PDF-fil

inspire.accson.se

PDF-fil

Hakarps

Församlingsblad

Fastan - påsk

Nr 1 — 2008


Vi har nyss firat att Gud kom till oss

och blev människa i ett litet barn.

Efter julfirandet går vi nu raskt in

i den period på kyrkoåret som vi

kallar för fastan. Vi följer Jesus

på hans lidandesvandring upp till

Jerusalem, där korset står i centrum.

Gud visste att det krävdes mer än

hans blotta närvaro i denna värld.

Ett kors var också nödvändigt.

Korset blir en påminnelse om Guds

kärlek till en förlorad mänsklighet.

Korsets budskap kan vi aldrig förstå

med bara vårt förnuft. Därför säger

aposteln Paulus att talet om ”korset

är en dårskap för dem som går

förlorade, men en Guds kraft till

räddning för var och en som tror.”

Så är det än idag. Det betyder att det

är bara med trons ögon som vi kan

ta emot korsets budskap.

Korset en nödvändighet!

Många tänker: ”Jag lever så gott

jag kan och försöker att hjälpa

mina medmänniskor. Finns det en

kärleksfull Gud så tar han säkert

hand om mig när jag dör.”

Det är tyvärr inte så enkelt. Gud är

helig, allsmäktig, upphöjd, sann,

kärleksfull, god. För att uttrycka

med Johannes ord: ”Gud är ljus och

inget mörker finns i Honom.”

Hur är det då med oss människor?

Även om vi tycker att vi försöker

att göra det bästa och vara goda

medmänniskor, så finns det ändå

sådant hos oss som aldrig går att

förena med Gud. Det betyder, att

utan korset skulle vi människor

aldrig kunna möta Gud utan att

förgås. Det skulle vara som att lägga

en bit papper på glödande kol. Det

förgås, brinner upp. Vi skulle också

förgås i mötet med Gud.

Gud skulle ha kunnat döma oss,

utplåna oss. Men han valde att ta

vår skuld på sig.

Korset betyder att Jesus har tagit på

sig våra fel och brister och lidit och

dött i vårt ställe.

Genom att tro på korsets budskap

är det möjligt för oss människor att

möta Gud.

Han gjorde det för din och min

skull, ja, för hela mänskligheten.

Korset är Guds kärleks väg till dig


och mig och varje människa. För

den som svarat ja på Guds kallelse

finns också en kallelse att föra Guds

kärlek vidare. Det är många som

lider. Det är många som behöver

höra om Guds kärlek i Jesus.

Conny Engkvist

A LITTLE JAZZ

MASS

i Hakarps kyrka

den16 april kl 19.30

Qvinntetterna, Tonetterna

Gittan Glans Trio

Dirigent: Harriet Ramsten

Kollekt

PÅSKBASAR

STABAT MATER

DOLOROSA

(Guds moder med sargat

hjärta)

av Pergolesi

ges i Hakarps kyrka

den 19 mars kl 19.30

Qvinntetterna, Tonetterna

samt kör från Bredared

Solister:

Susanna Moberg

Annika Dahlin

Ardenkvartetten.

Dirigent: Harriet Ramsten

vår- och påskbasar lördagen den 15 mars kl 14.00

i Församlingshemmet

Arr: Stensholms Kyrkliga Arbetsförening


Februari

02 kl 14 Dopgudstjänst, Grännö.

03 kl 10 Högmässa, Grännö.

Hakarps Tonetter o

Qvinntetter.

06 kl 18. 0Askonsdagsmässa.

10 kl 10 Högmässa, Engkvist.

12 kl 18 Veckomässa med läsning

ur passionshistorien.

17 kl 10 Högmässa, Engkvist.

23 kl 14 Dopgudstjänst.

24 kl 10 Högmässa, Engkvist.

Kyrkokören.

26 kl 18 Veckomässa med läsning

ur passionshistorien.

Mars

02 kl 10 Familjemässa, Grännö.

Barn- och juniorkören.

Lena Nordling J ritar.

