01.08.2013 Views

Tidning - SCA

Tidning - SCA

Tidning - SCA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER Nº 1 2007

SHAPE

Rent spe l

KINA MOT OS-GULD

I HYGIEN 2008

BLOGGFORUM

KARTLÄGGER

KUNDEN

STYV KULING

MED VINDKRAFT

STARKARE SKOG

MED KOPPAR

BUTIK MED

PROFIL

HETASTE

TRENDEN

MODEBLÖJA GÖR

BYTET ROLIGARE

SÅ HÅLLER SIG

HUMMERN FÄRSK

Världsrekord i patent * Miljövänligare transporter med CTI * Trähus är inne


Klockan åtta på kvällen

den åttonde dagen i den åttonde

månaden år 2008 är det

dags för öppningsceremonin för

de olympiska spelen i Peking.

COVER sid 6-13.

Innehåll Nº 1 2007

DE OLYMPISKA SPELEN HAR EN

ENORM POLITISK

BETYDELSE FÖR KINA.

EXPERTER HAR KALLAT DEM FÖR KINAS

SOCIALA

DEBUT.

619

26

14

30

04 SHAPE UP

Antalet patentansökningar ökar. Marknaden för

inkontinensskydd växer i USA. Läs om vad som

händer i vår omvärld på sidan 4.

06 SHAPE COVER

Beijing i förvandling inför OS 2008. Luften ska

förbättras genom att mer än hundra miljöfarliga

fabriksanläggningar flyttas utanför staden.

14 TREND

Vi äter mer fisk och skaldjur än någonsin

tidigare. Läs också om metoderna som avslöjar

vad konsumenterna vill ha.

19 PROFILEN

Andrew Cookson förutspår trender inom livsmedelsbranschen.

Enligt honom kommer

konsumenterna att prioritera sämre kvalitet för

att få pengar över till statusvaror.

24 TEKNIK

Ett väl utvecklat rotsystem är förutsättningen till

ett friskt träd. Läs hur koppar bidrar till detta.

26 SCA INSIDE

Tork tog Wembley-kontraktet, Libero säljer bra och

förpackningsverksamheten i Nordamerika är såld

– allt detta och annat nytt från SCA.

30 KAMERA

Hur ser Skandinaviens högsta bostadshus i trä ut?

Se sidan 30.

34 KRÖNIKA

Andrew Winston hjälper storföretag att utnyttja

miljötänkandet för att öka tillväxten.

SCA Shape En tidning från SCA Adress SCA,

Communications and Investor Relations, Box 7827,

103 97 Stockholm Telefon 08 7885100,

Fax 08 6788130 Ansvarig utgivare Bodil Eriksson

Chefredaktör Anna Selberg

Redaktion Anna Selberg, SCA och Göran Lind,

Appelberg Design Tone Knibestöl, Appelberg

Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor AB,

Katrineholm Omslagsfoto Frans Hällqvist

SCA Shape publiceras på svenska och engelska. Inlagan

trycks på GraphoCote 80 gram, LWC-papper från SCA

Forest Products. Eftertryck endast med SCAs tillåtelse.

Redaktionen eller SCA delar inte nödvändigtvis alla åsikter

som framförs i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller

läsa den som pdf på www.sca.com.

[1*2007] SHAPE SCA*3


FOTO: GETTY IMAGES

SHAPE UP

REKORDMÅNGA PATENTANSÖKNINGAR

■ Antalet patentansökningar i

världen ökade med 6,4 procent

under 2006 till 145 300 vilket är

den högsta siffra som noterats,

enligt statistik från The World

Intellectual Property Organization

(WIPO). USA dominerar

fortfarande med nästan 50 000

ansökningar, en uppgång med

drygt 6 procent sedan 2005.

Den snabba tillväxten inom

forskning och innovation i Ostasien

medförde en kraftig ökning

av antalet patentansökningar. I

4*SCA SHAPE [1*2007]

Sydkorea ökade ansökningarna

med 27 procent, därmed passerade

man Storbritannien och

Frankrike och Sydkorea är nu fyra

i världsligan. Kina hade den

överlägset snabbaste tillväxten

med 57 procent och har sedan

2002 nästan fyrdubblat antalet

patentansökningar.

Sett till olika branscher hade

telekommunikation störst andel av

patentansökningarna (10,5 procent)

följd av läkemedel (10,4) och

informationsteknologi (10,4).

Antal patentansökningar 2006 Förändring mot 2005

USA 49 555 6,1%

Japan 26 906 8,3%

Tyskland 16 929 5,8%

Sydkorea 5 935 26,6%

Frankrike 5 902 2,8%

Storbritannien 5 045 -0,8%

Holland 4 393 -2,7%

Kina 3 910 56,8%

Schweiz 3 403 3,8%

Sverige 3 123 8,7%

Att shoppa är roligt tycker många i Asien och

de lokala detaljhandlarna ser ljust på

framtiden.

Boom i Asiens

detaljhandel

■ Detaljhandeln i Asien ser mycket ljust

på framtiden. Tre av fyra räknar med att

öka omsättningen under de kommande

tolv månaderna. En lika stor andel

uppger att de planerar att expandera

eller bygga nya butiker på andra platser

eller i andra städer, enligt fastighetstjänstföretaget

Jones Lang Lasalle som

har intervjuat detaljhandlare i Kina,

Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesien

och Indien.

Handlare inom hem och inredningsbranschen

tillhör dem som tror mest

på framtiden, följt av sportaffärer,

varuhus, butiker som säljer smycken

och butiker som säljer mat. Allra mest

optimistiska är handlarna i Indien till

följd av en stark ekonomisk tillväxt,

ökad köpkraft och en tilltagande

turism.

Världen vill ha mer

ENERGI

TROTS KLIMATHOTET och den

pågående debatten om hur vi ska minska

energiförbrukningen fortsätter efterfrågan

på energi i världen att öka, enligt en

rapport från McKinsey Global Institute.

I rapporten förutspås en tillväxttakt på i

snitt 2,2 procent de kommande 15 åren,

vilket är mer än under de senaste 15 åren.

Efterfrågeökningen sker trots att energianvändningen

blir allt effektivare, i snitt

ökar effektiviteten med 1 procent per år.

Det som framför allt driver upp

efterfrågan är utvecklingsländernas

tillväxt och den ökande privata konsumtionen

i dessa länder. McKinsey menar

att den ökade efterfrågan på energi kan

tillgodoses med en effektivare energianvändning.

Idag fi nns stora brister i bland

annat informationen i konsumentledet

och prisbildningen som leder till en ineffektiv

energikonsumtion. McKinsey tror

att potentialen för ytterligare effektiviseringar

är så stor som 15-25 procent

fram till 2020.

FOTO: GETTY IMAGES ILLUSTRATION: GETTY IMAGES


INKONTINENSSKYDD

VÄXER SNABBT I USA

■ Marknaden för hjälpmedel inom urologi och

inkontinens i Nordamerika kommer att växa

med närmare 50 procent de kommande fem

åren, enligt en rapport från Millennium Research

Group, som gör marknadsanalyser inom

hälso- och läkemedelssektorn.

Idag är marknaden värd 1,8 miljarder dollar,

2011 ska den ha växt till 2,6 miljarder dollar

vilket motsvarar en årlig tillväxt på 7,6 procent.

Bakom tillväxten ligger bland annat en snabb

utveckling av nya produkter inom området,

enligt Millennium Research Group.

BÄTTRE HANDLA OFTA

Den som veckohandlar lägger fl era hundra euro

mer om året på matinköpen än de som handlar

lite varje dag, visar svensk forskning. Orsaken

är att man köper för mycket färskvaror, som

frukt och grönsaker, när man storhandlar, enligt

undersökningen från Umeå universitet.

■ I maj lanserar SCA en begränsad

upplaga av den första designblöjan

under namnet Spring Collection i

Norden. En trendig vårkollektion av

blöjor med tuffa, söta designtryck

med retrokänsla och glamour som

gör blöjan till mer av ett komplett

underklädesplagg.

– Barnkläder är något av det

roligaste som fi nns för många

föräldrar. Med glimten i ögat ger vi

SPANIEN BÄST BLAND

DE TUNGA I EU

■ Spanien hade snabbast ekonomisk tillväxt

bland de stora EU-länderna under 2006.

Spaniens BNP ökade med 3,8 procent. En stark

byggmarknad, infl yttning från Sydamerika och

Östeuropa samt en ökad turism och vinterboende

från Nordeuropa är några orsaker till den

snabba spanska tillväxten.

Svagast tillväxt bland EU:s stora hade

Frankrike med 2 procent. Bland de mindre EUländerna

toppar Slovakien och Tjeckien med en

BNP-uppgång på 7,5 respektive 6,2 procent.


Designblöjor i

ny vårkollektion

chansen till småbarnsföräldrar att

ge uttryck för deras intresse för

mode och design till valet av blöja.

Spring Collection är en unik utgåva

med nya roliga tryck på något så

vardagligt som en blöja, säger

Fredrik Krook kategorimarknadschef

SCA Personal Care.

Mode och design roar många. Ett

intresse som kvarstår även när man

blir förälder och återspeglas bland

annat i det stora utbud av accessoarer

och kläder som idag fi nns för

barn. Under ett år som småbarnsförälder

byter man nära 2 000 blöjor.

Libero Up&Go vill med denna Spring

Collection göra något vardagligt

som att byta blöjor extra roligt.

Spring Collection säljs till samma

pris som vanliga Up&Go och upplagan

fi nns under en begränsad

period på högst åtta veckor.

[1*2007] SHAPE SCA*5

FOTO: GETTY IMAGES


SHAPE COVER

KINA VILL TA

OS-GULD I HYGIEN

Under slutspurten inför de olympiska spelen i Beijing 2008 hör kampanjerna

för bättre hälsa och hygien till de viktigaste satsningarna.

