Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

Bland dessa:

Berättelse om tillkomsten af Karl X Gustafs testamente.

Egenhändigt koncept af Ehrensteen; renskrift af annan

hand.

Promemoria till ett förs7'ar för Karl X Gustafs testa-

mente.

Af Ehrensteens hand; uppsatt på latin i numrerade

punkter.

Försvar för Karl X Gustafs testamente i form af en

ständernas skrifvelse.

Koncept, egenhändigt rättadt och enHgt påteckning

dikteradt af Ehrensteen; renskrift.

Se om dessa skrifter denna afhandlings Förord.

E. 458. Extrakt af rådets och ständernas protokoll

I 660.

Se denna afhandlings Förord.

E. 459. Edvard Ehrensteens protokoll.

Xordinska samlingen.

Banden anföras med löpande nummer.- N. ip2 o. s. v.

Palmskiöld.ska samlingen.

Banden anföras med löpande nummer: P. 43 o. s. v.

Lunds Universitets Bibliotek. [LB.]

De la Gardieska samlingen.

Bref till Kristoffer Ekeblad från Johan Ekeblad.

Bref till Arvid Forbus.

Minnesbok rörande tilldragelser ino?n Oxenstiernasläkten 1583

—1684.

Egenhändiga anteckningar af Bengt Oxenstierna t. o. m. iq

sept. 1 64 1, därefter af hans syster Kristina. — Afskrift, be-

sörjd af Bengt Oxenstierna, finnes på Uppsala Universitets

Bibliotek, vol. X. 2jg.

Linköpings Stiftsbibliotek. [Link.]

Banden anföras efter Elof Tegnérs handskrifna katalog: Hi-

(Repertorium Benzeliamnn: s. 19 f.), Biografi 64

storia 4J

(ib.: s. 14 f.), Bref 2 (ib.: s. 12 och 160), o. s. v.

More magazines by this user
Similar magazines