04 kl 18 Veckomässa med läsning

ur passionshistorien.

09 kl 18 Temagudstjänst, Grännö.

”Eftertanke kring Maria”

11 kl 18 Veckomässa m läsning ur

passionshistorien.

15 kl 13 Dopgudstjänst.

16 kl 10 Högmässa, Engkvist.

19 kl 19. 0 Stabat mater. Hakarps

Tonetter o Qvinntetter.

Välkommen till

KYRKAN

Predikoturer

20 kl 19 Mässa, Skärtorsdag.

21 kl 10 Gudstjänst. Kyrkokören.

22 kl 23 Påsknattsmässa.

23 kl 10 Högmässa, Engkvist,

Grännö. Kyrkokören.

24 kl 10 Högmässa.

30 kl 10 Högmässa.

April

5 kl 14 Dopgudstjänst.

6 kl 10 Familjegudstjänst,

Grännö. Barn- och

juniorkören.

Lena Nordling J ritar.

13 kl 10 Högmässa, Engkvist.

Kyrkokören.

16 19.30 Jazzmässa.

Se ssk annons.

20 kl 10 Högmässa, Engkvist.

26 kl 14 Dopgudstjänst.

27 kl 10 Familjegudstjänst,

Grännö. Barn- och

juniorkören.

Lena Nordling J ritar.

Maj

1 kl 10 Högmässa, Engkvist.

4 kl 10 Högmässa, Engkvist.

10 kl 13 Dopgudstjänst.

11 kl 10 Högmässa, Grännö.


Maj

18 kl 10 Högmässa, Engkvist.

Kyrkokören.

25 kl 10 Högmäsa, Grännö.

31 kl 14 Dopgudstjänst.

Obs! Veckomässorna är i Församlingshemmet.

Familjenytt

Foton på döpta och vigda i församlingen hittar

du på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/hakarp

Döpta i församlingen

2007-11-11 Elias Henrik Maximus Arvidsson, Kvarnvägen 9.

2007-11-17 Albin Gunnar Ingemar Wessman, Smedstorpsgatan 18.

2007-11-17 Alfred Deni Grabar, Månbergsvägen 15.

2007-11-17 Sophie Lisbeth Raschta, Poppelvägen 18.

2007-11-17 Vera Lily Martinsson, Södra Hasselgränd 2.

2007-11-17 Elias Mikael Andreas Paulsson, Lindarevägen 14.

2007-12-01 Leo Alfred Chun Yun, Näckrosstigen 13.

2007-12-08 William Glenn Ståhl, Göransbergsvägen 46.

2007-12-16 Alicia Kim Karin Byrén, Värnhemsvägen 60.

2007-12-27 Ida Märta Hakeman, Värnhemsvägen 62.

2007-12-27 Måns Lars Sandahl, Kyrkebäcksvägen 18.

2007-12-27 Alexander Carl Peter Frenning, Frankfurt am Main, Tyskland.

Avlidna i församlingen

Juni

1 kl 10 Högmässa, Engkvist.

8 kl 10 Högmässa, Grännö.

15 kl 10 Högmässa, Engkvist.

2007-11-01 Hans Otto Schmidt, Wilhelmsbergsvägen 16.

2007-11-05 Gunnar Stenberg, Mossvägen 11.

2007-12-30 Sven Gustaf Lennart Gustafsson, Johannesvägen 4.

2008-01-03 Karl Sven Konrad Sjöberg, Mossvägen 11.


Kalender med

diakoniprogram

Februari

6 19 Stensholms kyrkliga

arbetsförening träffas.

7 12 Sopplunch.

12 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

13 19 Diakonikretsen årsmöte.

14 14.30 Hakarpsträff med pyssel.

21 12 Sopplunch.

23 09 Frukost. Arr: Inre o yttre

mission. Se ssk annons!

26 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

28 14.30 Hakarpsträff. Olof

Sjöberg visar bildspel:

Vår i Vätterbygd.

Mars

5 19 Stensholms kyrkliga

arbetsförening träffas.

6 12 Sopplunch.

