Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

cbs.grundfos.com

Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

Grundfos är en komplett

leverantör som erbjuder

trygga valmöjligheter

Uppfyller alla krav

Grundfos erbjuder lösningar för alla typer av behov av varvtalsreglerade

pumpar. Tillsammans med våra experters råd och

en uppsättning supportverktyg, garanterar vårt omfattande

sortiment av olika pumpar och komponenter att vi alltid kan

hitta tillförlitliga lösningar som ger valuta för pengarna.

En komplett leverantör

Grundfos är en komplett leverantör. Ett samarbete med

Grundfos innebär att du bara har behov av en pumpleverantör.

Grundfos tar på sig ansvaret för att rätt komponenter

väljs ut och kombineras på bästa möjliga sätt – såväl i fråga

om driftsäkerhet som om kostnadseffektivitet.

Tryggt val av varvtalsreglerade pumpar

För att kunna ge enkla och pålitliga svar vid val av pump

och reglermetod har vi utvecklat en uppsättning hjälpverktyg

och program. Ett exempel är det elektroniska verktyget

WinCAPS.

Något som kan framstå som ett komplicerat och svårt beslut
har nu blivit ett relativt enkelt förfarande. Analys av livscykelkostnaden

Analysen av livscykelkostnaden (LCC) är ett viktigt verktyg

vid val av varvtalsreglerade pumpar. Det utgör en unik referensgrund

och ger detaljerad information om vilka kostnadsbesparingar

som kan göras med en given lösning med varvtalsreglering.

Metoden beräknar kostnaden för ett komplett

pumpsystem, i förhållande till kostnaderna för investering,

installation, underhåll och energiförbrukning.7

More magazines by this user
Similar magazines