Svenska Parnassen : ett urval ur Sveriges klassiska literatur

booksnow2.scholarsportal.info

Svenska Parnassen : ett urval ur Sveriges klassiska literatur

Le/na il^tcckninij 3

INNEHALL.

Stycken

Arcjus:

uf Den svenska

Om värt skaplynnes otäckhet

när det tvingas

Om torutfattade galna inbill-

10

ningar

Om skrj-t

Om afunden

l.j

20

25

Dårskapen af anseendet utan

gi'und och verkställighet... .31

Sqvallerandan

3.")

Tjenstefolks dm-skaper eller

samtal mellan Balzar och

Elsa -11

Petit-maitrarne i Stockholm 4(>

Krämarhandeln

Sagan om Erik hin (Jötske

51

angående fåfängan af vår

inbillade makt 57

Mellanlöpare, anhangsvärfvare

och tidningeförare

Sagan om riksens ständers

02

uppkomst och tillstånd från

äldsta tider fj7

Huru narrar bygga slott i luften

Om missfoster

75

SO

Johans och Joliannas giftermäls-öfverenskommelse

.... 85

Prosasti/cken of skän^fsanit,

parodiskt och satiriskt

innehåll:

Sagan om hästen 92

Visdoms-Prof 103

Beskrifning på en Runsten

vid Drottningholm 110

Brefvexling mellan Eagvald

Pik och Herr Silfverspasserklinga

129

Programma 133

Dissertation om det språk, som

talades af våra första föräldrar

i Paradiset 140

OLOF VON DALIN.

Disputatio siradualis oiu Kalfdans

...'. 143

Paralell mellan ett örlogsskepp

och en vacker flicka 150

Jemforelse mellan kejsar Augustus

och en Stekrofva 153

Grundlig betraktelse iifver en

Fläskpankaka 155

Fragment öfver sista kriget

mellan Filosofien och Kär-

leken

Sagan om Herdinnan och Lam-

15

met

100

Skahlestucl:en :

April-verk om vår herrliga tid 10!

Dikter af hist. och polit.

innehall:

Sagan om Ängen 1 74

Pä Carl XII:s dödsdag 17(i

Och öfver slaget vid Villmanstrand

177

Till Generalmajor Wrangel

vid hans återkomst från

ryska fångenskapen ISO

På tacksägelsedagen öfver freden

1743..

ISl

Drömmar 181

1743 om hösten 183

Inpromptu 183

De oeniga knskarne 183

Kämpavisa 183

Andliga sånger:

Tankar om < iuds försvn 189

Fader vår

194

Prediksord

Den förmörkade själen bör le-

I9(i

das af Guds hand 199

Menniskans blindhet 200

Öfversättning 200

Vid årsskiften 200

1

More magazines by this user
Similar magazines