Views
5 years ago

Politiska reflektioner

Politiska reflektioner

t/ 7>L OOii^-

t/ 7>L OOii^- Oi^

C//« ingenting är sä Ivckligt som ett slottfolks vänskap, sä är ingenting heller sä olyckligt som dess fiendskap och misstroende. Detta må vara så att säga sentensen för detta häftes politiska åsikter. Det är icke patentpatriotism, som denna broschyr innehåller, och ej heller är den tillkommen för att smickra några partier — den är helt enkelt skrifvcii med annat bläck, än det 7>atiliga — af hat förgiftade, och därför skall det också för STcnska ögon te sig, som strödde den rosor för östern, då den i själfva verket endast ger rätt- visa åt ett stort land och en stor kejsare. Jag vill först gifva en kort rejlektorisk återblick på värt förhällande till Ryssland sedan i8og och därefter — om än på måfå — söka ställa framtidens horoskop.

Några utdrag ur den senaste ukrainska politiska litteraturen
Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660
Politisk inriktning i valet 2010 - Miljöpartiet de gröna
(S)kolan – Om politisk snedvridning i grundskolans ... - Timbro
BOT-avdraget är en klockren idé men några år för tidigt politiskt sett
Politiskt Handlingsprogram - Nyheter
Färdig tidning, gjord av Nv1 a vt 08. Sådana ... - Adjunkten.com
Kuppen en politisk komplikation - fritenkaren.se
SSU:s politiska handlingsprogram, 2009
Motioner och utlåtanden Punkt 15. Facklig-politisk samverkan - LO
Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism - Palmecenter
Vart-forsvar_4-14_webb
Nr 3/ 2009 Årgång 121 - Allmänna Försvarsföreningen
2/2010 - Allmänna Försvarsföreningen
De politiska partierna i Ryssland - Marxistarkiv
Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade ...
Vem är vem i politiken? Medierna och makten över den politiska ...
politiska resultat, politisk förtroende och möjligheter ... - SOM-institutet