8 ”Allsång på hemmet”.

11 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

12 19 Diakonikretsen. Tema.

Påsktraditioner.

13 14.30 Hakarpsträff. 4 musiker

kommer o spelar sånger

från 60-talet.

15 14 Påskbasar. Se ssk annons!

25 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

27 12 Sopplunch.

April

2 19 Stensholms kyrkliga

arbetsförening inbjuder

Hakarps Diakonikrets till

träff.

3 14.30 Hakarpsträff. Irma

Olofsson pratar om

gamla caféer i Jönköping

8 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

10 12 Sopplunch.

16 19.30 Jazzmässa med Hakarps

Tonetter o Qvinntetter i

Hakarps kyrka.

17 Resa till Tallnäs.

22 18 Fördjupningskväll.

Inleds med mässa.

24 12 Sopplunch.

Maj

7 19 Stensholms kyrkliga

arbetsförening träffas.

8 14.30 Hakarpsträff. Gerd

Jonsson spelar vårsånger

och vi har hattparad.

14 19 Diakonikretsens vårutflykt.

15 12 Sopplunch.

Arr: Estlandsgruppen.

22 14.30 Hakarpsträff. Gerd Jonsson

spelar och Kerstin Larsson

sjunger.

28 14.30 Samverkansgruppens pen-

sionärsträff i Allianskyrkan.

OBS Onsdag!


Juni

5 Heldagsresa.

12 14.30 Hakarpsträff.

18 14.30 Hakarpsträffens sommar-

café. OBS onsdag!

26 12 Sillunch.

Promenadgruppen startar i slutet av

februari om vädret tillåter. Håll utkik i

tidningen!

Promenadgruppen samlas på tisdagar

kl 09.30 utanför församlingshemmet.

Vi promenerar ca en timme med

fikakorg, sjunger och delar en fin gemenskap.

Syftet med promenaderna

är att ingen ska behöva gå ensam i

skogen, att samtala och få nya vänner,

vilket gör oss alla gott.

Våra samtals- och fördjupningskvällar

fortsätter även under våren

2008!

Det är en helt öppen verksamhet;

ingen anmälan behövs och du

förbinder dig inte att deltaga ett

visst antal gånger. Kom när du har

möjlighet, tid och lust att sitta ner

och lyssna eller samtala med andra

om något som rör livet. Temat för

kvällen varierar och samtalet blir

vad vi tillsammans gör det till!

Vi börjar våra samlingar kl 18.00

med en enkel nattvardsgudstjänst

Varje Hakarpsträff inleds med mjukgympa

(för den som vill). Vi börjar

kl 14.00.

Behöver Du skjuts?

Har Du svårt att ta Dig till våra samlingar?

Ring 398750 eller 398752. Vi ordnar

skjuts!

Önskar Du besök eller vill ha någon

att tala med kontakta gärna församlingens

diakoniassistent eller någon av

prästerna.

Diakoniass Anna Sjödin tel 398752

Kh Cony Engkvist tel 398753

Km Karin Grännö 398754

Tisdagskvällar – Fördjupningskvällar

i Hakarps församling

(mässa) i kapellet i församlingshemmet

och fortsätter sedan med

vår samtalsgrupp. Vi slutar senast

kl 20.00.

Fördjupningskvällarna äger rum

varje ”udda” vecka med början 12

februari, vilket innebär följande

datum: 12 febr, 26 febr, 11 mars,

25 mars, 8 april samt 22 april.

Varmt välkommen med Du

också!

Conny Engkvist och Karin Grännö


Utanför Templet Sveas lokal - nuvarande Ebbesvägen 9.

En godtemplarförening

i Hakarp

Templet 925 Svea

Templarorden fick en

lokalavdelning i Hakarp 17 januari

1897 då Templet 925 Svea bildades

och fick 25 medlemmar redan vid

starten. Man beslutade om att

inträdesavgiften i föreningen skulle

vara 50 öre och att medlemsavgiften

skulle vara 25 öre i kvartalet.

