Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 320 -

nyttiga och fejena att förekomma oredor; att han ej kan lemna del

däraf åt någon annan än E. Maj:t själf, men att angelägenheten fordrar

det, innan juden hitkommer ifrån Åbo. Han tillägger därtill, att per-

sonella raisoner hindra honom i anseende till det ämbetet, han vid E.

Maj:ts hof haft den nåden bekläda, att anmäla sig till audiens igenom

de herrar, det tillkommer.

Min välmening är min enda ursäkt för denna djärfhet, och E.

Maj:ts nåd har ofta rättvisat den.

~*=^£KsG&*-

More magazines by this user
Similar magazines