TEXT JAN HÖKERBERG

6*SCA SHAPE [1*2007]


FOTO: SCANPIX

ÅTTA ÄR ETT LYCKOTAL I KINA, en symbol för blomstring

och utveckling. Klockan åtta på kvällen den åttonde dagen i

den åttonde månaden år 2008 är det alltså dags för öppningsceremonin

för de olympiska spelen i Beijing där budskapet till

världen lyder: ”En värld, en dröm.”

Detta är bara tredje gången som de olympiska sommarspelen

arrangeras utanför västvärlden – det har tidigare skett i

Tokyo 1964 och Seoul 1988.

Tiden kommer att visa hur väl Kina lyckades som värd för detta

jättelika evenemang. Totalt räknar man med att satsa omkring

40 miljarder dollar för att ro de 29:e sommarspelen i hamn. Men

kommer spelen att göra den folkrikaste nationen i världen rikare?

Kommer de att förbättra livskvaliteten för Beijings invånare? Blir

luften bättre och minskar trafi kstockningarna?

Som en del av förberedelserna av spelen har den lokala or-

ganisationskommittén startat ett fl ertal projekt: infrastrukturen

ska förbättras genom nya motorvägar och en utbyggnad av

tunnelbanan; 37 arenor i och omkring Beijing ska byggas eller

renoveras; tiotusentals byggnader ska restaureras; slumområden

kommer att jämnas med marken; nya parker ska anläggas;

viktiga säkerhetsfrågor måste lösas etc.

ÄN SÅ LÄNGE TYCKS ARRANGÖRERNA ha gjort ett bra

jobb, åtminstone enligt Jacques Rogge, ordförande i den Internationella

olympiska kommittén. Under en inspektionsresa i

oktober 2006 konstaterade han att arenorna för sommarspelen

i Beijing 2008 var ”de bästa jag någonsin sett”.

Rogge besökte Nationalstadion, en modernistisk ny arena där

stål och betong vävts samman för att likna ett jättelikt fågelbo, samt

National Aquatics Center, en kolossal ”vattenkub” av blå bubblor.

Han sa sig vara mycket imponerad av de vackra arenorna.

Rogge lär också ha varit mycket nöjd med hur byggandet av

de nya arenorna framskrider eftersom Beijing hela tiden har legat

före tidsplanen – i skarp kontrast till exempelvis de senaste

spelen i Aten 2004.

Uppförandet av de nya arenorna har gått i så snabb takt att den

Internationella olympiska kommittén år 2005 bad Beijing att dra

ner på takten för att undvika höga underhållskostnader.

DE OLYMPISKA SPELEN har en enorm politisk betydelse för

Kina. Experter har kallat dem för Kinas ”sociala debut”. Det

här är ett utmärkt tillfälle för nationen att visa upp sina ekonomiska

framsteg och att demonstrera landets växande stolthet

och självsäkerhet. Kina får en möjlighet att stärka banden med

väst och att visa det internationella etablissemanget att man

klarar av att anordna så stora evenemang.

– För Beijing är detta en stor utmaning. Flygplatsen måste

byggas ut och trafi ksituationen förbättras. Men när Kina väl

beslutar sig för att göra något ser de oftast till att det verkligen

blir av, säger HungChee Loh, vd för SCA Packaging Asia. Loh,

som är från Singapore, borde veta eftersom han levt och arbetat

i Kina de senaste femton åren.

Beijing har valt att kalla 2008 års spel för ”Gröna OS”. För

att leva upp till detta epitet har myndigheterna lagt ner mycket

tid och pengar på att få renare luft, förbättra hygienen för att

undvika epidemier och på att förändra människors sätt att

uppträda på offentliga platser.

Beijings ökända luftföroreningar skulle kunna bli ett pinsamt

problem för värdarna, och även påverka idrottsmännens

resultat. Ambitionen är därför att minska luftföroreningarna

precis som man gör i alla andra världsstäder.

Man har också fl yttat ut, eller planerar att fl ytta ut, mer än

hundra miljöfarliga fabriksanläggningar utanför staden och

man kommer att ersätta 300 000 taxibilar och bussar med

fordon som ger mindre utsläpp. Det fi nns också planer på att

försöka ersätta kol med naturgas.

[2*2006] [1*2007] SHAPE SCA*7


FOTO: GETTY IMAGES

SHAPE COVER

Inget lämnas åt slumpen när Kina arrangerar OS 2008. I Beijing byggs

37 nya arenor. Ovan ser vi Nationalstadion som påminner om ett

jättelikt fågelbo, och National Aquatics Center, kallad ”vattenkuben”.

I satsningen på att bli klar med alla nya anläggningar i god

tid före spelen vill Kina inte bara visa världen att man kan hålla

deadlines, utan också skapa en sund miljö för spelen och ge

dammet från byggnadsprojekten en chans att lägga sig.

Beijing förbereder sig också för att minska hälsoriskerna

bland allmänheten under spelen, framför allt när det gäller att

förebygga epidemier.

– Allmänhetens hälsa är en viktig förutsättning och en garanti

för att ett internationellt idrottsevenemang som OS ska

bli framgångsrikt, förklarade Wang Yu, chef för Kinas smittskyddsmyndighet

(CDC), nyligen för nyhetsbyrån Xinhua.

Kina har byggt upp ett nationellt elektroniskt nätverk för rapportering

av epidemier där 200 000 anställda från CDC ingår.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN har redan utsett de lantgårdar

som kommer att leverera mat till idrottsmän, funktionärer

och besökare. Noggranna tester kommer att göras för att se till

att maten är av högsta tänkbara kvalitet.

Under slutspurten inför spelen har de kinesiska myndigheterna

också inlett en kampanj för bättre hälsa och ökad hygien.

År 2006 påbörjades arbetet med att förändra medborgarnas

beteenden enligt en informell uppförandekod.

8*SCA SHAPE [1*2007]

De olympiska spelen har en

enorm politisk betydelse

för Kina. Experter har kallat

den för Kinas sociala debut.

Alla som besökt Mittens rike känner till att spottande på

allmän plats är ett utbrett problem, tillsammans med bristen

på köandets vett och etikett.

Medier i väst har redan publicerat tidningsartiklar med vitsiga

rubriker som ”Chinas Spitting Image” och ”Spit Happens”.

De kinesiska myndigheterna vill absolut inte att den sortens information

om landet sprids under spelen.

MILJONTALS BROSCHYRER har distribuerats för att övertyga

Beijings invånare om det ohygieniska i att spotta. Sanitetspåsar

av papper har placerats ut, och alla som ertappas med att

spotta på trottoaren blir antingen tvungna att torka upp efter

sig eller betala böter på femtio yuan (6,50 dollar).

När spelen avslutas den 24 augusti 2008 kommer vi att veta

hur väl Kina lyckats. Tills dess, välkomna till festen! ▲

12

9

6

3

0

SNART STÖRRE ÄN TYSKLAND

Kinas ekonomi växte med 10,7 procent 2006, den snabbaste

ökningen av BNP sedan 1995. Kina kommer snart

passera Tyskland som världens tredje största ekonomi.

8,8

7,8

7,1

8,0

KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅN I KINA

8,3

9,1

10,0 10,1 9,9

10,7


FOTO: SCANPIX

ELVA NYA ARENOR

Elva helt nya arenor kommer att

byggas för de Olympiska spelen.

Efter spelen kommer några av dem

att användas för framtida idrottsevenemang,

medan andra kommer

att säljas till investerare.

★ Beijing National Stadium

(friidrott, fotboll).

★ Beijing National Aquatics Center

(simning, simhopp, vattenpolo).

★ National Indoor Stadium

(gymnastik, handboll).

★ Beijing Shooting Range Hall

(skytte).

★ Wukesong Indoor Stadium

(basket).

★ Laoshan Velodrome (cykel).

★ Shunyi Olympic Rowing-Canoeing

Park (rodd, kanot, kajak).

★ China Agricultural University

Gymnasium (brottning).

★ Beijing University Gymnasium

(bordtennis).

★ Beijing Science and Technology

University Gymnasium (judo,

taekwondo).

★ Beijing University of Technology

Gymnasium (badminton,

gymnastik).

OS I SJU STÄDER

De fl esta grenar under de Olympiska

spelen kommer att avgöras

i Beijing. Sex andra städer kommer

också att stå som värdar

under spelen: Hongkong (ridsport);

Qingdao (segling); Shanghai,

Shenyang, Tianjin och

Qinhuangdao (samtliga fotboll).

KROGLIVETS RENÄSSANS

Högre levnadsstandard har gjort att allt fl er människor

regelbundet äter middag ute, och trenden är densamma

i alla Kinas storstäder.

NÄR SHANGHAIBON Eric Xiao nyligen

skrev in ett meddelande på en lokal

elektronisk anslagstavla (Bulletin Board

System, BBS) och frågade efter rabattkuponger

till en viss restaurang i Shanghai

fi ck han snart fl era svar.

– Nästan alla påstod att restaurangen

inte ger några rabatter eftersom de aldrig

behöver oroa sig för att inte få kunder,

berättar Eric, 33år.

– Jag loggar ofta in på BBS:en för att

kolla informationen som fi nns där. Restaurangen

ligger i närheten av mitt hem

och är så populär att det oftast är omöj-

ligt att få ett bord om man vill äta middag

… det är helt absurt, säger Eric.

Ändå är detta inte något ovanligt fenomen.

Det händer ofta att man ser middagsgäster

köa vid restaurangentréerna

i väntan på ett ledigt bord.

I takt med den förbättrade levnadsstandarden

lägger invånarna ner alltmer

pengar på restaurangbesök, och

cateringindustrin blir en allt viktigare

del av den totala konsumtionstillväxten

och har under de senaste åren kunnat

glädjas åt en tvåsiffrig årlig ökning.

