Views
5 years ago

Användarguide - Eset

Användarguide - Eset

Det sista steget i en

Det sista steget i en typisk installation är att bekräfta installationen genom att klicka på knappen Installera. 2.2 Anpassad installation Den anpassade installationen är utformad för användare som har erfarenhet av att finjustera program och som vill ändra avancerade inställningar under installationen. Det första steget är att välja en målplats för installationen. Som standard installeras programmet i mappen C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\. Om du vill byta plats klickar du på Bläddra… (rekommenderas inte). Nästa steg är att Ange användarnamn och lösenord. Det här steget är det samma som vid en typisk installation (se sidan 5). När du har angett användarnamn och lösenord klickar du på Nästa för att Konfigurera din Internetanslutning. 6 Om du använder en proxyserver måste den konfigureras korrekt för att uppdateringarna av virussignaturer ska fungera ordentligt. Om du inte vet om en proxyserver används för att ansluta till Internet ändrar du inte standardinställningen Jag är inte säker på om Internetanslutningen använder en proxyserver. Använd samma inställningar som Internet Explorer. och klickar sedan på Nästa. Om du inte använder någon proxyserver väljer du det motsvarande alternativet. Om du vill konfigurera inställningarna för proxyservern markerar du Jag använder en proxyserver och klickar på Nästa. Ange IP- eller URL-adressen för proxyservern i fältet Adress. I fältet Port kan du ange den port där proxyservern accepterar anslutningar (3128 som standard). Om autentisering krävs för proxyservern måste ett giltigt användarnamn och lösenord anges för att ge åtkomst till den. Du kan också kopiera inställningarna för proxyservern från Internet Explorer om du vill. Detta gör du genom att klicka på Verkställ och sedan bekräfta inställningarna.

Klicka på Nästa för att gå vidare till fönstret Konfigurera inställningar för automatisk uppdatering. Det här steget ger dig möjlighet att ange hur automatiska uppdateringar av programkomponenter ska hanteras av systemet. Du kan komma åt de avancerade inställningarna genom att klicka på Ändra. Om du inte vill att programkomponenterna ska uppdateras markerar du Uppdatera aldrig programkomponenter. Om du aktiverar alternativet Fråga innan programkomponenter hämtas visas ett bekräftelsefönster innan hämtning av programkomponenter påbörjas. Om du vill aktivera automatisk uppdatering av programkomponenter utan att behöva bekräfta det markerar du alternativet Utför uppdatering av programkomponenter om det är tillgängligt. Obs! Efter en uppdatering av programkomponenter måste du vanligtvis starta om datorn. Den rekommenderade inställningen är: Starta om datorn utan meddelande vid behov. Nästa steg i installationsprocessen är att ange ett lösenord för att skydda programparametrarna. Välj ett lösenord som du vill skydda programmet med. Skriv lösenordet en gång till för att bekräfta det. Stegen Konfiguration av ThreatSense.Net Early Warning System och Detektering av potentiellt oönskade program är samma som vid en typisk installation och visas inte här (se sidan 5). I det sista steget visas ett fönster där du ombeds att bekräfta installationen. 2.3 Använda ursprungsinställningarna Om du installerar om ESET NOD32 Antivirus visas alternativet Använd aktuella inställningar. Välj det här alternativet för att överföra inställningsparametrarna från den ursprungliga installationen till den nya installationen. 2.4 Ange användarnamn och lösenord För bästa funktion bör programmet uppdateras automatiskt. Detta är endast möjligt om rätt användarnamn och lösenord anges i uppdateringsinställningarna. Om du inte angav användarnamn och lösenord under installationen kan du göra det nu. Välj Uppdatering i huvudprogramfönstret och klicka sedan på Inställning av användarnamn och lösenord. Ange den information som följde med din produktlicens i fönstret Licensinformation. 7

Installera Platinum Internet Security 2005 - Panda Software
Läs ett provkapitel här
LÄR DIG ANVÄNDA
Windows 7 - IDG.se
Inspelningsbar HD-box 500 GB - Canal Digital
Trådlöst nätverkskort för bärbara datorer Trådlöst ... - Belkin
HÄR ÄR BÄSTA SMART-TV:N! - IDG.se
säkerhetspaket - IDG.se
månadens nya produkter - IDG.se
Kaspersky - IDG.se
Läs ett provkapitel här
månadens nya produkter - IDG.se
Windows Vista - Docendo
Läs ett provkapitel här
månadens nya produkter - IDG.se
PRODUCTIVE COMPUTER INSIGHT LTD - NetSupport Limited
PRODUCTIVE COMPUTER INSIGHT LTD - NetSupport Limited
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone