"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

vgregion.se

"Självstyrelse på lokal och regional nivå"Nytt fönster. - Västra ...

Han menade att boken innehöll flera intressanta bidrag, men framhöll särskilt att ”det borde

vara nästan obligatoriskt” att läsa Siv Sandbergs bidrag, som handlar om andra sätt att

organisera Norden. Det intressanta med att studera Norden, menade Wetterberg, är att vi är så

lika. Jämförelser blir därför lätta att göra.

När det gällde vad som hade sagts vid talarstolen tidigare under konferensen, hade Gunnar

Wetterberg några invändningar. Han menade bland annat att man ska vara försiktig när man

pratar om ”flernivåsystem”:

”Vi har bara två nivåer, en statlig och en kommunal eller lanstingskommunal. Inte tre nivåer. Skulle vi få

ett läge där den regionala nivån försöker knö in sig mellan den statliga och kommunala, ja, då har vi gjort

oss bra mycket märkvärdigare än vad vi behöver vara. Vi är så pass små att vi inte orkar bära tre nivåer

ovan varandra.”

Därför, ansåg Wetterberg, är en del av den diskussion som vi behöver föra snarare vad staten

ska göra och vad nivån under staten ska göra för att samhället ska fungera rationellt.

Gunnar Wetterberg var också kritisk till slutsatsen att ökad rörlighet automatiskt innebär att

medborgarnas identitet förändras. Han nämnde att kulturgeograferna räknat ut att vi vid

sekelskiftet rörde oss cirka ett par kilometer från hemmet varje dag. Idag är motsvarande siffra

ett par mil.

”Men rörligheten vid sekelskiftet var ganska enhetlig. I dag rör vi oss väldigt olika.”

”Så när Thomas säger att vi har en regional identitet i göteborgsregionen eller stockholmsregionen, då

skulle jag vilja säga: ja, det kanske fungerar i Göteborg, för Göteborg är i många avseenden fortfarande en

ganska liten och ganska homogen stad, men jag är lika skeptisk som Lena till att vi har en

stockholmsregion för särskilt många medborgare i Stockholm.”

”Jag är väldigt övertygad om att de flesta i Stockholm definierar sig – om inte utifrån Tyresö – så i alla

fall utifrån att de bor i södra eller norra Stockholm.”

Gunnar Wetterberg ansåg att den kommunala identiteten fortfarande är stark och att det

fortfarande är rationellt att organisera Sverige i kommuner.

”Det finns inte särskilt många argument som talar för kommunsammanläggningar idag. Vi har ett

ganska bra system för att låta kommunerna överleva ungefär så stora som de är nu.”

Han pekade också att många tjänster är starkt bundna till kommunerna och att vissa

yrkesgrupper sällan rör sig utanför kommungränserna.

När det gäller hur Sverige ska organiseras i framtiden betonade Gunnar Wetterberg

funktionalitet. ”Det var det som var så bra med Axel Oxelstierna: först benade han ut vad som

skulle göras, sedan valde han en lösning.

”Därför tyckte jag egentligen att den diskussion som kom igång när Svegfors utredning sjösattes var

ganska konstig, därför att man rent axiomatisk började säga att vi behöver kommunsammanläggningar i

det här landet.”

11

More magazines by this user
Similar magazines