Försäljningen av mat på restauranger

[1*2007] SHAPE SCA*9


SHAPE COVER

och kaféer i Shanghai rapporteras vara

tre gånger så hög som i övriga landet. I

november 2006 nådde omsättningen för

stadens matindustri 52 miljoner dollar,

en ökning med 28 procent jämfört med

samma period året innan.

I DAG LOGGAR MÅNGA människor,

främst unga, in på www.dianping.com,

en sajt för gourmander som vill utbyta

matupplevelser. Här kan man också hitta

information om de populäraste restaurangerna

i staden.

– Webbsidan är verkligen praktisk. Jag

loggar in varje dag och uppdaterar min sida,

säger Lin Yuanyuan, en 26-årig kvinna

som äter ute minst tre gånger i veckan.

– Jag sitter dagligen och läser i en eller

två timmar om andra människors rekommendationer

eller recensioner. Självklart

skriver jag också ner mina egna matupp-

FOTO: GAO ERQIANG

CLEAN HANDS?

10*SCA SHAPE [1*2007]

q

q

Tibor Kovacs, SCA Hygiene Asia i Shanghai.

®

levelser, det har blivit som en hobby.

Lin berättar att hennes restaurangvanor

började år 2005 när hon träffade

sin pojkvän.

– Numera äter vi ute nästan varje fredag

och lördag, och jag samlar också på

information om olika restauranger från

tidskrifter och tv”, säger hon.

TACK VARE DEN snabba utvecklingen

inom restaurangnäringen får människor

en möjlighet att också prova andra typer

av mat. Lin tycker om det japanska,

kantonesiska och lokala shanghaiköket,

men även kryddstarka regionala kök

som Sichuan och Hunan.

Lin berättar att hon lägger ner omkring

190 dollar i månaden på restaurangbesök

med sina vänner, vilket ungefär

motsvarar en tredjedel av hennes

inkomst. RITA YAO

SUPERTILLVÄXT FÖR

MJUKPAPPER

Kinas marknad för mjukpapper är den näst största

i världen och tillväxten är minst sagt förbluffande jämfört

med västvärlden – omkring 10 procent.

s dra

CAs framgångsrika mjukpapper,

Tork lanseras nu i Kina.

– Tork är ett globalt varumärke

och går mycket bra på

alla kontinenter utom Asien. En bred

och framskjuten global position för

Tork går inte att uppnå om Kina saknas,

säger Tibor Kovacs, försäljnings- och

marknadsdirektör för AFH vid SCA

Hygiene Asia i Shanghai.

I takt med Kinas snabba ekonomiska

utveckling har medborgarna fått mer

pengar över och reser mycket mer. Detta

har skapat ett stort behov av bättre hygieniska

lösningar på till exempel hotell

och restauranger.

– Än så länge fi nns det inte några an-

Shanghaiborna är de fl itigaste krogbesökarna.

internationella konkurrenter med

nämnvärda marknadsandelar. Vi konkurrerar

med inhemska företag och de

använder till exempel andra behållare,

papperskvaliteter, storlekar och vikningar,

säger Kovacs.

EN ANNAN STOR utmaning innebär att

förändra människors vanor, att få dem

att förstå att handhygien är viktigare än

de tror.

– Med en mindre investering i handhygiensystem

av god kvalitet kan arbetsgivarna

förhindra att sjukdomar

sprids bland personal och kunder. Den

sortens medvetenhet är lägre i Kina än

till exempel i Europa. Vi ser oss själva


FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: SCANPIX

som hygienens väktare, säger Kovacs.

SCA Hygiene Asia försöker just nu

att ringa in vilka distributörer man vill

samarbeta med, vilket är en viktig faktor

för framgång enligt Kovacs:

– Vi har goda kunskaper om marknaden,

men det är våra partners som känner

till den lokala kulturen och har kun-

skapen om den kinesiska mentaliteten.

För närvarande arbetar SCA med att

etablera anläggningar för lager och distribution

för försäljningen på den kinesiska

marknaden, med början i den expansiva

Shanghairegionen.

I produktsortimentet ingår toalettpapper,

pappershanddukar, näsdukar, tork-

dukar för kontor och industrianläggningar

samt fl ytande tvål – alla integrerade i

Torks hygieniska system av behållare.

SCA har fått en fl ygande start tack

vare Kinas arbete med att förbättra

hygienen inom servicesektorn i god tid

före OS 2008 och Världsutställningen i

Shanghai 2010. ▲

De fem olympiska symbolerna representerar de fyra mest populära djuren i Kina; fi sken, pandan, antilopen, svalan och den olympiska elden.

KINAS EXPORTFÖRETAG

ERÖVRAR VÄRLDEN

Kinesiska företag nöjer sig inte längre med den

gigantiska inhemska marknaden. År 2020

ska 50 av världens 500 största företag vara kinesiska om

regeringen får som den vill.

SÅ SENT SOM FÖR 25 år sedan bestämde

sig elva dataexperter i Beijing för att det

var dags att låta massorna ta del av den nya

tekniken. De startade ett dataföretag med

namnet Legend och började jobba i ett envåningshus

i huvudstaden. I dag har deras

drömmar infriats, förmodligen i högre

grad än de någonsin vågade hoppas på.

När företaget, som i dag går under

namnet Lenovo, köpte upp IBMs pro-

blemfyllda datordivision år 2005 – vars

verksamhet var tre gånger så stor som

Lenovos – blev det plötsligt världens

tredje största datortillverkare efter Dell

och Hewlett-Packard, och dessutom ett

globalt varumärke. Lenovos varumärke

kommer att bli ännu starkare under de

Olympiska spelen i Beijing år 2008 där

Lenovo är huvudsponsor.

År 2004 köpte TCL Corporation, en

kinesisk tillverkare av tv-apparater, mobiltelefoner

och andra elektroniska produkter,

tv-delen av franska Thomson,

vilket inkluderade varumärket RCA.

Köpet förvandlade över en natt TCL till

världens största tillverkare av tv-apparater

i fråga om volym. Detta har senare

följts av TCL:s köp av mobiltelefonföretaget

Alcatel, också ett franskt företag.

Såväl Lenovo som TCL var ledande

på den inhemska marknaden innan de

gjorde sina internationella uppköp.

Haier, tillverkare av hushållsapparater

och också marknadsledande i Kina, har

å andra sidan gjort sin globala resa i huvudsak

genom organisk tillväxt.

År 1984 reste sig Haier Group ur ruinerna

efter en nedkörd statsägd fabrik i

Qingdao på den kinesiska östkusten. På

den tiden hade man en enda kylskåpsmodell

i sitt sortiment. I dag är Haier en

framgångsrik internationell producent

[1*2007] SHAPE SCA*11


SHAPE COVER

av vitvaror och hushållsprodukter och

tillverkar 96 olika modellkategorier som

säljs i över 100 länder världen över.

Företaget har 50 000 anställda runt

om i världen och en global omsättning på

mer än 13 miljarder dollar. Haier är även

offi ciell sponsor av de olympiska spelen.

Telekommunikationsgiganten Huawei

har också expanderat utomlands genom

organisk tillväxt och vunnit strategiskt

viktiga kontrakt från etablerade operatörer

som Vodafone och BT.

Även Kinas bilindustri är på väg att erövra

världen. Shanghai Automotive Industry

Corporation (SAIC), som har samarbetsavtal

med Volkswagen och General

Motors, har som mål att år 2020 vara

en av de sex största biltillverkarna. SAIC

presenterade nyligen sitt första bilmärke,

Roewe 750, som byggts enligt den design

som man övertog från Rover när det brittiska

företaget gick i konkurs 2005.

Med konkursade Rovers

design ska kinesiska

Roewe erövra världen.

12*SCA SHAPE [1*2007]

Det fi nns likheter mellan Kina i dag,

Japan på 70-talet och Sydkorea i slutet

av 80-talet. Men medan det tog femton

till trettio år för Japans och Sydkoreas

exportföretag att etablera sig på världsmarknaden,

har globaliseringen gjort

det möjligt för Kina att expandera utanför

gränserna i en takt som saknar motstycke

i historien. Detta är också anledningen

till att många kinesiska företag

ser uppköpen av ”slumrande” utländska

varumärken som ett av de viktigaste

medlen för att växa internationellt.

DE KINESISKA FÖRETAGEN har regeringens

fulla stöd i sina strävanden att

erövra världen med dess egna varumärken.

Enligt regeringens planer ska 10

procent av företagen på Fortunes 500lista

vara kinesiska år 2020. För att

uppnå detta mål har regeringen utvecklat

ett program för ”globala satsningar”,

och har avsatt 15 miljarder dollar för

uppköp av ledande utländska företag

och varumärken. Dessutom får landets

främsta företag hjälp med att möta den

internationella konkurrensen.

Detta initiativ välkomnas av inhemska

företagsledare som är oroliga för att deras

dominans på den kinesiska marknaden

kan visa sig vara en alltför osäker grund

för deras företags framtida existens.

Även om kinesiska företag arbetar

snabbt och målinriktat fi nns det gott

om hinder på vägen till att bli globala

varumärken. Det saknas erfarenhet när

det gäller strategi och marknadsföring.

Men trots allt befi nner sig Kinas ”wannabes”

i en bättre position än vad företagen

från Japan och Sydkorea gjorde när

de begav sig ut på exportmarknaden, eftersom

dessa länder inte välkomnade utländska

investeringar i sina egna länder i

den omfattning som Kina gjort. ▲

FOTO: GAO ERQIANG


FOTO: SCANPIX

Vi vill att kunderna

ska se oss som

det kompletta

alternativet

där de kan

få vilken sorts

förpackningar

de än önskar.

Vd HungChee Loh tror på

snabb tillväxt även 2007 för

SCA Packaging Asia.

GIGANTISK UTMANING FÖR SCA PACKAGING

■ Med 14 fabriker i Kina och 6 i Syd-

ost asien är SCA Packaging Asia en av de

mest snabbväxande delarna i hela SCAgruppen.

