Dövas församlingsblad - Sakasti

sakasti.evl.fi

Dövas församlingsblad - Sakasti

DÖVAS

församlingsblad

A

2• 2010


Pärmbild: Olof Ahlskog

dövprästerna

i evangelisk-lutherska kyrkan i finland

borgå distrikt:

Maria Lindberg

PB 185 (Hamngatan 9)

00161 Helsingfors

Mobiltelfon: 050-3427129

e-postadress: maria.lindberg@evl.fi

helsingfors distrikt:

Elina Jokipaltio

PB 142 (Bulevarden 16 B)

00121 Helsingfors

Mobiltelefon: 0400-605129

e-postadress.: elina.jokipaltio@evl.fi

åbo distrikt:

Petri Majatie

Tavastgatan 13

20500 Åbo

Mobiltelefon: 0400-824039.

e-postadress: petri.majatie@evl.fi

lappo distrikt:

Marja Saukkonen

Kauppakatu 19 C, 3. krs.

40100 Jyväskylä

Mobiltelefon: 0400-241401

e-postadress: marja.saukkonen@evl.fi

Dövas församlingsblad /årgång 31

st. Michels distrikt:

Seppo Laukkanen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

PL 122 (Kirkkokatu 10)

50101 Mikkeli

Mobiltelefon: 050-3559819

e-postadress: seppo.laukkanen@evl.fi

uleåborgs distrikt:

Urpo Luokkala

Ojakatu 1

90100 Oulu

Mobiltelefon: 044-7555554

e-postadress: urpo.luokkala@evl.fi

hela landet/kyrkostyrelsen:

Riitta Kuusi

PB 185 (Hamngatan 11)

00161 Helsingfors

Mobiltelefon: 050-3006353

e-postadress: riitta.kuusi@evl.fi

Adress: Hamngatan 9, 00161 Helsingfors

Ansvarig utgivare: Maria Lindberg

Redaktion: Olof Ahlskog, Janne Kankkonen, Pia Kummel-Myrskog, Maria Lindberg, Hannele Rabb,

Eva Sahlström, Rolf Westerlund

Layout och illustrationer: Hannele Rabb

Utgivare: Kyrkans central för det svenska arbetet/diakoni och samhällsansvar

Dövprästens hemsida: http://www.evl.fi/kcsa/ads/dovarbetet.hmt

Print: Multiprint, Helsingfors

ISSN 0359-0445


Midsommarandakt

3

30

1980-2010

Aposteln Paulus talade i synagogan: ”Det är bland Davids efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram

en räddare år Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela

Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den ni tror. Han kommer efter mig,

och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.’

Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna

räddning sänts.” Apg. 13:23-26

”Gör er redo! Jesus kommer!” Det har vi hört många gånger. I amerikanska filmer kan man se människor

med skyltar med samma text. Ibland blir man nästan lite trött på människorna med skyltarna. Varför skall vi

påminna varandra om Jesu återkomst? Ja, därför att vi inte är de första som talar om det. Det var det Johannes

sade till judarna för 2000 år sedan; ’Messias, han som profeterna har talat om, är på väg. Kolla lite hur ni lever.

Kristus är snart här.’ Strax efter det att Johannes ord blev spridda började Jesus sitt verksamma liv.

Då Paulus talade om Johannes hade Jesus redan kommit. Paulus bevisade att profeterna hade rätt. Han bevisade

också att Johannes hade rätt! Den väntade Messias hade kommit. Han hade dött och återuppstått från

de döda.

Vad hände efter att Jesus hade uppstått? Ja, innan han steg upp till himlarna lovade Jesus att komma tillbaka.

När han kommer kan inte vi veta. Det kan inte människorna med skyltarna naturligtvis heller veta.

Enligt Bibeln vet endast Gud Fadern när Jesus kommer tillbaka.

Jag läste en gång en intervju med dåvarande minister Suvi-Anne Siimes. Hon sa: ”Vi skall leva så att vi när som

helst är redo att möta Jesus.”

Det tycker jag är bra sagt. Är du redo att möta Jesus?

