PDF-fil

inspire.accson.se

PDF-fil

Kyrkbrevet

från Älmhults församling nr 2 2010

Tema: Ungdom


2

Tack och farväl!

Efter tio år i Älmhult har det blivit dags för Lena och

mig att fl ytta bopålarna till Öland. Det blir sjätte gången

vi bryter upp tillsammans, för att lära känna nya platser

och människor. Samtidigt lämnar vi många vänner här,

som vi trots allt hoppas kunna hålla kontakten med

framöver.

Som kyrkoherde i församlingen har jag haft förmånen

att möta ansvarstagande förtroendevalda, engagerade

anställda och frivilliga medarbetare samt många församlingsbor

i både glädje och sorg, helg och vardag. Det har

oftast varit stimulerande arbetsuppgifter där både tradition

och förnyelse fått utrymme och speglat den kristna

trons villkor och möjligheter. Vid större samlingar såväl

som i möten med enskilda människor har jag fått se

att det fi nns en längtan efter ett rikare andligt liv, som

många av oss delar. Inte färdiga svar utan ett öppet, ärligt

sökande och delande av varandras erfarenheter längs

trons väg. Detta bådar gott för Älmhults församling

inför framtiden.

Jag vill nu säga tack till er som genom förbön, uppmuntrande

samtal, goda råd och välmenande kritik har

lotsat mig genom denna period i livet. Tack för alla minnen

vi fått att bära med oss från tiden i Älmhult.

Må Gud välsigna dig idag och inför en okänd morgondag!

Ingmar Lendahls

Tack och lycka till!

Det var många som ville vara med och hylla och säga ett

tack till Ingmar Lendahls när han slutade sin tio år långa

tjänstgöring som kyrkoherde i Älmhults församling.

Här är några bilder från en minnesvärd helg som innehöll

båda många glada skratt och minnen, men även en

hel del vemod och några tårar.

Lördagen den 10 april hyllade Oratoriekören Lena och

Ingmar i ett program som byggde på deras favoritpsalmer.

Alla sjöng med av hjärtans lust och när hela kyrkan

som avslutning stämde in i ”Må din väg gå dig tillmötes”

var många gripna av stundens allvar.

Även vid söndagens

högmässa var

kyrkan fylld till sista

plats då Ingmar höll

sin sista predikan.

För skön sång under

gudstjänsten svarade

Mixturen.


Församlingens offi ciella tack framfördes av kyrkorådets

ordförande Johan Grimberg och kyrkofullmäktiges

ordförande Ingemar Almkvist.

Efter gudstjänsten fortsatte fi randet vid måltiden i

Kyrkbackssalen som var fylld till sista plats. Många hyllningstal

hölls till Ingmars ära och personalen framförde

en för dagen specialskriven sång till sin avgående chef.

Så var det till slut dags att säga farväl och alla fi ck växla

några personliga ord med Ingmar och Lena innan de

drar vidare till nya äventyr på Öland. Vi önskar dem

allt gott och säger ett stort tack för tio härliga år tillsammans!

Per Gunnar Petersson

9

Välkommen!

Vi är väldigt glada att kunna

hälsa Marcus Lejon välkommen

till Älmhults församling

som kyrkoherde. Marcus

kommer närmast från

Ljungby pastorat och fl yttar

med fru Th erese och barnen

Hanna, Noomi och Alma in

i Prästgården i slutet av sommaren. Marcus börjar sin

tjänst den 27 september. Mer om detta i kommande

nummer av Kyrkbrevet!

Sommarkryss

2

6

1

3

5

7

4

8

10

1. Egentligen ingen fågel, men en viktig del av vårt

dagliga bröd.

2. Vi spanar gärna efter vårens första av denna art, som

även sägs fl yga lågt när regn nalkas.

3. Inte en enda av dessa faller till marken utan att vår

himmelske fader vet om det, säger Jesus.

4. Danskarna påstår att Kalle Anka heter Anders ...

5. Denna sjöfågel lägger stora ägg och är känd för sitt

sovvänliga dun.

6. Sveriges största fågel, vad gäller vingbredden. Trivs

bäst i öppna landskap.

7. Kallas ibland för tjuvaktig. Bor ganska risigt.

8. Hoande sjöfågel. Den som hör illa kan förknippas

med denna fågel.

9. Här kommer en svår nöt! En kråkfågel i närmast

skrikiga färger.

