Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

VIII

undervisning som för kritik och råd med afseende på förelig-

gande afhandling. I samma tacksamhetsskuld står jag till professor

Nils Eden.

Amanuensen vid Landsarkivet i Uppsala, filosofie kandidat

Sven TunberG, har jag att tacka för välvilligt biträde vid

korrekturarbetet med afhandlingens nio sista ark; filosofie kan-

didat Olof Palme för ett par uppgifter ur handskrifter pä

Bibliothéque Nationale i Paris samt för undersökning af ambassa-

dören Hugo de Terlons bref från norden 1660 i Franska Utrikesministeriets

Arkiv, hvilka enligt hans benägna meddelande

icke innehålla några bidrag till belysning af föreliggande fram-

ställnings ämne.

Kammarherren grefve Adam Lewenhaupt är jag skyldig

stor erkänsla för tillträde till handskriftsamlingen på Sjöholm

herrar tjänstemän vid af mig besökta arkiv och bibliotek, sär-

skildt Riksarkivet, för därvid visadt tillmötesgående.

Stockholm i maj 1908.

Georg Wittrock.

;

More magazines by this user
Similar magazines