Filmer från - Filmo

filmo.se

Filmer från - Filmo

Världen i Fokus

Nordafrika - folkets uppror Migration Sydafrika - apartheids fall

Länderna i Nordafrika har sett stora

politiska förändringar det senaste

året. Ett folkligt uppror har tvingat

despotiska ledare med stora egenintressen

från makten och nu finns

stora förhoppningar om demokrati

och utveckling.

Filmen skildrar områdets rika

historia, från faraoner till europeiska

kolonisatörer men lägger huvudvikten

vid efterkrigstidens utveckling

för att ge en bakgrund till de

missförhållanden som ledde till de

nordafrikanska folkens uppror.

Producent: © Axiom Film & Television,Sverige

Svenskt tal • Längd: 39 min • Från: 13 år

Drömmen om att lämna sitt land för

en bättre framtid är lika gammal som

människan själv. Dagens migration är

snabb, global och omfattande. Filmen

ger en världsomspännande översikt

över fenomenet med många exempel

från bl.a. EU, Afrika, USA och Ceuta i

Spanien.

Du får bl.a. veta mer om orsakerna

bakom migrationen och dess följder,

hur modern teknik påverkat samt

skillnaderna mellan laglig och illegal

invandring.

Producent: © Gulliver, Frankrike

Svenskt tal • Längd: 22 min • Från: 13 år

Erbjudande till dig

som visar film i skolan!

Filmer från

560 kr

År 1994 blev Nelson Mandela det fria

Sydafrikas första svarta president.

Bakom sig hade landet en lång historia

av kolonialism, rasism, förtryck och

uppror.

Filmen berättar om vilka faktorer

som låg bakom apartheids fall

och presenterar de viktigaste

nyckelpersonerna. Du får även veta

historien bakom organisationer som

ANC och Inkatha.

Producent: © Digidoc, Italien

Svenskt tal • Längd: 27 min • Från: 13 år


Tyskland - igår och idag

Tyskland idag är inte ens

150 år gammalt. Landets

speciella historia har format

både dem själva såväl som

andra länder. Söndrade efter

första och andra världskriget

är landet idag återförenat,

men människorna här lever

nära sitt arv. Filmen berättar

mer om landets historia men

fokus ligger på skildringen av

det moderna Tyskland. Du får även veta mer om bl.a. städerna

Hamburg och Berlin.

Producent: ©Gulliver Video, Frankrike

Längd: 37 min • Från: 13 år • Svenskt tal

Afrika - en kontinent i utveckling

Afrika är världens näst största

kontinent med över en miljard

människor, men den allra fattigaste.

Århundraden av erövring

och exploatering av både

araber och européer har inte

bara orsakat nära 40 miljoner

afrikaners död utan även berövat

kontinenten stora rikedomar.

Men trots alla svårigheter

har det skett en positiv utveckling,

främst ekonomiskt, de senaste tjugo åren.

Filmen ger en historisk bakgrund till dagens situation och

försöker även förklara varför - trots miljardbelopp i bistånd -

utvecklingen tar tid.

Producent: ©Axiom Film & Television, Sverige

Längd: 32 min • Från: 13 år • Svenskt tal

Världen - fokus på terror

Terrorism: kalkylerat våld mot oskyldiga människor för

politiska syften. Denna film sätter 1990-talets uppsving

av religiös terrorism i historiskt sammanhang, tittar på hur

regeringar format sina svar på terrorismen. Vi har sett en rad

terroristgrupper växa fram under de senaste decennierna, vi

har också sett en rad svar på terrorismen. Filmens slutsats

är att våld inte kan hejdas med mer våld. Många terrorister

beskriver sig själva som ”frihetskämpar”, kommer det någonsin

sluta?

Världen - fundamentalistisk glöd

Det har aldrig varit mer uppenbart att den religiösa

fundamentalismen ligger bakom världens mest svårlösta

politiska problem. Men hur kan våldsamma, politiska

extremistgrupper växa fram ur ett positivt social sammanhang?

Mitt i ett tumult av konkurrerande övertygelser från

evangelister, nybyggare, eldfängda präster och paramilitärer

finner vi rötterna till fundamentalismen i början 1900-talets

protestantism. Kärnan i alla fundamentalistiska grupper

- kristna, judiska, muslimska och hinduiska – är ett strikt

förhållningssätt till de ursprungliga texterna.

Marken talar arabiska

I slutet av 1800-talet dök

sionismen, en politisk

minoritetsrörelse, upp på

den internationella arenan.

Sionisternas ledare ville skapa

en judisk stat någonstans i

världen och helst i Palestina.

