Bruksanvisning ł - Stiga!

manuals.stiga.com

Bruksanvisning ł - Stiga!

Snabbstopp av kniven

För att undvika skärskador stoppar kniven på ca

0,2 sek, när någon av brytama släpps upp.

Skyddsskena för kniven (Fig. 4)

Knivens avstånd från knivhuset reducerar risken

för skador på grund av oavsiktlig kroppskontakt.

Så snart häckklipparen är avstängd stannar knivbladen

- enligt gällande säkerhetsföreskrifter - exakt i

höjd med skyddsskenan för att minska risken för

skador vid transport.

Slagskydd (Fig. 9)

Den utsträckta styrskenan förhindrar att obehagliga

stötar (knivrekyl) överförs till användaren till följd av

sammanstötning med solida föremål (vägg, mark, etc.).

Överbelastningsskydd

Om fasta föremål fastnar i kniven och får motorn

att köra fast, dra ut kontakten ur uttåget, ta bort

föremålet och fortsätt arbetet.

Utrustningen är även försedd med en överbelastningsbrytare,

som skyddar dreven mot mekanisk skada

om kniven skulle kärva fast.

10.Förvaring av häckklipparen efter

användning

Häcksaxen måste förvaras så, att ingen kan

skada sig på skärknivarna!

Viktigt: Knivarna bör rengöras efter varje an vändning.

(se även avsnitt 7.Underhåll).På så sätt påverkas

häcksaxens livslängd avsevärt. Oljningen bör helst

göras med ett miljövänligt smörjmedel, t.ex.

servicespray. Stick sedan i häcksaxen med knivarna i

kogret.

11.Reparation och service

Reparationer på elektriska redskap bör utföras

endast av fackmän.

SERVICE ADRESS:

STIGA AB

SE-- 57328 TRANÅS -/ SWEDEN

More magazines by this user
Similar magazines