I våra dagar låter det som om

medlemsavgiften var ganska rimlig,

men man bör veta att timlönen för

en industriarbetare, på den tiden, var

cirka 25 öre.

Den nybildade föreningens

mest angelägna uppgift var att

försöka ordna en egen lokal som

lämpade sig för föreningens

8

sammankomster. För att få in pengar

till byggnadsfonden och för att göra

Templet Svea mera känt ordnade

man en ”kaffefest” i Hakarps

missionshus, som låg mellan

Korsvägen och Hakarps kyrka.

Denna fest, som besöktes av 150

personer, gjorde att föreningen fick

många nya medlemmar som var

beredda att avge nykterhetslöfte.

Ibland hyrde man lokal i

Stensholms Fabrik, någon annan

gång kunde man hålla till i Betania

eller i Hakarps missionshus.

Föreningslokal

I augusti 1900 kunde föreningen

köpa en tomt utmed Ebbesvägen och


med hjälp av huvudorganisationen,

Templarorden, lyckades man få låna

pengar till ett planerat nybygge.

Man köpte en övergiven torpstuga

i Lekeryd, monterade ner

den och transporterade timret till

föreningens tomt. Här hjälptes

medlemmarna åt att bygga upp det

som skulle bli deras föreningslokal.

Byggtiden blev ett helt år. Två dagar

före jul 1901 skedde den högtidliga

invigningen. Då medverkade både

Frälsningsarmén och Stensholms

strängmusikkår. Pastor Sundblom

höll föredrag. Byggnaden var

uppförd i en våning och innehöll en

möteslokal på 50 kvadratmeter, ett

litet kök och en förstuga.

Rullgardinskommitté

och Oscar II

Nu blev det fart på verksamheten,

man hade möten torsdagar, fredagar,

lördagar och måndagar. I början

fattades mycket av inredningen

– väggarna var kala och fönstren

saknade gardiner. Eftersom logens

möten skulle vara hemliga behövde

man både gardiner och rullgardiner.

En ”rullgardinskommitté” bildades

och arbetade under lång tid innan

målet var förverkligat. Under

flera år fick man klara sig mot

insyn genom att måla de nedre

fönsterrutorna.

Logens medlemmar var lojala och

skänkte föremål till sin förening.

Någon skänkte en kamin, någon

annan skänkte en bibel, någon

bidrog med ett par spottlådor,

med förhoppningen att spottning

på golvet inte skulle ske i

fortsättningen. En medlem skänkte

ett par tavlor som föreställde kung

Oscar och drottning Sofia. Det

antecknades i protokollet ”att gåvan

skall bliva ett minne av såväl deras

Majestäter som av givaren för all

framtid”.

Lösenord, sång, musik och högläsning

Under logens första tid förekom

bibelläsning på mötena, som ofta

avslutades med bön. För att få

komma in i möteslokalen var man

tvungen att passera ”yttre och inre

vakt”, därefter kollade någon av

marskalkarna att vederbörande

kunde lösenordet, som skulle viskas

i örat på marskalken.

Vid varje möte förekom någon form

av underhållning. Ofta bestod

denna av musik och sång. Man hade

strängmusik, och en period även

blåsorkester. Vid festerna bjöds

på musik av Frälsningsarmén

eller av Stensholms Arbetares

Musikkår. En amatörteatergrupp

och en sångkör bildades och även

ett folkdansgrupp. Ett bibliotek

fanns inom föreningen och man

ordnade ”Frödingafton”, och


”Strindbergsafton”. Ofta hade man

högläsning ur Fosterlandsvännen

eller Såningsmannen – ett par

nykterhetsvänliga tidskrifter.

Medlemmarna övades i att hålla

föredrag, och vid nästan varje sammankomst

hade man ett problem

som skulle diskuteras. Templet

Svea var i högsta grad en kulturell

förening.

