Familjearbete – Min sak - Sakasti

sakasti.evl.fi

Familjearbete – Min sak - Sakasti

12

Familjearbete min sak?

Familj och egen mognad

Vi respekterar människors livslånga mognadsprocess på alla plan.

Barn har rätt att vara barn, unga att vara unga, vuxna att vara vuxna och

äldre att vara äldre. Alla skeden av livet är värdefulla. Den andliga, den

själsliga och den fysiska mognaden och tillväxten hänger samman.

Vi uppskattar hemmet som den viktigaste tillväxtplatsen för barn och vuxna.

Föräldrarna fostrar sina barn och barnen formar sina föräldrar. Partnerna

slipas mot varandra. Alla har sin plats i församlingen. Gränserna mellan

generationerna respekteras. Familjen är barnets första församling. Föräldrarna

ger en modell för hur barn formar sin gudsbild.

Vi ser glädjen och kärleken som kraftkällor som för oss vidare.

Människans djupaste behov är att älska och bli älskad. Kärnan i livets hemlighet

är hopp och glädje, vilket julen och påsken vittnar om. En kärleksfull

miljö sporrar till mognad och tillväxt.

Vi erbjuder lämplig andlig föda för alla åldrar.

Församlingen har chans att vara en varm gemenskap där församlingsmedlemmarna

och de anställda med sina familjer får vad de behöver för att

kunna nå en mogen andlighet.

Vi ger hemmen stöd för det andliga livet i olika skeden av familjelivet.

Dopets värde och betydelse stärks. Familjerna uppmuntras att leva ut sin tro

i vardagen till exempel genom afton- och bordsböner, andliga sånger, familjefester

och kyrkliga högtider. Familjerna uppmuntras att tillsammans delta i

gudstjänster och nattvardsfirande.

Vi utmanar människor till personlig tillväxt och att lyssna till sig själva.

Vi stöder barns och vuxnas inre självstyrning. Vi uppmuntrar dem att reflektera,

lyssna till sitt innersta, klara av misslyckanden och skapa sina egna,

konstruktiva överlevnadsmönster som de kan möta svårigheter i livet med.

Vi hjälper familjemedlemmarna se att det är tillåtet att vara ofullkomlig.

I familjen lär man sig att det är tillåtet att behöva omsorg. Det är en av

grundpelarna i en sund självbild. Barn får vara behövande. Barn i skolåldern

eller unga studerande behöver inte kunna allt eller alltid orka. Också

vuxna behöver få höra detta.

More magazines by this user
Similar magazines