Programtidning Berwaldhallen September 2011 (pdf) - Sveriges Radio

sverigesradio.se

Programtidning Berwaldhallen September 2011 (pdf) - Sveriges Radio

September 11/12 Intervju 1

Programtidning September

Radiokören

Sveriges Radios Symfoniorkester

Säsongen 11/12

Välkommen till

vår starkaste

säsong någonsin!

Uruppförande av Nordins

fagottkonsert

– och Dvořáks Från nya världen

Det ska vi fira!

- med Lill Lindfors, Sven-Bertil Taube och

Jessica Andersson

Musik på franska från

renässans till impressionism

Spännande konsertform med Radiokören och

Kungsbacka pianotrio

Pris 20 kr


Kära publik!

Välkommen till en ny fullspäckad säsong i Berwaldhallen - fast egentligen har vi

redan varit igång länge. Vi inledde säsongen med en fantastisk kväll på Skansen

i finalen av den riksbekanta Allsången. Ett fullsatt Skansen där luften vibrerade

av toner genom allsången som skapade band mellan stora och små, band som

förstärktes av våra folkkära artister Loa Falkman, Peter Jöback, Björn Skifs och

Måns Zelmerlöw som excellerade. Därefter medverkade orkestern på Stockholms

kulturfestival, som i år hade Norge som tema. Efter sommarens tragiska händelser

kändes det extra viktigt för oss att vara med.

I samband med den nionde Östersjöfestivalen uppmärksammades det Baltiska

året 2011 till minne av de baltiska staternas frigörelse för 20 år sedan och den så

kallade ”sjungande revolution”. En mänsklig kedja fick symbolisera musikens kraft

och den kedja som ägde rum i de baltiska staterna 20 år tidigare. En oförglömlig

kväll bjöds vi på av musiker från de baltiska staterna. Ännu en gång fick vi se – och

höra – prov på musikens enande och samlande kraft.

När larmrapporterna duggar tätt i media, om terrorism, svältkatastrofer, miljöförstöring

och ekonomisk kris, är det lätt att bli uppgiven. Det är oerhört viktigt att

vi inte ger efter för den känsla av hopplöshet som kan infinna sig. Alla kan göra

något och vad Du än bidrar med som individ, så har det betydelse. Saker och ting

ordnar sig inte bara, det behövs engagemang.

Det vi kan göra, här i Berwaldhallen, gör vi bäst genom musiken. Under

Östersjö festivalen medverkade inte mindre än tre ungdomsorkestrar och en

ungdoms kör. Skickliga, disciplinerade och målmedvetna unga musiker, men också

glada, levande och entusiastiska ungdomar som brinner för att skapa musik –

tillsammans. Det ger en annan bild av ungdomen än den vi ofta möter, ungdomar

som ser framåt. Som vill något. Det ger hopp.

Nu ser vi framåt. Vår starkaste säsong någonsin ligger framför oss, med

Sveriges Radios Symfoniorkesters 75-årsjubileum i centrum. Det ska vi fira! Under

sex veckor firar vi orkestern tillsammans med några av våra närmaste vänner, bland

dem Daniel Harding, Manfred Honeck och Valery Gergiev. Mer får Du veta i oktober.

Då får även vinnaren av dirigenttävlingen Maestro chans att visa upp sig. Vi hoppas

att Maestro skall ha skapat ett stort intresse för den klassiska musiken och magin

bakom varje konsert.

Vi är oerhört glada över att Du valt att komma till oss även denna säsong.

Och vet du, det syns knappt, men stolarna är nya jubileet till ära. Lika nya som den

oerhört spännande säsongen. Varmt välkommen åter!

Michael Tydén

Konserthuschef Berwaldhallen

Programtidning

September säsong 11/12

Ansvarig utgivare

Michael Tydén

Adress

Berwaldhallen

Dag Hammarskjölds väg 3

105 10 Stockholm

Projektledare

Katarina Lindblad

Annonser och annonsbokning

Peter Smith

peter@smith.se

Tel 070–618 33 35

Skribenter (i detta nummer)

Edward Klingspor, Sven Åke Landström,

Gunnar Lanzky-Otto, Katarina Lindblad och

Evabritt Selén

Form

Lupo Design

Tryck

Ekotryck Redners

Information och biljetter

Berwaldhallens biljettkontor

Dag Hammarskjölds väg 3

Öppet mån–fre kl 12–18 samt två timmar

före konsert

Tel 08-784 18 00

biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se

berwaldhallen.se

Omslagsbild

Peter Dijkstra och Daniel Harding

Foto Mattias Ahlm/SR

Programtidningen utkommer med nio nummer

per säsong från september till maj och publiceras

av SR Berwaldhallen. Den presenterar månadens

konserter tillsammans med fördjupande artiklar

om händelser i och kring Berwaldhallen och dess

ensembler: Sveriges Radios Symfoniorkester

och Radiokören. SR Berwaldhallen är en avdelning

inom Sveriges Radio.

Tidningen trycks i 2 500 exemplar och distribueras

i Berwaldhallen och dess biljettkassa samt till

utvalda adressater.


September 11/12 Konsertprogram 3

KOnsErTEr sEPTEmbEr

Torsdag 8 kl 18.00

Fredag 9 kl 19.30

Från nyA VärlDEn

Sveriges Radios Symfoniorkester

Daniel Harding dirigent

Fredrik Ekdahl fagott

NORDIN: Vicinities, fagottkonsert (uruppf)

DVORáK: Symfoni nr 9, Från nya världen

Biljetter: 110–395 kr

Onsdag 14 kl 18.00

Torsdag 15 kl 18.00

mOzArTs ObOEKOnsErT

Sid 07

Sid 08

Sveriges Radios Symfoniorkester

François Leleux oboe och musikalisk ledning

MOZART: Uvertyr och arior ur Don Giovanni i

arr för blåsare

MOZART: Oboekonsert

SCHUBERT: Symfoni nr 4

Biljetter: 85–325 kr

Fredag 23 kl 19.30

Lördag 24 kl 15.00

brAHms AnDrA symFOnI

Sveriges Radios Symfoniorkester

Daniel Harding dirigent

Christian Tetzlaff violin

WIDMANN: Violinkonsert (ffg i Sverige)

BRAHMS: Symfoni nr 2

Biljetter: 110–395 kr

Sid 09

Bokningsavgift på biljettpriset kan tillkomma.

Alla konserter spelas in. Det är viktigt att

inspelningen blir av högsta kvalitet även

tekniskt. Här har du som konsertbesökare

möjlighet att hjälpa till. Försök undvik att

hosta. Om det är nödvändigt gör det så

diskret som möjligt. Glöm inte att stänga av

mobiltelefon, också efter paus!

Söndag 25 kl 15.00

Gustaf Vasa kyrka

HögA VIsAn

Radiokören

Peter Dijkstra dirigent

Niklas Andersson klarinett

Malin Broman violin

Jesper Svedberg cello

Simon Crawford-Phillips piano

GOMBERT: Motetter

MESSIAËN: ur Kvartett vid

tidens ände

DANIEL-LESUR: Cantique des Cantiques

Biljetter: 150 kr

Torsdag 29 kl 19.30

Fredag 30 kl 18.00 och 21.00

Lördag 1 kl 15.00

sveriges radios

symfoniorkester 75 år:

DET sKA VI FIrA!

Sveriges Radios Symfoniorkester

Anders Berglund dirigent

Lill Lindfors

Sven-Bertil Taube

Jessica Andersson

Biljetter: 140–440 kr

Fredag 30 kl 12.00

Studio 2, Radiohuset

mOzArTs

KlArInETT-TrIO

Bengt Forsberg piano

Niklas Andersson klarinett

Eriikka Nylund viola

MOZART: Klarinett-trio, Kegelstatt

KURTáG: Hommage à Robert Schumann

SCHUMANN: Märchenerzählungen

Biljetter: 100 kr

Sid 10

Sid 11

Sid 12

EXTErnA ArrAngörEr

Fredag 16 kl 19.30

THE VOICE OF EDITH PIAF

Jil Aigrot

Sångerskan känd från den Oscarsbelönade

filmen La Vie En Rose.