Skolning i föreningskunskap

Oftast var det nykterhetsfrågor

som var föremål för diskussion,

men även andra frågor av

samhällsintresse förekom. Bland

medlemmarna fanns ett flertal

personer som var vakna för

problemen i samhället. En kväll

var frågan: Böra nykterhetsorganisationerna

vara politiska? En

övervägande del av medlemmarna

svarade ett tydligt JA på den frågan,

medan andra medlemmar var

mera tveksamma. Det visade sig

att det bland medlemmarna fanns

ett politiskt intresse, och några av

debattörerna avslöjade sympatier

för arbetarrörelsens program.

Senare blev det alltmera vanligt att

politiska frågor ventilerades. Under

dessa diskussionskvällar var det

många medlemmar som övade sig

att debattera.

0

”Kommunalstämma”

En del kvällar kallades programmet

”Kommunalstämma”. Någon utsågs

till ordförande och fick leda en

fingerad ”stämma” Medlemmarna

tilldelades olika roller där de fick

yttra sig över en påhittad kommunal

fråga, framställa motioner, begära

votering, skriva protokoll etc.

Detta var en bra skolning för

blivande kommunalpolitiker. Flera

av Templets medlemmar kom att

ägna sig åt kommunalpolitik sedan

Hakarp fått kommunalfullmäktige

1920.

Det förekom samarbete med andra

avdelningar inom Templarorden,

dels närbelägna som besöktes, dels

långväga som man hade brevkontakt

med. En stark solidaritet med

andra loger förekom. Det kunde

vara medlemmar på andra orter

som råkat ut för problem, och ofta

samlade man in pengar till någon

som drabbats av eldsvåda eller

sjukdom. Solidariteten var stor.

Möteslokal för olika föreningar

Templets Sveas lokal på

Ebbesvägen var en stor tillgång för

föreningslivet i Hakarp. Det var här

fackföreningarna och de politiska

organisationerna bildades och det var

här de höll sina sammanträden. Även

frireligiösa samfund hade möten i

den lokalen, liksom sjukkassan,

forts sid 19


Kykvaktmästaren informerar:

I klockstapeln finns nu två klockor

som ringer vid klockringning. Det

finns också en tredje klocka i klockstapeln.

Den är betydligt mindre

än de två som är i bruk, men har en

mycket ljus och fin klang. Sedan

en tid har det funnits funderingar

på att försöka sätta igång den lilla

klockan.

2008 finns det anvisade medel för

att genomföra detta och inom en

snar framtid kommer klockringningen

kanske att låta lite annorlunda.

Klockan har en inskription, som

visar att den är ”med kyrkones egen

bekostnad Guten i Stockholm åhr

1746 af Kungliga styckgutaren Gerardh

Meyer”.

En annan inskription säger:

”När dånet af mitt ljud tin öron

monde röra till templet skynda tig

Guds ord andächtigt höra. Dock

akta tig att ey blott ljud tig tager

inn. Låt ordets kraft och saft intryckas

i titt sinn.”

Träd, buskar och planteringar

Björkallén vid uppfarten till

prästgården”tog stryk” vid stormen

Gudruns framfart och träden kommer

om möjligt att avverkas under

februari månad. Därefter kommer,

så fort det går, nya träd att planteras

Det blir kastanj eller lönn enligt

förslag.

När det gäller kyrkogården sker

under början av 2008 en omläggning

av gångarna. En del gångar

kommer att läggas igen och några

nya kommer till. Syftet är att återskapa

gångarna enligt gammalt

utförande, men med mer lättframkomligt

material.

Vi ber om överseende om det ibland

kommer att vara lite stökigt.

Bo Fischer


KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA

Drop in mellan kl 09.00 och 12.30.

Samling varje dag kl 10.00. Fika och

frallor (20 kr per familj.)

Måndag: Sångsamling

Tisdag: Babyfiket

Onsdag: Sångsamling

Torsdag: Sagolek

Fredag: MiniRöris

Vi gläder oss åt att Malin Fared från

Sandagymnasiet får fortsätta sin praktik

hos oss även under våren!

Ritva och Malin

Tel 036-398750. Mobil: 0734-397491.

www.svenskakyrkan.se/hakarp

Bilder från

julklappsinslagning

till barnen i Estland


UNGDOMSSIDAN

Läxläsning

Måndagar 13.30-16.30 i

församlingshemmet (drop in – ”kom

och gå när du vill”.)

