05.08.2013 Views

Bättre säkerhet på SL-tågen

Bättre säkerhet på SL-tågen

Bättre säkerhet på SL-tågen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Avancerad sökning / Enkel sökning / Avsluta<br />

Artikel 1 av 1 exportera markerade till träfflistan<br />

Källa: Dagens Nyheter Avdelning: Stockholm Sida: B9() Storlek: M Illustration: Datum: 130117<br />

Upphov ANDERS SUNDSTRÖM<br />

kombinera<br />

Tågkraschen. Så ska <strong>säkerhet</strong>en <strong>på</strong> <strong>SL</strong>-<strong>tågen</strong> bli bättre<br />

<strong>SL</strong> ska nu förbättra <strong>säkerhet</strong>en <strong>på</strong> både Saltsjöbanan och Roslagsbanan.<br />

Ett modernt ATC-system hade troligen förhindrat olyckan <strong>på</strong><br />

Saltsjöbanan enligt <strong>SL</strong>. Kvinnan som stal tåget har ännu inte kunnat<br />

höras av polisen.<br />

<strong>SL</strong>:s ledning vaknade bryskt i tisdags. Att någon som inte är lokförare<br />

startar ett tåg, kör tåget, brakar igenom en stoppbock och rammar ett<br />

hus är en händelse som inte ska kunna inträffa.<br />

- Det fanns en nyckel i tåget och växeln var öppen. Jag utesluter<br />

ingenting kring hur tåget kunnat köras. Femåringar har lyckats starta<br />

bilar, säger <strong>SL</strong>:s vd Anders Lindström dagen efter kraschen i<br />

Saltsjöbaden.<br />

Det fanns två personer i de<strong>på</strong>n i Neglinge <strong>på</strong> natten: städerskan som är<br />

anhållen misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet och ligger skadad <strong>på</strong><br />

sjukhus och en rangerare som ansvarade för att flytta tåg inne i<br />

de<strong>på</strong>n.


Det är än så länge oklart varför kvinnan stal tåget. Hon är anhållen<br />

misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och vårdas fortfarande för<br />

svåra skador.<br />

- Hon är ännu inte i skick att bli förhörd, säger Lars Byström,<br />

presstalesman vid Stockholmspolisen, till TT.<br />

Klart är att tåget inte går att starta utan nyckel och går inte att<br />

köra om inte "död mans grepp" aktiveras.<br />

- Det går inte att köra i väg med ett tåg av misstag. Det stannar <strong>på</strong><br />

några sekunder om inte död mans grepp hålls intryckt, säger Lars H<br />

Ericsson, <strong>säkerhet</strong>sdirektör <strong>på</strong> <strong>SL</strong>.<br />

Saltsjöbanan saknar det <strong>säkerhet</strong>ssystem, ATC, som de flesta andra<br />

järnvägar har. ATC, som Roslagsbanan fick för drygt tio år sedan efter<br />

flera olyckor <strong>på</strong> 90-talet, stoppar tåg som kör mot rött eller kör för<br />

fort.<br />

- Eftersom det gick fort vid kraschen i Saltsjöbaden hade ATC med all<br />

sannolikhet stoppat tåget, säger Lars O Ericsson.<br />

<strong>SL</strong> startade <strong>på</strong> onsdagsmorgonen en utredning för att se hur <strong>säkerhet</strong>en<br />

kan förbättras.<br />

- Vi ska göra det här grundligt. Vi kommer helt säkert att hitta saker<br />

vi kan rätta till, säger Anders Lindström.<br />

En sådan sak blir förmodligen ATC även <strong>på</strong> Saltsjöbanan. Att denna<br />

anrika bana ännu inte har detta system beror enligt <strong>SL</strong> <strong>på</strong> att den<br />

politiska inriktningen för banans framtid varit svår att tyda.<br />

Framtidsplanen har vacklat mellan järnväg, s<strong>på</strong>rväg och nedläggning i<br />

decennier. Nu finns det beslut om att Saltsjöbanan ska leva vidare och<br />

rustas upp.<br />

Roslagsbanan är mer olycksdrabbad än Saltsjöbanan. Två kollisioner<br />

mellan tåg och bil i korsningar med bommar den senaste tiden, varav en<br />

med dödlig utgång, har ställt <strong>säkerhet</strong>en vid plankorsningarna <strong>på</strong> sin<br />

spets.


- Vi genomför ett <strong>säkerhet</strong>sarbete <strong>på</strong> Roslagsbanan omedelbart. Vi<br />

bygger bort "halvbommar" och vi kommer att bygga fler planskilda<br />

korsningar, säger Anders Lindström.<br />

Under de senaste åren har de mycket trafikerade korsningarna vid<br />

Bergtorpsvägen i Täby och i centrala Vallentuna gjorts planskilda.<br />

Närmast <strong>på</strong> tur är ett par olycksdrabbade korsningar i Danderyd.<br />

Vid Saltsjöbadens station kommer bärgningen av tågvagnarna att <strong>på</strong>gå i<br />

flera dagar. Bärgarna har även tagit huskonstruktören till hjälp för<br />

att garantera att huset inte rasar när den främre vagnen ska lyftas<br />

med bort med kran.<br />

* * * * *

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!