Kustposten nr 4 2009 - Ka2 kamratförening

ka2kamratforening.se

Kustposten nr 4 2009 - Ka2 kamratförening

Följande ”skrivelse” kom till föreningens ordförande och den återges här i

sin helhet

Herr Ordförande

i KA 2 Kamratförening

Synpunkter på krigsrätt

Med anledning av att det vid föreningens årsmöte våren 2009 serverades en kötträtt i stället

för de traditionella ärtsoppan, vill jag framföra följande:

Mötet ägde rum en torsdag. Därmed inträder hos deltagarna en förväntan, nämligen den, att det skall serveras ärtsoppa.

Så blev inte fallet vid detta tillfälle. Detta kan enligt mitt bedömande medföra men på två olika nivåer.

a) Besvikelsen över det förändrade utbudet kan medföra chocktillstånd, som i sin tur kan medföra akuta sjukdomstillstånd

såsom psykiska blockeringar med blockering av luftvägarna etc.

b) Hos deltagarna kommer otvetydigt en negativ förändring i näringsintaget att ske, aktuell vecka kommer att passera

utan den näringstillförsel, som soppan representerar. Även detta kan medföra men i form av bristsjukdomar och

magbesvär.

Med anledning av detta vädjar jag till styrelsen att noga tillse, att krigsrätt serveras vid föreningens möten. Ordnas

mötet på annan veckodag står det naturligtvis styrelsen fritt att välja maträtt.

Med utmärkt högaktning

Kjell Silverbark

Sturkö

Nr 4 2009

Kamratföreningens årsmöte 2010

KA 2 Kamratförenings årsmöte 2010 äger rum

torsdagen den 25 februari kl 1800

på Sjöofficersmässen, Karlskrona

Närmare detaljer om anmälningar m.m. kommer att sändas

till medlemmarna i samband med det årliga utskicket av

information, inbetalningskort m.m.

Boka redan nu dagen i Din almanacka!

VÄLKOMNA!

KUSTPOSTEN

5

More magazines by this user
Similar magazines