Varje måndag efter skolan, kan du

komma hit och göra dina läxor.

Behöver du hjälp med läxan, eller

kanske bara vill ha en lugn plats att

sitta ner och göra den på så är du

välkommen hit. Har du ingen läxa

du vill göra här, så kan du ju alltid

läsa en bok och bara mysa istället!

After school (AS)

Om du går i 1:an till 6:an och inte

har något att göra efter skolan,

Då kan du väl komma hit till

församlingshemmet. På tisdagar

och onsdagar 13.30-16.30 så är det

öppet på After School.

Här umgås vi tillsammans med våra

vänner, spelar spel och fikar (fikat

kostar som vanligt 5 kr).

Kom hit och känn dig som hemma!

Svenska Kyrkans Unga, Hakarps

församling (SKUHF)

Svenska Kyrkans Unga är en

demokratisk rörelse av barn och

ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill

med Kristus i centrum och med

dopet som grund verka i hela Guds

skapelse och vara en gemenskap i

församlingen där vi får växa i tro

och ansvar.

Har du fyllt 14 år och inte har

något annat för dig på söndagar

så är du varmt välkommen till

församlingshemmet mellan

ca 17-21 (tiden kan variera

beroende på aktivitet).

Vi softar och umgås, men det

händer att vi åker iväg någon gång.

Då är det typ bowling eller kanske

minigolf som drar.

Håll er uppdaterade om vad som

händer på

http://www.svenskakyrkansunga.com,

eller hör av er till Tomas och fråga!

En kul grej som händer under våren

är att vi ordnar ett ungdomsmöte

tillsammans med övriga kyrkor i

Huskvarna, planerat datum för detta

är den 10 maj på Huskvarna teater.

Kvällen fylls med musik, skratt och

kanske lite sköna samtal över en

fika…

Mer information kommer senare…

Tomas

Mobil 0730523963

Kontor 398755

tomas.antonijev@svenskakyrkan.se


Estlandsresa

med hjälpsändning planeras.

Tid 4-9 september.

Kostnad ej fastställd.

Mer information kommer i nästa församlingsblad.

För frågor om resan ring Lars Hakeman, tel 13 80 01.

Medlemskort 2008

Svenska Kyrkan - Hakarps församling

Tel 036-398750

e-mail: hakarps.forsamling@svenskakyrkan.se

http//www.svenskakyrkan.se/hakarp

Medlemskort för 2008 delas ut samtidigt

med församlingsblad nr 1.

Tack vare att Du är medlem kan vi:

Fira gudstjänst varje vecka i Hakarps

kyrka.

Förrätta dop-, konfirmations-, vigsel-

och begravningsgudstjänster.

Bedriva verksamhet för barn, såsom

kyrkans barntimmar, vuxna-barn,

sång- och musikverksamhet.

Bedriva verksamhet för ungdomar,

såsom”efter skolan”, utflykter och

lägerverksamhet, konfirmationsläsning

och Kyrkans Unga.

Bedriva verksamhet för vuxna,

såsom soppluncher, resor, promenadgrupper,

sångträffar, föredrag

och studieverksamhet.

18

Bedriva kör- och musikverksamhet,

såsom barn-, ungdoms- och vuxenkörer.

Anordna musikevenemang, såsom

konserter och musikgudstjänster.

Bedriva diakonal verksamhet, såsom

hem- och sjukbesök samt uppvaktningar.

Bedriva hjälpverksamhet lokalt,

nationellt och internationellt.

Anordna arrangemang, såsom pilgrimsvandringar

och sevärdhetsveckor.

Dessutom bidrar Du till att vi kan vårda

och förvalta vår vackra kyrka från 1694

samt bedriva verksamhet i våra lokaler

i församlingshemmet på Stensholmsvägen

40.

Tack för Ditt stöd!


forts fr sid 10

vägföreningar, idrottsklubbar

och fastighetsägareföreningar.

