Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

pennii

. att

- 18

E. M. gjorde en fåfäng resa till Holli tt låna

Eertigen af Södermanland kamperar vid Upsala, men börjar all-

mänt misstänkas för mademoiselle Ekerman ånyo. Bertiginnan flyttai

i morgon

till Rosersberg. 1 detta ögonblick får jag tidning frän Ul-

riksdal, att alla må väl.

Den bögste Guden beskydde och bevare E. .M. och förlä]

lyckosam återkomst till fäderneslandet.

Densamme till densamme.

t

Stockholm d. -27 Juni 1780.

Till de rykten Antwerparne utspridt lägges nu, att ko

nungen i Sverige fått låna 50,000 rdr af fru De Geer emot bankens

caution, och air riksrådet Ribbing lånar monarken en summa penning-

ar, som han vunnit uti en process mot banken. Det senare veder-

r sig- efter denna dag, då bemälte riksråd offentligt ur i slottskansliet

lyftat summan och densamma i assistanskontoret i m< -

; ter.

Eljest berättas bär ingenting. Min allranådigaste Grefve täckes

nådigt öfvertyga sig. att jag troget lyder befallning och berättar, hvad

jag hör sägas om konungen under H. M:r.s. gifve Gud, lyckliga

N ordenjskjöld arbetar nu flitigt. Hvarken bref eller smällar vanka

ännu från Luleå. H[aUdi]n har sändt mig ett bref af detta innehall:

"Ayanr pris au son un passage de la Bible pour notre bon roi,

celui-ci joint est tombé. Ep. aux Philip. 4: 4 — 7. Rejouissez-voua

en notre Seigneur, je vous le dis encore, rejouissez-vous. Que votre

ni soit connue de tons les hommes. Le Seigneur est pres. N

inquiétez de rien, mais en routes choses présentez vos demandes

a Dieu par des priéres et des supplications, avec des actions de grace.

paix de Dieu, laquelle surpasse toute inteiligenee. gärder

coeu] - sentiments".

[från Svartsjö vanka inga tidningar.

f

More magazines by this user
Similar magazines