Konstvet A.pdf

hig.se

Konstvet A.pdf

KURSLITTERATUR FÖR KONSTVETENSKAP A, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, HT 09, HT 10

Moment 0010: Introduktion, tidig västerländsk arkitektur och bildkonst med utblickar mot

övriga världen

Chadwick, Whitney. Women, Art, and Society, Thames & Hudson 2002. Introduction, ca 30 s

Feldman, Edmund Burke. Practical Art Criticism, Prentice Hall Inc 1994. 84 s

Minor, Vernon Hyde. Art History’s History, Prentice Hall Inc 2001. avsnitt II: 1, 16 s

Stokstad, Marilyn. Art History, Harry N. Abrams, Inc., 2002. s ca 550 s

Trachtenberg, Marvin & Hyman, Isabelle. Architecture: From Prehistory to Post-Modernism, 2 nd ed.,

Prentice Hall Inc 2002. ca 200 s

Moment 0020: Västerlandets konsthistoria från medeltiden till ungrenässansen

Chadwick, Whitney. Women, Art, and Society, Thames & Hudson 2002. 43 s

Minor, Vernon Hyde. Art History’s History, avsnitt I och II: 2-4 Prentice Hall Inc 2001. 58 s

Stokstad, Marilyn. Art History, Harry N. Abrams, Inc., 2002. ca 198 s

Trachtenberg, Marvin & Hyman, Isabelle. Architecture: From Prehistory to Post-Modernism, 2 nd ed.,

Prentice Hall Inc 2002. ca 110 s

Moment 0030: Västerlandets konsthistoria från högrenässansen till 1800-talets mitt

Chadwick, Whitney. Women, Art, and Society, Thames & Hudson 2002. 118 s

Crow Thomas, Eisenman Stephen. Lucacher Brian, Nochlin Linda, Phillips David & Pohl Frances,

Nineteenth Century Art: A Critical History, Thames & Hudson 2002, 137 s

Minor, Vernon Hyde. Art History’s History, II: 5 -11, Prentice Hall Inc 2001. 56 s

Moment 0040: Västerlandets konsthistoria och utblickar mot övriga världen från 1800-talets

mitt till nutid

Art of the 20 th Century, ed. Ingo F. Walther. Taschen Verlag 2000. el senare utgåva, ca 500 s i urval

Chadwick, Whitney. Women, Art, and Society, Thames & Hudson 2002, ca 216 s

Crow Thomas, Eisenman Stephen, Lucacher Brian, Nochlin Linda, Phillips David & Pohl Frances.

Nineteenth Century Art: A Critical History, Thames & Hudson 2002, 188 s

Minor, Vernon Hyde. Art History’s History, II: 12-19, Prentice Hall Inc 2001. ca 80 s

Stokstad, Marilyn. Art History, Harry N. Abrams, Inc., 2002. ca 270 s

Trachtenberg, Marvin & Hyman, Isabelle. Architecture: From Prehistory to Post-Modernism, 2 nd ed.,

Prentice Hall Inc 2002. ca 100 s

Huvudboken:

Stokstad, Marilyn. Art History, Harry N. Abrams, Inc., 2002. ca 198 s

kan bytas ut mot

Jansson, Anthony F. History of Art, Prentice Hall 2006 eller senare utgåva

Tillkommer stenciler och undervisningskompendier om ca 200 s

Jan Karlsson/ASF

HS-inst.styr. 2007-06-29

Litteraturlistan reviderad 2009-08-31

More magazines by this user
Similar magazines