Personalen uppgår till om-

kring 4 800 personer och omsättningen

låg på nära 200 miljoner dollar 2006.

– I år har vi som mål att växa minst 30

procent, säger HungChee Loh, vd för

SCA Packaging Asia.

Loh står inför en gigantisk utmaning:

– Företagets mål är att fl erdubbla

omsättningen till år 2010. Vi siktar på

att växa både organiskt och genom

uppköp.

SCAs förpackningsverksamhet i

Asien inleddes 1999 i och med att SCA

köpte en minoritetsandel i Central

Package Group. SCA har sedan gradvis

ökat ägarandelen och äger sedan 2006

100 procent. Detta har allt sedan dess

utgjort basen för tillväxten inom SCA

Packaging Asia. SCA har låtit bygga en

helt ny fabrik i Suzhou där fem tidigare

separata enheter samlats på en enda

plats och bygger nu också ut den

nuvarande fabriken i Nanjing.

Intill högkvarteret i Minhang i Shang-

hai kommer också det nya Asia Design

Centre att ligga. Centret kommer att

fungera som stöd för interna och

externa kunder och syftet är att kunna

erbjuda innovativa designlösningar.

– Vi vill att kunderna ska se oss som

det kompletta alternativet där de kan få

vilken sorts förpackning de än önskar.

Kunderna representerar många väl-

kända varumärken och återfi nns

inom olika verksamheter som elektronik

och dryckestillverkning. Wellpappförpackningar

utgör 60 procent av

produktionen och skyddsförpackningar

40 procent.

[1*2007] SHAPE SCA*13


TREND

Den nya hälsosamma mattrenden har gjort att konsumtionen

av fi sk och skaldjur ökar i hela världen.

I takt med att tillgången minskar allt mer i Medelhavet

har leveranserna av hummer från Skandinavien

till Sydeuropa nått nya höjder.

14*SCA SHAPE [1*2007]


...och lev längre

HAVSKRÄFTA, jomfruhummer, Dublin

Bay prawn, Kaiserhummer, scampi,

Nephrops norvegicus – den norska hummern

är känd under många namn och

uppskattas av gourmander och matlagningsintresserade

världen över.

Varje år levererar Læsø Fiskeindustri

på ön Læsø, mellan Danmark och Sverige,

1 500 ton norsk hummer till Italien

och ytterligare 1 000 ton från företagets

anläggning i Peterhead i nordöstra

Skottland.

ATT ÄTA SCAMPI, havskräftstjärtar,

är en gammal tradition i Italien och den

norska hummern fångas fl itigt längs

landets kuster. Men beståndet är långt

ifrån tillräckligt för att möta efterfrågan,

vilket är goda nyheter för fi skeindustrierna

kring Kattegatt. Den norska

hummern trivs i vattnen runt Læsø, där

klippformationer, kalkstenspelare och

korallrev skapat en gynnsam miljö.

Søren Larsen, vd för Læsø Fiskeindustri,

säger att det fi nns andra skäl till att

Italien är en så stor marknad för denna

typ av mat som mer betraktas som en

lyxvara på våra nordliga breddgrader.

”Italienarnas måltider består vanligtvis

av upp till fem rätter. Sedan de ätit

antipasti, sallad och pasta nöjer de sig

oftast med mindre portioner av fi sken

eller köttet till huvudrätten, vilket gör

att det räcker mer än väl med två eller tre

grillade scampi.”

KONKURRENSEN FRÅN lågkostnadsländer

i Asien och Latinamerika ökar.

Larsen menar dock att hummern som fi skas

utanför Skandinaviens kuster i allmänhet

betraktas som överlägsen i smak

eftersom Nordatlantens kalla vatten gör

att den växer långsammare.

Ett annat hot mot den skandinaviska

fi skeindustrin kommer enligt Larsen

från de allt strängare EU-direktiven för

skydd av de lokala torskbestånden. Reglerna

har haft en ogynnsam effekt på

hummerfi sket eftersom det bara är tilllåtet

under begränsade tidsperioder i

vissa områden av Atlanten. Men framtiden

ser ändå ljus ut för den lokala fi skeindustrin.

”Vi har sannerligen inga problem med

att sälja det vi fångar”, säger Larsen.

JONAS REHNBERG

HAVETS LÄCKERHETER

– EN HJÄRTEFRÅGA

■ En nyligen genomförd studie

vid Göteborgs universitet visar att

efterfrågan på fi sk kommer att öka

kraftigt under de kommande årtiondena,

och år 2003 konstaterade

forskningsinstitutet IFPRI (International

Food Policy Research Institute)

att den globala konsumtionen

av fi sk mer än fördubblats på 30 år.

”Denna enorma tillväxt pekar på

förändringar när det gäller vem som

konsumerar fi sk och var”, menade

IFPRI. ”Den snabba befolkningsökningen

i utvecklingsländerna,

parallellt med en högre genomsnittlig

konsumtion av fi sk i dessa länder,

har också medfört att den globala

fi skkonsumtionen ständigt ökar.”

I industriländerna växer efterfrågan

på fi sk av olika anledningar,

som till exempel det allt större

intresset för det thailändska köket

och andra exotiska matkulturer,

som ofta uppfattas som en del av

en sundare livsstil. Fisk innehåller

fettsyran omega-3, som sänker

kolesterolet i blodet. Det amerikanska

livsmedelsverket har konstaterat

att konsumtionen av omega-3

minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar,

och American Heart Associations

rekommendation lyder:

”Friska människor bör äta omega-3

från fi sk för att skydda hjärtat.”

Till syvende och sist är det förmodligen

så att de fl esta människor

tycker om fi sk och skaldjur därför

att det smakar förträffl igt och ger

måltiden ett extra lyft. Sveriges

fi skgrossisters förening bekräftar

att efterfrågan på exklusiva varianter

av fi skfi lé och skaldjur ökar

snabbare än för fi sk i allmänhet.

FOTO: ISTOCKPHOTO


PAKET MED KVALITET

■ Temperaturkänsliga varor som

färska och frusna livsmedel ställer

stora krav på de förpackningar som

används. De måste vara vattentäta

och kunna hålla rätt temperatur.

SCA Packaging tillverkar förpackningar

som är skräddarsydda för

transporter av ömtåliga varor.

Kartong och polyetylen är

idealiska material för fuktiga och

kalla miljöer och passar utmärkt

för feta produkter. Förpackningarna

består av tre till fem lager av

olika sorters papper som fogas

samman med vattenfast lim.

I de speciella förpackningslösningar

som SCA Packaging utvecklat

för Læsø Fiskeindustri, sänks

den nyfångade hummern ner i en låda

som fyllts till hälften med vatten

och fryses sedan ner. Denna teknik

ger ett skyddande lager som förhindrar

uttorkning och bevarar kvaliteten

bättre än andra lösningar.

Humrarna skickas sedan med lastbil

till Italien och andra länder där de

säljs till restauranger och grossister.

Den nordatlantiska räkindustrin

är en annan stor marknad för SCA

Packaging. En enda trålare kan

förbruka så mycket som 800 000

förpackningar per år. Räkorna kokas

och fryses ner ombord och lagras

därefter tills trålaren kommit i hamn,

ibland inte förrän en månad senare.

SÅ NJUTER MAN

AV EN NORSK HUMMER

Søren Larsen, vd för Læsø

Fiskeindustri i Danmark,

avnjuter oftast sin norska hummer

på något av följande tre sätt:

★ Skär ett snitt längs ryggen, lägg

i vitlökssmör och ställ in i ugnen.

★ Koka den.

★ Eller koka den inte utan ät den rå

med salt, peppar, några droppar

citron och olivolja.

[1*2007] SHAPE SCA*15


FOTO: GETTY IMAGES

TREND

I FJOL TILLKOM NY VINDKRAFT

motsvarande 7 588 megawatt inom EU,

investeringar värda runt 9 miljarder euro,

enligt den europeiska vindkraftsorganisationen

EWEA. Det var 23 procent mer

än under 2005 och innebar att den totala

kapaciteten ökade med 19 procent.

Enligt Christian Kjaer, vd för EWEA,

är det fråga om en ”andra våg” för den europeiska

vindkraften och exkluderat de

två största marknaderna har vindkraften

inom EU sexfaldigats på bara fyra år.

– Klimatfrågans betydelse, bristen

på elproduktion och EU:s påverkan är

några orsaker till det kraftigt ökande

intresset för vindkraft i Europa, säger

Matthias Rapp, chef för VIP, Vindkraftsbranschens

Investerings- och Projekteringsföretag.

Teknikutvecklingen har också betydelse.

Tekniken förbättras ständigt och

gör vindkraften mer effektiv. Räknat

i effekt är vindkraftverken nästan tio

16*SCA SHAPE [1*2007]

Klimathotet, bristen på el

och en aktiv EU-politik ökar

intresset för vindkraft.

MEDVIND

FÖR EUROPEISK

VINDKRAFT

Den totala kapaciteten för vindkraften inom EU

ökade under 2006 med 19 procent. Fortfarande

kommer dock inte mer än drygt 3 procent av

den totala elproduktionen från vindkraft.

gånger så stora som för tio år sedan.

Fortfarande kommer dock 80 procent

av EU:s energiförbrukning från fossila

bränslen – olja, naturgas och kol. Vindkraften

kan med nuvarande kapacitet

svara för inte mer än drygt 3 procent av

den samlade elproduktionen i EU. EUkommissionen

har som mål att förnyelsebar

energi, som idag till största delen är

vindkraft, år 2020 ska svara för 20 procent

av alla energikällor i EU.

Det är också stora skillnader mellan

länderna inom EU. Danmark ligger längst

fram och har den högsta andelen vindkraft

per invånare i världen, i Danmark

svarar vindkraften för runt en femtedel av

elproduktionen.

Tyskland har också gjort stora framsteg.

