Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Riksdagsbeslut.

Original på pergament med rådets och adelns underskrifter.

Statsrättsliga urkunder.

Karl X Gustafs testamente. Original.

Riksregistratur. [RR.]

Skrifvelser till Kungl. Maj:t.

Handlingar rörande riksrådet.

Rådsresolution ig sep t. 1660.

Skrifvelser till Hedvig Eleonora.

XIII

Handlingar rörande Christina Alexandra. [Handl. rör. Krist.]

Handlingar rörande drottning Kristinas besök i Sverige 1660

och i66y.

Bielkesamlingen. [Bielk.]

Bref till Sten Bielke.

Brahesanilingen. [Brah.]

Bref till Per Brahe.

» Uttåg'» af Kungl. Arkivets oeh Visingsborgs Kanslis akter

och handskrifter om Braheätten iigo— 1664.

Finnes äfven i Linköpings Stiftsbibliotek (vol. Biografi 64)

och i Rydboholms Arkiv. Delvis tryckt; se denna afhandlings

Förord.

De la Gardieska samlingen. [De la Gärd.]

Bref till Magnus Gabriel de la Gardie.

Bengt Horns samling. [Hor?>]

Bref till Bengt Horn.

Skoklostersamlingen. [SkokL]

Bref till Per Brahe.

Per Brahes koncept.

Karl Gustaf Vrangels brefväxling.

Miscellanea.

More magazines by this user
Similar magazines