Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

XIV

hundradets upplysningsfilosofi; hans väsen hade för mycket af gammal-

dags kärfhet och oböjlighet, för att lämpa åsigterna efter förändrade

tidsförhållanden. En svag ansats till opposition hade han redan röjt

vid den fredliga riksdagen 1778. enligt Lars v. Engeströms berättelse.

Fyra unga kanslitjenstemän, säger denne, "voro pä lika iinie: j\ t

. \V.

Marks v. Wurtemberg,

More magazines by this user
Similar magazines