Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

lL'l

gång biskop Wallqvist, Håkansson och Ahlman. Kl. 5 var diner public,

därefter talmanskonferenser hos kungen, sedan audienser till omkring

s, hvarefter kungen arbetade i

sina

rum och kom sällan ned i

beten förr an omkring LO. Kl. half il var soupere * merendels all-

ting förbi kl. I-.

Baron Taube Lefde man all train och fortsatte med h. exe.grefve

Oxenstjerna och mig' den förtrolighet, som under krigel börjat. Ehuru

egoisl mera än människor vanligen äro det, följaktligen bård och kall-

ainnig och af tillgifvenhel för kungen sträng i

medlen

att befo

den, funno dock alltid goda skäl sin fulla verkan bos bonom, och han

önskade inga ytterligheter vid detta mötet.

Riksdrotsen bebodde en våning af etl storl bus. 1 salen

var

hans himmel och kungens fauteuil uppsatta, och

More magazines by this user
Similar magazines