Tunneldisken ”Modul” - växer med uppgiften ... - Electrolux

tools.professional.electrolux.com

Tunneldisken ”Modul” - växer med uppgiften ... - Electrolux

Tunneldisken ”Modul” -

växer med uppgiften!

Moduluppbyggd konstruktion kombineras

och anpassas efter kundens behov.


2

electrolux wtm


Det nya sortimentet av tunneldiskmaskiner från Electrolux kombinerar

förstklassig disk- och sköljprestanda med en utomordentligt stabil

konstruktion, idealisk för användning i restaurangkök, hotell, stora

personalmatsalar, skolor, flygcatering och sjukhus m.m.

Diskkapacitet:

- Effektivt och tidsbesparande tack vare:

• Oavbruten diskprocess, non-stop diskning

• Maximerad diskkapacitet

• Anpassningsbara hastigheter

Kostnadsbesparing:

- Unikt system sänker driftkostnader genom att:

• Energiåtervinningssystemet reducerar elförbrukningen

• Ingen vatten- eller elförbrukning vid vänteläge

• Optimerad och oavbruten diskprocess minskar

vattenförbrukningen med 30%

• Duo-slutspolning minskar vattenförbrukningen med 50%

• Upp till 75% diskmedelsbesparing

Diskhygien:

- Alltid rent diskresultat på grund av:

• Slutspolning i hög temperatur (82°C) säkerställer

hygieniskt diskresultat

• Gardinsystem förhindrar vattenstänk och överföring av

diskmedelsrester

• Separerade disksektioner undviker överföring av

matrester mellan tankarna

Rengöring:

- Enkel och effektiv rengöring tack vare:

• Formpressade disktankar, utan skarvar

• Enkelt att ta bort diskarmar för rengöring

• Släta och lättåtkomliga luckor

• Självtömmande diskpumpar som spar tid

Driftsäkert:

- Robust och pålitlig i extrem miljö tack vare:

• Stabila underreden, fyrkantsprofil i rostfritt stål

• Skumisolerade luckor för extra stadga

• Rostfria diskpumpar och komponenter

• Mässingsventiler för extra hållbarhet

Ergonomi:

- Säker arbetsmiljö tack vare:

• Skumisolerade luckor för lägre ljudnivå och lägre

utvändig temperatur

• Stora och välbalanserade luckor avlastar och förenklar

• Lågtempererad torkzon för snabb avsvalning av

diskgodset

Nya disksystemet Formpressad tank

Formpressat tak

Ergonomi

Duo-slutspolning

electrolux wtm 3


4

electrolux wtm

Diskkapacitet

FÖRDISKNING DISKNING SKÖLJNING

Det nya disksystemet är utvecklat för att direkt uppnå ett perfekt resultat, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Fördisksektionen är en viktig instans för ett perfekt diskresultat samtidigt som den innehåller det smutsigaste vattnet i

diskmaskinen. Men till skillnad från traditionella system, är Electrolux fördisksektion helt separerad från disksektionen som är

fylld med varmvatten och diskmedel. I fördisksektionen används enbart kallvatten för att förhindra att de proteinrika

matresterna klibbar fast.

Disksektionen är även den separerad från sköljsektionen, så att disktanken är fri från sköljmedel, något som annars

försvagar effekten av diskmedlet och leder till överdriven konsumtion av diskmedel.


85°C

50°C

10°C

TRADITIONELL

DISKPROCESS

ELECTROLUX

NYA

DISKSYSTEM

Fördiskning Diskning Sköljning

Fördiskning

Diskning Sköljning

Diskmedel Sköljmedel

electrolux wtm 5

Till skillnad från traditionella diskmaskiner som under timslånga diskomgångar töms och återuppfylls helt, så fortsätter det

nya disksystemet att diska med minimal vattenförbrukning.

Varje diskmaskin har två förinställda hastigheter – långsam som lämpar sig för diskgods med intorkade matrester och snabb

som lämpar sig för lätt nedsmutsad disk. Båda hastigheterna kan finjusteras på plats, efter kundens behov, med hjälp av

den elektroniska kontrollpanelen.