10. Kryssets enda växt, som för tankarna till numera

utfl ugen ornitolog.

3


4

Martin Stenbäck, ungdomsledare i Älmhults församling, har

pratat med tre konfi rmander om hur de det är att vara ung,

hur de ser på livet, Gud mm. Här kommer en sammanställning

av deras tankar. De tre ungdomarna heter Jonas Peterson

(JP), 14 år, Ebba Blomquist (EB), 15 år, och Pontus Nilsson

(PN), 14 år.

Hur är det att vara ung idag?

JP: Ganska lugnt, härligt. Det var nog värre förr.

EB: Dåligt att vara ung. Det fi nns ideal som alla måste gå

efter.

PN: Inte så hemskt och inte så vilt.

Vad är du rädd för?

JP: Större spindlar.

EB: Ja det är mycket: mördare, döden och att åka fl ygplan.

PN: Att någon ska ta min cross.

Hur gör du för att få kompisar?

JP: Är spontan och trevlig.

EB: Jag är mig själv.

PN: Rätt så lätt, man väljer utifrån sig själv.

Hur tror du att det är att vara vuxen?

JP: Jobbigare för att man har mer press på sig att prestera,

man glömmer att umgås med vänner.

EB: Bra, för då kan man koncentrera sig på barnen. Man har

inte så mycket krav, man har lärt sig att acceptera sig själv.

PN: Man har bara mer pengar, jobb och har roligare.

Vad drömmer du om?

JP: Skönt liv med villa i sta’n och ett eget företag (IT-support).

EB: Jag vill resa jorden runt och träff a Amanda Seyfried (från

musikalen Mamma Mia).

PN: Hus, villa, fru, barn, hoj och leva livet.

Hur kommer livet att bli tror du?

JP: Ingen omöjlig dröm bara jag försöker.

EB: Bättre än nu.

PN: Det fi xar sig säkert bara man kommer in på yrkesvalet.

Är du döpt?

JP, EB och PN: Ja

Varför går du och konfi rmationsläser?

JP: För att lära mig mer, få nya vänner och presenter.

EB: Från början var det för att jag ville få pengar men nu är

det hyfsat roligt.

PN: Jag vill lära mig mer och för att se på religionen på ett

annat sätt. Träff a nya vänner och få pengar.

Ungdomstankar

Så här är det på Juniorerna!

Vi tycker att det är jättekul på Juniorerna. Det är ungefär

13 stycken och ledarna Ingrid och IngMarie som träff as på

måndagar kl. 16.00-18.00.

Alla är mellan 10 och 15 år. Vi brukar pyssla, spela

bollstopp, baka, plantera, måla, sjunga och läsa.

Ofta handlar det om Gud och Jesus. Det blir ganska många

frågor då. Ibland åker vi på aktiviteter i andra församlingar

och på läger. Som sagt: vi tycker det är jättekul på Juniorerna!!!

Av Hilma, Amanda, Evelina och Linnéa

Wilma, Lina,

Karin (till

vänster),

Amanda,

Hilma,

Isak och Jakob (till höger)

svarade på några frågor.

Varför går du på Juniorerna?

Det är kul, särskilt att träff a kompisar och pyssla.

Hur föreställer du dig Gud?

Han ser ut som en människa, är snäll och man känner sig

trygg och inte rädd när han är nära. Han styr över jorden,

fi nns överallt och vi behöver honom för att leva.

Hur är en bra vän?

En bra vän ska först och främst vara snäll och rolig, kunna

bevara en hemlighet och vara hjälpsam. Han eller hon får

gärna vara lite lik mig själv.

Vad är viktigast i livet?

Det är att ha en familj, att någon älskar mig som den jag är,

att ha mat, vatten, vänner och att få vara frisk.

Har du någon tanke om Gud?

JP: Ja, mer åt panteismen (att allt är besjälat).

EB: Ja, innan trodde jag inte på Gud, nu tycker jag han är

orättvis.

PN: Faktiskt inte så mycket.

Hur upplever du gudstjänsten?

JP: Beror lite på gudstjänstens utformning. Men den ska inte

vara långtråkig.

EB: Långtråkig.

PN: Beror på gudstjänstens utformning, inte för lång.