Johannes Döparen var sänd för att påminna människorna om att Jesus är på kommande. Varför? Ja, därför

att de då kunde bli av med sina dåliga vanor innan Jesus mötte dem. Paulus spred samma budskap på sina resor.

Nu är det vår tur att uppmana varandra att granska oss själva. Har vi någon dålig vana vi kan lämna ifrån oss?

Vi får tid att stanna upp och fundera på hur vi lever. Älskar vi andra såsom vi älskar oss själva? Bryr vi oss om

hur våra vänner mår? Hjälper vi dem som behöver hjälp?

Samtidigt kan vi vara lugna. Ingen troende människa behöver vara rädd. Alla har vi väl någon ovana som vi

kan lämna bakom oss. Men ingen behöver vara rädd för att inte vara bra nog för Jesus. Den som tror på Jesus

kan vara trygg. Jesus har lovat vara alla dagar med den som tror på honom. Om vi är mot varandra så som vi

vill att andra är mot oss, kan vi möta Jesus när som helst. Då lever vi som kristna skall leva. Vi kan sedan helt

lugnt stiga fram till Jesus och säga: ”Hej, här är jag! Precis som jag är! Några laster har jag lämnat kvar på vägen,

men det gjorde bara mig mer som mig själv.”

Jag vill önska er en riktigt skön och välsignad sommar!

Kanske vi ses?!

Maria Lindberg, dövpräst


Maria Lindberg

Vi 150 finlandssvenska teckenspråkiga

har fått en ny egen dövpräst! Söndagen

den 25 april prästvigdes teol.mag. Maria

Lindberg i Borgå domkyrka av Borgå stifts

biskop Björn Vikström. Den vackert restaurerade

kyrkan var välfylld och väldigt

många bland besökarna var denna gång

döva och deras anhöriga.

Jag, Rolf Westerlund från Ekenäs, var en av de döva

som satt i kyrkbänkarna, tillsammans med min

hörande syster Iwe och många döva vänner och bekanta.

För mig personligen var det här en väldigt

högtidlig dag. För 46 år sedan, närmare bestämt den

23 maj 1964, blev jag själv konfirmerad här i Borgå

domkyrka. Tillsammans med sex klasskamrater från

Borgå dövskola står jag på det svartvita fotografiet

tillsammans med våra lärare och dövprästen Eino

Savisaari på trapporna framför kyrkan.

De trapporna finns inte längre kvar, de togs väl bort

i samband med branden i domkyrkan för några år

sedan. Bilderna i TV och tidningar av det brinnande

kyrktaket har för alltid fastnat i mitt minne. Inne i

kyrkan påminns alla besökare om den här ledsamma

vår nya präst

4

händelsen i kyrkans historia genom den sotfläck som

lämnats kvar uppe i takvalvet.

Det känns väldigt högtidligt när följet som skall leda

prästvigningen tågar in. Här går också Maria Lindberg

och Jessica Högnabba, den andra unga kvinnan som

idag skall prästvigas. I spetsen, efter korsbäraren Fride

Hedman går biskop Björn Vikström. I bänken bredvid

oss sitter hans fru Maria Björkgren-Vikström.

I dag har vi två tolkar på plats och en finskspråkig

dövpräst deltar också i liturgin. Det är faktiskt första

gången som en prästvigning i domkyrkan tolkas till

teckenspråk! Tolkarna och dövprästen turas om att

återge det som de hörande prästerna säger. Tolkarna

återger också orden i psalmerna som sjungs. Min syster

säger att hon blev väldigt rörd där hon satt bredvid

mig i kyrkan. Det kändes så speciellt att få vara med

om den här gudstjänsten tillsammans. De ord hon

sjöng i psalmerna tecknade jag bredvid. Det här var

första gången vi sjöng tillsammans på varsitt språk.

Biskop Björn Vikström talade vackert till de två unga

blivande prästerna. Han talade om deras viktiga kommande

arbete, för Maria bland de finlandssvenska

döva och för Jessica arbetet med att nå människor på

More magazines by this user
Similar magazines