Biljetter: 365 kr

Extern Arrangör: Lindgren Event/Euroentertain

Söndag 18 kl. 18.00

VägmärKEn – KOnsErT TIll

DAg HAmmArsKjölDs mInnE

Tal av Mats Svegfors och Rolf Ekéus

Lars Adaktusson konferencier

Christoffer Holgersson dirigent

Hannah Holgersson sopran

Tobias Carron flöjt

Mats Widlund piano

Peter Stolpestad slagverk

Aspnäskyrkans kör med solister

Trio con Brio

Stråkar från

Kungliga Musikhögskolan Edsberg

Text: Dag Hammarskjöld

Musik: Stig Andersson

Biljetter 100-300 kr

Arrangör: Dag Hammarskjölds Foundation


4 Artikel September 11/12

symFOnImATInéErnA

Från 1948

Sveriges Radios Symfoniorkester växte gradvis fram ur

Radio tjänsts underhållningsorkester och Radioorkestern.

Historien är rik och historierna många. Allt gick inte lätt och

smidigt. I höst utkommer Sven Åke Landströms bok Drömmen

om 100-mannaorkestern, med anledning av orkesterns

75-årsjubileum. Här bjuds några aptitretande smakprov.

ltviolinisten Nils Gustafsson – av sina kollegor

kallad ”Nisse Gustis” – berättade livfullt strax före

sin pensionering våren 1965 om den gamla

Underhållningsorkestern som 1948 döptes om

till Radioorkestern. Orkestern hade attraherat

kvalificerade musiker – musiker som ville spela ”riktig” musik.

Den möjligheten kom måndagen den 7 maj 1945:

Vi hade en sändning från Konserthusets lilla sal. Vi spelade Våren

av Grieg i ett sorts lättsamt blandprogram. Plötsligt bröts sändningen

för ett viktigt meddelande. Det blev tyst i flera minuter. Sen

sa hallåmannen att tyskarna kapitulerat. Jag skrev in klockslaget

i mina noter. Hela radioprogrammet lades om. Det måste fram

seriösa inslag. Vi slutade mitt i Våren och kastade oss på telefoner

för att ringa ihop musiker för att spela Mozarts Jupitersymfoni från

Musikaliska Akademien. Lars-Erik Larsson skulle dirigera. Vi snabbrepeterade

i Konserthuset och skulle sedan ta oss till Nybrokajen

och Akademien. Man går dit väl på en kvart. Den gången tog det en

och en halv timme. Man stångade sig fram genom folkmassorna för

att spela Mozart därför att kriget var slut. Jag kände att det var då vi

fick vår orkester. Den tillkom officiellt inte förrän 1948 då Sten

Frykberg tog över och började spela helseriösa program för publik.

Men ändå tror jag att det är Mozartsymfonin, ihoprafsad och

snabb repeterad vid krigsslutet, som är Radioorkesterns ’moraliska’

födelsedag.

I programtidningen Röster i Radio kan man läsa att sändningen från

Konserthusets lilla sal ägde rum 13.50–14.45. Dirigent var Sven

Sköld. Våren av Grieg spelades strax före 14.30. Sändningen med

Mozarts Jupitersymfoni från Musikaliska Akademien ägde rum

17.08–17.48 enligt studiorapporten för den dagen. Promenaden

som Nisse Gustis pratade om tog 1,5 timme. Det innebar att man

hade haft en timme på sig att kalla in extramusiker och att repetera

Mozartsymfonin.

Offentliga konserter med publik

Underhållningsorkestern hade alltmer glidit över till en seriös

repertoar, särskilt vid de tillfällen då Sten Frykberg ledde orkestern.

Åren strax före 1948 fanns alltid klassiska standardverk ur orkesterrepertoaren.

Det kunde vara en Mozart-, Haydn- eller Schubertsymfoni

– eller uvertyrer av Rossini, Auber eller Thomas. En på

sikt mycket viktig förändring skedde hösten 1948. Då började

Radiotjänst sända offentliga konserter med publik i direktsändning

under beteckningen Symfonimatinéer. De ägde rum på Musikaliska

Akademien och hade en längd på 60-75 minuter – utan paus. Idémakarna

bakom detta nya projekt var Sten Frykberg och kollegan

och sedermera musikchefen Nils Castegren. Idén hade de gått och

ruvat på sedan mer än ett år och då tänkt på att radion under ett

antal år målmedvetet byggt upp en alldeles utmärkt orkester – en

orkester av nästan uteslutande solister och kammarmusikspelare.

En sådan orkester, menade de, behövde inte bara värdiga uppgifter

utan också offentlighetens rampljus och spänning. För musikerna

var det viktigt att få pröva vingarna inför publik och kritik. Det nya

var också att man sålde abonnemang till konserterna. Tio kronor

kostade det att gå och höra de sex första konserterna under hösten

1948. Det fanns en förebild i Stockholm till symfonimatinéerna.

Inspiratören var kollegan Stig Westerberg som något år tidigare

hade anordnat matinéer med Oscarsteaterns orkester. För att

markera en ny inriktning döptes nu Radiotjänsts underhållningsorkester

om. Från och med matinéernas start i början på september

1948 kallades orkestern för Radioorkestern. Så levde benämningen

vidare ända fram till mars 1967, då orkestern för första gången

kallades Sveriges Radios symfoniorkester.

Kritiken var positiv efter den första konserten. Kajsa Rootzén

i Svenska Dagbladet och Kurt Atterberg i Stockholms-Tidningen

tyckte initiativet var lovvärt. Atterberg slutade sin recension med

orden: ”De vackra blommor, som Radiotjänst spenderade på solister

och dirigent, hade varit något för televisionen.” Detta sägs 1948.

Atterberg tog också upp konkurrenssituationen med Konsertföreningen

och var tillfreds med den, publiken kunde nu komma i

kontakt med den rika litteratur av musikaliskt värdefulla sviter, som

endast undantagsvis fick plats på Konsertföreningens program.

I Dagens Nyheter var även Curt Berg berömmande att: ”Orkesterns

kvalitet råder det inget tvivel om; de spelar med en fräsch ton och

en artistisk framåtanda som måste få högt betyg.” Efter ännu en

konsert sällade sig även Ingmar Bengtsson i Svenska Dagbladet till


September 11/12 Artikel 5

01

hyllningskören: ”Ensemblen är faktiskt så bra, att dirigenten Sten

Frykberg, inte tycks behöva göra mycket mer än att sätta igång det

hela och sedan övervaka en smula.” Svensk musik hade alltid sin

plats på programmen. Med åren blev modellen att ha ett svenskt

uruppförande vid varje konsert. Svenska solister var vanligt förekommande,

bland annat anlitades orkesterns egna musiker. Det var

också viktigt för Frykberg att den klassiska standardrepertoaren förekom

på programmen. Första säsongen dirigerade Sten Frykberg

samtliga symfonimatinéer. Med tiden fick han dela uppgiften med

svenska och utländska gästdirigenter. Tor Mann, Lars-Erik Larsson

och Sixten Eckerberg fick också dirigera. För att utveckla orkestern

engagerades den tyske mästarviolinisten Georg Kulenkampff som

stråkinstruktör hösten 1948. Han skulle också enligt uppgörelsen

vara solist med orkestern. Veckan innan han skulle komma till

Stockholm avled han hastigt.

I flera bemärkelser satte Sten Frykberg sin prägel på symfonimatinéerna.

Han presenterade för det mesta både sina egna och

gästdirigenternas konserter och blev verkligen rösten utåt för Radioorkestern

och med alla dess ambitioner. Hans roll som presentatör

hade stor betydelse och var mycket uppskattad av publiken – men

inte alltid av musikkritikerna. Vid ett tillfälle råkade han säga lite

förringande ord om ett verk som han skulle dirigera. En kritiker i

Dagens Nyheter, Åke Lellky, blev upprörd och menade att det

sannerligen inte var Frykbergs uppgift – utan kritikernas.

”En dag med Wersén och Waldimir”

Vilka krav som musikerna och arrangörerna hade på sig under

löpande arbetsveckor med direktsändningar praktiskt taget varje

dag var enormt. Både Sune Waldimir och Sven Sköld skulle enligt

kontrakt med radion presentera sviter och rapsodier specialarrangerade

för orkestern. Tempot var högt och slitsamt. Det var en kamp

mot klockan för alla inblandade. Waldimir fick till slut sin arbetsbörda

nedskriven till hälften. Han hade då i nästan 10 år arrangerat

all musik för de musiker man hade. Det gällde inte bara schlagerkavalkader

utan även Mozart- och Rossiniuvertyrer.