Men sedan tusentals år

tillbaka var Palestina bebott

av araber, palestinierna. Hur

skulle de sionistiska ledarna

lyckas förena sina politiska ambitioner med verkligheten i

Palestina? Med hjälp av tidigare opublicerat arkivmaterial,

intervjuer med historiker och vittnesmål från palestinier om tiden

före 1948, berättar filmaren Maryse Gargour den palestinska

sidans syn på vad som hände i Palestina före 1948.

Producent: ©Maryse Gargour, Frankrike

Längd: 45 min • Från: 15 år • Svensk text

Indien - en ny stormakt

Indien står i begrepp att

bli en ny supermakt som

snart kan tävla med USA,

Kina och Europa. Indien är

också ett mycket traditionellt

land där religionen har stor

betydelse. Idag finns det

1 miljard indier och 700

miljoner av dem lever på

landsbygden. Utvecklingen

går mycket snabbt och man tror att Indien kommer att

vara världens mest befolkade land år 2030. Filmen

berättar om Indien och de problem och möjligheter som

ligger framför det indiska folket.

Producent: ©Gulliver Video, Frankrike

Längd: 28 min • Från: 13 år • Svenskt tal

VÄRLDEN

Producent: ©Journeyman Pictures, Storbritannien

Längd: 26 min/avsnitt • Från: 15 år • Svensk text

Världen - kvinnors rättigheter

I många länder har dagens unga kvinnor inte behövt kämpa

för jämlikhet och inom många områden kan kvinnor göra allt

som en man kan. Men är det säkert att vila på lagrarna? Vi

kartlägger stora triumfer i Women’s Liberation Movement och

undersöker kvinnors rättigheter världen över.

I Kenya är våldet mot kvinnor utbrett. ”Om vi ser en man slå

en kvinna gillar vi det”, förklarar en jordbrukare. “Det slår lite

förstånd i henne” . Trots en lagstiftning som skyddar kvinnor

har USA en av de högsta nivåerna i världen av våldtäkter,

men i Kina har den ekonomiska tillväxten förbättrat kvinnors

rättigheter.

Världen - slutet på globaliseringen?

Den globala finansiella maskinen har saktat ner och varit

farligt nära att stanna. Denna aktuella film undersöker vad som

gick fel med den ekonomiska globaliseringen. Hur kan den

finansiella världen ha räknat så fel?

Vi definierar vad globalisering innebär i form av nyliberal

ekonomi, kartlägger den finansiella avregleringen i Östasien,

privatisering i Latinamerika, den hänsynslösa övergången till

kapitalism i Ryssland och Kinas mer försiktiga utveckling till en

marknadsekonomi.

För mer information kontakta Cinebox: Tel 08-509 025 63 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@cinebox.se • www.cinebox.se


Japan - historia och framtid

Inom många områden framstår Japan som

världens modernaste land, 127 miljoner

invånare med stark social sammanhållning.

Den här japanska framgången är frukten

av decennier av arbete och en ibland

dramatisk historia. Trots att landet ligger i

högteknologins framkant och har världens

näst största ekonomi står Japan inför

allvarliga utmaningar – globaliseringen

skakar dess ekonomi, moderniteten

förändrar det japanska samhället och

befolkningen undrar över sin framtid.

Producent: ©Gulliver Video, Frankrike • Svenskt tal

Längd: 28 min • Från: 13 år

Kina - en ekonomisk stormakt

Hong Kong har länge varit ett internationellt center

för handel och för finanssektorn i Asien. 1997

lämnades Hong Kong tillbaka till Kina och det var

inledningen på en enorm expansion för Kinas

handel och tillväxten har legat på 9-10 % årligen.

Det har skapats ekonomiska zoner med speciella

regler för investeringar och med minimal statlig

inblandning. Filmen berättar om Kinas fantastiska

utveckling under senare år.

Producent: ©Benchmark Media, USA • Svenskt tal

Längd: 14 min • Från: 13 år

Tre familjer i Sydafrika

Sydafrika är en ung demokrati med ett tungt arv efter

apartheid. Sydafrika arbetar på många områden för att utjämna

skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. De har genomfört

landreformer för att ge de fattiga tillgång till mark för odling och

möjlighet att skapa sig bättre liv. I filmen möter vi tre familjer;

en lantbrukande boerfamilj, en framgångsrik svart familj och en

familj som lever i ett stort slumområde. Vi får höra dem berätta

om sina liv, förhoppningar och tankar inför framtiden.

