Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

— -

24'2 —

Hämtning rida på gatan. Den ena chefen svär grofva svenska eder,

den andra pesterar på fransyska och den tredje smädar och ruskar litet

på hufVudet, när man talar om honom. Jag har retat dem alla tre

med en okunnig skrifvarefråga, om de livar dag rida in med rapport

till gubhen, och jag söker öfVertyga gubben, ati han som general en

chef bör gifva dem mat en gäng i veckan. — Baron Cederström såg jag

i förgårs i lägret, han promenerade med madame Hns. - — — Hans

friherrinna reste dagen förut till Johannisberg med fröken Antoinette,

och en half timme efteråt kom Leyonstedt flygandes i en caléche med

en otålighet, som hade han trott möjligt att komma för sent. Hennes

Maj:t promenerar eftermiddagarne, och när grefvinnan Augusta är på

vakt. tournerar promenaden mest åt lägret Under backen, till venster

om vägen ifrån staden, är skugga, och där låter grefVinnan equipaget

stanna. Ju närmare Tegeludden, ju mindre behagligt är ock fältet.

Deras K. H. Prinsessorna. grefVinnan Sophie, hofdamerna och madame

du Bois de la Mötte, klädd uti en röd klädning eller kappa, sådan som

magistraten brukar vid rådstufVupredikan, åka och rida alla dagar till-

sammans. GrefVe Adolf Piper rider främst, som hofslagare vanligen

göra. ibland baron Strömfelt, ibland lilla Dohna som trumpetare. De

större dejeunéer intagas vid Ulriksdal, Fiskartorpet; men de smärre, som

ej benådas af D. K. Högheters närvaro, ske uti lägret. GrefVe Adolf

lemnar där hästen ät dragonerna och talar tok med Delande, under

det chocoladet iraggas för grefVinnan. — Fröken de la Gardie har jag

ej haft den äran att se på flere dagar. Som, efter den vises ord, allt

hafver sin tid. lärer hon nu tala förstånd med mor och mostrar och

sticka pa brudstubben. Köneman reser i dag med sin fru. Marcoff

promenerar alla dagar till häst. Man hör ingenting etter honom. Abbe

lister är nu på sin pilgrimsfärd omkring Sverige. Han har varit några

dagar i Upsala, därifrån har jag haft bref. Han har roat sig där väl

och är mycket charmerad af orten: men jag är desperat af fruktan för

hans reception hos ärkebiskopen, hvaraf han dock tyckes berömma sig.

B. Maj:t täckes nådigsi förlåta längden af ett toml bréf. Den lyckan

att få uppvakta E. Maj:t är mer än allt annat underkastad missbruk

af vidlyftighet.

More magazines by this user
Similar magazines