Det finns ett dokument från mars 1951, skrivet av orkesterns

ordningsman vid den tiden, Åke ”Buckla” Johnsson, där han

beskriver en inspelning med Sune Waldimir som dirigent. Han kallade

02

03

sin rapport ”En dag med Wersén och Waldimir”. Gunnar Wersén

tillhörde Underhållningsavdelningen. Det rörde sig om en inspelning

av programmet Våren är här… – en musikalisk radiorevy med Radiokören

och ett flertal sångare och skådespelare. Programmet sändes

sedan den 26 mars. Johnsson skrev:

”Jag anlände på morgonen kl. 9.-, kören var då kallad till kl. 8.45

och repetition för orkestern utsatt till kl. 9.30. Som vanligt, när det

gäller kabareter av olika slag, så var det naturligtvis inga noter på

något notställ, men erfarenheten har visat, att det i de flesta fall

brukar komma ett arrangemang varannan timme… Kl. 9.40 fick jag

på omvägar höra, att Waldimir satt på en kopieringsanstalt och att

han var försenad. Detta var vi ju rätt vana vid … Kl. 10.35 anlände

Waldimir med hela två /2/ arrangemang… Han hälsade sig själv

välkommen och satte igång med 20 min. intensiv repetition…

Avdelning 2: Repetitionen var utsatt till kl. 14.30. Kl. 15.– ringer

Waldimir att han är försenad och Wersén frågar då, hur dags han

kan komma… Tyvärr hade då övriga noter, bl.a. uvertyren, förlorats

av Waldimir troligen i en taxi. Waldimir förklarade att han skulle

kunna börja repetera kl. 15.30 … Kl. 16.- anländer Waldimir – tyvärr

inte i stånd att leda det hela, varpå Kyndel fick förtroendet. Kl. 16.15

generalrep. Den pampiga uvertyrens notbesättning består av 14 st.

pianostämmor, som är fullkomligt oläsbara. Dessa spelas då av 6

violiner, trumpet, basun, piano och slagverk … Jag vill påpeka, att

det inte på något sätt är klagomål för mycket orkesterarbete – men

den oordning, som i detta fall var rådande, är för mig och flera fullkomligt

ofattbar.”

Detta hände för dryga 60 år sedan.

Det har onekligen hänt en del.

Sven Åke Landström

Medarbetare Sveriges Radio 1964–2008,

framför allt som musikproducent och chef

för de internationella kontakterna med EBU.

Dessutom valthornist i SRSO 1967–76.

01 En populär person i

radion, Sune

Waldimir - karikatyr i

Röster i Radio.

Waldimir dirigerade

orkestern regelbundet

från 1936 till 1948.

02 Radioorkestern

repeterar i Musikaliska

Akademiens stora sal

Foto SVT Bild

03 Sten Frykberg –

symfonimatinéernas

skapare. Dirigerade

orkestern 1945–1960.

Foto Sören Hoffman


6 Intervju September 11/12

För nio år sedan föddes idén om en fagottkonsert,

av Jesper Nordin för Fredrik Ekdahl. Nu är den

verklighet. Här berättar upphovsmännen om hur

de samarbetat och tänkt.

En FAgOTT-

KOnsErT blIr TIll

J: Det här är ett väldigt kul projekt. Vi har

planerat och pratat om det i nio år, så det är

häftigt när det verkligen blir av till slut. Fredrik

kom till mig när han spelat första fagottstämman

i min saxofonkonsert och föreslog

att vi skulle samarbeta.

F: Man märker efter bara någon minut, eller

redan när man öppnar sin stämma, om

en tonsättare har känsla för att skriva för

instrumentet. Och det kände jag direkt att

Jesper hade. Och dessutom gillade jag

saxofonkonserten i stort.

J: Vi har haft väldigt många olika idéer, allt

från mindre besättningar med kanske bara

några stråkar till ett jätteverk med ljusshow

och liveelektronik.

Berwaldhallen var med på idén att göra något

stort med elektronik och ljus. Att det till slut

ändå inte blev så har sin helt praktiska förklaring.

Vid en annan konsert i Berwaldhallen,

där man använde ljus, upptäckte Jesper att

strålkastarna lät för mycket. Med ett relativt

ljudsvagt instrument som fagotten som solist

skulle surret från lamporna helt enkelt bli för

störande. Och idén om elektronik föll på att

Fredrik ville ha en konsert som skulle vara

möjlig att framföra även för orkestrar som

inte har så stora tekniska resurser.

Fagott hör inte till de självklara soloinstrumenten.

Det har också sin praktiska

Hanna

Dahlkvist

Andrea

Tarrodi

Ida

Lundén

förklaring. Fagottens klang är inte så

dyna miskt kraftfull, vilket blir en utmaning

för tonsättaren som behöver hitta en bra

balans mellan orkester och solist.

J: Nu valde vi en mellanstor orkester. När man

har en orkester vill man gärna att det i alla

fall ibland blir stora kraftfulla klangsjok. Och

då får man hitta lösningar: ska solisten alltid

vara borta när det kommer stora partier? Det

känns också lite konstigt. Så jag har tänkt att

solisten blir som fören på en båt. Om man

startar en stegring med en ensam fagott, och

så äts den stämman lite grann upp av

orkestern och dubbleras. Så man hör fortfarande

vad fagotten spelar, men melodin

spelas också av trumpeter och horn. Tonerna

kommer fram, men själva fagotten täcks

något. Och sen när stegringen för svinner är

det bara fagotten kvar. Man uppfattar det

som att det är den som leder hela vägen.

Ibland framställs fagotten som ett ”krisinstrument”,

att det är för få som spelar

fagott för att återväxten ska vara säkrad.

Fredrik håller inte riktigt med om det. Han

ser att det finns flera duktiga fagottister

som satsar, bl a Sebastian Stevensson,

SRSO:s förre försteklarinettist Kjell-Inge

Stevenssons son, som just fick jobb i

Filharmonin. Men visst, när man drar ner

på kulturskolan så märks det tydligt på ett

instrument som fagott.

F: Det var lite av ett bananskal att jag började

med fagott. Jag började spela blockflöjt i

års kurs två, och tyckte mycket om min lärare.

Och hennes huvudinstrument var fagott. Så

jag har verkligen gjort ”musik skoleresan”.

I det perspektivet blir en ny fagottkonsert

också ett viktigt bidrag till repertoaren, som

kan betyda mycket för instrumentets framtid.

J: När man skriver en konsert för ett instrument

där det inte finns lika mycket repertoar,

känns det extra spännande. Man har inte

samma tryck från traditionen. Ska man

skriva någonting där det finns hundratusentals

verk av hög kvalitet, kan det vara svårt.

Man vet att man jämförs. Här har man lite

lättare att komma med sitt eget.

Är det svårspelat?

F: Ja. Jag känner mig lite mör idag, efter att

jag stod hela kvällen igår och övade på ett

svårt parti. Visst är det tekniskt utmanande,

det blir lätt så med nyskriven musik. Men

det är en del av utmaningen. Det skulle vara

tråkigt om det inte var så.

Katarina Lindblad

P2:s tonsättare

och artist

Snart kommer ni kunna höra Sveriges Radio

P2:s nya, unga tonsättare och artist: Ida Lundén,

Andrea Tarrodi & Hanna Dahlkvist

Läs mer på sverigesradio.se/p2


onsert- Boka

intro iljett

onsertintro

10:e

September 11/12 Konsertprogram 7

Torsdag 8 september kl 18.00

Fredag 9 september kl 19.30

Från nyA

VärlDEn

Sveriges Radios Symfoniorkester

Julia Kretz konsertmästare

Daniel Harding dirigent

Fredrik Ekdahl fagott

JESPER NORDIN (1971)

Vicinities, uruppförande

- In the Vicinity of The Open Sky

- In the Vicinity of Intimacy

- In the Vicinity of Noise

PAUS

ANTONíN DVOŘáK (1841-1904)

Symfoni nr 9 e moll, op 95

- Adagio – allegro molto

- Largo

- Scherzo: Molto vivace

- Allegro con fuoco

Presentatör: Katarina Lindblad

Fredagens konsert sänds direkt i Sveriges

Radio P2, repris sön 18/9 kl 21.30

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 45 min

FörfattarKonsertintroträff En timme

före

FörfattarKonsert- konsert i

nedre introträff foajén.

