Views
5 years ago

Användarguide - Eset

Användarguide - Eset

Copyright © 2010 ESET,

Copyright © 2010 ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus har utvecklats av ESET, spol. s r.o. Gå till www.eset.com om du vill ha mer information. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av den här dokumentationen får reproduceras, sparas i registreringssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering, inspelning, skanning eller på något annat sätt utan skriftlig tillåtelse från författaren. ESET, spol. s r.o. förbehåller sig rätten att ändra något av de beskrivna programmen utan föregående meddelande. Global kundsupport: www.eset.eu/support Kundsupport Nordamerika: www.eset.com/support REV.20100225-008 Innehåll 1. ESET NOD32 Antivirus 4 ..........................4 1.1 Nyheter ....................................................................... 4 1.2 Systemkrav .................................................................. 4 2. Installation............................................5 2.1 Typisk installation......................................................... 5 2.2 Anpassad installation .................................................... 6 2.3 Använda ursprungsinställningarna ................................. 7 2.4 Ange användarnamn och lösenord.................................. 7 2.5 Genomsökning av datorn ............................................... 8 3. Nybörjarguide........................................9 3.1 Användargränssnittets utformning och lägen .................. 9 3.1.1 Kontrollera systemdriften.......................................9 3.1.2 Vad ska man göra om programmet inte fungerar som det ska? .......................................... 10 3.2 Inställning av uppdateringar .........................................10 3.3 Inställning av proxyserver .............................................10 3.4 Inställningsskydd ..........................................................11 4.1 Skydd mot virus och spionprogram ................................ 12 4.1.1 Skydd av filsystemet i realtid ..................................12 4.1.1.1 Inställning av kontrollen ........................................12 4.1.1.1.1 Medier som ska genomsökas ................................12 4.1.1.1.2 Genomsök vid (händelseutlöst genomsökning) ......12 4.1.1.1.3 Ytterligare ThreatSense-parametrar för filer som nyligen har skapats eller ändrats ............................12 4.1.1.1.4 Avancerade inställningar .......................................12 4.1.1.2 Rensningsnivåer ...................................................12 4. Arbeta med ESET NOD32 Antivirus ..........12 4.1.1.3 Ändring av konfigurationen för realtidsskydd .........13 4.1.1.4 Kontroll av realtidsskyddet ...................................13 4.1.1.5 Vad ska man göra om realtidsskyddet inte fungerar? ... 13 4.1.2 Skydd av e-postklient ............................................13 4.1.2.1 POP3-kontroll .......................................................13 4.1.2.1.1 Kompatibilitet ......................................................14 4.1.2.2 Integrering med e-postklienter ..............................14 4.1.2.2.1 Lägga till meddelanden till ett e-postmeddelande...14 4.1.2.3 Ta bort infiltreringar ..............................................15 4.1.3 Webbåtkomstskydd ..............................................15 4.1.3.1 HTTP, HTTPS .........................................................15 4.1.3.1.1 Adressbehandling .................................................15

