Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

i stöd, var jag lik en man

Man skrek i

\arit större i

sjönöd,

•J-_ ,f l

som gripi länka.

otid öfver brister vid arméen. Jag försäkrar, atl

de

påföljande två campagnerna. Sverige är etl olycklig!

land. och jag säger er förut, atl del kommer atl kastas mellan revolu-

tioner, ända till dess nationens representation förändras vid riksdagarne.

Jag har sökl göra steg därtill. Mitt första projekl till Säkerhetsakten

innehöll, atl stånden skulle blotl bestå hvartdera af 28 personer, och

att adelns ledamöter däribland skulle väljas för bruks- och land i

domar efter storleken. Ständerna skolie då utgjori blotl en kammare

under ordförande af konungen eller dess fullmäktig, företrädande hvad

nu kalla- landtmarskalk. Men de andra ståndens deputerade, med

hvilka jag därom öfverlade, ville ej gä in däruti. Lefver jag och finner

nog tranquillité därtill, önskar jag atl än kunna verkställa '1

More magazines by this user
Similar magazines