När vattnet i fördisksektionen blir så smutsigt att det inte rengör effektivt, töms automatiskt en del av det smutsiga vattnet ut,

och fylls sedan på automatiskt. Allt utan att diskmaskinen stannar. I den elektroniska kontrollpanelen visas information så

som flödeshastiget och mängd. Denna funktion gör att man kan maximera kapaciteten vid diskning och sänka

vattenförbrukningen.


electrolux wtm 7

Vid moduler med tankar på 150 liter är

duo-disk pumpsystemet försett med en 2,2

kW pump för de övre spolarmarna och en

1,1 kW pump för de nedre spolarmarna så

att det blir ett kraftigt tryck på diskvattnet.

Idealiskt för borttagning av intorkad mat och

vid diskning av stora mängder diskgods.

För att diska på minsta möjliga golvyta, är

spolarmarna, till skillnad från traditionella

spolarmar placerade längs hela disktanken.

Därmed träffas diskgodset av vatten från två

håll samtidigt.

Duo filter systemet förhindrar att

matresterna hamnar i disksektionen. Det ger

ett minskat behov av att återuppvärma

vattnet. Gardinsystemet förhindrar att vatten

stänker mellan tankarna.


Diskhygien

Duo-slutspolningspump Genomströmmare

Duo-slutspolningssystem

Kallvatten (15°C)

70°C 84°C

Luftgap

(Typ AB)

Sköljpump

Luftutsläpp

Ånga

Energiåtervinningssysteme

Atmosfärisk Duo-slutspolning, visas här med energiåtervinningssystemet

electrolux wtm 9

Den toppmoderna atmosfäriska duo-slutspolningen har ett

inbyggt luftgap. Varmvatten i en jämn temperatur på minst

82°C under alla förhållanden, gör att användaren kan känna

sig trygg i att diskgodset är grundligt rent och helt fritt från

diskmedel.

Det dubbla sköljsystemet i tvåsteg, Duo-slutspolningen

garanterar total avlägsnande av diskmedelsrester med

liten vattenförbrukning som möjligt- även den andra

sköljomgången sker med hett vatten som värms

av ytterligare 3kW electriska element i

duo-slutspolningstanken.

Energiåtervinningssystemet reducerar elförbrukningen

med upp till 12kW genom att förvärma det inkommande

kallvattnet med hjälp av ångan från diskmaskinen som då

kondenseras.

50°C

70°C 84°C

Duospolningspump

Genomströmmare


10

electrolux wtm

Robust

Electrolux tunneldiskmaskiner är

framtagna för att fungera som

arbetshästen i köket, arbeta oavbrutet

under tunga förhållanden. De

balanserade frontluckorna är ordentligt

isolerade med skum för att ge stadga

och hållbarhet men även för att göra

maskinerna mer tystgående.

De robusta diskmaskinerna är tillverkade

med en stomme av 3mm tjockt rostfritt

stål, monterade med bultar som gör det

enkelt att ta isär på plats. Allt för ökad

tillgänglighet.


All viktiga komponenter så som tankar,

inner-, sid- och ytterpaneler, disk- och

sköljarmar, inspektionsluckor, sillådor,

styrskenor och bakomliggande rör är

tillverkade i AISI 304 rostfritt stål.

electrolux wtm 11

De rostfria diskpumparna lämpar sig i kök

med hög belastning eller där man inte har

tillgång till en jämn vattentillförsel.

Mässingsventiler som standard för extra

hållbarhet vid höga vattentemperaturer.

Kapslingsklass IPX5 som underlättar vid

utvändig rengöring av tunneldiskmaskinen.

För att skydda elementen mot alla sorters

diskmedel är de legerade.


12

electrolux wtm

Rengöring

De moduluppbyggda tunneldiskmaskinerna

har konstruerats speciellt med tanke på

enkel och effektiv rengöring både invändigt

och utvändigt.

Självtömmande diskpumpar, för maximal

hygien utan besvärande lukter.

