Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

L3

Riksrådet, Grefve 6. P. Creutz, i Vetenskapsakademien 1787; öfver Riks-

rådet, Grefve von Höpken, därsamniastådes L790. Fjäsken eller den

Beställsamme, komedi i

8

akt#r. Stockholm 1 7* » 1 . (öfvers.

af de la

Salle's "I/Officieux"). Vilhelm Robertsons historia om Kejsar Carl

V:s regering. Öfversättning (lradelen). Stockholm L800. Optimisten,

eller allt ar bra. Komedi i 5 akter af Collin d'Harleville. öfvers. Stock-

holm L802. EUs Schröderheims svar till Bellmans bön om etl pasto-

rat för Magister C. L. Ennes, tryckt efter handskriften, jemte Bellmans.

Götheborg 1812. Till II. J. Seseman, då han sammanvigdes med

Högadia Demoiselle II. S. Comstedt. rjpsala 1794. Cambioa

öfver Lotto. Uppförd på Järva den 29 Juli 1786. Q.o.o.å. (Stockholm

1850). (D:o efter en annan handskrift, tr. ibm. s. å.). Gustava Gök.

Lustig tragedi i

tre

tade brudgåfvah. Divertissement i

rjpsala 1874.

akter. I", o. o. å, (Stockholm L850). l>

More magazines by this user
Similar magazines