Mycket förändras i vår värld. Förändring kan upplevas

både positivt och negativt. För en ung människa är

förändring något mycket aktuellt. Nästan allt förändras,

kroppen förändras, tankarna förändras och omgivningen

förändras. Ungdomstiden är kort sagt en tid av många

intryck, många val, och framför allt en tid då vi formas

som individer. I den här perioden av förändring behöver

ungdomar stöd från vuxna och gamla. Ungdomar behöver

stöd i att göra goda val, val som kan vara avgörande

för hur resten av vårt liv gestaltas.

Kyrkan är en gemenskap av olika människor med ett

gemensamt dop och en gemensam tro på Fadern, Sonen

och Den Helige Ande. Kyrkan har en stor uppgift i att

ge ungdomar stöd och tro på sig själva. Denna uppgift

delar vi med hela samhället, men kyrkan har ett särskilt

ansvar, nämligen att berätta det glada budskapet att varje

människa är mycket värdefull i Guds ögon. Budskapet

att du är värdefull i Guds ögon ett budskap som för

alltid kan förändra verkligheten. Tro detta!

Du är värdefull!

Sommarens psalm

En ung tjej i Älmhult kände att hennes liv var utan

mening och var på väg att ge upp. Av en tillfällighet blev

hon inbjuden till en stor ungdomshelg i Folkets hus som

arrangerades gemensamt av alla kyrkor i Älmhult. Tjejen

hade blivit inbjuden av en kristen kompis. Något hände,

hon blev sedd och hon förstod och upplevde att hon

var värdefull i Guds ögon. Hon trodde det och hennes

verklighet förändrades.

Unga som gamla behöver vi får höra budskapet att vi

är oerhört värdefulla i Guds ögon. Det förändrar verkligheten

för alltid. Och glöm inte: Det är aldrig kört!

Karl-Henrik Wallerstein

Kurbitsmålning från 1799 gjord av Winter Carl Hansson.

5


6

Välkommen till bokborden

med böcker på temat ”Ungdom”!

”Vinna hela världen”

(Jenny Berggren,

Libris

Förlag 2009)

Jenny Berggren

började

sin bana som

sångerska i

fl era konstellationer

med

sina syskon,

och i början av 1990-talet bildade

de tillsammans med Ulf Ekberg

gruppen Ace of Base. Gruppen fi ck

ett enormt internationellt genombrott

och kom att bli en av Sveriges

största musikexporter genom tiderna.

Deras första skiva är världens

hittills mest sålda debutalbum med

sina 23 miljoner exemplar och den

toppade listorna i 16 länder. Förvånande

är att det tog så lång tid

innan Sverige hängde med, då de låg

etta på topplistorna i hela Europa.

Jenny Berggren ska just ta studenten

när Ace of Base börjar ta fart.

Snart fl yger hon kors och tvärs för

att sjunga, bli fotograferad, svara

på journalisternas frågor, sjung, bli

fotograferad igen... Parallellt med

detta arbetade Jenny hela tiden som

konfi rmandledare på Åh stiftsgård

utanför Lysekil. Här berättar hon för

första gången själv om framgångens

pris när karusellen snurrar allt snabbare.

En natt bryter sig ett fan in i

hennes sovrum och attackerar henne

med kniv.

Hon skriver:

Den natten sattes mina fötter på en

ny väg. Den som jag har blivit efter

alla nätter av panik och dödsångest

är en lite enklare, lite klarare person.

Boken är en berättelse om tro, om

självbild, om integritet och om att vara

älskad precis som man är.

”Med evig kärlek”

(Johan Reftel,

Argument

Förlag 2009)

10 andakter

om livet, tron

och Guds

kärlek.

”Israeliterna

kallade brödet

för manna.

Det liknade

korianderfrö, det var vitt och smakade

som honungskaka.” (2 Mos

16:31). När Israels folk blivit befriade

från slaveriet begav de sig

iväg genom öknen till det land Gud

lovade dem. Men de hade ingen

mat. Då hände det mest oväntade.

Det började regna manna från

himlen. Den enda regeln Gud gav

folket var att de bara skulle plocka så

mycket manna som de behövde just

för dagen.

Utdrag ur boken:

Så vad gjorde folket? Samma sak du

och jag skulle ha gjort, antagligen.

Plockade mer. ”Man vet vad man

har men inte vad man får.” Logiken

var enkel ”Den som spar han har”.

Men det hjälpte inte. All mat som

folket samlade in för att spara, var

oätlig nästa dag. Poängen var tydlig:

folket behövde lita på att Gud skulle

försörja dem.