4.1.3.1.2 Webbläsare ..........................................................15 4.1.4 Genomsökning av datorn ......................................16 4.1.4.1 Typ av genomsökning ............................................16 4.1.4.1.1 Standardgenomsökning ........................................16 4.1.4.1.2 Anpassad genomsökning ......................................16 4.1.4.2 Genomsökningsobjekt .......................................... 17 4.1.4.3 Genomsökningsprofiler ......................................... 17 4.1.5 Protokollfiltrering ................................................. 17 4.1.5.1 SSL ....................................................................... 17 4.1.5.1.1 Betrodda certifikat ................................................18 4.1.5.1.2 Undantagna certifikat...........................................18 4.1.6 Parameterinställningar för ThreatSense-motorn ....18 4.1.6.1 Inställning av objekt ..............................................18 4.1.6.2 Alternativ .............................................................18 4.1.6.3 Rensning ..............................................................19 4.1.6.4 Filtillägg ...............................................................19 4.1.6.5 Begränsningar ......................................................19 4.1.6.6 Annat ..................................................................20 4.1.7 En infiltrering identifieras .....................................20 4.2 Uppdatera programmet............................................... 20 4.2.1 Inställning av uppdateringar ..................................21 4.2.1.1 Uppdateringsprofiler .............................................21 4.2.1.2 Avancerade uppdateringsinställningar ...................21 4.2.1.2.1 Uppdateringsläge .................................................21 4.2.1.2.2 Proxyserver .......................................................... 22 4.2.1.2.3 Ansluta till LAN .................................................... 22 4.2.1.2.4 Skapa uppdateringskopior – spegling .................... 23 4.2.1.2.4.1 Uppdatera från speglingen .........................................23 4.2.1.2.4.2 Felsöka problem med uppdatering via spegling ..........24 4.2.2 Skapa uppdateringsaktiviteter ............................. 24 4.3 Schemaläggare ............................................................24 4.3.1 Syftet med att schemalägga aktiviteter ................. 25 4.3.2 Skapa nya aktiviteter ........................................... 25 4.4 Karantän.....................................................................25 4.4.1 Sätta filer i karantän ............................................ 26 4.4.2 Återställa från karantän ....................................... 26 4.4.3 Skicka en fil från karantänen................................. 26 4.5 Loggfiler..................................................................... 26 4.5.1 Underhåll av loggning .......................................... 26 4.6 Användargränssnitt .....................................................27 4.6.1 Varningar och meddelanden ................................. 27 4.7 ThreatSense.Net ......................................................... 28 4.7.1 Misstänkta filer.................................................... 28 4.7.2 Statistik .............................................................. 29 4.7.3 Sändning ............................................................. 29 4.8 Fjärradministration..................................................... 29 4.9 Licens ........................................................................ 30 5. Avancerade användare ..........................31 5.1 Inställning av proxyserver ............................................. 31 5.2 Exportera/importera inställningar................................. 31 5.2.1 Exportera inställningar .........................................31 5.2.2 Importera inställningar .........................................31 5.3 Kommandorad............................................................. 31 5.4 ESET SysInspector ........................................................32 5.4.1 Användargränssnitt och programanvändning ....... 32 5.4.1.1 Programkontroller ............................................... 33 5.4.1.2 Navigera i ESET SysInspector ................................ 33 5.4.1.3 Jämför ................................................................. 34 5.4.1.4 SysInspector som en del av ESET NOD32 Antivirus 4 .....34 5.4.1.5 Tjänsteskript ....................................................... 34 5.4.1.5.1 Generera tjänsteskript ......................................... 34 5.4.1.5.2 Tjänsteskriptets struktur ...................................... 34 5.4.1.5.3 Köra tjänsteskript ................................................ 36 5.5 ESET SysRescue ...........................................................36 5.5.1 Minimikrav .......................................................... 36 5.5.2 Skapa en återställnings-cd ................................... 36 5.5.2.1 Mappar ............................................................... 36 5.5.2.2 ESET Antivirus...................................................... 37 5.5.2.3 Avancerat ............................................................ 37 5.5.2.4 Startbar USB-enhet ............................................. 37 5.5.2.5 Bränn .................................................................. 37 5.5.3 Arbeta med ESET SysRescue ................................. 37 5.5.3.1 Använda ESET SysRescue ..................................... 37 6. Ordlista............................................... 38 6.1 Typer av infiltreringar ...................................................38 6.1.1 Virus ................................................................... 38 6.1.2 Maskar ................................................................ 38 6.1.3 Trojanska hästar .................................................. 38 6.1.4 Rootkit................................................................ 38 6.1.5 Reklamprogram .................................................. 38 6.1.6 Spionprogram ..................................................... 39 6.1.7 Potentiellt farliga program ................................... 39 6.1.8 Potentiellt oönskade program .............................. 39

Installera Platinum Internet Security 2005 - Panda Software
Läs ett provkapitel här
LÄR DIG ANVÄNDA
Kaspersky - IDG.se
Windows Vista - Docendo
Inspelningsbar HD-box 500 GB - Canal Digital
Windows 7 - IDG.se
månadens nya produkter - IDG.se
HÄR ÄR BÄSTA SMART-TV:N! - IDG.se
säkerhetspaket - IDG.se
månadens nya produkter - IDG.se
Läs ett provkapitel här
Läs ett provkapitel här
PRODUCTIVE COMPUTER INSIGHT LTD - NetSupport Limited
PRODUCTIVE COMPUTER INSIGHT LTD - NetSupport Limited
Kaspersky - IDG
Trådlöst nätverkskort för bärbara datorer Trådlöst ... - Belkin
Vägledning för felsökning och underhåll - HP
så bra är windows 7! - IDG.se