För att underlätta rengöring av

energiåtervinningssystemets

kondensanläggning är den placerad på

utdragbara skenor och lättillgänglig genom

en lucka.


Stora balanserade inspektionsluckor gör disk- och

sköljutrymmet lättillgängligt.

Borttagbara diskarmar och ändpluggar i rostfritt stål.

Diskutrymme utan synliga vattenrör.

electrolux wtm 13

För lättare rengöring är fördisk-, disk- och sköljsektionen

utrustade med formpressade och sluttande tankar, vilket

förhindrar smutsavlagringar samt möjliggör bortforsling av

smutsigt vatten mot avloppet.


Ergonomi

electrolux wtm 15

Dörrarna är isolerade med skum för att

minska ljudnivån och för att hålla ner

temperaturen på luckornas utsida, som

aldrig överstiger 60°C. Frontluckorna

öppnas med minsta möjliga ansträngning

och innehåller en säkerhetsanordning som

spärrar dörren vid rengöring.

Dörrhandtagen är konstruerade på så sätt

att man når dem från alla håll.

Snabbt uttagbara silar tillverkade av rostfritt

stål.

Diskarmarna är lätta att ta bort för daglig

kontroll och rengöring.

I torksektionen får diskgodset en hanterbar

temperatur samt att ångutsläpp och

värmeförlust är minimal. Allt tack vare en

kraftig fläkt som suger in torr luft från

utsidan och därmed tar bort allt vatten och

kyler ner porslinet.


Elektronisk kontrollpanel

electrolux wtm 17

Kontrollpanelen erbjuder påfallande fördelar, för användaren, ägaren eller teknikern. För att bespara användaren tid kan den

elektroniska kontrollpanelen t ex signalera audiellt och visuellt på displayen: Dörr öppen- stäng dörren / Uppvärmning /

Rengöring- rengöringscykel påbörjad / Tömning / Diskning / Tid-för-uppvärmning meddelande vid uppstart.

Förberedd för HACCP kontrollutrustning så

som datorer, skrivare och modem för

fjärrstyrning.

Som extra tillval kan man få möjligheten att

mäta vattenförbrukning, diskmedel och

energiåtgång.

Följande information kan väljas och visas i

fönstret:

Vänteläge

Aktuell och förprogrammerad temperatur

Flödesgräns inställningar

Dagens diskstatistik

Dagens larm

Tid kvar till service

HACCP- protokoll

Diskningsläge

Diskeffektivitet

Pågående larm

Aktuell och förprogrammerad temperatur

Flöde/hastighet/eleffekt

Värden (om mätare finns installerad)

Dagens diskstatistik

Dagens pågående disklarm

Programmeringsläge

Följande fält kan justeras:

För användaren:

Datum och tid

Språk

För teknikern:

Modell och serienummer,

Elektricitetsförbrukning, maxförbrukning

Kapacitet och produktionsår

Temperaturer

Service timer

HACCP- protokoll

Vattenflöden


Kostnadsbesparingar

Vattenförbrukning

Traditionellt system

Diskmedelsförbrukning

Traditionellt system

Besparing med upp till 30%

Electrolux System

Besparing med upp till 75%

Electrolux System

Genom att det unika disk- och sköljsystemet minimerar

vatten-, energi- och diskmedelsförbrukningen sänker

man driftkostnaderna.

Det nya disksystemet tömmer inte ut disktankarna helt

på vatten när vattnet blir för smutsigt för att diska

effektivt. En del av det smutsiga vattnet, vanligtvis 15

liter i timmen, töms ut och ersätts med rent vatten.

Inställningar för detta går att göra på plats, allt efter

kundens behov. På så sätt kan diskmaskinen gå hela

dagen med en vattenbesparing av upp till 30%.

I den separata fördisksektionen används inte varmt

vatten, därför behövs det inte ytterligare vatten för

nedkylning av disken efter fördiskningen.

electrolux wtm 19

Autostart funktionen garanterar att varken vatten eller el

förbrukas när diskmaskinen är i vänteläge. För att

undvika värmeförluster är genomströmmaren och

maskinen välisolerade.