Logen Svea var ganska human

och upplät sin lokal till en

rimlig hyreskostnad. Nästan alla

föreningar hade svag ekonomi

och Templet Svea var inget

undantag. Ibland fick någon av

Logens medlemmar ställa upp som

långivare till Logen Svea.

Folkets hus

Under 1920-talets svåra

arbetslöshet och sedan många av

logens medlemmar hade utvandrat

till Amerika blev den ekonomiska

frågan akut och man kunde inte

skaffa fram pengar till ränta och

amortering. I det läget startade

fackföreningarna i Hakarp en

Folkets husförening och lånade

ut pengar till Templet Svea så att

lånekostnaderna kunde betalas.

En fortsatt vacklande ekonomi

gjorde att man diskuterade om

Folkets husföreningen skulle

kunna överta fastigheten. Så

skedde den 1 oktober 1928. Folkets

husföreningen köpte fastigheten

för 3500 kronor och i avtalet

stadgades att Templet Svea skulle

få ha sin verksamhet i fastigheten

gratis i fem år framåt. Logens sista

protokoll är daterat den 1 maj 1933.

Ragnar Karlsmo

Sammanslagning

av Hakarps och

Huskvarna

församlingar?

Huskvarna kyrkoråd har hos Växjö

stift begärt en utredning av organisationen,

dvs avseende upplösning av

Huskvarna kyrkliga samfällighet.

Mot bakgrund av detta har nu stiftsstyrelsen

i Växjö föreslagit att

Huskvarna församling och Hakarps

församling fr o m 2010 ska bilda en

församling vid namn Huskvarna-Hakarps

församling.

Förslaget i sin helhet finns att läsa

på hemsidan under ”Aktuellt” -

www.svenskakyrkan.se/hakarp. Du

kan också få en kopia av remissen

genom att kontakta församlingsexpeditionen.

Remissen kommer att behandlas i

Hakarps kyrkoråd den 4 mars och

1 april.

Vi vill gärna höra våra församlingsbors

åsikt i frågan. Tag kontakt med

församlingsexpeditionen, någon av

våra präster eller någon i kyrkorådet.

Du kan också förmedla Din åsikt

via hemsidan under rubriken ”Kontakt”.


FÖRÄNDRINGAR PÅ

VAKTMÄSTARSIDAN

Bernt-Olof Claesson och

Leif Stenqvist avtackades strax

före årsskiftet som kyrko- och

kyrkogårdsvaktmästare vid Hakarps

kyrka. Bernt-Olof hade ett vikariat

och Leif en säsongsanställning. Det

är med ålderns rätt som de slutar,

med andra ord pensionering.

Församlingen har framfört sitt tack

för goda insatser och gott samarbete.

Blommor och minnesgåva

överlämnades i samband med

avtackningarna.

Än en gång ett varm tack Bernt-Olof

och Leif.

Ny på tjänsten som vaktmästare

vid kyrkan är Tomas Åhman.

Thomas är bosatt med familj i

Barnarp. Thomas har större delen

av sitt yrkesverksamma liv arbetat

inom VVS-branschen, men har

valt att sadla om. Vad det innebär

att arbeta som vaktmästare vet

Tomas, för under senare år har han

arbetat som säsongsanställd både

på Skogskyrkogården i Jönköping

samt som vaktmästare i Månsarps

församling.

0

Tomas Åhman

Vi vill säga ett varmt välkommen

till Tomas och vi hoppas att han

kommer att trivas i vår församling

och med arbetet som vaktmästare.

Frukost

den 23 februari kl 09.00 i församlingshemmet.

Cay Carlsson på Kärnhem

informerar om Byggprojektet på

Eriksbergsområdet.

Anmälan till exp tel 398750


församlings

Allsång på hemmet den 8 mars kl 18.00

Kom och sjung med!

Lutherhjälpen och SKM inbjuder till allsång med Folkparkskänsla.

Lotterier, chokladhjul, korvgubbar mm.

Konferencier: Gunnar Andersson.

