Familjearbete – Min sak - Sakasti

sakasti.evl.fi

Familjearbete – Min sak - Sakasti

18

Familjearbete min sak?

Familj, mor- och farföräldrar, faddrar

Vi stärker medvetenheten om att man hör till en kedja av generationer.

Vi uppmuntrar familjer att hålla kontakt med mor- och farföräldrar. Vi beaktar

de utmaningar och behov som finns i stödjandet av far- och morföräldrar

i olika familjekonstellationer.

Vi skapar verksamhetsutrymme för socialt mor- och farföräldraskap.

Församlingen har möjlighet att sammanföra barn som saknar mor- och farföräldrar

och mor- och farföräldrar som saknar barn.

Vi utvecklar redskap för att växa in i rollen som mor- och farförälder.

Vi skapar egna grupper för mor- och farföräldrar. Vi ger plats för diskussion

om livet som mor- och farförälder, om lyckan och svårigheterna,

värderingar och barnens livssituation etc.

Vi värdesätter far- och morföräldrarnas livserfarenhet.

I församlingens verksamhet ger vi utrymme för det perspektiv mor- och

farföräldrar har fått genom sin livserfarenhet och den förmåga de har att

se vad som är väsentligt i livet.

Vi inser far- och morföräldrarnas viktiga roll i att förmedla kristen tro och

kristna traditioner till barnen. Vi talar med respekt om far- och morföräldrarnas

förböner och deras stöd i den kristna fostran. Vi uppmuntrar dem

att återberätta de bibliska berättelserna, sjunga andliga sånger och gå

till nattvarden tillsammans med barnen. Vi bjuder in dem att ta ansvar i

mässor, familjeklubbar, temakvällar och stödgrupper.

Vi ger utrymme att fundera över livets gränser.

När ett barn föds, föds också nya far- och morföräldrar, och detta sker

om och om igen med varje barn. När en far- eller morförälder dör möter

barnen och familjen den andra gränsen för livet. Vi skapar möjligheter att

bearbeta sorgen efter att man förlorat en mor- eller farförälder och lyfter

fram det kristna hoppet.

Vi ökar vår egen och församlingsmedlemmarnas medvetenhet om faddrarnas

uppgifter. Inom vårt eget verksamhetsområde, i informationen och på

webbsidorna lyfter vi fram medvetenheten om vad det är att vara fadder.

Vi stärker fadderskapets kristna betydelse. Vi betonar en fadders uppgift

som förebedjare för barnet och barnets familj.

More magazines by this user
Similar magazines