Producent: ©CNDP, Frankrike • Svensk text

Längd: 52 min • Från: 11 år

Tre familjer i Japan

Japan är världens tredje största ekonomi. Sedan andra

världskriget har Japans tillväxtmodell format landet, ett land rikt

på historia och traditioner. Men idag står man inför omvälvande

förändringar och svåra utmaningar med många äldre, få unga

och ett pågående paradigmskifte inom kultur, social livsstil och

ekonomi. Filmen låter oss besöka tre familjer i Japan – alla med

olika bakgrunder och förutsättningar inför framtiden.

Producent: ©CNDP, Frankrike • Svensk text

Längd: 52 min • Från: 11 år

Tre familjer i Indien

Indien. Ett land med en miljard invånare vars liv förändras i allt

snabbare takt. Ett modernt land håller på att växa fram, bredvid

det traditionella. Indien räknas som en av världens största

ekonomier och tillväxten de senaste åren har varit 9-10%. En

dag kan se väldigt olika ut, beroende på vem du är, var du bor

och vilket kast du tillhör. I filmen får vi följa tre familjer från olika

samhällsskikt i deras vardag. Höra dem berätta om sitt liv, förhoppningar

och tankar inför framtiden. Det är inte mycket de har

gemensamt utom en – sitt land.

Producent: ©CNDP, Frankrike • Svensk text

Längd: 52 min • Från: 11 år

Brasilien - en ny stormakt

Brasilien är sambans, fotbollens och

de många olika kulturernas hemland.

Här bor över hälften av Sydamerikas

befolkning, och det är den 8:e största

ekonomin i världen! Filmen beskriver

Brasiliens utveckling de senaste

åren, och ger en historisk bakgrund.

Du får även veta mer om bland

annat Amazonflodens betydelse,

och varför och hur man arbetar med

miljöfrågan.

Producent: ©Benchmark Media Inc • Svenskt tal

Längd: 17 min • Från: 13 år NYHET!

För mer information kontakta FILMO: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se


NYHET!

Jag köper ........ st. av 7205 NORDAFRIKA - FOLKETS UPPROR 800:-

Jag köper ........ st. av 7175 MIGRATION 800:-

Jag köper ........ st. av 7193 SYDAFRIKA - APARTHEIDS FALL 800:-

Jag köper ........ st. av 7222 BRASILIEN - EN NY STORMAKT 800:-

Jag köper ........ st. av 7163 TYSKLAND - IGÅR OCH IDAG 800:-

Jag köper ........ st. av 7173 AFRIKA - EN KONTINENT I UTVECKLING 800:-

Jag köper ........ st. av 7170 MARKEN TALAR ARABISKA 800:-

Jag köper ........ st. av 7136 INDIEN - EN NY STORMAKT 800:-

Jag köper ........ st. av 7140 VäRLDEN - FOKUS PÅ TERROR 800:-

Jag köper ........ st. av 7141 VäRLDEN - FUNDAMENTALISTISK GLÖD 800:-

Jag köper ........ st. av 7142 VäRLDEN - KVINNORS RäTTIGHETER 800:-

Jag köper ........ st. av 7143 VäRLDEN - SLUTET PÅ GLOBALISERINGEN? 800:-

Jag köper ........ st. av 7127 TRE FAMILJER I SYDAFRIKA 800:-

Jag köper ........ st. av 7119 TRE FAMILJER I JAPAN 800:-

Jag köper ........ st. av 7030 TRE FAMILJER I INDIEN 800:-

Jag köper ........ st. av 7137 JAPAN - HISTORIA OCH FRAMTID 800:-

Jag köper ........ st. av 7124 KINA - EN EKONOMISK STORMAKT 800:-

Jag köper ....... st. filmpaket med samtliga 17 filmer 9520:- (560:-/st)

Du får 30% rabatt när du köper samtliga filmer!

Priser är exkl.moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s

allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika visningssituationer.

FILMO

En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna

Tel: 08-445 25 59/50 (vx) • Fax: 08-445 25 60

info@filmo.se • www.filmo.se

B

Skola .............................................................................................................................

Leveransadress .............................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ...........................................................

Fakturaadress ..............................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ..........................................................

Telefon ........................................................

Datum .........................................................

E-post ............................................................................................................................

Namn .............................................................................................................................

Underskrift ......................................................................................................................

CINEBOX

En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna

Tel: 08-509 025 63/00 (vx) • Fax: 08-445 25 60

info@cinebox.se • www.cinebox.se

SVERIGE

PORTO

BETALT

Ordinarie pris 13 600:-

➥Erbjudande!

More magazines by this user
Similar magazines