Totalt byggdes i fjol 2 233 megawatt

vindkraft i Tyskland, en ökning med 23

procent jämfört med 2005. Av kapaciteten

på 48 000 megawatt i EU fi nns mer än

20 000 i Tyskland. Gemensamt för Dan-

mark och Tyskland är att länderna har bra

ekonomisk stödsystem, vindkraftsägare i

Tyskland garanteras ett fast pris på el från

vindkraft under de första 15 åren. Men

det har funnits starka skäl att hjälpa fram

förnybara energislag i dessa länder, där

kolkraft är alternativet och elpriset högt.

Spanien är den näst största marknaden

inom EU, i fjol investerades i 1 587

nya megawatt. Även i Frankrike och Portugal

har vindkraften ökat kraftigt.

I Sverige, som ofta ligger långt fram i

användandet av ny teknik, är dock vindkraften

fortfarande en marginell företeelse.

Den totala kapaciteten 572 megawatt

vid senaste årsskiftet, är en fjärdedel av

vad som investerades i Tyskland bara under

2006, och svarar bara för 0,7 procent

av den totala elkonsumtionen i Sverige.

– Svensk vindkraft befi nner sig i embryostadium

jämfört med andra länder i

Europa, säger Matthias Rapp.

MALIN HALLARESCA MED I SATSNING PÅ VINDKRAFT

■ VindIn AB, dotterbolag till BasEl

som ägs av ett antal elintensiva

företag i Sverige, satsar på

utbyggnad av vindkraften med

1TWh under den närmaste femårsperioden,

vilket motsvarar hela

den svenska vindkraftsproduktionen

i dagsläget.

Ägarna i BasEl-företagen, som

tillvaratar basindustrins intressen,

vill med olika projekt öka tillgången

på el i Sverige för att få en bättre

DET KRÄVS MER fi nt kalibrerade sätt

att skaffa kunskap om konsumenterna.

Mer kvalitet, mindre kvantitet, enligt

Lena Danielsson, vd på det internationella

marknadsanalysföretaget Synovates

svenska kontor.

– Kvalitativa undersökningar är i dag

enda sättet att verkligen förstå konsumenterna,

säger hon.

Sedan några år har följaktligen nya

kvalitativa undersökningsmetoder vunnit

mark. Hit hör till exempel hembesök

och ”accompanied shopping”, det vill

säga att följa en konsument i själva köpsituationen.

En uppenbar poäng med de här etnografi

ska metoderna är att de blottlägger

omedvetna vanor, som inte kommer

fram med till exempel fokusgrupper.

På senare år har dessutom modern teknik

öppnat för nya grepp. Internet har till

exempel inneburit möjligheten att samla

online-fokusgrupper. Bra, eftersom man

kan nå människor spridda över stora

balans mellan utbud och efterfrågan

och därmed sänka elpriserna.

– Med tanke på att ägarföretagen

förbrukar 32 TWh per år så är 1

TWh inte så mycket, men det är

ändå ett värdefullt tillskott. Det ger

oss möjligheten att göra något mer

än att bara prata politik, säger

Björn Lyngfelt informationschef på

SCA Forest Products.

VindIn identifi erar just nu

lämpliga lägen för vindkraftspar-

farväl KONSUMENT

– välk ommen

KONSUMENT!

Hushållen bryter ny mark. Ny teknik, uppgörelsen med

gamla könsmönster och andra sociala förändringar,

innebär nya utmaningar för marknadsförare och produktutvecklare.

Hur ska de förstå konsumenterna i dag – och

vad de kommer att vilja i morgon?

geografi ska ytor, som diskuterar med

varandra ungefär som på en chatt.

– Men det ersätter inte traditionella

fokusgrupper, man går inte på djupet på

samma sätt, säger Lena Danielsson.

Enligt henne är online-fokusgrupperna

redan på väg ut. I deras ställe kommer

bloggliknande forum, där konsumenter

diskuterar med utgångspunkt från förutbestämda

frågor.

– Där får man en verklig dialog med

konsumenterna, säger hon.

En annan metod som ny lättillgänglig

teknik har gjort möjligt, är att förse

konsumenter med digitala fi lmkameror

och be dem dokumentera sin vardag och

sina vanor.

– Det är en bra metod, för det ger dem

tid för refl ektion och eftertanke, säger

Lena Danielsson.

De nya metoderna har inte utvecklats

för att tekniken skapat möjligheten till

det. Utan framför allt för att konsumentmönstren

och inte minst utbudet av pro-

ker på ett tiotal platser företrädesvis

i norra Sverige.

– Vi har fått ett mycket positivt

gensvar och eftersom det är det

första initiativet till egen elproduktion

inom BasEl-samarbetet, känner

vi oss lite som pionjärer, säger

Anders Lyberg, VD för VindIn AB

Bland delägare i VindIn fi nns

AGA, Boliden, SCA och Stora Enso.

VindIn bildades i oktober 2006.

dukter gjort utvecklingen nödvändig.

– Det är svårare att nå konsumenterna

i dag, inte minst för att det knappt längre

fi nns några produktfördelar att framhålla

för dem - de fl esta produkter på marknaden

är ungefär lika bra. I stället handlar

det om att differentiera sig på det emotionella

planet, säger Lena Danielsson.

NYA METODER

THORD ERIKSSON

SCA Tissue Europe har nyligen börjat

använda nya metoder för att förstå sina

konsumenter. De nätbaserade bloggforumen

utgår från enkla frågeställningar

av typen: Vad har ni för tankar

om toalettpapper? Några problem?

– Vi kan göra en väldigt detaljerad

studie med över tvåhundra deltagare

för bråkdelen av vad en fokusgrupp

med bara åtta deltagare kostar, säger

Lesley Cordial, chef för varumärkesutveckling

SCA Consumer Tissue

Europe.

Internet erbjuder dessutom en

möjlighet till anonymitet, öppenhet

och diskretion, som gör det lättare att

diskutera känsliga ämnen.

Men den nyhet som produktutvecklarna

SCA Tissue Europe varit mest

belåtna med på senare tid, är de

etnografi ska studierna i hushåll.

– De har sagt att ingen annan metod

har gett så mycket nya produktidéer,

säger Wolfgang Lenzen, chef för

marknadsundersökningar på SCA

Consumer Tissue Europe.

En ny etnografi sk undersökning

planeras i år, med inriktning på

personlig hygien. Undersökningen

görs i tre eller fyra länder och omfattar

cirka 20 personer per land.

[1*2007] SHAPE SCA*17


Our employees may take a

rather squarish view of life

Admittedly, we think a lot of boxing things. Since we

offer four different material types and competences

that cover the entire packaging process, there is

enough to think of.

Things must hang together all the way through the

supply chain, easy procurement, practicable use in production,

stacking capability and durability in logistics.

SCA PACKAGING DENMARK consists of 7 business areas with

20 units and 1,400 competent employees in Denmark. We are

a member of Svenska Cellulosa Aktiebolaget, which employs

With SCA Packaging you will get a partner for the

entire packaging process. We offer solutions within:

• Strength/logistics optimisation

• Knowledge of packaging systems

• Packaging optimisation

• Supply chain know-how

• Competent consultancy

50,000 people at more than 300 production units in Europe, Asia

and America. SCA’s mission is to provide essential products that

improve the quality of everyday life.

Read more at

www.scapackaging.dk

More than a box ...


Enligt Cookson fi nns det

grundläggande trender

som gäller i hela Europa.

PROFIL

HANDELNS VARUMÄRKEN

BYGGER PROFIL

Europas livsmedelskedjor

kommer att satsa allt mer på att

skapa egna starka varumärken.

Det säger ANDREW COOKSON,

vd för konsultföretaget

Gira och en av världens främsta

experter på trender inom

livsmedelsbranschen.

TEXT ANNA MCQUEEN FOTO ALASTAIR MILLER

att studera nya trender i Europa

är ett hektiskt jobb, så vad kunde

passa bättre för ett möte med

Andrew Cookson än den överdådiga

sekelskiftesrestaurangen Le

Train Bleu på station Gare de Lyon i Paris. Cookson

är vd för det Genèvebaserade konsultföretaget

Gira. I drygt 35 år har Gira studerat marknadstrender

inom livsmedelsbranschen, och det

var ett av de första företagen i Europa som använde

sig av moderna undersökningsmetoder.

– Vi arbetar över hela Europa med alla typer

av livsmedel och med mejerier, kött och fi sk i hela

världen. Vi studerar allt ifrån korv i Moskva till

margarin i Spanien, säger Cookson.

Cookson menar att det fi nns grundläggande

trender som gäller i hela Europa, trots alla kulturella

skillnader.

– Många hävdar att länderna är så olika att

[1*2007] SHAPE SCA*19


PROFIL

det är omöjligt att generalisera, men det är rent

nonsens, säger han och fortsätter:

– Dessutom påstår man att de få produkter

som går att generalisera är McDonald’s hamburgare,

Mars Bar och Nescafé, men i övrigt

skiljer sig allting åt. Så kanske det är, men de

grundläggande trenderna är ändå desamma.

Det som är viktigt för konsumenter i alla i-länder

– det vill säga länder där människor äter så

mycket de vill av allt de vill ha – är lättillgänglighet

och tydliga erbjudanden. Det vill inte

ödsla tid på att leta efter, diskutera och köpa

mat som är tråkig och allmängiltig, och de vill

att maten ska vara okomplicerad.

Tillverkare som Nestlé och Danone visar

på en utveckling mot högre lönsamhet genom

tillväxt och större marknadsandelar, menar

Cookson. Men en av de viktigaste förändringarna

inom livsmedelsbranschen i dag sker bland

återförsäljarna.

– De vill i allt större utsträckning skilja

sig från sina konkurrenter genom att använda

det egna butiksnamnet för att etablera

varumärken.

I USA FINNS DET REDAN butiksnamn som

är tydligt defi nierade varumärken, till exempel

Wal-Mart och Costco. Men det gäller ännu inte

i Europa – med några få undantag.

