Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

XV

Finnes äfven i Riksarkivet och annorstädes. Om

författaren se Sam. Clason, Till reduktionens för-

historia. Bilagor, s. 55.

Folio, 15. Afhandlingar af Klas Rålamb.

Afskrifter. — Bland dessa:

Klas Rålambs uppsats till sitt försvar ined anled-

7iing af tnot honom dec 1682 vid Svea Hofrätt

väckt åtal för hans uppträdande ifråga om Karl

X Gustafs testamente 1660.

Finnes äfven i vol. N. ip^ i Uppsala Universitets

Bibliotek tillsammans med Rålambs Deduktion.

Folio, 40. Skrifvelser från Christina Alexandra till

generalguvernören öfver hennes underhållsländer

Seved Bååt och från denne

till Christina.

Afskrifter.

Folio, I I 6. Aktstycken till Klas Rålambs politiska historia,

m. m.

Bland dessa:

Ridderskapets och adelns utskotts yttrande om Karl

X Gustafs testamente vid riksdagen i Göteborg

1660.

Egenhändigt koncept af Klas Rålamb; renskrift

af annan hand. — Andra afskrifter finnas i vol.

folio, 15, bland bilagorna till Rålambs ofvan

anförda uppsats, i Riksarkivet bland Riksdagsacta

och i vol. N. 228 i Uppsala Universitets Bibliotek.

Anders Lilliehöks och föran Sperlings attest för

Klas Rålamb 2p mars i68j, om hans förande

af tredje klassens votum på riddarhuset vid riksdagen

i Stockholm 1660.

Original. — Afskrift finnes i vol. folio, 15,

bland bilagorna till Rålambs ofvan anförda upp-

sats.

Uppsala Universitets Bibliotek. [UB.^

Allmänna handskriftsanilingen.

E. 436. Edvard Ehrensteens handlingar. II. 1659

— I 660.

More magazines by this user
Similar magazines