Jesper 10:e 11:eNordin

samtalar med

Katarina

Lindblad

Författar- Club

Berwald träff

Författar- Club

Berwald träff

11:e 10:e

01 Jesper Nordin (till vänster)

och Fredik Ekdahl

Foto Micke Grönberg /

SR Foto

Preconcert

Club

Berwald talk

Club

Berwald

10:e

01

PreAfternoonconcert

talk tea

jesper nordins uttrycksfulla musik med

spår av svensk folkmusik, rock och improviserad

musik har spelats av bl a BBC

Scottish Symphony Orchestra, Finska

Radions Symfoniorkester, Sveriges Radios

Symfoniorkester och Ensemble Orchestral

Contemporain. Han har fått beställningar

från ensembler och institutioner runt om

i världen.

Afternoon- Radio

Radio

profilen

tea Nordin var profilen P2’s Composer in

Residence 2004-2006. På SR Records har

porträttskivan Residues givits ut. Han spelar

även laptop i Trio Trespassing som gav

ut sin framgångsrika debut-cd Transitory

Frames 2009.

År 2010 tilldelades Jesper Nordin

Sveriges största tonsättarpris – Christ

Johnson priset - för orkesterverket Residues,

som beställdes av SR P2 och uruppfördes

av SRSO på invigningskonserten av

Stockholm New Music 2006.

Musikaliska reseskildringar

från öst och väst

Så här skriver Jesper om Vicinities:

Vicinities betyder ”närheter” och stycket

är baserat på intryck från en längre Japanvistelse,

där tre stora musikupplevelser har

präglat de olika satserna.

Sats 1 - Är influerat av mitt möte med

världens kanske främste Shakuhachi-spelare

– Tajima Tadashi. Shakuhachi anses som

det ”noblaste” av de japanska instrumenten

med en repertoar som sträcker sig tillbaka

till 1300-talet. Det mest kända verket i den

traditionen är ”Kokû” som just brukar översättas

till ”The Open Sky”.

Sats 2 - Är influerat av de upplevelser jag

hade av kammarmusik på världsklassnivå

under Takefu-festivalen med musiker

som Eduard Brunner, Rohan de Saram och

Diotimakvartetten, musiker som både spelar

mycket nutida musik och den klassiska

repertoaren på allra högsta nivå.

Sats 3 – Är influerat av ett besök på en

Noise-klubb i Tokyo där jag fick höra olika

sorters Noisemusik. Noise är en genre som

i stora delar vuxit sig stark i Japan även om

den från början snarast kommer från Tyskland

med förgrundsfigurer inom industrirock

som Einstürzende Neubauten.

Antonín Dvoráks symfoni Från nya

världen har också resandet som tema.

År 1892 tillträdde Dvořák en tjänst vid

konservatoriet i New York. I en artikel i

New York Herald 1893 skriver han och

uppmanar amerikan erna att använda sin

rika folkmusikskatt. Denna artikel har

sedan gett uppfattningen att Dvořák själv

använt amerikanska folkmelodier i sin

Symfoni nr 9. I ett brev till sin elev Oskar

Nebdal år 1900 skriver han: ”…stryk dumheterna

om att jag använt ’indianska’ eller

’amerikanska’ melodier – det är lögn. Jag

försökte skriva i dessa nationella amerikanska

melodiers anda”.

Fredrik Ekdahl firar i höst 10 år med

Sveriges Radios Symfoniorkester, i vilken han

sedan 2008 är solofagottist. Han är utbildad i

Sverige, Danmark och Tyskland och tog 2003

sin solist diplomexamen vid Kungl. Musikhögskolan.

2006 erhöll Fredrik 2:a pris i den

prestige fyllda amerikanska tävlingen

Gillet-Fox Competition. Vid sidan av SRSO

gästar han regelbundet orkestrar som

London Symphony Orchestra, Chamber

Orchestra of Europe, Mahler Chamber

Orchestra och Münchner Philharmoniker

under ledning av dirigenter som Claudio

Abbado, Bernhard Haitink och Sir John Eliot

Gardiner. Fredrik är även en flitigt anlitad

gäst lärare och har givit mästarklasser vid

bl a Musikhochschule Stuttgart och Pekings

Musikkonservatorium.

Evabritt Selén


8 Konsertprogram September 11/12

Onsdag 14 september kl 18.00

Torsdag 15 september kl 18.00

mOzArTs

ObOEKOnsErT

Sveriges Radios Symfoniorkester

Malin Broman konsertmästare

François Leleux oboe och musikalisk

ledning

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Uvertyr och fyra arior ur Don Giovanni i

arrangemang för blåsoktett

- Là ci darem la mano

- Non mi dir, bell’idol mio

- Deh, vieni alla finestra

- Fin ch’han dal vino

Oboekonsert C-dur K 314

- Allegro aperto

- Adagio non troppo

- Rondo (Allegretto)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Symfoni nr 4 c-moll D 417, ”Den tragiska”

- Adagio molto – Allegro vivace

- Andante

- Menuetto. Allegro vivace

- Allegro

Presentatör: Niklas Lindblad

Konserten sänds i Sveriges Radio P2 fre

16/9 kl 19.30, repris sön 25/9 kl 21.30

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 15 min

Arrangemang för blåsare av partier ur

Wolfgang Amadeus mozarts operor har

stolta traditioner. Även han själv kämpade

mot olika arrangörer om att hinna först med

sådant, väl medveten om den kommersiella

betydelsen. I just Don Giovanni, uruppförd i

Prag 1787, citerar han i supéscenen Figaros

bröllop och ett par samtida kollegers verk,

då blåsoktetten som står för bordsmusiken

underhåller den syndfulle huvudgestalten

och hans betjänt. Här spelas uvertyren och

fyra arior i arrangemang av böhmaren Josef

Triebensee, oboist vid Mozarts framföranden

av Trollflöjten i Wien 1791, med tiden Prago

perans musikaliske ledare. Ariorna är i tur

och ordning Don Giovannis försök att förföra

bondflickan Zerlina, en sorgsen Donna

Annas svar till den tröstande Don Ottavio,

serenaden som ska tjusa Donna Elviras

kammarjungfru, och slutligen ”champagnearian”,

Don Giovannis uppmaning till

Leporello att fixa ett party.

Don Giovanni för blåsare, en återfunnen

oboekonsert och Schuberts

första symfoniska mästerverk

01

Dirigenten Bernhard Paumgartner gjorde ett

hyfsat fynd i Mozarteums bibliotek i Salzburg

1949. Bland handskrifter som tillhört Mozarts

son dök en dittills försvunnen Oboekonsert

i C-dur upp. Musiken var i och för sig känd,

men som Flöjtkonsert nr 2. En rik holländare

hade 1777 beställt och lovats några flöjtkonserter,

men Mozart fick någon slags

skrivkramp. Han löste delvis problemet

genom att transkribera en tidigare oboekonsert,

skriven för italienaren Giuseppe

Ferlendi i Salzburgs hovkapell. Ett mycket

charmerande verk, en tröst för oboisterna i

deras sorg över att en planerad andra oboekonsert

aldrig blev mer än ett fragment.

Den tragiska? Det är inte helt klart varför

den 19-årige Franz schubert skrev dit den

titeln på partituret till sin Symfoni nr 4 från

1816 - den fanns inte där från början. Visst

märks en viss tragisk resning i inledningen,

kanske lite sorgmod på andra håll också,

02

01 Sveriges Radios

Symfoniorkester

Foto Micke Grönberg /

SR Foto

02 François Leleux

men knappast mer än hos de flesta av tidens

symfoniska verk. Kanske speglar titeln bara

allmänt en tonårig kompositörs strävan

efter allvar, lika viktigt som drömsk längtan

och ungdomligt framstormande. Här lyfter

Schubert verkligen som symfoniker, stor utveckling

har ägt rum sedan förstlingsverket i

genren. En tonsättare med helt egen styrka,

som inte slaviskt följer wienklassiska fotspår.

En rätt stor amatörorkester som växt fram

ur familjen Schuberts stråkkvartett (Franz

med sin viola, bröderna Ignaz och Ferdinand

på violin och fadern som cellist) uruppförde

symfonierna nr 4, 5 och 6 i privata

hem. Wienarna brast i förståelse för Franz

geni - då det första offentliga framförandet

av fyran ägde rum i Leipzig hade tonsättaren

varit död i tjugoett år.

Fransmannen François leleux studerade

för Pierre Pierlot och Maurice Bourgue vid

Pariskonservatoriet, där han antogs vid fjorton

års ålder. Vid arton blev han solooboist på

Parisoperan, tre år senare fick han samma

jobb hos Bayerska Radion i München.

Numera ägnar han sig åt soloframträdanden,

kammarmusik och musikalisk ledning av

ensembler av varierande storlek. Sedan

2003 är han också solooboist i Chamber

Orchestra of Europe. Han har arbetat med

dirigenter som Pierre Boulez, Mariss Jansons

och Daniel Harding. ”A star act” skrev

The Times om Leleux.

Gunnar Lanzky-Otto


Club Boka

rwald iljett

Club

rwald

10:e

September 11/12 Konsertprogram 9

Fredag 23 sept kl 19.30

Lördag 24 sept kl 15.00

brAHms

AnDrA

symFOnI

Sveriges Radios Symfoniorkester

Malin Broman konsertmästare

Daniel Harding dirigent

Christian Tetzlaff violin

JÖRG WIDMANN (1973)

Violinkonsert (ffg i Sverige)

PAUS

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Symfoni nr 2 D-dur op. 73

- Allegro non troppo

- Adagio non troppo

- Allegretto grazioso (quasi Andantino) –

Presto ma non assai – Tempo I

- Allegro con spirito

Presentatör: Per Lindqvist

Fredagens konsert sänds direkt i Sveriges

Radio P2, repris sön 2/10 kl 21.30

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 45 min

PreKonsertconcertKonsertintro

talk

En timme

före

Konsert-

konsert i

nedre introfoajén.

Konsertintro-

10:e

duktion med

Per Lindqvist

AfternoonFörfattarträfftea Författarträff

11:e

01 Christian Tetzlaff

Foto Alexandra Vosding

02 Daniel Harding

Foto Snezana Vucetic

Bohm/SR Foto

Radio Club

profilen

Berwald

Club

Berwald

10:e

01 02

Konsert för hårt arbetande violinist får sin

Sverigepremiär, och så Brahms från den

soliga sidan

Preconcert

Den tyske Afternoon- tonsättaren Radio jörg Widmann har

talk

tea

profilen

en parallell karriär som klarinettist, synnerligen

framgångsrik både som kammarmusiker

och solist. Vid Freiburgs statliga

musikhögskola är Widmann på samma

gång professor i båda sina discipliner.

Bland hans kompositionslärare kan nämnas

namn som Hans Werner Henze och Wolfgang

Rihm. Violinkonserten från 2007 som nu

framförs i Sverige för första gången är skriven

just för Christian Tetzlaff. Den bjuder solisten

på ett mycket styvt arbete – under närmare

en halvtimme klingar violinen så gott som

utan avbrott. I början och slutet av verket

helt ensam, däremellan mot en mörkt färgad

orkesterväv. En solokonsert som utforskar

extrema nyanser av såväl tempi som

klanger.

När vi nu får ta del av johannes brahms

allra mest lyriska och soliga symfoni kan det

vara värt att tänka på hur svårt han hade att

närma sig symfoniformen över huvudtaget.

Han kände sig helt enkelt flåsad i nacken

av Beethoven, jagad av dennes skugga.

Så sent som 1870 hävdade han bestämt

att han aldrig skulle skriva någon symfoni,

ändå pågick arbetet med det som blev

Symfoni nr 1, fullbordad 1876. När den

äntligen satt var förlamningen bruten:

Symfoni nr 2 påbörjades sommaren 1877

och uruppfördes av Hans Richter i Wien

den 30 december samma år, med stor

succé. Den har ibland kallats för hans

”Pastoralsymfoni”, fastän något lantligt

program naturligtvis inte finns hos Brahms.

Men en idyllisk miljö har nog säkert inspirerat,

den aktuella sommaren uppehöll han sig

i sitt älskade Pörtschach am Wörthersee i

österrikiska Kärnten, där han i ett brev till

musikkritikern Eduard Hanslick fann ”själva

luften så full av melodier”. Verket andas lätt

och fritt, men skuggor saknas inte helt, det

är ju ändå Brahms. Den sorgsenhet vi ofta

kan förnimma hos honom speglar kanske

delvis den konflikt han ständigt brottades

med i sin konst: Mellan ärkeromantikern

och hans fascination för den klassiska

erans formkrav. Tanken på att han skulle

vara en av tre ”stora B:n” gladde hur som

helst sanner ligen inte den gode Johannes.

Vid tiden mellan tillkomsten av första och

andra symfonin utbrast han upprört till en

vän: ”Vet du att det finns åsnor i Wien som

betraktar mig som en andra Beethoven?”

Man kan utan överdrift säga att stjärnviolinisterna

duggar tätt i Berwaldhallen. Dags

då för Christian Tetzlaff, knappast i behov

av någon närmare presentation numera.

En verklig klangmagiker, mästare i allt från

Bachs solosonater och -partitor till det

mest nutida och allting däremellan. Listan

över viktiga samarbetspartners är närmast

oändlig. Möjligen kan man få plats med att

räkna upp de ensembler och dirigenter han

inte framträtt med, men varför skulle man å

andra sidan göra det? Tetzlaff visar också

att alla stjärnor inte behöver spela på gamla

italienare, hans instrument kommer från den

mycket uppmärksammade 45-årige violinmakaren

Stefan-Peter Greiner i Bonn.

Gunnar Lanzky-Otto


t

10 Konsertprogram September 11/12

Söndag 25 sept kl 15.00

Gustaf Vasa kyrka

HögA VIsAn

Radiokören

Peter Dijkstra dirigent

Niklas Andersson klarinett

Malin Broman violin

Jesper Svedberg cello

Simon Crawford-Phillips piano

NICOLAS GOMBERT (1495-1560)

Regina coeli

OLIVIER MESSIAËN (1908-1992)

Ur Kvartett vid tidens ände

- Liturgie de cristal

- Vocalise

NICOLAS GOMBERT (1495-1560)

Musae Iovis

OLIVIER MESSIAËN (1908-1992)

Ur Kvartett vid tidens ände

- Louange à l’éternité

NICOLAS GOMBERT (1495-1560)

Agnus Dei ur Missa Tempori Paschali

JEAN YVES DANIEL-LESUR (1908-2002)

Cantique des cantiques

Presentatör: Stina Oscarsson

Konserten sänds i Sveriges Radio P2

lör 8/10 kl 15.00, repris sön 9/10 kl 21.30

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 20 min

Konsertintro

En timme

före

Konsert-

konsert

Konsertintrointroduktion

10:e med

Katarina

Lindblad.

Författarträff

Författarträff

11:e

Club

Berwald

Club

Berwald

10:e

Pre-

01

03

Vokal och instrumental stämväv

från renässans till nutid

Stora delar av nicolas gomberts liv är

höljt i dunkel för eftervärlden. Dokumenterat

är att han var anställd hos den tysk-romerske

kejsaren Karl V som ledare för goss kören.

Det innebar att han hade hand om gossarnas

musikaliska utbildning och även hela uppfostran,

inklusive att se till att de hade

kläder, stearinljus och andra förnödenheter.

När kejsaren gav sig ut på resa följde Gombert

och kören med. Efter att Gombert

förgripit sig på en pojke dömdes han till

galären men fortsatte att komponera och

blev tagen till nåder, om än inte på någon

concert officiell Afternoon- post. Gombert Radio skrev 10 mässor, 160

talk

tea

profilen

motetter och ca 70 profana sånger.

Olivier messiaen var en av 1900-talets

främsta organister och orgelimprovisatörer.

Som tonsättare skapade han en helt egen

klangvärld som ofta sprang ur hans intresse

för fågelsång och alltid var förankrad i hans

katolska tro. Under andra världskriget tillfångatogs

han som menig soldat och sattes

i koncentrationslägret i Schlesien 1940. Där

skrev han Kvartett vid tidens ände, som

uruppfördes i lägret av Messiaen och tre av

hans medfångar. Stycket bygger på bibeltexten

ur Johannes Uppenbarelse om den

sjunde ängeln, som ryter som ett lejon och

säger: Tiden är ute (Upp 10:1-7).