– Vi är på väg in i en tid då butiksnamnen

börjar betyda något för konsumenterna och

befi nner oss i ett skede där återförsäljarna försöker

skapa klara och tydliga bilder av sina

butiksnamn och logotyper, något som ännu så

länge bara skett i Storbritannien, Schweiz och

Belgien. Numera kräver butikskedjorna att leverantörerna

ska kunna förse dem med produkter

som förstärker den profi l de vill visa upp.

Under de närmaste tio till tjugo åren kommer

återförsäljarna i allt högre grad att leta efter

produkter som skiljer dem från konkurrenterna,

på samma sätt som man försöker hitta

billiga och bra basprodukter som bara fi nns att

köpa i just deras butiker. Det här är något som

Leclerc i Frankrike, Lidl och Aldi i Tyskland

och Tesco och M&S i Storbritannien redan

klarat av. Cookson är övertygad om att detta

kommer att få stor betydelse för leverantörerna

20*SCA SHAPE [1*2007]

Vi är på väg

in i en tid då

butiksnamnen

börjar betyda

något för konsumenterna

och befi nner

oss i ett skede

där återförsäljarna

försöker

skapa klara

och tydliga

bilder av sina

butiksnamn

och logotyper,

något som

ännu så länge

bara skett i

Storbritannien,

Schweiz

och Belgien.

Européer prioriterar

mobiltelefoner framför

mat, säger Andrew

Cookson.

och för hela frågan om var livsmedlen ska placeras

i butikerna.

– Återförsäljarna måste ha något mer att erbjuda

än bara ett lågt pris.

Butikskedjorna exporterar nu sitt knowhow.

Den tyska ”hard discount”-modellen, den

franska ”hypermarket”-modellen och den brittiska

”added-value”-modellen slåss om utrymme

i länder där det tidigare inte funnits några

sådana alternativ, som till exempel i Centraleuropa,

Fjärran Östern och Sydamerika.

– Men på grund av en överetablerad hemmamarknad

och förutom geografi ska satsningar,

försöker de också att bli bättre på att bearbeta

sin befi ntliga kundkrets genom att erbjuda nya

produkter.

ETT BRA EXEMPEL är att i den tyska ”hard

discount”-modellen, som innebär ett billigt

och begränsat produktsortiment, ingår numera

även färskt kött. Och Gira’s undersökningar

visar att år 2015 kommer 35 procent av allt

färskt kött som säljs i Tyskland att inhandlas i

den typen av butiker.

Men enligt Cookson kan man också urskilja

en tydlig förändring när det gäller matprisernas

inverkan på de europeiska matvanorna.

Människor väljer allt oftare att köpa produkter

av sämre kvalitet för att få tillräckligt

med pengar över till mobiltelefoner och dyra

sportskor till barnen.

– Utvecklingen pekar mot en konsumtion

av livsmedel som innehåller mer kolhydrater

och socker, en viktig faktor när det gäller den

ökande fetman. Det här är ett allvarligt samhällsproblem.

ATT BEGRÄNSA DE miljömässiga effekterna

och främja ekologisk hållbarhet håller också på

att utvecklas till en viktig fråga för återförsäljarna

när de nu ställs inför allt hårdare krav på

att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

– Med tanke på dessa genomgripande produktförändringar

är hållbarhet långt ifrån

någon lätt uppgift för dem. Och detta är bara

början. Trycket på återförsäljarna kommer att

öka, vilket i sin tur leder till dyrare livsmedel. I

slutänden är det konsumenterna som drabbas.100

80

60

40

20

0

VARUMÄRKESKATEGORIER

I EUROPA

SCA är Europas största leverantör av

mjukpapper till dagligvaruhandelns varumärken

med starka positioner på de fl esta

europeiska marknader. SCA satsar dock mer

resurser än tidigare på produktutveckling

som syftar till att stärka SCAs egna varumärken

och förbättra lönsamheten.

Inom personliga hygienprodukter utgör

handelns egna varumärken en relativt liten

andel av den totala försäljningen. På fl era

marknader kompletterar SCA i ökande

utsträckning sina egna varumärken med

tillverkning av produkter för detaljhandelns

varumärken.

Så här ser fördelningen i Europa ut mellan

producenters varumärken och handelns

egna varumärken (procent):

44% PRODUCENTERS

VARUMÄRKEN

56% HANDELNS EGNA

VARUMÄRKEN

BARNBLÖJOR

MJUKPAPPER

MENSPRODUKTER

INKONTINENS-

PRODUKTER

75% 85% 98%

25%

15% 2%

PRODUCENTERS VARUMÄRKEN

HANDELNS EGNA VARUMÄRKEN

FOTO: GETTY IMAGES

Allt fl er varor kommer

att ha butikens

varumärke i framtiden.

Återförsäljarna

måste ha

något mer att erbjuda än

bara ett lågt pris.

[1*2007] SHAPE SCA*21


PROFIL

Men Cookson menar att man framför allt bör

hålla ögonen på utvecklingen av biobränslen och

vilka konsekvenser det kommer att få för livsmedelsindustrin.

I januari gav sig tiotusentals

människor ut på gatorna i Mexiko City för att

protestera mot priserna på tortillas, som i vissa

delar av landet fördubblats under de senaste tolv

månaderna, och många menar att den här sortens

prishöjningar beror på den ökade användningen

av spannmål för tillverkning av biobränslen.

– Stora mängder spannmål och oljefrön förbränns

numera snarare än förtärs, och detta

innebär inte bara mindre mängder livsmedel

till kött- och mejerikedjorna, utan också stora

prisökningar på alla basvaror, vilket är dåliga

nyheter för alla fattiga människor, för länderna

i tredje världen och till och med för europeiska

och amerikanska konsumenter. Konsekvenserna

kan bli förödande. Produktionen av biobränslen

stimuleras av jakten på bidrag och politiska hänsynstaganden,

och ingen bryr sig om vilka effekter

det kommer att få på våra livsmedel. Det här

är något som händer just nu, och ingen vet vad

slutresultatet kommer att bli. ▲

22*SCA SHAPE [1*2007]

NAMN: Andrew Cookson

BOR: Strax utanför Paris med fru

och två barn.

KARRIÄR: “Jag har bott i Frankrike

i 30 år nu. Efter språkstudier vid

Oxford tillbringade jag ett år i

Östeuropa. Sedan skrev jag mina

uppsatser och arbetade som revisor

i ett år innan jag började på handelshögskolan

INSEAD inte långt från

Paris. Därefter hade jag olika

fi nansjobb innan jag började på

Gira år 1990.”

OM SIG SJÄLV SOM KONSUMENT:

”Fördelen med att vara engelsman

och ha bott utomlands så länge är

att man inte skaffat sig några egna

kulinariska traditioner, och därför

kan man bedöma andras matvanor

på ett objektivt sätt, oavsett

hur märkliga de först kan tyckas.”

FRAMTIDA MATTRENDER

ENLIGT COOKSON:

★ Konsumenterna vill att maten ska vara

okomplicerad.

★ Återförsäljarna vill ha sina

egna logotyper på produkterna för

att stärka sin image.

★ Färskt kött blir allt vanligare i ”hard

discount”-modellen.

★ Vi är på väg mot att konsumera mer

livsmedel av sämre kvalitet samtidigt

som hållbarhet blir en allt viktigare

fråga för återförsäljarna.


Add impact to your table—and your bottom line.

Every detail of your restaurant is an expression of its personality and uniqueness. Which is why we now offer the

Xpressnap ® napkin dispensing system in new fun and vibrant colors.

The Xpressnap napkin dispensing system not only looks good in any casual dining environment, it also

substantially reduces napkin consumption. How? It dispenses one napkin at a time. So now patrons take one

napkin—instead of grabbing a handful. In fact, recent research suggests you may reduce napkin usage by as

much as 50%. At SCA, we guarantee that Xpressnap will reduce your napkin consumption by at least 25%!

Now that’s savings with style.

scatissue.com

One napkin. Every time.

Napkins I Towels I Dispensers I Soap I Specialty Wipers I Bath & Facial Tissue

Choose your favorite color to

complement your restaurant’s décor!

FOCUS On:

IMAGE

SAVINGS

HYGIENE

INNOVATION

PRODUCTIVITY

PROFITS

PERFORMANCE

SERVICE

PARTNERSHIPS

ENVIRONMENT


TEKNIK

e

24*SCA SHAPE [1*2007]

mot roten till det onda

De mest geniala lösningarna är ofta de enkla. Som

att använda kopparfärg för att styra rötter och få

skogen att växa snabbare och rakare.

TEXT GÖRAN LIND ILLUSTRATION LEIF ÅBJÖRNSSON

tt träd behöver ett väl utvecklat

rotsystem för att

kunna växa snabbt och

rakt. Deformerade rotsystem

är ett problem som skogsägare världen

över drabbas av. En orsak de senaste

decennierna har varit rotsnurr i skogsplantor

som drivs upp i krukor.

– När rötterna når krukväggen i en

slät kruka, viker de av och börjar följa

väggen, de börjar snurra och fara. Det

ger instabila träd och träd med dåligt

utvecklade rötter som inte kan ta upp

näring lika bra som ett träd med ett

välutvecklat rotsystem, säger Leif Gulin,

biolog på SCAs plantproducent

NorrPlant, som är Europas största leverantör

av skogsplantor med plantskolor

i Bogrundet och Wifstamon utanför

Sundsvall.

DÅLIGA ROTSYSTEM resulterar helt

enkelt i sämre kvalitet på skogen, vilket

medför betydande ekonomiska konsekvenser

för skogsägarna.

– Vi har arbetat med det här proble-

met under lång tid och utvecklat krukor

där styrlister och luftspalter styr rötterna

i rätt riktning, säger Leif Gulin. Det

sista steget mot plantor med ett lika bra

rotsystem som träd som växt från frön i

backen, tog vi när vi i 1990-talets inledning

började titta på en metod med kopparfärg

som beskrevs av kanadensiska

forskare redan på 1970-talet.

