Familjearbete – Min sak - Sakasti

sakasti.evl.fi

Familjearbete – Min sak - Sakasti

Förord

Publikationen Familjearbete min sak? är avsedd för kyrkans

anställda och frivilliga och för de förtroendevalda som stöd för

beslutsfattandet. Målet är att inspirera personer i olika roller

i församlingarna att se sina egna möjligheter att bidra till att

familjerna mår bra. Publikationen ger riktlinjer och konkreta

arbetsredskap som hjälper församlingarna att bättre se till familjernas

behov.

I kyrkans fostrande arbete, särskilt i barnarbetet, har familjeperspektivet

redan länge prioriterats. Examen i barn- och

ungdomsarbete ger god beredskap och färdigheter för ett

familjefokuserat arbete, men ansvaret för ett bredbasigt familjearbete

i församlingarna ligger inte enbart hos barn- och

familjearbetarna. Det behövs ett samarbete där alla anställda

bidrar med sin kompetens.

Varje anställd och alla frivilliga har viktiga perspektiv på familjen.

Av de många små delarna skapas en bättre helhetsbild

av hur familjerna på orten mår och hur församlingen kan stödja

dem. Det är inte heller enbart fråga om församlingsmedlemmarnas

familjer utan också de anställdas familjer.

Arbetsgrupp tillsatt av Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning:

Ann-Mari Holländer, barn- och familjearbete

Helena Lindfors, gudstjänstliv

Sinikka Metsätähti, vuxenarbete

Irene Nummela, diakoni och samhällsansvar

Raija Ojell KKN, varhaiskasvatus ja perhetyö

Arja Seppänen, familjearbete

Familjearbete min sak?

3

More magazines by this user
Similar magazines