Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

270

sig ifian adeln och icke tagit sin rätt i akt

vid de höga riks-

ämbetsmännens nämnande.^ Med anledning häraf återupptogs

den förut afhandlade frågan om ständernas rätt i denna sak.

och prästerskapet fann liksom förut, att det ägde rättighet att

deltaga i tillsättandet af de fem — något som doktor Emporagrius

och biskopen i Abo enligt protokollets vittnesbörd först hade

gjort gällande." ^lan ville icke häller erkänna, att präster och

borgare försummat denna sin rätt genom att vid personernas

namngifvande gifva sitt bifall — protokollet framställer detta

såsom gifvet utan lorbehåll för de frånvarande af stånden

de hade nämligen förut uppdragit sin rätt åt regeringen, och

kunde återkalla den, när så behagades. Man borde därför icke

erkänna något fel, än mindre göra någon ursäkt hos adeln.

öfvcr- På eftermiddagen återupptog rådet sina öfverläggningar;

^

More magazines by this user
Similar magazines