1935 bildade jean yves Daniel-lesur

och tonsättarvännerna Messiaen, Jolivet

och Baudrier gruppen Jeune France, som

menade att när livsvillkoren blev allt hårdare

ville man skriva musik som hyllade livets

andliga sida; ärlig, generös och levande

musik. Daniel-Lesur var tonsättare, pianist,

organist och pedagog. Han har skrivit

orkester stycken, orgelverk och tre operor.

Le Cantique des cantiques (1952), med text

ur Bibelns Höga visan, är hans mest framförda

och kanske främsta verk.

02

01 Radiokören

Foto Johan Ljungström

/ SR Foto

02 Malin Broman

Foto Thomas Carlgren

03 Peter Dijkstra

Foto Arne Hyckenberg

niklas Andersson är sedan 1992 alternerande

soloklarinettist i Sveriges Radios

Symfoniorkester. Som solist har Niklas

framträtt med dirigenter som Sakari Oramo,

Okko Kamu, Thomas Dausgaard och Roy

Goodman och samarbetat med bl a Tale-,

Zetterqvist-, Lysell kvartetten, tjeckiska

Skampa-kvartetten, Mats Rondin, Torleif

Thedéen och Roland Pöntinen. (Se även s. 12)

malin broman tog dubbel diplomexamen

i Köpenhamn och Göteborg 1997. Därefter

fortsatte hon till Guildhall i London. Hon har

varit solist med dirigenter som Neeme Järvi,

Heinrich Schiff, Andrew Manze och Daniel

Harding (Brahms Dubbelkonsert i

Berwaldhallen 2011). Malin är förste

konsertmästare i Sveriges Radios Symfoniorkester

sedan 2008.

jesper svedberg har studerat på Edsbergs

Musikinstitut och Guildhall School of Music

& Drama i London med master i kammarmusik

2001. Han har spelat med Sveriges

Radios Symfoniorkester, BBC skotska

symfoniorkester, Köpenhamns filharmoniker

och Dala Sinfoniettan, Truls Mørk, Anthony

Marwood, Lars-Anders Tomter m fl.

simon Crawford-Phillips är solist,

kammarmusiker och har nyligen även börjat

dirigera. Han har spelat med Halléorkestern,

VIVA, Skotska kammarorkestern, Engelska

kammarorkestern och Academy of

St Martin-in-the-Fields, och kammarmusik

på Proms, Concergebouw, Edinburghfestivalen

m m.

Tillsammans bildar Malin Broman, Jesper

Svedberg och Simon Crawford-Phillips

Kungsbacka Pianotrio.

Katarina Lindblad


September 11/12 Konsertprogram 11

Torsdag 29 september kl 19.30

Fredag 30 september kl 18.00

Fredag 30 september kl 21.00

Lördag 1 oktober kl 15.00

sVErIgEs rADIOs

symFOnIOrKEsTEr

75 år:

DET sKA VI

FIrA!

Sveriges Radios Symfoniorkester

Anders Berglund dirigent

Lill Lindfors

Sven-Bertil Taube

Jessica Andersson

01 Sven-Bertil Taube

02 Lill Lindfors

Foto Anna Huerta

03 Jessica Andersson

01 02

Berwaldhallen bjuder in till nostalgisk musikfest

när Radiosymfonikerna firar 75 år som

orkester. Sedan starten 1936 som underhållningsorkester

under Sune Waldimirs

ledning har Radiosymfonikerna växt till

symfoniorkester-storlek, men repertoaren

är fortfarande mycket bredare än ”bara”

klassisk musik. ”Det ska vi fira” kommer att

ta fasta på instrumental repertoar från förr

men också underhållningsmusik som den

kan låta idag. Lill Lindfors, Sven-Bertil

Taube, Jessica Andersson och dirigent

Anders Berglund medverkar alla med musik

som på detta sätt kommer att skildra

orkesterns historia.

Nostalgisk musikfest när Sveriges

Radios Symfoniorkester firar 75 år

Anders berglund

Arrangören, kompositören, kapellmästaren,

dirigenten, musikern och producenten

Anders Berglund är en av våra mest folkkära

musikpersonligheter. Känd från ett

antal Melodifestivaler, SVT:s Så ska det låta,

och inte minst samarbetet med Robert Wells

i Rhapsody in Rock har Anders Berglund

haft en lång karriär som började direkt efter

studentexamen på Södra Latin i Stockholm.

Redan på 1970-talet spelade han bland

annat med Björn Skifs Blue Swede som

turnerade i USA-turnén med hitten Hooked

on a feeling. Anders Berglunds karriär

spänner över ett stort antal genrer – teatermusik,

pop, rock och storbandsjazz. Han

har också gästspelat på legendariska jazzklubben

Birdland i New York tillsammans

med bland andra Putte Wickman.

lill lindfors

Älskad underhållare, Unicef-ambassadör,

och en vägg full med guldskivor.

Lill Lindfors har sedan debuten i Hagge

Geigerts nyårsrevy Sillidonien 1960 hunnit

med musikaler, shower och ett fyrtiotal skivinspelningar.

Typiska Lindfors-kännetecken

är sensualism och humor (många minns

säkert när hon medvetet tappade kjolen

som värd för Eurovision Song Contest 1985)

men också förkärleken för brasiliansk musik.

03

Detta intresse för bossanova och samba

har bland annat satt spår i klassiska Lindforslåtar

som Jag tycker inte om dig och Musik

ska byggas utav glädje. Vad hon ska hitta

på som konferencier till kvällens konsert

återstår att se...

sven-bertil Taube

Sven-Bertil Taube, född 1934 i Stockholm,

skivdebuterade redan som 20-åring och

har sedan dess gjort en scenkarriär som

är få förunnat. Efter gitarrstudier i Madrid

på 1950-talet och studier vid Dramatens

elevskola har han spelat i både svensk och

utländsk film, gjort ett stort antal teater,-

musikal- och operettroller och verkat inte

minst som vissångare, estradör och

ut tolkare av sin far Evert Taubes sånger.

jessica Andersson

Jessica Andersson slog igenom med dunder

och brak i dokusåpan Fame Factory och

senare i duon Fame, där hon tillsammans

med Magnus Bäcklund vann Melodi festivalen

2003. Men denna hårt arbetande sångerska

började sin karriär långt tidigare, med krogshow

i Trollhättan och med modelluppdrag.

Hon har efter segern 2003 medverkat fyra

gånger i Melodifestivalen och blev 2011

vinnare i tv-programmet Let’s Dance. Men

hon har inte bara sång- och danstalang – 2008

belönades hon med Guldmasken för bästa

kvinnliga musikal-huvudroll för sin insats i

Little Shop of Horrors på Halmstad teater.

Hanna Höglund


12 Konsertprogram September 11/12

Fredag 30 september kl 12.00

Studio 2, Radiohuset

CHAmbEr

UnPlUggED

Bengt Forsberg piano

Niklas Andersson klarinett

Eriikka Nylund viola

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-91)

Klarinettrio Ess-dur, ”Kegelstatt-trion”,

K 498

- Andante

- Menuetto

- Rondeaux: Allegretto

GYÖRGY KURTáG (1926)

Hommage à Robert Schumann

- Merkwürdige Pirouetten des Kapellmeister

Johannes Kreisler - Vivo

- Eusebius: Der Begrenzte Kreis... - Molto

semplice, piano e legato

- ...und Wieder Zuckt es Schmerzlich

Florestan um die Lippen... - Feroce,

agitato

- Felhövalék, mársütanap... (Töredék-

Töredék) - Calmo, scorrevole

- In der Nacht - Presto

- Abschied (Meister Raro entdeckt

Guillaume de Machaut) - Adagio, poco

andante

ROBERT SCHUMANN (1810-56)

Märchenerzählungen op 132

- Lebhaft, nicht zu schnell

- Lebhaft und sehr markiert

- Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck

- Lebhaft, sehr markiert

Presentatör: Niklas Lindblad

Konserten spelas in för sändning i Sveriges

Radio P2

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

01 Eriikka Nylund

Foto SR Foto

02 Niklas Andersson

Foto SR Foto

03 Bengt Forsberg

Foto SR Foto

”Wien, den 27ten Jullius 1786 untern

Kegelscheiben” (Wien, 27:e juli, under kägelspel)

– så har Wolfgang Amadeus mozart

skrivit på första sidan av manuskriptet till

sina tolv duetter för bassetthorn. Bara en

vecka senare färdigställer han klarinetttrion,

som också antas ha kommit till på

kägelbanan och således har fått namnet

Kegelstatt-trion. Verket är tillägnat eleven

Franziska Jacquin, vars far Mozart var nära

vän med. När trion uruppfördes i augusti

1786 i familjen Jacquins hem satt Franziska

vid pianot, Anton Stadler spelade klarinett

och Mozart själv viola. Trion utmärks av ett

jämlikt samspel mellan stämmorna och är

fylld av sångbara melodier. Satserna kontrasterar

inte lika skarpt mot varandra som i

ett ”vanligt” verk i sonatform: Första satsen

är ett andante istället för ett traditionellt

allegro, och följs av en stillsam menuett

som leder fram till en strålande final med

flera virtuosa passager.