METODEN GÅR UT PÅ att krukornas

insida målas med en kopparhaltig färg,

där mängden koppar är noga anpassad

till den planta som ska odlas.

– Koppar är giftig i för höga koncentrationer

och stoppar rötternas tillväxt

vid krukväggen. Koppar hindrar de yttersta

cellerna från att dela sig och därmed

slutar roten att växa, förklarar Leif

Gulin och tillägger att motsvarande kan

beskådas på koppartak, där det aldrig

förekommer växtlighet.

När plantan sedan sätts ut i sin markberedningsfl

äck i skogen, så sjunker kopparkoncentrationen

vid rotspetsen och

roten börjar växa ut i skogsmarken. Trä-

det får därmed ett symmetriskt och välformat

rotsystem.

– Vi ser en viss förbättring av tillväxten.

Dessutom förbättras kvaliteten eftersom

träden blir rakare, men framför allt blir

träden stabilare, säger Leif Gulin.

Gran dominerar, i fjol stod den

för över hälften av alla plantor från

NorrPlant. Tall svarade för 37 procent

och contortatall för 8 procent. Hittills

har NorrPlant producerat mer än

300 miljoner plantor med kopparfärgade

krukor. Från och med i år säljs heller

inga plantlådor med omålade krukor.

Konceptet har också sålts vidare till

skogsägarföreningen Södra.

PLANTLÅDORNA ÄR returemballage

som används under många år. Efter planteringen

körs de tillbaka till NorrPlant,

tvättas från smuts och färg och målas

igen. Mängden koppar som kommer ut i

markerna i samband med planteringen

är mycket liten, endast några gram per

hektar, och betydligt lägre än den naturliga

halten i marken. ▲SCA INSIDE

NYA GREPP PÅ TORK ONLINE

I NOVEMBER FÖRRA ÅRET

lanserades Tork online 2.0 (www.

sca-tork.com). Det är första steget i

en serie releaser som kommer att

göra Tork online-saj ter na mer

tillgängliga och att rak tiva oavsett

om kunden är ny eller välbekant

med SCA och Tork.

Den förnyade versionen av Tork

online omfattar bland annat en sektion

som kallas för Experience Tork

och beskriver tre av de nyckelord

som Tork varumärket står för hygien,

absorption och mjukhet. Sektionen

kommer att byggas ut med fl er områden

i nästa release. En annan nyhet

är sektionen My Product List som ger

26*SCA SHAPE [1*2007]

Tre vinnare. Displayprodukten

Kit-Kat Sakura

(nedan) har åtta kanter,

i Kina är åtta ett lyckotal.

Skyddsförpackning

Hyfl ux Dragonfl y (mitten)

och Purina Beggin

Strip (vänster).

kunden och distributören möjlighet

att skapa sin egen produktlista och

ladda hem all produktinformation

som hör till inklusive bilder och CADfi

ler (3D-ritningar för arkitekter).

– Att online-satsningarna är rätt

för våra kunder bekräftas varje

månad i besöksstatistiken. Sedan

starten för två år sedan har antalet

besök ökat med 514 procent, säger

Ulrica Westheim chef för nya

medier på SCA Tissue Europe.

Under 2007 kommer release 2.1

och förväntningarna är redan höga.

Den främsta målgruppen för Tork

online är distributörer som behöver

nyheter och snabb produktinforma-

TRE PRISER

TILL SCA

I SINGAPORE

SCA Packaging Asia vann tre priser vid Singapore

Packaging Star 2006. De vinnande produkterna var

Kit-Kat Sakura och Purina Beggin Strip i produktkategorin

Sales and Product Display. Det tredje priset

var för Hyfl ux Dragonfl y, en förpackningslösning i

kategorin Transport and Protection.

– Att vinna dessa priser gör att SCA Packaging

framstår som en stark aktör och en ledande leverantör

av förpackningslösningar till hela Asien.

Dessutom ökar priserna kundernas förtroende för vår

förmåga att utveckla förpackningsprodukter och

att leverera innovativa lösningar av högsta kvalitet,

säger HungChee Loh, vd för SCA Packaging Asia.

– Kit-Kat Sakura vann också pris vid Asia Star

Awards 2006, där mer än hundra konkurrerande

bidrag från fjorton asiatiska länder deltog. Asia Star

Awards arrangeras årligen av Asian Packaging

Federation. Initiativtagare till Singapore Packaging

Star Award har sedan 1998 varit Packaging Council

of Singapore.

tion. Tork online har 25 versioner i

22 länder och bygger på samma

plattform.

Tork är SCAs varumärke inom

AFH (Away From Home) och fi nns i

Europa, Nordamerika och Asien.


Miljövänligare transporter med CTI

SCA MINSKAR kostnader

och skonar miljön

genom att öka antalet

lastbilar utrustade med

CTI-teknik i sina skogar.

Beslutet togs efter ett

framgångsrikt testprojekt,

som Vägverket nu

har godkänt och skapat

föreskrifter till. Tekniken

CTI står för Central

Tyre Infl ation och innebär

att lufttrycket i däcken

kan ändras. Det gör att

fordonets vikt sprids över

en större yta, vilket tillåter

fordon att ha större last än

vad som annars är tillåtet

på en del vägar och under

kritiska perioder, som

under tjällossning eller

ihållande regnperioder.

Detta i sin tur ger lägre

transportkostnader för

WEMBLEY-KONTRAKT TILL TORK

■ Det var SCAs omfattande miljöprogram som blev

tungan på vågen i kampen om avtalet med det nya

Wembley Stadium i London. Arenans 2 618 toaletter,

enligt uppgift fl er än i någon annan byggnad i världen,

kommer alla att innehålla Tork-produkter.

SCA hade alla de produkter vi ville ha, men avgörande

för vårt beslut var hur företaget betonar sitt

miljöansvar, säger John Andersen, ansvarig för arenans

renhållning.

– Det som imponerade mest på oss var SCAs satsningar

på återplantering av skog, att man undviker klorin

som blekmedel i sina produkter och att man strävar

efter att minimera energiförbrukningen.

– Allt detta gav höga poäng i vår bedömning och

övertygade oss om att kontraktera SCA Tissue Europe

framför någon annan mjukpappersleverantör,

sammanfattar Andersen.

Wembley Stadium, som kommer att invigas i år, har

90 000 sittplatser och kommer att besökas av mer

än 1 500 000 idrotts- och musikintresserade varje år.

Tork produkter tillverkas av SCA Tissue Europe som är

marknadsledande i Europa när det gäller mjukpapper.

SCA och mindre utsläpp.

– Vi har mycket positiva

erfarenheter av testprojektet

och tillförlitligheten

har överträffat mina förväntningar,

säger Ingemar

Ljunggren transportledare

SCA Skog, Virke

Syd. Idag rullar det fyra

CTI-utrustade lastbilar i

SCAs skogar och målet är

att så snabbt som möjligt

FOTO: NEIL PROCTOR

Lastbilsföraren Carl-Erik

Lodin är nöjd med den

nya tekniken. Slangarna

som hänger utanpå

drivhjulet är det enda som

avslöjar att bilen är

utrustad med CTI-teknik.

öka antalet bilar till 20.

Testet genomfördes

tillsammans med Väg-

verket, lastbilsförare,

fordonstillverkare och

andra skogsföretag och

startades för tre år sedan.

Totalt kan skogsnäringen

i Sverige minska

sina kostnader med upp

till100 miljoner kronor

årligen.

Tom Dudfi eld, SCA , John Andersen, Wembley Stadium och

Rob Broadbent, SCA.

[1*2007] SHAPE SCA*27


FRANKRIKE FÖRST I RADEN

■ Frankrike är det första landet att lansera

den nya och mångsidiga kvinnliga hygienprodukten

Nana Plus+. I och med lanseringen

kommer SCA Personal Care i Frankrike att

nå en marknad som man tidigare inte varit

inriktad på. Målgruppen är de kvinnor mellan

35 och 60 år som inte använder särskilda inkontinensskydd

utan andra hygienprodukter.

Nana Plus+ presenteras som en kvalitetsprodukt

vilket återspeglas av dess utseende och

pris. Näst på tur för en lansering är Italien,

där produkten kommer att säljas under namnet

Nuvenia Plus+.

28*SCA SHAPE [1*2007]

Nana Plus+ är en

ny och mångsidig

produkt.

Förpackningsverksamheten

i Nordamerika såld

SCA HAR SÅLT sin nordamerikanskaförpackningsverksamhet

till Metalmark

Capital för 400 miljoner

dollar, motsvarande 2,8

miljarder kronor. Den

nordamerikanska verksamheten

omsätter cirka

430 miljoner dollar årligen.

Transaktionen beräknas

vara slutförd under första

kvartalet 2007 och köpeskillingen

betalas kontant.

–Vår ambition är att

koncentrera SCAs förpackningsverksamhet

till den

europeiska marknaden där

Östeuropa och Ryssland

är de mest snabbväxande

regionerna. Förutom det

vill vi fortsätta att växa i

Kina där utvecklingen ser

gynnsam ut. Försäljningen

av den nordamerikanska

förpackningsverksamheten

möjliggör en tempoökning i

dessa regioner, säger SCAs

vd Jan Åström.

Verksamheten som säljs

motsvarar cirka 10 procent

av SCAs totala försäljning

inom verksamhetsområdet

förpackningar. Vinst per

aktie påverkas kortsiktigt

med -0:20 kronor på årsbasis,

medan nettoskuldsättningen

minskas med ca 2,8

miljarder kronor.

Försäljningen är i linje

med SCAs strategi som

presenterades på kapitalmarknadsdagen

i september

förra året. SCA ser goda

möjligheter för god tillväxt

i alla fyra affärsområden.

Selektiv utförsäljning och

uppköp medverkar till

tillväxten.