Energisparsfunktionen har en stor kondensorenhet som

värmer upp det kalla inloppsvattnet till 50°C. På så sätt

reduceras elförbrukningen med 12kW i timmen.


20

electrolux wtm

Hanterings funktionerna

Den moduluppbyggda tunneldiskmaskinen utgör navet i en lösning med en

fullt integrerad kringutrustning vars mål är att maximera effektiviteten

genom att öka kapaciteten och samtidigt minska andelen krossat porslin.

Den robusta konstruktionen i rostfritt stål garanterar stadga, de rundade

hörnen förenklar rengöringen och de väldimensionerade detaljerna sörjer

för en ergonomisk och bekväm hantering. Systemet lämpar sig för kök som

serverar upp till 3000 måltider i timmen.


Komplett system som här visas med en automatisk stackningsbänk, 180° vändskiva och rullbana.

electrolux wtm 21

Avtagbar transportör för bästa hygien. 180° vändskiva med alla funktioner placerade i underkant

för att underlätta rengöring.


22

electrolux wtm

Produktsortiment

Tunneldiskmaskinens produktsortiment

Modell Typ Total längd Antal

korgar/timme

WTM140 100 liter disk & skölj 1773mm från 80 till 140

WTM165 150 liter disk & skölj 2100mm från 90 till 165

WTM200 50 liter fördisk & 2900mm från 130 till 200

150 liter disk & skölj

WTM250 100 liter fördisk & 3270mm från 160 till 250

150 liter disk & skölj

WTM300 150 liter fördisk & 3600mm från 180 till 300

150 liter disk & skölj

Alla versioner är tillgängliga med eller utan energibesparingsystemet, elektrisk eller ånguppvärmd.


electrolux wtm 23

Teknisk data WTM140 WTM165 WTM200 WTM250 WTM300

Långsam hastighet (kan ökas på plats) Korgar/tim 80 90 130 160 180

Snabb hastighet (kan minskas på plats) Korgar/tim 140 165 200 250 300

Yttermått (utan tork) mm 1773 2100 2900 3270 3600

Yttermått (med tork)

Fördisk

2673 3000 3800 4170 4500

Pumpeffekt kW

Övre 0,23 2,2 2,2

nedre 1,1

Diskning

Sköljning

Cirkulation l/min

Övre 150 600 500

nedre 350

Tankvolym l 45 100 150

Effekt kW

Övre 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Nedre 1,1 1,1 1,1 1,1

Cirkulation l/min

Övre 600 500 500 500 500

Nedre 350 350 350 350

Tankvolym l 100 150 150 150 150

Duo-slutspolningspumps effekt kW 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Duo- slutspolningspumps kapacitet l/min 15 15 15 15 15

Slutspolningsmängd 4 5 5 5 5

Duo-slutspolningstankens volym l 23 23 23 23 23

Genomstömmarens volym 12 12 12 12 12

Slutspolnings förbrukning l/hr 240 300 300 300 300

Elutförande kW

Disktanks element 12 21 21 21 21

Duo-slutspolning element 3 3 3 3 3

Genomströmmarens effekt 12 16,5 16,5 16,5 16,5

Torksektionens element kW 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Torksektionens fläktmotor kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Torksektionens luftcirkulation m 3 /h 1000 1000 1000 1000 1000

Torksektionens temperatur °C 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

kW

Transport motor 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

ESD fläkt 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Total effekt (med energibesparing utan torkning) kW 27,4 31,5 31,8 44,2 45,3

Total power (med energibesparing med torkning) kW 36,7 40,8 41,0 53,5 54,6

Varmvatten anslutning °C 50 50 50 50 50

Kallvatten anslutning °C 15 15 15 15 15

Ljudnivå dBA


www.electrolux.com/foodservice

Se mer av hur vi tänker på www.electrolux.com

24

E900

E900

E900

E900

E900

E900

E900

E900

E900

Reservation för ändringar

9JEB7S

More magazines by this user
Similar magazines