Del 1 : Nordisk (svensk) sagomytologi - fritenkaren.se

fritenkaren.se

Del 1 : Nordisk (svensk) sagomytologi - fritenkaren.se

Något bör sägas om titeln "Gotisk historia". Min översättare har alldeles rätt i att

det egentligen är keltisk historia det handlar om, historien om det folk som

behärskade hela Europa fram till 400-talet för att sedan bara försvinna, och om deras

hövdingar, den familj och släkt som höll samman kelterna tills de försvann. Min åsikt

är att även germanerna och alla deras folk bara var kelter och ingenting annat eller

att de åtminstone övertog en kultur och en folkmentalitet som från början var keltisk;

och att således de germanska folken fick all sin moraliska kraft från de kelter som

uppgick i dem. Emellertid vill jag ändå kalla mitt arbete för en "Gotisk historia", ty

engelskans "Gothic" betyder även "skum, underlig, apokryfisk, dunkel, mystisk", och

den delen av den engelska dubbelmeningen vill jag ogärna att går förlorad. Må min

gotiska historia således förbli lika gotisk som de gotiska katedralerna och min

landsman Brians gotiska symfoni, likaväl som den även må förbli blott en antydan

till en rekonstruktion av ett dokument över de keltiska, gotiska och germanska

hövdingslängderna från tider som inte lämnat något annat minne efter sig än

mysterier och legender, i brist på vetenskapligt hållbara sådana.

– författaren, februari 1992.

Gotisk historia

en fornteori i fem delar jämte en prolog och final av John Bede (1975-82).

Prolog

Om vissa vid namn av Tor och Odin och deras släkt.

4

1.

Det var i Salomos 37-e regeringsår, då han avföll från Herren, som Josua, son till

Elhadad, son till Nefer, son till Arel, son till Joel, son till Samuel, son till Elkana, son

till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, son till Galad, son till Gus, son

till Fatua, son till Alahu, son till Ferson, son till Gallum, son till Eleasar, som var

yngre broder till Josua, Nuns son – som alltså Josua, en ättling till Josua, Nuns son

och en efraimit, lämnade Israel för att söka sig ett nytt land, ty han var emot Salomos

regering. Han var emot den därför att han visste att Salomo avfallit från Herren.

Han lämnade Jerusalem, där han hade bott, med hela sin familj, sin unga hustru

Mirjam och sina två små barn, Josef och Seos, 7 och 5 år gamla. Han färdades från

Jerusalem till Galiléen och till hamnstaden Tyrus, där han gick ombord med de sina.

Han var själv 33 år gammal. Och skeppet skulle till Kittims kuster, det okända

fruktbara landet bortom havet.

Resan tog två månader, och när de nådde land var det en bergig otillgänglig

kust, och landet visade sig vara en ö. De som ville stannade kvar på ön, vars inre

land var fruktbart och rikt, medan de andra fortsatte med emigrantskeppet mot

fastlandet. De nådde dit efter 18 dagar. Men när skeppet nalkades kusten gick det på

grund och förgicks, och mänskorna måste simma i land. Då omkom Josuas son Seos.

Alla andra förgicks även. Endast Josua, hans hustru och hans son Josef kom levande i

land.

Men det land som de sedan tog i besittning var så rikt, så skönt, så grönt och

vackert att Josua förlorade all besinning. Han sade:

More magazines by this user
Similar magazines