Den ungerske tonsättaren györgy Kurtág

har gjort sig internationellt berömd inte

minst genom ett stort antal Hommage-verk

där han på ett personligt sätt hyllar personer

ur musikhistorien: Luigi Nono, Tjajkovskij,

Zilcz György, Nancy Sinatra och Robert

Schumann, för att nämna några. Hans

musik vittnar om influenser både från landsmannen

Béla Bartók samt Anton Webern,

men också från äldre musik.

I Hommage à Robert Schumann

använder Kurtág samma instrumentation

som i Schumanns Märchenerzählungen.

Han refererar både till Schumanns eget liv

och till sagoelement i Schumanns musik,

samt väver dessutom in sitt eget liv och

verk i musiken. Satserna alluderar på de

fiktiva karaktärer eller alter egon som

Schumann, inspirerad av Jean Paul och E T

A Hoffmann, använde som tonsättare och

kritiker: Johannes Kreisler, Florestan,

Eusebius och Meister Raro, som i den

egendomliga sista satsen möter den franske

medeltida tonsättaren Guillaume de

Machaut.

Inte sällan lät robert schumann sina

passioner för litteratur respektive musik

befrukta varandra. I Märchenerzählungen

(”Sagoberättelser”) från oktober 1853, en

av hans allra sista kompositioner, visar han

sitt mästerskap i miniatyrformatet. Verket

utgörs av fyra sagoinspirerade stämningsbilder,

drypande av innerlig romantik och

fantasi. Satserna är fyra enskilda miniatyrkonstverk,

samtidigt som de tillsammans

utgör en välbalanserad helhet.

Första satsen öppnas med en lyrisk melodi

som stegvis utvecklas under satsens gång.

Den följs av en dyster scherzosats som

dock rymmer en elegant mellandel. Tredje

satsen är en lyrisk duett mellan violan

och klarinetten som ackompanjeras av en

drömsk pianostämma och leder fram till den

uppsluppna och majestätiska finalen.

bengt Forsberg är en mycket uppskattad

och flitigt engagerad kammarmusiker. Han

samarbetar ofta med mezzosopranen Anne

Sofie von Otter, cellisten Mats Lidström och

violinisten Nils-Erik Sparf – tillsammans har de

spelat in flera cd-skivor. Han har också uppträtt

som solist med många orkestrar både i

Sverige och i utlandet. Bengt är även organist.

Eriikka nylund är utbildad vid bl a Sibeliusakademin

i Helsingfors och Mozarteum i

Salzburg. 2001-06 var hon medlem i den pris-

belönta stråkkvartetten Meta4. Eriikka har uppträtt

som solist med många finska orkestrar,

och är sedan 2007 stämledare i Sveriges

Radios Symfoniorkester – en post hon innehaft

även i Philharmonia Orchestra i London.

niklas Andersson anställdes 1987 som

soloklarinettist i Trondheims symfoniorkester

och erbjöds året därpå motsvarande tjänst

i Helsingborgs symfoniorkester. Niklas är

sedan 1992 alternerande soloklarinettist i

Sveriges Radios Symfoniorkester och är

även medlem i KammarensembleN och

Amadékvintetten. Se även s 10

Edward Klingspor

Högstämd klarhet och intim nyansrikedom

när Mozart, Kurtág och Schumann skriver

för klarinett, viola och piano

01 02 03


September 11/12 Reportage 13

01

glImTAr Från VårEns

OrKEsTErTUrné TIll ITAlIEn

veriges Radios Symfoniorkester

och Daniel Harding har gjort det

igen! Ännu en framgångsrik turné

med fullsatta hus och översvallande

recensioner kan läggas

till tidigare framgångar. Den här

gången gick färden till Italien i början av maj,

med konserter i Bergamo, Brescia, Bologna,

Perugia och Palermo. Några av konserterna

ingick i stora musikfestivaler, som inledning

eller avslutning, medan andra var fristående.

På programmet stod Gustav Mahlers

Symfoni nr 9.

Besöket uppmärksammades med

gigantiska affischer på Daniel Harding på

konserthusen, och bevakning av både TV

och tidningar. Vid flera tillfällen kom TV

och filmade, glimtar som sedan visades i

både lokala kanaler och nationell TV. Och

recensionerna beskriver konserterna som

”splendido” och succé . Flera nämner det

magiska slutet efter denna långa musikaliska

resa, där den andlösa tystnaden när sista

tonen klingat ut befäste upplevelsen av magi

innan applåderna bröt ut och återförde

lyssnarna till verkligheten. OperaClick skriver

om Daniel Hardings tolkning av Mahler, att

den har en böjlighet, elegans och balans

som visar på ” en avundsvärd konstnärlig

03

mognad”. De nämner också den klangliga

skönheten i enstaka sektioner som brass

och timpani och stråkarna enastående

frasering och intonation ”speciellt i finalens

pianossimo…”. Recensionen avslutas med

att konserten var ”una prova superlativa”.

Turnéer är en viktig del av orkesterns

verksamhet. Det finns tid att prata och umgås.

Och det finns tid att finslipa ett program, att

spela samma musik flera gånger under kort

tid. Under turnéer svetsas ensemblen

samman både mänskligt och musikaliskt.

– Vi kom till fantastiska teaterlokaler med

röd sammet, guld och loger på höjd längs

väggarna, berättar musikproducent Cynthia

Zetterqvist. Problemet var att scenerna blev

mindre och mindre, så det var knappt att

orkestern fick plats. Ändå höjdes nivån för

varje konsert, trots att musikerna i stort sett

satt i knäet på varandra.

För varje konsert blev kontakten mellan

Daniel Harding och orkestern tätare och

mer organisk. Det uppmärksammades även

i en recension i Il Giornale della Musica,

som skriver om orkesterns varma och

omedel bara gensvar på Hardings impulser.

Att komma till Italien på våren är i sig

en härlig upplevelse. Man dricker det goda

italienska kaffet på ett litet torg med kuller-

02

01 Teatro Massimo i Palermo.

Foto Bo Söderström

02 Affisch utanför Teatro Massimo.

Foto Bo Söderström

03 Utsikt från hotellet i Palermo.

Foto Bo Söderström

stenar. Eller njuter av utsikten, som bjöd

på panorama över Alperna och andra storslagna

vyer.

– Det som var väldigt speciellt med

den här turnén var att de trånga gränderna

gjorde att Dennis och Andreas, som kör

instrumenten på långtradare hela den långa

vägen, fick slita extra hårt, berättar kör-och

orkesterchef Birgit Lundmark. På ett ställe

fick de kalla dit bärgningen som kom efter

någon timme och så fick de bärga bort en

bil som stod felparkerad, för att komma

förbi. På ett annat ställe fanns inte tid att

vänta flera timmar på bärgning, utan polisen

tittade bort och så tog fyra av killarna tag i

bilen och lyfte bort den, upp på trottoaren.

Och så kunde instrumenten komma fram i

tid till konsertlokalen.

Det sägs att ingen är profet i sitt eget

land. I den mån det är sant för Sveriges

Radios Symfoniorkester fyller turnéer en

viktig funktion. Orkestern får möta en internationell,

många gånger kräsen och

konsertvan, publik. När de svarar med

jublande bifall och ovationer ger det ett

nyttigt perspektiv utifrån. Vårens Italienturné

blev ännu en sådan erfarenhet.

Katarina Lindblad


14 Notiser September 11/12

notiser

Orkesterns historia på radio

Sveriges Radios Symfoniorkesters långa och mångfacetterade

historia från under hållningsorkester till symfoniorkester av internationell

rang är spännande och full av roliga historier. I höst

utkommer Sven Åke Landströms bok Drömmen om 100-mannaorkestern

med anledning jubileet. Hör radio programmen där Sven

Åke Landström berättar om orkesterns historia för Boel Adler, 2, 9

och 16 oktober i SR P2.

