Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

booksnow2.scholarsportal.info

Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660

332

Den 14 och åter den 15 november upplästes pä riddarhu-

set adelns svar pä andra propositionen.^ Den 15 lästes i rådet

borger- och prästerskapens inkomna svar. Den 16 följde en

konferens med utskott af dessa bägge stånd, hvarvid deras

samtycke förnyades till godsförpantningen, som borgarne i sin

skrift icke berört.^ Samma dag inkommo till regeringen adelns

samt allmogens svar; det förra lästes i rådet den 18 efter middagen,

då dess påminnelser om > reduktionsverket» afhandlades."

Suaren p

More magazines by this user
Similar magazines