte henne genom förlossningen.

Han växte sannolikt upp i någon form av storfamilj.

I sin förkunnelse som vuxen bryter han med sin tids familjebegrepp,

som byggde på blodsband och släktskap, och talar om familjen som en

annan sorts gemenskap. ”Min mor och mina bröder, det är alla dessa

som hör guds ord och handlar efter det.” (Luk 4:21)

Också i kyrkans sammanhang använder vi gärna ord och uttryck

från familjens sfär för att beskriva både gud, tron och kyrkan. gud är

Fadern, Maria är ”heliga guds moder”, Jesus är vår bror och vi kallar

varandra för ”bröder och systrar i Kristus”. även jag möter detta i rollen

som präst, framför allt i mötet med amerikaner av latinskt ursprung.

Med viss vördnad tilltalas jag med ett varmt ”Hello Father! How are

you today?”

Vårt familjebegrepp uttrycker ideal som närhet, värme, harmoni,

relation, växande och utveckling. Allt utifrån det som är vår idealbild

av familjen och våra ”family values”. Men ofta kraschar denna idealbild

i mötet med den verklighet som omger oss: Familjekonstellationer som

inte stämmer med våra bilder – ensamma mammor (och ibland också

pappor) med barn, ”pusselfamiljer”, familjer som består av homosexuella

par med barn. Alldeles för ofta möter vi också familjesituationer

som uttrycker allt annat än harmoni och närhet: Familjer i kris och krig,

relationer präglade av våld och misshandel eller av tystnad, distans

och brist på kommunikation. tyvärr finns också samma brist i många

”kyrkofamiljer” - församlingar och gemenskaper som inte återspeglar

den närhet, relation och värme som finns i våra familjeideal.

Min önskan och bön är att vi tillsammans vågar ta våra ”family

values” och familjeideal på allvar och samtidigt vara öppna för ett

familjebegrepp som inrymmer en mångfald i hur vi lever tillsammans.

Familj är något mer än mamma-pappa-barn och är inte heller

med självklarhet en tillvaro i harmoni. Allra viktigast är att våga bryta

tystnaden kring våld i hemmet, att bryta nacken av skammen och våga

prata om de mörka hemligheter som göms bakom stängda dörrar och

fördragna gardiner, bakom mörka solglasögon och under tjocka lager

av smink. ”Min mor och mina bröder (och systrar) det är alla dessa som

hör guds ord och lever efter det”, sa Jesus. Han kallar oss att bryta

tystnaden kring våld och orättfärdighet, att möta skam och utsatthet

med upprättelse och befrielse, att möta de som lever i för oss främmande

familjekonstellationer med respekt och ödmjukhet. Bara på

så sätt kan vi skapa en ”guds familj”... en tillvaro präglad av närhet,

öppenhet, harmoni, respekt, växande och utveckling.

Må gud välsigna ditt liv!

Staffan Simonsson,

kyrkoherde

Sommar 2009 SWEA NYTT 27

More magazines by this user
Similar magazines