Konsertklippet!

Vill du köpa biljetter till flera konserter samtidigt?

Då erbjuds du bra rabatter i berwaldhallen.

Välj dina konserter själv!

15%

rabatt

På ordinarie

biljettpris vid köp

av 3 olika konserter

vid samma tillfälle.

Gäller konserter i Berwaldhallens regi.

(Erbjudandet hette tidigare ”Min egen konsertserie”.)

Vilken Konsert -

besökare är du?

konsertbesokaren.se

20%

rabatt

På ordinarie

biljettpris vid köp

av 4 olika konserter

vid samma tillfälle.

25%

rabatt

På ordinarie

biljettpris vid

köp av 5 eller

fler konserter vid

samma tillfälle.

maestro!

Vilken musikprofil har du?

Hitta din egen musikpersonlighet! Svara

på några enkla frågor, så föreslår sajten tre

konserter som skulle kunna passa just dig.

Besök hemsidan konsertbesokaren.se

Let’s dance, Körslaget – nu får hugade dirigentaspiranter sin

chans. Under våren och sommaren har sex kända svenskar tränats

i dirigerandets ädla konst. Nu är det dags för tävling. Viveca Lärn,

Claes Elfsberg, Jörgen Kruth, Marit Bergman, Ola Rapace och

Petra Mede dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester. Vi får följa

dem när de tränar, deras skolning och frustration, skräck, ilska

och glädjerus. Programledare är Kristian Luuk.

Varje vecka kommer en jury att ge sina omdömen och orkestern

rösta om vem som ska få fortsatt förtroende. En efter en lämnar

deltagarna programmet tills segraren står ensam kvar i finalavsnittet.

Den vinnande Maestron får dirigera Sveriges Radios Symfoniorkester

i ett framträdande i Berwaldhallen, som också sänds i SVT.

Sänds fem måndagar med början 22 augusti kl 20.00 i SVT 1.

Maestro produceras för SVT av Nordisk Film TV.

Oktober

jubileumsmånad

Under hela året har vi firat Sveriges

Radios Symfoniorkesters 75-årsjubileum.

I oktober når firandet sin kulmen, med en

gala konsert med Daniel Harding och Anne

Sofie von Otter 21–22 oktober. Hela oktober

präglas av jubileet och svämmar över in i

november, då heders dirigenten Valery

Gergiev återkommer.

Följ oss på webben

Sveriges Radios Symfoniorkester

och Radiokören finns på både

Facebook och Twitter. På Youtube

har vi dessutom en egen kanal där

du kan se intervjuer med dirigenter

och artister, och glimtar från repetitioner.

Foto Mats Bäcker


September 11/12 Intervju 15

Konserter oktober

Torsdag 6 kl 18.00

Fredag 7 kl 19.30

jUbIlEUmsKOnsErT 1

Sveriges Radios Symfoniorkester

Rafael Frübeck de Burgos dirigent

L-E LARSSON: Pastoralsvit

DVORáK: Symfoni nr 8

DEBUSSY: La Mer

RAVEL: Bolero

Biljetter: 110–395 kr

Lördag 8 kl 11.00–16.30

Kl 15.00 Konsert

öPPET HUs

Instrumentprovning, guidade turer, musiksaga

m m

Sveriges Radios Symfoniorkester ger konsert

med Stockholms kulturskola

Fri entré

Onsdag 12 kl 18.00

Torsdag 13 kl 18.00

rADIOKörEn OCH

rEbArOqUE

Radiokören

Rebaroque

Jonas Dominique dirigent

Musik av bl a Telemann, Bach och Händel

Biljetter: 85–325 kr

Fredag 14 kl 19.30

Lördag 15 kl 15.00

jUbIlEUmsKOnsErT 2

Sveriges Radios Symfoniorkester

Gianandrea Noseda dirigent

Arve Tellefsen violin

ALFVéN: En skärgårdssägen

STENHAMMAR: Två sentimentala romanser

RACHMANINOV: Symfoni nr 2

Biljetter: 110–395 kr

Köp din biljett på berwaldhallen.se

Berwaldhallens biljettkontor

Dag Hammarskjölds Väg 3

Öppet helgfri månd-fred 12-18 samt två

timmar före konsert.

Telefon, fax, e-post

Tel: 08-784 18 00, öppet helgfri månd-fred 9-18,

lörd 10-15, samt 2 timmar före konsert.

Fax: 08-663 15 14

e-post: biljettkontoret.berwaldhallen@sr.se

Fredag21 kl 19.30

Lördag 22 kl 15.00

jUbIlEUmsKOnsErT 3

gAlAKOnsErT

Sveriges Radios Symfoniorkester

Daniel Harding dirigent

Anne Sofie von Otter mezzosopran

Michael König tenor

STENHAMMAR: Serenad

MAHLER: Das Lied von der Erde

Biljetter: 140–440 kr

Torsdag 27 kl 18.00

Fredag 28 kl 19.30

jUbIlEUmsKOnsErT 4

Sveriges Radios Symfoniorkester

Manfred Honeck dirigent

Ulf Wallin violin

BERWALD: Uvertyr till Estrella de Soria

ELIASSON: Ensam färd, violinkonsert (uruppf)

MAHLER: Symfoni nr 1

Biljetter: 110–395 kr

Fredag 28 kl 12.00

Studio 2, Radiohuset

CHAmbEr UnPlUggED

Malin Broman violin

Fredrik Paulsson viola

Johannes Rostamo cello

Rick Stotijn kontrabas

Program meddelas senare

Biljetter: 100 kr

Lördag 29 kl 15.00

rOssInIs mässA

Radiokören

Peter Dijkstra dirigent

Solister ur Radiokören

Terés Löf piano

Johan Ullén piano

Björn Gäfvert harmonium

ROSSINI: Petite Messe Solennelle

Biljetter: 85–325 kr

EXTErnA ArrAngörEr

Måndag 3 kl 19.30

THE bIg CHrIs bArbEr bIg bAnD

Klassiskt brittiskt jazzband

Program: Allt från blues till Ellington

Biljetter: 250–350 kr

Arrangör: Wigt Production

Tisdag 4 kl 19.30

THE WEsTEnDErs

Hyllade brittiska musikalartister sjunger

klassiker från West End.

Biljetter: 220–290 kr

Arrangör: Wigt Production

Onsdag 5 kl 19.30

THE CAVErn bEATlEs

Coverband från Liverpool som kommer så

nära originalet man kan komma

Biljetter: 250–350 kr

Arrangör: Wigt Production

Söndag 9 kl 18.00

mAX rAAbE & PAlAsT OrCHEsTEr

Gamla goda klassiker från 20- och 30-talet

Biljetter 590–695 kr

Arrangör: Julius Production

Söndag 16 kl 15.00

A mUsICAl nIgHT

Arméns musikkår framför, ihop med

Elin Bemark och Niklas Andersson,

musikalmusik från alla världens hörn

Biljettsläppp den 16 september.

Arrangör: Arméns Musikkår

Onsdag 19 kl 19.00

FEsTKOnsErT!

mUsIK AV PEllE OlOFsOn

Delar av Adolf Fredriks Musikklasser,

Adolf Fredriks Gosskör, Lilla Kören,

Stockholms Saxofonkvartett, Musiker från

Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören,

Hovkapellet och Filharmonikerna m fl

Pelle Olofsson dirigent

Fredrik Winberg dirigent

Musik: Pelle Olofson

Biljetter 120 kr Vuxna, 80 kr Barn

Arrangör: Hohestimmen

Tisdag 25 kl 19.30

HösTKOnsErT

Stockholms Musikgymnasium/

Kungsholmens gymnasium

Helene Stureborg dirigent

Bengt Ollén dirigent

Biljetter: 150 kr

Biljettsläpp: 19 september

Arrangör: Stockholms Musikgymnasium/

Kungsholmens gymnasium


gummistövlar,

lövräfs och

mezzosopraner

snart är hösten äntligen här! Berwaldhallen

presenterar den starkaste säsongen någonsin.

Från den 15 augusti kan du köpa biljetter och

abonnemang till hela säsongen 2011–2012.

berwaldhallen.se

Vilken Konsertbesökare är du?

konsertbesokaren.se

Sveriges Radios Symfoniorkester Radiokören

More magazines by this user
Similar magazines