Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

258. Fvra riksråd på riddarhuset, s. 259. — 21 okt.: Adelns

skrift om fritt »ius adprobandi et improbandi», s. 261.

Gustaf Bonde och Bengt Oxenstierna på riddarliuset, s.

262. Adelns skrift antagen af ståndet, s. 264. — 22 okt.:

Öfverläggning i rådet, s. 266. Ridderskapets skrift öfverlämnad,

s. 268. Prästerskap^ets ställning, s. 269. Öfverläggning

i rådet, s. 270. Äter fyra af rådet på riddarhuset,

s. 272. Adeln begär förslag till kanslers- och skattmästareämbetena,

s. 272. M. G. de la Gardies hållning, s.

273. Förslag gifves, s. 274. — 23 okt.: Adelns votering

om de tre "riksämbetena, s. 276. Öfverläggning i rådet.

Drotsen frånvarande, s. 278. Adeln begär nytt förslag till

skattmästareämbetet, s. 280. Prästerskapet ooh adeln, s.

281. — 24 okt.: Öfverläggnin* i rådet, s. 282. Flemings

sak hos ständerna, s. 284. Meddelande i rådet till präster,

borgare och bönder, s. 285. Votering i rådet: uppskof, s.

286. Präster och borgare, s. 287. — 25 okt.: Utskottskonferens

på riddarhuset, s. 288. Borgerskapets beslut, s. 289.

26 okt.: Ny votering i prästeståndet, s. 290. „ 27 okt.:

Prästerskapets beslut, s. 295. Rådet, s. 294. — Återblick,

s. 294.

V. Riksdagen i Stockholm. 3. 24 oktober—december:

Regeringsformen. Hertig Adolf

Johan. Drottning Kristinas protest. Reduktionen

298

Ståndens påminnelser vid Regeringsformen. 24— 25 okt.,

s. 298. Ridderskapets påminnelser, s. 299. Prästerskapets

påminnelser, s. 303. Borgerskapets påminnelser, s. 303.

— Regeringsformen i rådet. 25 okt., s. 304. Konferens

med utskott af ständerna. 26 okt., s. 306. Fortsatt konferens.

27 okt., s. 308. Regeringens förslag omarbetadt. 29

okt., s. 309. Xv konferens, s. 310. Ytterligare påminnelser

af adeln. 30 okt.— 3 nov., s. 311. — 1660 års Additament,

s. 313. — Skattmästarefrågan i rådet. 30 okt., s. 316.

Ständerna äska nytt förslag, s."3i7. Val af riksskattmästare.

31 okt., s. 318. Gustaf Bonde vald, s. 319. — Adolf

Johans ankomst till Stockholm. 28 okt., s. 320. Rådet om

hertigen och riksdagsbeslutet. 30 okt., s. 321. Notifikation

till hertigen. 31 okt., s. 323. Ständerna om hertigen och

riksdagsbeslutet, s. 324. — Riksdagens högtidliga afslutning.

^ nov., s. 326. Riksdagsbeslutet," s. 527. — Andra propositionen.

29 sept.— 18 nov., s. 329. Svaren på andra propositionen,

s. 332. — Drottning Kristinas recess. 17 okt.

2 nov., s. 333. Kristinas protest om eventuell artsrätt till

kronan. 16 nov., s. 335. Fråga om revers och reprotesta-

tion. 17 nov., s. 339. Kristinas sak 18—22 nov., s. 345.

Reprotestationen mot drottning Kristina, s. 347. Kristinas

revers, s. 348. — Biafskedet. 21—23 nov., s. 348. Riksdagens

slut. 20—29 nov., s. 350. — Adolf Johans memorial

m. m. 10 nov.— 13 dec, s. 352. Herman Flemings supplikation.

11 dec, s. 355. ^Reduktion och donationer. 19

nov.— 17 dec, s. 356. — Återblick, s. 358.XI

362

More magazines by this user
Similar magazines