SCA.COM HAR ETT

NYTT UTSEENDE

■ Sedan januari i år har SCAs

externa webbsida en ny ut-

formning. De största förändringarna

är layouten, en

förenklad och mer användarvänlig

struktur och snabbare

nyhetsuppdateringar. Dess-

utom fi nns hela sidan nu

också på svenska.

SCAs webbsida har

omkring 200 000 besökare

i månaden och är en av

våra viktigaste kommunikationskanaler.

Vår

mål sättning för det kommande

året är att ytterligare

utveckla innehållet och

strukturen för att bli ännu

bättre på att förmedla

information om SCAs verksamhet,

säger Anna

Selberg, webb- och

interninformationschef vid

huvud kontoret i Stockholm.


■ Det går bra för SCAs blöjvarumärke

Libero i Norden. Samtliga

Liberos blöjprodukter når ökade

marknadsandelar medan konkurrenterna

tappar mark. Den största

procentuella ökningen under 2006

hade byxblöjan Libero Up&Go som

ökade med 9 procent både i volym

och i försäljning i de nordiska

länderna. Det är fl era faktorer som

bidrar till de positiva siffrorna.

–Först och främst är det våra

blöjors goda kvalité i form av

mycket bra passform och uppsugningsförmåga

som konsumenterna

uppskattar och väljer framför

andra blöjprodukter. Även satsningen

att marknadsföra Up&Go

som frontprodukt har varit framgångsrikt,

säger Fredrik Krook

kategorimarknadschef på SCA

Personal Care.

SCA INSIDE

I maj lanserar Libero

Up&Go den första

designblöjan under

namnet Spring

Colllection i Norden.

Libero har medvind

En annan viktig del i den ökande

försäljningen har de framgångsrika

marknadsföringskampanjerna.

Bland dem den prisbelönta reklamfi

lmen ”Marathon”. Filmen visades

första gången 2005 i samband med

lanseringen av den nya generationens

Up&Go blöja och visas fort-

farande. Även det faktum att sjuk-

hus och BB-avdelningar väljer

Liberos blöjor spelar en viktig roll.

[1*2007] SHAPE SCA*29


KAMERA

BYGG I

TRÄ

TEXT PER ÖQVIST

TRÄHUS ÄR INNE IGEN. Och många

ser ut som aldrig förr. Nya trender, innovativa

arkitekter och banbrytande teknik

ligger bakom nyskapandet.

Kraftfulla insatser har senaste åren

gjorts för att möjliggöra byggandet av

hus med trästommar upp till fyra, fem våningars

höjd. Hela 90 procent av alla nya

hus i den höjden med lättbyggnadsteknik

i USA har trästomme.

– För ett par år sedan beslutade eu att

man får bygga trähus i fem våningar istället

för fyra, berättar Mark Isitt, chefredaktör

på arkitekttidskriften Forum AID.

I många projekt högre än två våningar

har trä visat sig vara billigare att bygga

med än andra stommaterial. Tekniken

innebär också att företag som tillverkar

prefabricerade småhus kan ge sig in i projekt

med fl ervåningshus.

Trä används också allt mer som ytbeklädnad.

Stål och glas kombineras på ett

vågat sätt med trä, som på ett naturligt

sätt tillåts påverkas av väder och vind.

Trä har sin egen karaktär. Trä åldras

vackert. Och trä är – som inget annat material

– levande.

– Vi har under decennier sett ett inferno

av stål och glas. Nu blir trä allt mer

populärt bland ledande arkitekter som en

reaktion mot det döda glaset.

Att kombinera det döda glaset med det

levande träet är välgörande, säger Isitt. ▲

30*SCA SHAPE [2*2006] [1*2007]

FOTO: GEIR BRENDELAND

Face Bar i Bangkok, vacker både interiört och exteriört, blandar

traditionell thailändsk arkitektur med minimalism, antika

möbler och antika Buddha-fi gurer. Byggnaden är en bar, ett

tempel, ett bageri, en restaurang och ett spa! En oas dit trendmedvetna

vallfärdar för att slippa hetsen i Bangkok.


FOTO: FACE BAR

FOTO: GETTY IMAGES

Skandinaviens högsta

bostadshus helt i

trä är Strandveien

37 i Trondheim av

Brendeland & Kristoffersen

Arkitekter. Att

hela huset byggts

med prefabricerade

träelement har fl era

positiva effekter.

Träet har visat sig

binda avgaser och

föroreningar, vilket

betyder att trähus

har en positiv effekt

på stadsmiljön. Varje

träelement är också

impregnerat för att

göra det brandsäkert.

Kyrkbyn i Gammelstad utanför Luleå fi nns på Unescos lista över världsarv. Det är norra Europas

största och bäst bevarade kyrkby, med 424 kyrkstugor i trä, grupperade i ett medeltida

stadsmönster runt en magnifi k stenkyrka med fristående klocktorn. De fl esta kyrkstugor

består av två kamrar. Dessa användes bara på söndagar och under längre religiösa högtider,

till övernattning för kyrkobesökare som bodde för långt bort för att resa hem efter mässan.

[2*2006] [1*2007] SHAPE SCA*31


FOTO: SCANPIX

KAMERA

FOTO: PATRIK GUNNAR HELIN

32*SCA SHAPE [2*2006] [1*2007]

MUSEUM

Santiago Calatrava är arktitekten bakom Turning Torso i

Malmö. En annan spektakulär byggnad, och mångfaldigt

NUSSBAUM

prisbelönad, är hans Ysios Winery i Laguardia från 1998-

2001. Två nära 200 meter långa böljande cementväggar

FELIX

löper parallellt, 26 meter isär. Södra väggen är helt täckt

av cederträ. FOTO:


Träkyrkorna i Kizhi

– eller Kizji – på Karelen,

byggdes på 1700-talet

och uppvisar en visionär

arkitektur långt före sin

tid. Unesco har utnämnt

dem till världsarv. De

ligger i norra delen av

sjön Onega i Karelska

republiken i Ryssland.

Två magnifi ka 1700talskyrkor

och ett

oktagonalt klocktorn,

också i trä, från 1862,

är centralbyggnader i

friluftsmuseet för nordrysk

träarkitektur.

Gert Wingårdh är arkitekten bakom

uppmärksammade House of Sweden,

där Svenska Ambassaden i Washington

ligger. På insidan är samtliga golv,

väggar och tak i trä. Exeriört luras

huset däremot på ett sinnrikt sätt.

– Han leker med den bild utlänningar

har av hur vi bygger i Norden. Bakom

glaspaneler ligger datarenderade

imitationer av träfanér, säger Isitt.

Träarkitektur för 2000-talet?

En spektakulär

arkitekt, som vann

tävlingen för Freedom

Tower som ska ersätta

World Trade Towers

i New York, är Daniel

Liebeskind.

– Han är extremt

hårdkokt, känd för sin

arkitektur i metall. Med

samma manér i trä blir

uttrycket ett helt annat;

varmt och omfamnande,

säger Mark Isitt.

Liebeskind har gjort

excellenta träarbeten,

som Judiska Museet

i Köpenhamn. I Felix

Nussbaum Museum i

Osnabrück blandar han

istället på ett spektakulärt

sätt trä, stål

och glas.

[2*2006] [1*2007] SHAPE SCA*33

FOTO: GETTY IMAGES


KRÖNIKA

Andrew Winston

Grundare av Winston Eco Strategies, som hjälper storföretag att utnyttja

miljötänkandet för att öka tillväxten. I sin senaste bok, ”Green

to Gold”, undersöker han vad som fungerar – och vad som inte gör det

– när företag blir ”gröna”.

”VAD KAN ETT FÖRETAG DÅ LÄRA AV DETTA?

JO, ATT MAN SKA SE EN LEDANDE

’GRÖN’ PRODUKT SOM EN INKÖRSPORT, EN

LOCKVARA FÖR KONSUMENTEN.”

GÖR GRÖNA PRODUKTER

TILL EN LOCKVARA

m

in hustru och jag hade lyckan att

få välkomna Jacob Winston till

världen för sex månader sedan.

Hans födelse fi ck mig att tänka på

många saker, allt ifrån själva livet

till ”oj, hans collegestudier kommer att bli dyra om 18 år.”

Men ur ett grönt marknadsperspektiv (fi nns det något

annat?) tänkte jag också på tillblivelsen av en ny konsument,

som jag hoppas kommer att växa upp till en miljövänlig

sådan. Och jag tänkte på de framgångar som ekologisk

barnmat har haft på marknaden. Många har berättat

att det var just barnmaten som fi ck dem själva att gå över

till ekologisk mat. Efter det följde ekologisk mjölk, och sedan

gick man raskt vidare till en rad andra livsmedel. Så

snart man insett att ekologisk mat är bra för ens barn börjar

man undra om man inte själv borde äta lika nyttigt.

VAD KAN ETT FÖRETAG då lära av detta? Jo, att man

ska se en ledande ”grön” produkt som en inkörsport, en

lockvara för konsumenten. Det handlar om att fånga konsumenternas

intresse för ett grönare alternativ och få dem

att inse de andra fördelar som det för med sig.

Att ekologiska livsmedel har blivit så populära beror

delvis på fördelar som inte primärt har med miljön att göra

– framför allt att de får en att må bättre och att man slipper

få i sig bekämpningsmedel. Det är ett bra exempel på att

man efter pris och kvalitet kan använda grönt som ”en

tredje knapp” att trycka på för att locka konsumentens

köplust. När man väl har lyckats med det kommer konsumenten

också att bli öppen för det gröna alternativet i en

bredare mening. Bygg varumärken! ▲

34*SCA SHAPE [1*2007]


Vid adressändring eller om ni ej önskar

B

SVERIGE

erhålla Shape meddela den

bank/fondkommisionär som för ert VP-konto.

PORTO

Returadress:

BETALT

SCA Communications and Investor Relations

Box 7827, 103 97 Stockholm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!