Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Ul

Då jag gick ned från slottet, gick jag in hos Armfelt, bod

fann framför sin kakelugD réveur och missnöjd. Ban skulle leta upp

sin promemoria på gracerna och frågade mig, livad kungen ämnade

för honom och Landshöfding Nordin. Att den senare skulle blifva

kommendör af Nordstjerneorden hade kungen .sagt mig; men jag

ej angelägen att kommunicera mig med Armfell därom, uran svarade,

att jag i dessa ämnen visste intet Han sticknades och Lofvade aldrig

mera fråga mig, men försäkrade, att utom öfverståthållareäm

konungen ingenting att tillbjuda, som han ville emottaga. Jag bad

honom intel inquiéteia konungen med sin pei-son, då han dagligen

kunde hafva tillfälle att nalkas honom; han -varade mig kallt, och min

blef kort

«

I

>

- 1 1 24 Februari slöts riksdagen, men nulla dies sine linea och

More magazines by this user
Similar magazines