...

Samma princip gäller nämligen

för oss. Vi får ta en stund med Gud

varje dag. Att be en extra lång stund

i början av veckan, är inte samma

sak som att be en stund varje dag.

Precis som Israels folk, mår vi bättre

om kontakten med Gud är dagsfärsk.

En portion per dag. För vår skull!

”Evelina”

”Förändringar”

(Hanna Christenson, Marcus Förlag

2008 resp. 2009)

Evelina är ensam och hatar varje

skoldag eftersom hon är mobbad

av både tjejer och killar. Men allt

förändras till det bättre när henne

pappa blir befordrad och de fl yttar

till ett mindre samhälle. Hon blir

inbjuden till de populära tjejernas

gäng och utanförskapet blir oväntat

nog hennes sista problem.

Malin är, och har alltid varit,

skolans hackkyckling. Men höstterminen

på gymnasiet visar sig bli

helt annorlunda än vad hon väntat

sig. Ända till ett oväntat mörker

kommer över hennes liv och Malin

börjar fundera på den enklaste vägen

ut.

Susanna är vacker och populär.

Alla killar vill ha henne, och alla

tjejer vill vara i hennes skor. Aldrig

hade hon trott att hon under hösten

skulle tvingas göra ett val som skulle

kunna förändra hennes liv för alltid.

Tre sjuttonåriga tjejers livsöden är

sammanfl ätade och det handlar om

relationer till både föräldrar, killar,

om tro och tvivel.

Varmt välkomna till bokborden

i Kyrkan och Församlingshemmet!

Monica Crona Tiedtke


Pilgrims-

Nästa Pilgrimsvandring blir den 5

september 2010 i Älmhult.

Vi planerar att starta en Pilgrimsgrupp,

vill du vara med?

Gruppen är tänkt att träff as några

gånger per år för att planera våra

vandringar och kanske göra en

längre vandring någon gång.

Anmäl dig till Agneta Grimberg,

0476-561 86.

Vaktmästarnas

hörna

Hej i sommarvärmen!

Fast... när detta skrivs så är det

inte speciellt varmt, faktiskt. Det

grönskar på kyrkogården men det

går långsamt. Det är kanske så det

skall vara efter en lång, kall vinter.

Minneslunden: Vi vore tacksamma

om ni enbart sätter dit

snittblommor i vaserna. Krukor och

annat kommer vi att ta bort.

Det är snart dags att klippa häckarna

och för att undvika maskinhaverier

och sönderskurna händer ber

vi er som har en massa saker bakom

er gravsten att ta hem dessa.

Vid östra ingången har vi satt ner

två lådor med penséer, på försök.

Lådorna är s k självvattnande, dvs i

lådan fi nns ett vattenmagasin som

fylls på ungefär var fj ortonde dag. Vi

funderar nämligen på att sätta ner

sådana lådor vid våra fondgravar om

något år. Dels är det snyggare, dels

sparar det oss en hel del jobb.

Det saknas gravrättsinnehavare till

många gravar, så vi kommer under

de närmaste veckorna att sätta ut

små gröna skyltar på dessa gravar.

Bli alltså inte orolig om du får en

skylt på din gravvård! Ta bara kontakt

med någon av oss vaktmästare

(och släng inte skylten). Vet du om

att du är gravrättsinnehavare för

någon äldre grav så hör av dej!

Kyrkvaktmästarna

Träff för alla

vandring Plats: Församlingshemmet

Tid: 14.00

17 september

”Jag rör vid dina fötter, gamle man!”

Carl Wibert Holmén, Växjö,

kåserar om afrikanskt sätt att vara

människa.

15 oktober

”På resande fot i Sydafrika”

Christina och Leif Rosén, Älmhult,

berättar om sin resa med Kyrkans

Tidning.

26 november

”Prästen med resten”

sång och musik från Ljungby.

Höstterminen i

barngrupperna startar

23 augusti (vecka 34).

Alla grupper fi nns i

Församlingshemmet, Storg. 7.

Upplysningar om samtliga

grupper på tel 561 95.

Se även annons i

Veckobladet.

Varmt välkomna!

Ingrid, Annelie, IngMarie

Terminsstart för

KÖRVERKSAMHETEN i Älmhults församling

Tisdagen den 7 september börjar Barnkören (från 5 år) efter sommaruppehållet.