Eget husband med Conny Engkvist, Gunnar Andersson

och Sylvia Lönn - lokala artister.

Entré 100 kr

Anmälan till exp 398750 (anmälan är bindande).

Förtjänsten går till fasteinsamlingen ”Vatten för livet”.

Varmt välkomna!

Gemenskap kring

grytorna

Under vårterminen kommer vi att ha ett

antal samlingar riktade till män. Tanken

är gemenskap men också att vi skall ”röra i

grytorna”, med andra ord att vi tillsammans skall lära oss att laga

framförallt enkel husmanskost.

Herbert Pöder, välkänd kock sedan många år tillbaka från Mäster

Gudmunds källare i Jönköping, kommer att vara vår guide.

Håll utkik i annonseringen när samlingarna kommer att äga rum.

Vi kommer att träffas i Hakarps prästgård.


Ungdomarnas julavslutning.

Hakarpsträffens julavslutning.

Öppen kyrka

Under våren kommer vi att ha öppet i kyrkan

några fredagseftermiddagar. Då är du välkommen

in för en stunds stillhet, andakt, en kopp kaffe

eller en pratstund! Håll utkik efter mer info i

annonser, affischer och hemsida.

Hakarps Diakonikrets’ lotteriförsäljning

i Rosengallerian. Så många fina vinster!


När du vill kontakta oss ..

Pastorsexpeditionen,

Församlingshemmet,

Stensholmsvägen 40, 561 39

Huskvarna.

Mån-Fre 10-12.

Tel 398750, fax 398758.

Kyrkoskrivare

Maria Jacobsson,

tel 39 87 50, 13 32 50(b)

Kyrkoherde

Conny Engkvist,

tel 39 87 53, 0702-870018, 13 00 18(b)

Komminister

Karin Grännö,

tel 39 87 54, 0706-936368, 12 10 58(b)

Diakoniassistent

Anna Sjödin,

tel 39 87 52, 13 35 57 (b)

Kantor

Gunilla Wallenström,

tel 39 87 56

Hakarps Tonetter

Harriet Ramsten,

tel 13 63 59 (b)

Kyrkans öppettider:

1/4 - 31/9 09.00-18.00

1/10-31/3 09.00-16.00

lö-sö 09.00-18.00

Församlingsassistent

Helena Knutsson,

tel 39 87 55

Fritidsledare, t f

Tomas Antonijev,

tel 39 87 55

Fritidsledare

Ritva Höijer,

tel 39 87 55, 39 87 57

Kyrkvaktmästare

Bo Fischer,

tel 070-3425634, 93130 (b)

Kyrkvaktmästare

Tomas Åhman,

tel 070-3424734, 66720 (b)

Kyrkvaktmästare (tjänstledig)

Margareta Davidsson,

0140-22194 (b)

Församlingshemsvärdinna

Anna Ekelund, tel 39 87 51,

070-5270828.

Se också vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/hakarp

Hakarps församlingsblad utkommer med 4 nr per år.

Ansvarig utgivare: Conny Engkvist.

Redaktionskommitté:

Bo Fischer, Astrid Jonzon, Ragnar Karlsmo, Vega Karlsson, Irene Lilja,

Maggy Larsson, Lena Nordling Jonzon, Harriet Ramsten.

Har Du synpunkter på församlingsbladet,eller kanske något Du vill ska vara med där,

kontakta gärna Maggy Larsson, tel 14 02 82,e-mail: maggy.036140282@telia.com.


Kyrkoherde

Conny Engkvist

Kyrkoskrivare

Maria Jacobsson

Kyrkvaktmästare

Bo Fischer

Kantor

Gunilla Wallenström

Komminister

Karin Grännö

Församlingshemsvärdinna

Anna Ekelund

Kyrkvaktmästare

Tomas Åhman

Harriet Ramsten

Hakarps Tonetter

Diakoniassistent

Anna Sjödin

Församlingsassistent

Helena Knutsson

Fritidsledare

Ritva Höijer

T f Fritidsledare

Tomas Antonijev

More magazines by this user
Similar magazines