De övar kl 17.30-18.00 i Församlingshemmet. Torsdagen den 9

september är det dags för Jubilatekören och Unga Röster att börja. Jubilatekören

(från årskurs 6) övar kl 16.00-17.00 och Unga Röster (från 8 år) kl

18.00-19.00. Dessa två körer övar i Kyrkbackssalen vid Kyrkan.

Onsdagen den 8 september startar Mixturens hösttermin med övning

klockan 19.00 i Församlingshemmet. Såväl gamla som nya medlemmar

hälsas varmt välkomna.

Oratoriekören har sin första övning för terminen den 29 augusti kl 17 i

Kyrkan.

Välkomna till en ny termin hälsar Mia Andersson (tel. 0476-561 88, 073-

324 47 23) och Per Gunnar Petersson (tel. 0476-561 87, 072-225 59 71).

Musikalen ”Båt på torra land”

Den 14, 15 och 20 april framfördes musikalen ”Båt på torra land” i Älmhults

och Stenbrohults kyrkor av ”Unga Röster” och ”Glädjesångarna”.

7


8

Sommarens gudstjänster

Gudstjänst eller mässa firas som regel varje sön- och

helgdag kl 10.00 i Älmhults kyrka.

Några särskilda påminnelser:

26 juni Midsommardagen

13.30 OBS! Gudstjänst vid Församlingshemmet.

Virestads folkdanslag, Sommarkören. Kaffe

3 juli

Konfirmationer för sommarkonfirmanderna

25 juli 8:e söndagen efter Trefaldighet

14.00 Friluftsgudstjänst vid Ormakullagården. Kaffe

Helgmålsböner med musik varje lördag kl 18.00

fr. o. m. 3 juli t. o. m. 14 augusti

Då rings helgen in och man får lyssna till ett musikprogram

på ungefär en halvtimmes tid samt en kort andakt.

Så gott som alla medverkande har lokal anknytning och

detta är en stund av stillhet och ro i den vackra sommarkvällen

som varmt kan rekommenderas.

Sommarcafé hela juli månad

vid Kyrkbackssalen

tisdagar kl 14.00-16.00.

Trivselgruppen

Morgonbön

i Kyrkan

onsdagar klockan 8.30.

Sommarkören

Vid gudstjänsten på Midsommardagen vid

Församlingshemmet medverkar även i år

Sommarkören.

Du som är sugen på att sjunga med i denna

kör är välkommen till Församlingshemmet

kl 12.30 för att öva.

Stilla dag i Församlingshemmet

20 november kl 9.00-17.30

Mer information i nästa Kyrkbrev.

Älmhults kyrka

är öppen för besök.

Kom gärna in, tänd ett ljus

och upplev stillheten.

Norra Klöxhultsvägen 3

343 36 Älmhult

telefon: 0476-561 80

fax: 0476-158 57

Församlingshem: 0476-561 96

e-post: almhult.forsamling@svenskakyrkan.se

hemsida: www.svenskakyrkan.se/almhult

Pastorsexpeditionen

Öppettider: måndag-fredag kl 10.00-12.00

Telefontider: måndag-fredag kl 10.00-12.00

Tillförordnad Kyrkoherde, Komminister

Mats Brown 0476-561 84, sms: 070-581 64 25

Komminister

Karl-Henrik Wallerstein 0476-561 85, sms: 070-543 83 03

Organist

Per Gunnar Petersson 0476-561 87

Kyrkomusiker

Mia Andersson 0476-561 88, sms: 073-324 47 23

Barnledare

Barntimmelokal 0476-561 95

IngMarie Svensson 0476-714 64 (hem)

Ingrid Ericsson 0476-156 10 (hem)

Annelie Svensson

Diakon

Agneta Grimberg 0476-561 86

Kyrkokamrer

Wiveka Ernstsson 0476-561 82

Kanslist

Agneta von Horn 0476-561 81

Kyrkvaktmästare 0476-561 90

Michael Johansson 0476-561 91

Urban Eliasson 0476-561 93

Jonas Svensson 0476-561 92

Husmor

Lena Blomström 0476-561 89

Redaktionskommitté

Mia Andersson, IngMarie Svensson,

Christina Rosén, Mats Brown (ansvarig utgivare)

Layout och original

Johan Grimberg johan.grimberg@telia.com

Foto: Älmhults församling där ej annat anges

Tryck:

Magnus Eriksson

More magazines by this user
Similar magazines